a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

H1B-Visum Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een uitgebreide analyse en actueel overzicht verwachten van de meest recente H1B-Visum statistieken, die u inzicht geven in de huidige trends, patronen en ontwikkelingen binnen dit veld.

  • In FY 2019, waren er ongeveer 388.403 H1B-visumaanvragen gedaan.
  • India is de grootste ontvanger van H1B-visa, met een percentage van 72% van alle goedgekeurde H1B-visa in FY 2019.
  • In 2019 waren er ongeveer 201.011 H1B-visumaanvragen goedgekeurd.
  • 74% van alle H1B-visumhouders in FY 2019 waren mannen.
  • De IT-sector neemt het grootste deel van de H1B-visumaanvragen voor zijn rekening, met ongeveer 64% in FY 2019.
  • Californië heeft de meeste H1B-werknemers met 308,614 in FY 2018.
  • Ongeveer 83% van de H1B-visumaanvragen in FY 2019 waren voor kandidaten met ten minste een masteropleiding.
  • In FY 2020 werden 46% van de H1B-visumaanvragen afgewezen.

Actuele H1B-Visum Statistieken

In FY 2019, waren er ongeveer 388.403 H1B-visumaanvragen gedaan.

In het fiscale jaar 2019, begrijpt u dat er ongeveer 388.403 aanvragen waren voor een H1B-visum. Dit H1B-visum is een specifiek type visum in de Verenigde Staten dat het mogelijk maakt voor Amerikaanse bedrijven om hoogopgeleide buitenlandse professionals in dienst te nemen in gebieden waar er een tekort is aan Amerikaanse werknemers. Het aangegeven aantal aanvragen omvat alle individuen die een aanvraag hebben ingediend om tijdelijk in de VS te mogen werken onder deze specifieke visumcategorie. Het uiteindelijke aantal goedgekeurde visums kan echter lager zijn, aangezien niet elke aanvraag succesvol is. Het feit dat er zoveel aanvragen waren, onderstreept het belang van deze visumcategorie voor internationale werknemers en Amerikaanse bedrijven.

India is de grootste ontvanger van H1B-visa, met een percentage van 72% van alle goedgekeurde H1B-visa in FY 2019.

Dit statistiek houdt in dat India in het fiscale jaar 2019 de grootste begunstigde is van H1B-visa, een specifieke Amerikaanse visumcategorie bedoeld voor gespecialiseerde arbeidskrachten. In feite heeft India 72% van alle goedgekeurde H1B-visa in dat jaar ontvangen. Wanneer u dit percentage bekijkt, betekent dit dat van elke 100 H1B-visa die door de Verenigde Staten zijn uitgegeven, er 72 zijn toegekend aan Indianen. Dit hoge percentage toont aan dat de Verenigde Staten sterk afhankelijk zijn van Indiase professionals, voornamelijk in de technische sector. Dutch

In 2019 waren er ongeveer 201.011 H1B-visumaanvragen goedgekeurd.

In 2019 waren er ongeveer 201.011 goedgekeurde H1B-visumaanvragen. Dit betekent dat, in dat jaar, ongeveer 201.011 mensen uit andere landen toestemming kregen om in de Verenigde Staten te werken onder de specifieke voorwaarden van het H1B-programma. De H1B is een visumcategorie die het mogelijk maakt dat Amerikaanse bedrijven buitenlandse professionals in speciale beroepen in dienst nemen. Denk hierbij aan sectoren als technologie, engineering, geneeskunde, wiskunde en anderen. Hieruit kunt u afleiden dat in 2019 een groot aantal buitenlandse werknemers de kans heeft gekregen om hun expertise in de Verenigde Staten aan te bieden en verder te ontwikkelen.

74% van alle H1B-visumhouders in FY 2019 waren mannen.

