a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Groene Kaart Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van Groene Kaart statistieken, zowel op nationaal als internationaal niveau, verrijkt met nieuwe gegevens en inzichten om u een duidelijk beeld te geven hoe dit beleid uitwerkt in de praktijk.

  • In 2019 werden er wereldwijd ongeveer 1 miljoen Green Cards uitgegeven door de Verenigde Staten.
  • Ongeveer 50% van de Green Card ontvangers waren reeds aanwezig in de VS en hebben hun status aangepast.
  • Meer dan de helft van alle Green Card ontvangers in 2019 waren afkomstig uit Azië.
  • In 2019 kregen ongeveer 35,000 Nederlanders een US Green Card.
  • 14% van de Green Cards uitgegeven in 2019 waren employment-based.
  • Ongeveer 5.6% van de Green Card ontvangers in 2019 was afkomstig uit Mexico, het land met het hoogste aantal ontvangers.
  • De gemiddelde wachttijd voor een Green Card applicatie om verwerkt te worden kan variëren van 7 maanden tot meerdere jaren, afhankelijk van de categorie en het land van afkomst.

Actuele Groene Kaart Statistieken

In 2019 werden er wereldwijd ongeveer 1 miljoen Green Cards uitgegeven door de Verenigde Staten.

In 2019 heeft de Verenigde Staten wereldwijd ongeveer 1 miljoen Green Cards uitgegeven. Met een Green Card kunnen mensen die geen Amerikaanse burger zijn, legaal wonen en werken in de VS. U moet hierbij bedenken dat dit een aanzienlijk aantal is, gezien het feit dat er grenzen zijn aan het aantal Green Cards dat elk jaar mag worden uitgegeven. Dit aantal weerspiegelt een combinatie van personen die hun status in de VS hebben aangepast (bijvoorbeeld van tijdelijk naar permanent ingezetene) en mensen die vanuit het buitenland immigreren. Het biedt een indicatie van de migratiepatronen naar de Verenigde Staten binnen dat jaar. Dit toont aan dat veel mensen nog steeds de Amerikaanse droom najagen en gebruik maken van de kansen en mogelijkheden die dit land biedt.

Ongeveer 50% van de Green Card ontvangers waren reeds aanwezig in de VS en hebben hun status aangepast.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 50% van de personen die een Green Card hebben ontvangen, al aanwezig waren in de Verenigde Staten voordat ze deze kregen. Zij hebben hun status aangepast, wat betekent dat ze zijn overgestapt van een andere type visum of toestemming tot verblijf naar de Green Card, wat een permanente verblijfsvergunning is. Dit kan variëren van studentenvisa, werkvisa of andere tijdelijke verblijfsstatussen. Deze statistiek toont aan dat voor de helft van de huidige Green Card houders hun pad naar permanent verblijf in de VS begon terwijl ze al in het land woonden, onder een andere status.

Meer dan de helft van alle Green Card ontvangers in 2019 waren afkomstig uit Azië.

Dit statistiek wijst uit dat in het jaar 2019, meer dan de helft van de mensen die een Green Card hebben ontvangen afkomstig waren uit Azië. Een Green Card is een bewijs dat de houder ervan de officiële en wettelijke toestemming heeft om te leven en te werken in de Verenigde Staten. Het hoge percentage van Aziatische ontvangers impliceert dus een aanzienlijke migratie van het Aziatische continent naar de Verenigde Staten in dat jaar. De specifieke redenen voor deze migratie kunnen variëren, variërend van het zoeken naar betere werk- of onderwijsmogelijkheden tot het voeren van gezinshereniging. Het is belangrijk om te begrijpen, u als lezer, dat deze statistiek een momentopname is van een specifiek jaar en de migratiepatronen kunnen veranderen in verschillende jaren.

In 2019 kregen ongeveer 35,000 Nederlanders een US Green Card.

Uit de genoemde statistiek kunnen we opmaken dat in het jaar 2019 ongeveer 35.000 Nederlanders een zogenoemde US Green Card hebben verkregen. Een US Green Card, oftewel een Amerikaanse verblijfsvergunning, stelt burgers van andere landen in staat om permanent in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Dit betekent dus dat er in dat specifieke jaar een aanzienlijk aantal Nederlanders de kans heeft gegrepen om zich in Amerika te vestigen. Dit cijfer kan een indicatie zijn van diverse factoren, zoals de mate van migratie tussen Nederland en de VS, de aantrekkelijkheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt voor Nederlanders of het aantal Nederlanders dat familiebanden in de VS heeft. Hoewel deze statistiek een interessant inzicht geeft, dient u ook rekening te houden met het feit dat het enkel een jaarlijkse meting betreft en geen overkoepelend beeld geeft van de totale hoeveelheid Nederlanders in de VS.

14% van de Green Cards uitgegeven in 2019 waren employment-based.

De statistiek geeft aan dat in het jaar 2019, 14% van de uitgegeven Green Cards in de Verenigde Staten op basis van werkgelegenheid werden verstrekt. Dit betekent dat deze kaarthouders in aanmerking zijn gekomen voor hun Green Card door hun vaardigheden, talenten of werkgelegenheid die zij kunnen aanbieden in de Verenigde Staten. Het is gerelateerd aan ’employment-based’ immigratie, een categorie die specifiek is voor mensen die in dienst zijn genomen door bedrijven in de VS of belangrijke investeringen doen in Amerikaanse bedrijven. Dus, als u dit cijfer in overweging neemt, kunt u concluderen dat een behoorlijk deel, namelijk 14%, van de migranten in 2019 in de VS zijn toegelaten op basis van hun bijdrage aan de arbeidsmarkt.

Ongeveer 5.6% van de Green Card ontvangers in 2019 was afkomstig uit Mexico, het land met het hoogste aantal ontvangers.

De statistiek die u aanhaalt, geeft aan dat in 2019 ongeveer 5,6% van de mensen die een Green Card hebben ontvangen, afkomstig was uit Mexico. Een Green Card is een document dat buitenlanders in de Verenigde Staten het recht geeft op permanent verblijf. Het is interessant om op te merken dat dit percentage aangeeft dat Mexico het land was met het hoogste aantal Green Card ontvangers in dat jaar. Met andere woorden, van alle landen in de wereld, was het percentage van Green Card ontvangers dat uit Mexico kwam, het hoogste in 2019. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de meeste Green Cards naar Mexicanen gaan, maar eerder dat Mexicanen een significant percentage van de totale Green Card ontvangers uitmaakten in dat specifieke jaar.

De gemiddelde wachttijd voor een Green Card applicatie om verwerkt te worden kan variëren van 7 maanden tot meerdere jaren, afhankelijk van de categorie en het land van afkomst.

De statistiek wil u informeren over de gemiddelde tijd die het kost om een Green Card-aanvraag te verwerken. Dit proces kan aanzienlijk variëren, meestal tussen 7 maanden en soms zelfs meerdere jaren. De duur varieert op basis van verschillende factoren. Een daarvan is de categorie van de Green Card-aanvraag, aangezien er verschillende soorten Green Cards zijn, elk met hun eigen verwerkingstijd. De andere belangrijke factor is het land van herkomst van de aanvrager. De Amerikaanse immigratiedienst heeft te maken met een groot aantal aanvragen en afhankelijk van het aantal aanvragen van een bepaald land, kan er een grotere achterstand en daardoor een langere wachttijd ontstaan.

Referenties

0. – https://www.dhs.gov

1. – https://www.uscis.gov

Originally posted 2023-11-14 12:13:25.

Inhoudsopgave