a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Home Office Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een gedetailleerd en actueel overzicht verwachten van thuiswerken statistieken, met inbegrip van nieuwe gegevens over patronen, voor- en nadelen, productiviteitstrends en andere cruciale inzichten die relevant zijn voor zowel thuiswerkers als organisaties.

  • Volgens Statista werkte in 2020 ongeveer 37% van de werknemers in de VS minstens enige tijd op afstand,
  • Volgens een onderzoek uitgevoerd door Buffer in 2019 zei 99% van de interviews dat ze minstens één keer per week thuis wilden werken,
  • De European Working Conditions Survey toont aan dat ongeveer 13% van de werknemers in de EU regelmatig vanuit huis werkt,
  • Volgens Gartner is 74% van de bedrijven van plan om na de COVID-19-pandemie op afstand te blijven werken,
  • Volgens het CBS is het aantal thuiswerkers in Nederland in de afgelopen 3 jaar gestegen van 2,8 miljoen tot 3,3 miljoen,
  • Volgens Owl Labs werken mensen die de mogelijkheid hebben om op afstand te werken gemiddeld langer dan degenen die dat niet hebben,
  • Het UK Office for National Statistics meldt dat in april 2020 46,6% van de mensen vanuit huis werkte als gevolg van de COVID-19-pandemie,

Actuele Home Office Statistieken

Volgens Statista werkte in 2020 ongeveer 37% van de werknemers in de VS minstens enige tijd op afstand,

Dit Statista-statistiek laat zien dat in 2020 ongeveer 37% van de werknemers in de Verenigde Staten minstens op enig moment op afstand heeft gewerkt. Laten we dit nader bekijken. U moet begrijpen dat ‘op afstand werken’ betekent dat deze werknemers hun taken buiten een traditionele kantooromgeving hebben uitgevoerd. Dit kan thuis of in een co-working space zijn, in feite elke locatie die niet dezelfde locatie is als het kantoor van hun werkgever. Het percentage van 37% betekent dus dat iets meer dan een derde van alle werknemers in de VS vorig jaar enige tijd remote heeft gewerkt. Dit kan gedeeltelijk of volledig zijn en werd waarschijnlijk beïnvloed door de Covid-19 pandemie, waarbij veel werknemers gedwongen waren om vanuit huis te werken om de verspreiding van het virus in te dammen.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Buffer in 2019 zei 99% van de interviews dat ze minstens één keer per week thuis wilden werken,

Volgens deze statistiek uit een studie uitgevoerd door Buffer in 2019, heeft bijna iedereen geïnterviewd (99% om precies te zijn) aangegeven minstens één keer per week thuis te willen werken. Dit betekent dat bijna alle deelnemers aan het onderzoek de wens uitdrukken om met een bepaalde frequentie flexibele arbeidsvoorwaarden te hebben die telewerken mogelijk maken. Dit kan zijn vanwege de voordelen die samenhangen met het thuiswerken, zoals besparingen op reistijd en kosten, flexibiliteit in hun schema, of de behoefte aan een comfortabelere werkomgeving. Dus, u kunt zien hoe deze statistiek een algemene trend naar meer flexibele werkomstandigheden weerspiegelt.

De European Working Conditions Survey toont aan dat ongeveer 13% van de werknemers in de EU regelmatig vanuit huis werkt,

In de European Working Conditions Survey wordt inzicht gegeven in de werkcondities van werknemers binnen de Europese Unie. Volgens de gegevens van deze enquête werkt ongeveer 13% van de werknemers in de EU regelmatig vanuit huis. Dit betekent dat u, als u deel uitmaakt van de arbeidsmarkt in de EU, deel uitmaakt van 87% die gewoonlijk op de werkplek werkt of van die 13% die regelmatig thuis werkt. Deze statistiek kan essentieel zijn om te begrijpen hoe werkpraktijken veranderen en hoe deze zich over de EU-lidstaten verspreiden. Het kan ook nuttig zijn om na te denken over beleid inzake thuiswerken, werk-leven balans en de infrastructuur van het telewerken.

