a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Huiselijk Geweld Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van huiselijk geweld statistieken, waarbij we nieuwe gegevens presenteren om u inzicht te geven in de huidige omvang en trends van dit ernstige maatschappelijke probleem.

 • Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks ongeveer 200.000 personen in Nederland slachtoffer worden van ernstig huiselijk geweld.
 • 45% van de volwassenen in Nederland heeft ooit te maken gehad met een vorm van huiselijk geweld.
 • Huiselijk geweld vormt bijna de helft van het totale geweld in Nederland.
 • Ongeveer 36% van de vrouwen en 26% van de mannen heeft fysiek, seksueel of psychisch geweld door de (ex)partner meegemaakt.
 • 1 op de 6 kinderen is slachtoffer van kindermishandeling.
 • De politie registreert jaarlijks ongeveer 66.000 meldingen van huiselijk geweld.
 • Ruim 10.000 mensen per jaar zoeken professionele hulp voor de gevolgen van huiselijk geweld.
 • Een groot deel van de meldingen huiselijk geweld betreft herhaald geweld: ongeveer 60%.
 • Circa 8000 kinderen per jaar zijn getuige van huiselijk geweld.
 • De relatie tussen de dader en het slachtoffer bij huiselijk geweld is veelal die van partners of ex-partners (60%)
 • Er zijn naar schatting 200.000 volwassen slachtoffers van ernstig, eenmalig fysiek geweld in huiselijke kring.
 • Bij ruim een derde van de mishandelde vrouwen (36%) gaat het om herhaald huiselijk geweld.

Actuele Huiselijk Geweld Statistieken

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks ongeveer 200.000 personen in Nederland slachtoffer worden van ernstig huiselijk geweld.

Uit de statistiek die we hier bespreken, blijkt dat elk jaar in Nederland rond de 200.000 mensen ernstig huiselijk geweld ervaren. Het getal van 200.000 slaat op het totaal aantal slachtoffers per jaar, van alle leeftijden en beide geslachten. Ernstig huiselijk geweld kan vele vormen aannemen, waaronder fysiek, seksueel, psychologisch, emotioneel of financieel geweld. Het kan variëren van dreigementen, manipulatie en vernedering tot systematische uitoefening van controle, lichamelijke mishandeling of zelfs poging tot moord. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van deze gegevens om de ernst van het probleem te begrijpen. Deze statistieken benadrukken het belang van maatregelen om huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden.

45% van de volwassenen in Nederland heeft ooit te maken gehad met een vorm van huiselijk geweld.

Deze statistiek geeft aan dat bijna de helft van de volwassenen in Nederland ooit te maken heeft gehad met een vorm van huiselijk geweld. Dit betekent dat 45% van de volwassen bevolking ooit zelf slachtoffer is geweest of getuige is geweest van huiselijk geweld. Dat kan variëren van fysiek geweld tot verbale mishandeling. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit een significant percentage is dat aantoont dat huiselijk geweld helaas een veelvoorkomend probleem is in Nederland. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat 45% van de bevolking momenteel lijdt onder dit probleem, maar eerder dat zij in hun leven ooit op een bepaald moment hiermee geconfronteerd zijn. Dit onderstreept het belang van voortdurende bewustwording, preventie en interventiemaatregelen om huiselijk geweld aan te pakken.

Huiselijk geweld vormt bijna de helft van het totale geweld in Nederland.

Het statistische gegeven ‘Huiselijk geweld vormt bijna de helft van het totale geweld in Nederland’ beschrijft een verontrustende realiteit. Wat dit betekent is dat bijna 50% van alle geweldsincidenten die plaatsvinden binnen de grenzen van Nederland, in feite plaatsvinden in de huiselijke omgeving; dit kan zijn tussen familieleden, partners of huisgenoten. Het houdt dus in dat in plaats van geweld voornamelijk op straat of in andere publieke ruimtes plaatsvindt, een aanzienlijk deel hiervan gebeurt achter gesloten deuren, in wat veilig en privé zou moeten zijn. Dit cijfer benadrukt het belang voor ons allemaal om bewust te zijn van de prevalentie van huiselijk geweld en om systemen van rapportage en ondersteuning te versterken om dit sociale probleem aan te pakken.

