a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Hamsteren Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u actuele statistieken en nieuwe gegevens verwachten over het hamsteren, waarmee u een diepgaand inzicht krijgt in het hamstergedrag van mensen in verschillende situaties.

  • Volgens een onderzoek van Nielsen, steg in de tweede week van maart 2020 de totale supermarktomzet in Nederland met 35% ten opzichte van dezelfde week in 2019, grotendeels te wijten aan hamsteren,
  • Ook in dit onderzoek werd gevonden dat vanaf 6 maart 2020, de verkoop van broodbakmixen steeg met 637,9%, een duidelijke indicator van hamsteren,
  • Paracetamol zag een verkoopstijging van bijna 500% rond diezelfde tijd, wat suggereert dat er gehamsterd werd in reactie op de pandemie,
  • Het onderzoek liet ook zien dat er tijdens de piek van hamsteren gedurende de pandemie, pleepapier de hamster top-10 aanvoerde met een verkoopplus van 157,6%,
  • Uit een recent onderzoek van GfK blijkt dat tijdens de eerste golf van de pandemie, 33% van de Nederlanders toegaf dat ze meer boodschappen hadden ingeslagen dan normaal,
  • De supermarkten zagen als gevolg van hamsteren de omzet in week elf (het begin van de hamster weken), 2020 met 50 procent omhoog schieten,
  • Er werd in 2020 bijna een kwart meer soep gekocht dan in het jaar ervoor, soep is een product dat vaak wordt ingeslagen bij hamsteren,

Actuele Hamsteren Statistieken

Volgens een onderzoek van Nielsen, steg in de tweede week van maart 2020 de totale supermarktomzet in Nederland met 35% ten opzichte van dezelfde week in 2019, grotendeels te wijten aan hamsteren,

In het onderzoek dat u in uw vraag hebt genoemd, heeft Nielsen een analyse gemaakt van de supermarktomzetten in Nederland. Ze constateerden dat er in de tweede week van maart 2020 een opvallende stijging was van 35% in de totale omzet van supermarkten, in vergelijking met dezelfde week in het jaar 2019. Deze aanzienlijke toename werd grotendeels toegeschreven aan het fenomeen van ‘hamsteren’, waardoor consumenten veel meer aankopen deden dan normaal. Dit gedrag is vaak gerelateerd aan noodsituaties of crises waarin mensen anticiperen op mogelijke tekorten. Zo’n situatie deed zich voor in maart 2020 toen de COVID-19-pandemie escaleerde en mensen vreesden dat winkels mogelijk zouden sluiten of dat producten zouden opraken, wat leidde tot deze opmerkelijke stijging in de supermarktomzet.

Ook in dit onderzoek werd gevonden dat vanaf 6 maart 2020, de verkoop van broodbakmixen steeg met 637,9%, een duidelijke indicator van hamsteren,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat er in het onderzoek is waargenomen dat er een significante verhoging, namelijk 637,9%, in de verkoop van broodbakmixen plaatsvond vanaf 6 maart 2020. Dit wil zeggen dat, ten opzichte van een eerder genomen meetpunt, er bijna 7,5 keer zoveel broodbakmixen zijn verkocht. Deze sterke en plotselinge stijging wijst op hamstergedrag. Dat is wanneer mensen door een bepaalde situatie (zoals het uitbreken van een pandemie) zich genoodzaakt voelen om grote hoeveelheden van bepaalde producten in te slaan, uit angst voor tekorten. In dit geval hebben mensen broodbakmixen gehamsterd, wellicht met het idee om in staat te zijn zelf brood te bakken als dit in de winkels niet meer beschikbaar zou zijn.

Paracetamol zag een verkoopstijging van bijna 500% rond diezelfde tijd, wat suggereert dat er gehamsterd werd in reactie op de pandemie,

De statistiek geeft aan dat er een extreme stijging in de verkoop van paracetamol was rond een bepaalde tijd, met een toename van bijna 500%. Dit is een ongewoon grote sprong en het suggereert dat mensen deze pijnstiller in grote hoeveelheden aan het kopen waren, wellicht uit bezorgdheid of angst om zonder te komen zitten gedurende een crisis. In dit geval wordt er naar een pandemie gerefereerd, waardoor we kunnen aannemen dat de mensen deze voorraad inslaan als reactie op onzekerheid of mogelijke tekorten aan paracetamol veroorzaakt door de pandemie. Het fenomeen dat mensen in tijden van crisis in grote hoeveelheden goederen aanschaffen, wordt ook wel hamsteren genoemd. Hieruit kunt u concluderen dat de stijging in paracetamolverkoop mogelijk niet alleen een toename in gebruik weerspiegelt, maar ook een verandering in koopgedrag vanwege externe factoren zoals een pandemie.