Uit de opgegeven statistiek blijkt dat in het fiscale jaar 2019, 74% van de houders van een H1B-visum mannen waren. Wat betekent dit? Een H1B-visum is een type visum in de Verenigde Staten dat wordt uitgegeven aan buitenlandse werknemers in gespecialiseerde beroepen. Deze statistiek geeft aan dat van alle individuen die in dat specifieke jaar een dergelijk visum ontvingen, het merendeel, namelijk 74%, man was. Dit suggereert dat er een geslachtskloof bestaat bij de ontvangers van H1B-visa, waarbij mannen deze visa vaker ontvangen dan vrouwen. Voor u betekent dit inzicht dat als u kijkt naar de populatie H1B-visumhouders in 2019, bijna drie van de vier visumhouders mannen waren.

De IT-sector neemt het grootste deel van de H1B-visumaanvragen voor zijn rekening, met ongeveer 64% in FY 2019.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat de IT-sector de grootste aanvrager is voor H1B-visums, met ongeveer 64% van alle aanvragen in het fiscale jaar 2019. Hieruit kunt u opmaken dat een aanzienlijk deel van de werknemers in de IT-sector waarschijnlijk internationale professionals zijn, die werken in de Verenigde Staten onder een H1B-visum. Het H1B-visum is een type visum dat door de Amerikaanse regering wordt verstrekt aan internationale professionals om tijdelijk in gespecialiseerde beroepen in de VS te werken. Het feit dat de IT-sector zo’n groot percentage van deze visums aanvraagt, toont aan dat er in deze sector mogelijk een sterke vraag is naar buitenlandse expertise of dat er binnen de Verenigde Staten een tekort is aan gekwalificeerde IT-specialisten.

Californië heeft de meeste H1B-werknemers met 308,614 in FY 2018.

Deze statistiek laat zien dat Californië in het fiscale jaar 2018 de meeste H1B-werknemers had, specifiek 308,614. H1B is een type visum in de Verenigde Staten dat buitenlandse professionals in gespecialiseerde beroepen mogelijk maakt om in het land te werken. Het is vooral populair in sectoren zoals IT, gezondheidszorg, onderwijs, en ingenieurswesen. Omdat Californië een belangrijk technologisch en innovatiecentrum is – denk aan Silicon Valley – en ook een groot gezondheidszorgsysteem heeft, trekt het veel H1B-werknemers aan. Deze werknemers dragen bij aan de economische groei en diversiteit van de staat. Dus, als u deze statistiek ziet, laat het u zien hoe internationaal de Californische arbeidsmarkt is, vooral binnen bepaalde industrieën. Het geeft ook een indicatie van migratiepatronen en werktrends.

Ongeveer 83% van de H1B-visumaanvragen in FY 2019 waren voor kandidaten met ten minste een masteropleiding.

Het H1B-visum is een visum dat door de Verenigde Staten wordt uitgegeven aan buitenlandse professionals die speciale vaardigheden hebben, zoals in de domeinen van wetenschap, techniek, geneeskunde, onderwijs, enz. De statistiek die u vermeldt, zegt dat van alle aanvragen voor dit specifieke visum in het federale fiscale jaar (FY) 2019, ongeveer 83% voor kandidaten was die ten minste een masterdiploma hielden. Dit impliceert dat de meerderheid van de mensen die om een H1B-visum vroegen hoger opgeleid was, met minimaal een opleidingsniveau van een master. Het toont aan hoe de Verenigde Staten de neiging hebben om hoogopgeleide professionals uit het buitenland aan te trekken.

In FY 2020 werden 46% van de H1B-visumaanvragen afgewezen.

U moet begrijpen dat in het fiscale jaar 2020, 46% van de H1B-visumaanvragen zijn afgewezen. Dit betekent dat bijna de helft van de mensen die een H1B-visum hebben aangevraagd, deze niet hebben gekregen. De H1B is een type visum in de Verenigde Staten dat wordt uitgegeven aan buitenlandse professionals om in gespecialiseerde beroepen te werken. De weigering kan diverse oorzaken hebben zoals onvolledige aanvragen, tekortkomingen in de kwalificatie van de aanvrager of striktere immigratieregels. Deze statistiek is een weerspiegeling van de selectiviteit en striktheid van het visumbeleid van de VS.

Referenties

0. – https://www.uscis.gov

1. – https://www.statista.com

2. – https://www.am22tech.com

3. – https://redbus2us.com

Originally posted 2023-11-14 12:13:25.

Inhoudsopgave