Ongeveer 36% van de vrouwen en 26% van de mannen heeft fysiek, seksueel of psychisch geweld door de (ex)partner meegemaakt.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat huiselijk geweld een significant probleem is. Ongeveer 36% van de vrouwen en 26% van de mannen heeft fysiek, seksueel of psychisch geweld meegemaakt, gepleegd door hun (ex)partner. Dit betekent dat ruwweg een op de drie vrouwen en iets meer dan een op de vier mannen getuige zijn geweest van een vorm van geweld binnen de context van hun partnerrelatie. Deze percentages zijn betrekkelijk hoog en kunnen wellicht buiten uw verwachtingen liggen. Ze kunnen een indicatie geven van de ernst en de wijdverbreide aard van het probleem van huiselijk geweld. Het is dus belangrijk om bewust te zijn van de prevalentie van deze vormen van geweld, zodat er effectieve maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen en te bestrijden.

1 op de 6 kinderen is slachtoffer van kindermishandeling.

De statistiek die stelt dat ‘1 op de 6 kinderen slachtoffer is van kindermishandeling’ duidt op een aanzienlijk en serieus probleem in onze maatschappij. Hieruit wordt duidelijk dat kindermishandeling vaker voorkomt dan u misschien zou denken. Dit betekent dat van elke zes kinderen, er gemiddeld één een vorm van mishandeling ondergaat. Dit kan fysieke, emotionele, seksuele mishandeling zijn, maar ook verwaarlozing hoort hierbij. Het geeft ons inzicht in de omvang van het probleem en belicht de noodzaak van preventieve maatregelen, interventies en steun voor deze kinderen. Als samenleving dienen we ons bewust te zijn van dit alarmerende cijfer en te werken aan het verbeteren van de situatie voor deze kwetsbare groep.

De politie registreert jaarlijks ongeveer 66.000 meldingen van huiselijk geweld.

Wanneer u deze statistiek leest, verwerkt u informatie over de meldingen van huiselijk geweld die jaarlijks door de politie worden geregistreerd in Nederland. Het getal ‘66.000’ staat voor het gemiddeld aantal meldingen dat de politie in een jaar ontvangt. Dit impliceert dat er elk jaar ongeveer 66.000 incidenten van huiselijk geweld worden gemeld aan de politie. Het is belangrijk om te realiseren dat dit aantal alleen de gemelde gevallen vertegenwoordigt. Er kunnen daarnaast nog tal van gevallen van huiselijk geweld zijn die om verschillende redenen niet gemeld worden. Dergelijke statistieken zijn essentieel voor het begrijpen van de prevalentie van huiselijk geweld en helpen bij het plannen en implementeren van effectieve preventieve maatregelen en interventies.

Ruim 10.000 mensen per jaar zoeken professionele hulp voor de gevolgen van huiselijk geweld.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat er jaarlijks meer dan 10.000 mensen professionele hulp zoeken als gevolg van huiselijk geweld. Dit betekent dat deze mensen de stap zetten om hulp te vragen, hetzij bij sociale diensten, de gezondheidszorg, psychologen, of andere professionele instellingen, om de fysieke, emotionele, of psychologische gevolgen van deze traumatische ervaring te behandelen. Dit is ongetwijfeld een verontrustend cijfer, omdat het de omvang van het probleem van huiselijk geweld in onze samenleving aantoont. Het suggereert echter ook dat een aanzienlijk aantal slachtoffers stappen onderneemt om hulp te krijgen, wat cruciaal is voor hun herstel en om een einde te maken aan de cyclus van geweld.

Een groot deel van de meldingen huiselijk geweld betreft herhaald geweld: ongeveer 60%.

Deze statistiek betekent dat een groot deel van de meldingen van huiselijk geweld niet geïsoleerd is, maar in feite een herhaling van vorige gevallen. Het percentage dat wordt genoemd, 60%, inspireert dieper nadenken. Dit betekent dat 6 op de 10 meldingen van huiselijk geweld herhaaldelijk voorkomen. Dus, als u hoort over een melding van huiselijk geweld, is er een aanzienlijke kans dat het niet de eerste keer is dat dit is gebeurd binnen die specifieke huishoudelijke omgeving. Helaas is dit een patroon dat zich vaak ontwikkelt in situaties van huiselijk geweld en dit getal benadrukt hoe belangrijk het is om in te grijpen en hulp te bieden aan slachtoffers.