Het onderzoek liet ook zien dat er tijdens de piek van hamsteren gedurende de pandemie, pleepapier de hamster top-10 aanvoerde met een verkoopplus van 157,6%,

Volgens dit onderzoeksresultaat was toiletpapier het meest gehamsterde product tijdens de piek van hamsteren als gevolg van de pandemie. Met ‘een verkoopplus van 157,6%’ betekent het dat de verkoop van toiletpapier met 157,6% is gestegen in vergelijking met de normale verkoopsituatie. Stel dat u normaal gesproken in een bepaalde periode 100 eenheden toiletpapier verkoopt, onder deze omstandigheden, tijdens de piek van hamsteren, verkocht u ongeveer 258 eenheden (157,6 eenheden extra plus de oorspronkelijke 100 eenheden). Deze explosieve toename toont de buitengewone vraag naar toiletpapier tijdens de pandemie. De term ‘hamster top-10 aanvoeren’ geeft aan dat toiletpapier het product was dat mensen het meest insloegen onder alle producten.

Uit een recent onderzoek van GfK blijkt dat tijdens de eerste golf van de pandemie, 33% van de Nederlanders toegaf dat ze meer boodschappen hadden ingeslagen dan normaal,

Uit een recent onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK blijkt iets heel interessants over het winkelgedrag in Nederland tijdens de eerste golf van de pandemie. Volgens hun bevindingen, heeft 33% van de Nederlanders aangegeven dat ze meer boodschappen hadden ingeslagen dan gebruikelijk. Dit betekent dat ongeveer een derde van de bevolking tijdens deze periode meer producten heeft gekocht en opgeslagen dan ze normaliter zouden doen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals de angst voor producttekorten, de wens om zo min mogelijk naar buiten te gaan of simpelweg omdat mensen meer tijd thuis hebben doorgebracht en dus meer hebben gekookt. Deze bevinding is een waardevolle aanwijzing over hoe consumentengedrag kan veranderen in tijden van crisis.

De supermarkten zagen als gevolg van hamsteren de omzet in week elf (het begin van de hamster weken), 2020 met 50 procent omhoog schieten,

Deze statistiek illustreert een significante stijging in supermarktverkoop tijdens de elfde week van 2020, een periode die gemarkeerd wordt als het begin van de ‘hamster’ weken. Het cijfer ’50 procent omhoog schieten’ duidt op een enorme toename van de omzet in vergelijking met de normale verkoop. Het hamstergedrag, waarschijnlijk veroorzaakt door de uitbraak van COVID-19 en de bijbehorende onzekerheid, heeft ertoe geleid dat consumenten massaal boodschappen deden. Hierdoor hebben supermarkten in deze specifieke week 50% meer omzet gegenereerd dan in een doorsnee week. Het is een voorbeeld van hoe externe factoren zoals wereldse gebeurtenissen snel en drastisch koopgedrag en bedrijfsomzet kunnen beïnvloeden. U als lezer kunt dit zien als een voorbeeld van hoe sterk het consumentengedrag kan reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Er werd in 2020 bijna een kwart meer soep gekocht dan in het jaar ervoor, soep is een product dat vaak wordt ingeslagen bij hamsteren,

Uit de statistieken blijkt dat in 2020 bijna een kwart meer soep werd gekocht dan in 2019. Dit betekent dat als er in 2019 bijvoorbeeld 100 eenheden soep werden gekocht, in 2020 ongeveer 125 eenheden werden gekocht; een stijging van 25%. Soep is een product dat mensen vaak inslaan wanneer ze hamsteren, ofwel behoorlijk veel producten inslaan om zich voor te bereiden op een bepaalde situatie zoals een crisis. Deze verhoogde aankoop van soep kan een reactie zijn op de onzekerheid en de noodzaak om voedsel op voorraad te hebben tijdens de pandemie in 2020. Deze statistiek geeft dus niet alleen veranderingen in het koopgedrag weer, maar kan ook een indicatie zijn van zaken die zich in de bredere maatschappij voordoen.

Referenties

0. – https://www.retaildetail.nl

1. – https://www.levensmiddelenkrant.nl

2. – https://www.retailtrends.nl

3. – https://www.distrifood.nl

Originally posted 2023-11-14 12:13:25.

Inhoudsopgave