a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Hoger Onderwijs Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een gedetailleerd en actueel overzicht verwachten van de nieuwste statistieken en gegevens met betrekking tot hoger onderwijs, die u kunnen helpen trends te begrijpen, beleid te beïnvloeden en beslissingen te nemen.

  • In 2020 waren er in Nederland ruim 777.400 geregistreerde studenten in het hoger onderwijs,
  • Tussen 2016 en 2020 groeide het aandeel vrouwelijke studenten in het hoger onderwijs van 57% naar 59%,
  • 77% van de studenten in het hoger onderwijs ontvangt studiefinanciering,
  • Ongeveer 54% van de studenten in het hoger beroepsonderwijs en 33% in de wetenschap heeft een bijbaan,
  • 71% van de afgestudeerden hoger onderwijs heeft binnen drie maanden na afstuderen een baan,
  • De gemiddelde studieschuld van een student is 26.000 euro,
  • Gemiddeld verdient een afgestudeerde van het hoger onderwijs 10 jaar na afstuderen 3,3 keer het minimumloon,

Actuele Hoger Onderwijs Statistieken

In 2020 waren er in Nederland ruim 777.400 geregistreerde studenten in het hoger onderwijs,

Uit de statistiek blijkt dat er in het jaar 2020 in Nederland ruim 777.400 studenten waren geregistreerd in het hoger onderwijs. Hiermee wordt bedoeld dat dit aantal studenten stond ingeschreven bij een universiteit of hogeschool. Hoger onderwijs omvat alle onderwijsvormen boven het middelbaar onderwijs, zoals universitaire studies en hbo-opleidingen. Deze studenten kunnen vol- of deeltijdstudenten zijn en kunnen uit alle leeftijdsgroepen komen. Het is belangrijk op te merken dat dit aantal over alle vakgebieden en alle niveaus van hoger onderwijs verspreid was. De betreffende statistiek geeft een inzicht in de verdeling van de bevolking in termen van opleidingsniveau en kan helpen bij het vormen van beleid en planning binnen het onderwijsstelsel.

Tussen 2016 en 2020 groeide het aandeel vrouwelijke studenten in het hoger onderwijs van 57% naar 59%,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat tussen 2016 en 2020 het percentage vrouwelijke studenten in het hoger onderwijs is gestegen van 57% naar 59%. Dit betekent dat het aandeel van vrouwelijke studenten in het hoger onderwijs in deze periode is gegroeid. Het geeft een insinuatie aan dat meer vrouwen toegang krijgen tot hoger onderwijs, of dat ze ervoor kiezen om hoger onderwijs te volgen. Mogelijk is deze stijging te wijten aan beleidsveranderingen, maatschappelijke verschuivingen of andere factoren die de academische ambitie en mogelijkheden voor vrouwen vergroten. Deze statistiek onderstreept het feit dat we een geleidelijke maar positieve verandering zien in de genderbalans in het hoger onderwijs.

77% van de studenten in het hoger onderwijs ontvangt studiefinanciering,

Dit statistiek geeft aan dat 77% van de studenten in het hoger onderwijs studiefinanciering ontvangt. Studiefinanciering is een financiële ondersteuning die studenten krijgen om hun studiekosten te dekken, zoals collegegeld, boekengeld en levensonderhoud. Dit betekent dat, als u naar de algemene populatie van studenten in het hoger onderwijs kijkt, bijna 8 op de 10 studenten een vorm van studiefinanciering ontvangt. Het laat zien hoe belangrijk deze financiële hulp is voor het voortzetten van hoger onderwijs onder studenten. Het zou interessant zijn om nader te onderzoeken waarom sommige studenten geen financiering ontvangen – is dit omdat zij niet in aanmerking komen, of kiezen ze ervoor om geen hulp te ontvangen? Dit zijn vragen die u wellicht wilt overwegen bij het interpreteren van deze statistiek.

Ongeveer 54% van de studenten in het hoger beroepsonderwijs en 33% in de wetenschap heeft een bijbaan,

Uit de statistiek blijkt dat er een opmerkelijk verschil is in de mate waarin studenten in het hoger beroepsonderwijs (HBO) en de wetenschap (universiteit) een bijbaan hebben om hun studiekosten of levensonderhoud te ondersteunen. Van de HBO-studenten heeft volgens deze statistiek 54% een bijbaan. Dit betekent dat meer dan de helft van deze studenten naast hun studie werkt. Daar tegenover staat dat bij de studenten in de wetenschap, slechts 33% een bijbaan heeft. Hoewel dit percentage beduidend lager is dan bij de HBO-studenten, hebben nog steeds een behoorlijk aandeel universitaire studenten een baan naast hun studie. Het is duidelijk dat een grote groep studenten in beide soorten onderwijs de noodzaak of het verlangen voelt om te werken terwijl ze studeren.

71% van de afgestudeerden hoger onderwijs heeft binnen drie maanden na afstuderen een baan,

Deze statistiek geeft aan dat 71% van de afgestudeerden van het hoger onderwijs binnen drie maanden na hun afstuderen een baan vindt. Dit betekent dat meer dan twee derde van de studenten die een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond, in staat is om relatief snel na het afronden van hun studies werk te vinden. Het kan werk in hun vakgebied zijn of iets dat niet direct gerelateerd is aan hun studie, maar het feit blijft wel dat ze werkzaam zijn. U, als lezer, kunt dit inzicht gebruiken om het huidige werkklimaat en de waarschijnlijkheid van werkgelegenheid na het behalen van een hoger opleidingsniveau te begrijpen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat dit een algemeen percentage is, het kan variëren op basis van zaken zoals de specifieke studierichting en de economische omstandigheden op het moment van afstuderen.

De gemiddelde studieschuld van een student is 26.000 euro,

Wat dit statistiek aangeeft, is dat als u alle studieschulden van alle studenten bij elkaar optelt en vervolgens deelt door het totale aantal studenten, u op een gemiddeld bedrag van 26.000 euro uitkomt. Dit betekent echter niet dat elke student een studieschuld van 26.000 euro heeft; sommigen hebben wellicht een grotere schuld, terwijl anderen een kleinere schuld of zelfs helemaal geen schuld hebben. Het gemiddelde geeft alleen een globaal beeld van het schuldbedrag dat een “typische” student heeft. Houdt u er rekening mee dat gemiddelde bedragen soms vertekenend kunnen zijn als er veel uitschieters zijn (zoals een klein aantal studenten met een bijzonder hoge schuld).

Gemiddeld verdient een afgestudeerde van het hoger onderwijs 10 jaar na afstuderen 3,3 keer het minimumloon,

Dit statistiek laat zien hoeveel een individu die een hoger onderwijs heeft voltooid gemiddeld verdient, tien jaar na afstuderen. De statistiek vormt deze waarde als een veelvoud van het minimumloon, in dit geval 3,3 keer. Dit geeft u een algemeen idee van het inkomen van afgestudeerden uit het hoger onderwijs in verhouding tot het minimumloon. Voorbeeld: als we aannemen dat het minimumloon €10 per uur is, zou een afgestudeerde van het hoger onderwijs na 10 jaar gemiddeld ongeveer €33 per uur verdienen. Dit cijfer is uiteraard een gemiddelde, met individuele salarissen variërend boven en onder deze waarde, afhankelijk van diverse factoren zoals branche, locatie en ervaring.

Referenties

0. – https://www.duo.nl

1. – https://www.cbs.nl

Originally posted 2023-11-14 12:13:35.

Inhoudsopgave