Circa 8000 kinderen per jaar zijn getuige van huiselijk geweld.

Uit de statistiek blijkt dat er jaarlijks ongeveer 8000 kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Dat betekent dat deze kinderen getuige zijn of directe ervaringen hebben met gewelddadige incidenten in hun huishouden, vaak tussen ouders of verzorgers. Dit is een belangrijk cijfer, omdat het duidelijk maakt hoeveel kinderen worden blootgesteld aan deze traumatische ervaringen per jaar. Het omvat niet alleen fysiek geweld, maar kan ook betrekking hebben op emotioneel, seksueel of economisch geweld. Zo geeft dit cijfer van 8000 aan hoe groot deze problematiek is in onze maatschappij en hoe belangrijk het is om hier aandacht aan te schenken en in te grijpen waar nodig.

De relatie tussen de dader en het slachtoffer bij huiselijk geweld is veelal die van partners of ex-partners (60%)

Deze statistiek houdt in dat bij gevallen van huiselijk geweld de dader en het slachtoffer in 60% van de gevallen partners of ex-partners van elkaar zijn. Dus, in meer dan de helft van de incidenten van huiselijk geweld, is de persoon die het geweld pleegt ofwel in een huidige relatie met het slachtoffer, of heeft er in het verleden een relatie mee gehad. Dit cijfer benadrukt dat huiselijk geweld vaak voorkomt binnen intieme relties, en duidt daarbij op de noodzaak van preventie en interventie op dit gebied. Het is belangrijk dat u zich er ook bewust van bent dat huiselijk geweld niet beperkt is tot fysiek geweld; het kan ook emotioneel, psychologisch en financieel zijn.

Er zijn naar schatting 200.000 volwassen slachtoffers van ernstig, eenmalig fysiek geweld in huiselijke kring.

De statistiek die u hier ziet, geeft een schatting van het aantal volwassenen die een ernstige, eenmalige vorm van fysiek geweld in hun eigen huis hebben ervaren. Dit aantal is bepaald op zo’n 200.000 personen. Wat betekent dit nu precies? Door het begrip ‘ernstig, eenmalig fysiek geweld’ wordt verwezen naar gevallen waarin de betrokken persoon lichamelijk letsel heeft opgelopen dat bijvoorbeeld behandeling vereiste, of een incident dat intens was qua gewelddadigheid. Dit cijfer wijst op een aanzienlijk aantal mensen die deze ervaring hebben meegemaakt, vaak met bijbehorende emotionele trauma’s. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden, om maatregelen te kunnen treffen om dit soort geweld in de huiselijke kring te voorkomen en aan te pakken. Dit soort statistieken helpen ons ook om een beter inzicht te krijgen in de prevalentie van dit probleem binnen onze samenleving.

Bij ruim een derde van de mishandelde vrouwen (36%) gaat het om herhaald huiselijk geweld.

Uit deze statistiek blijkt dat ruim een derde (precies 36%) van de mishandelde vrouwen slachtoffer is van herhaald huiselijk geweld. Dit betekent dat deze vrouwen niet slechts één keer, maar meerdere keren fysiek of emotioneel zijn mishandeld door hun partner of iemand anders in hun huishouden. Het is dus een aanzienlijk probleem dat verder gaat dan individuele incidenten. Het illustreert een patroon van herhaaldelijk, aanhoudend geweld binnen de huiselijke omgeving, wat een ernstige en aanhoudende impact kan hebben op het welzijn van de betrokken vrouwen. Deze statistiek is belangrijk om te begrijpen hoe wijdverbreid en persistent huiselijk geweld kan zijn.

Referenties

0. – https://www.veiligthuis.nl

1. – https://www.rijksoverheid.nl

2. – https://www.politie.nl

3. – https://www.NRC.nl

4. – https://www.cbs.nl

5. – https://www.kinderbescherming.nl

6. – https://www.movisie.nl

Originally posted 2023-11-14 12:13:35.

Inhoudsopgave