Volgens Gartner is 74% van de bedrijven van plan om na de COVID-19-pandemie op afstand te blijven werken,

Uit onderzoek van Gartner, een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau, blijkt dat 74% van de bedrijven plannen heeft om na de COVID-19-pandemie op afstand te blijven werken. Dit betekent dat out van elke honderd bedrijven, bijna driekwart heeft aangegeven dat ze zullen doorgaan met het implementeren van werk-op-afstand beleid, zelfs na het verdwijnen van de pandemie. Dit geeft u een inzicht in de verschuiving van traditionele werkplekken naar meer flexibele en digitale werkplekoplossingen. COVID-19 heeft veel bedrijven ertoe aangezet om na te denken over hun werkstrategieën en veel lijken de voordelen te zien van werken op afstand, niet alleen als reactie op pandemische beperkingen, maar ook als onderdeel van hun toekomstige bedrijfsmodellen.

Volgens het CBS is het aantal thuiswerkers in Nederland in de afgelopen 3 jaar gestegen van 2,8 miljoen tot 3,3 miljoen,

Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er een merkbare stijging is in het aantal thuiswerkers in Nederland. In de afgelopen drie jaar is dit aantal gestegen van 2,8 miljoen naar 3,3 miljoen. Dit betekent dat er een toename van 500.000 thuiswerkers is, wat een aanzienlijke groei impliceert. Deze toename kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder de veranderende werkpatronen ten gevolge van technologische vooruitgang, flexibiliteit in de werkgelegenheid en recent, de effecten van de Covid-19-pandemie die het werken op afstand noodzakelijk of wenselijk maakte. Het feit dat er nu meer mensen vanuit huis werken, kan implicaties hebben voor zaken zoals woon-werkverkeer, kantoorruimtebehoeften en werk-privébalans.

Volgens Owl Labs werken mensen die de mogelijkheid hebben om op afstand te werken gemiddeld langer dan degenen die dat niet hebben,

Deze statistiek van Owl Labs suggereert dat mensen die de mogelijkheid hebben om op afstand (ofwel thuis) te werken vaak langere uren maken dan mensen die deze mogelijkheid niet hebben. Dit kan mogelijk worden verklaard door verschillende factoren zoals de tijd bespaard op het woon-werkverkeer, de mogelijkheid om de werktijden flexibeler in te delen en minder afleidingen door collega’s. Bovendien kan thuiswerken ervoor zorgen dat men zich meer ontspannen voelt, waardoor zij geneigd kunnen zijn meer werkuren te maken. Aan de andere kant kan het gebrek aan een duidelijke scheiding tussen werk en privé bij thuiswerken ook tot langere uren leiden. Het is echter belangrijk te onthouden, u, als lezer, dat langere werktijden niet noodzakelijkerwijs leiden tot hogere productiviteit of betere prestaties. Elk individu en elke organisatie kan verschillende ervaringen hebben op basis van hun unieke omstandigheden en managementstrategieën.

Het UK Office for National Statistics meldt dat in april 2020 46,6% van de mensen vanuit huis werkte als gevolg van de COVID-19-pandemie,

Volgens de gegevens die het UK Office for National Statistics heeft vrijgegeven, bleek dat in april 2020 bijna de helft van de bevolking, ofwel 46,6%, vanuit huis heeft gewerkt. Dit is een direct gevolg van de COVID-19-pandemie, die een diepgaand effect heeft gehad op ons dagelijks leven en de manier waarop we werken. Bedrijven hebben waar mogelijk het thuiswerken aan hun werknemers voorgesteld om hun gezondheid te beschermen en tegelijkertijd de voortgang van het bedrijf te waarborgen. Dit percentage geeft aan dat een aanzienlijk aantal mensen hun werkgewoonten veranderde tijdens deze tijd. U, als lezer, kunt in dit statistiek een duidelijke illustratie zien van de impact die de pandemie heeft gehad op werkplekken wereldwijd.

Referenties

0. – https://www.eurofound.europa.eu

1. – https://www.gartner.com

2. – https://www.owllabs.com

3. – https://buffer.com

4. – https://www.statista.com

5. – https://www.cbs.nl

6. – https://www.ons.gov.uk

Originally posted 2023-11-14 12:13:35.

Inhoudsopgave