a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Human Resources Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u uitgebreide en actuele statistieken en analyses verwachten over HR-trends, arbeidsmarktgegevens, medewerkerstevredenheid en veel meer, allemaal bedoeld om u te helpen uw human resources-strategieën beter aan te passen aan de huidige trends.

  • Ongeveer 63% van HR-professionals in een enquête van 2019 gaf aan dat HR-technologie hun efficiëntie op het werk heeft verbeterd. Bron: Society for Human Resources Management,
  • 83% van HR-professionals gaf aan dat werknemersbetrokkenheid is gestegen na de implementatie van flexibele werktijden. Bron: Gallup,
  • Volgens een onderzoek uit 2020 heeft 56% van de bedrijven wereldwijd meer dan vijf verschillende HR-systemen in hun bedrijf. Bron: Sierra-Cedar,
  • In 2020 was het gemiddelde vrijwillige verlooppercentage in organisaties 15%. Bron: LinkedIn Global Talent Trends,
  • 28% van de bedrijven gebruikt momenteel AI in HR, terwijl 57% van de bedrijven van plan is om AI in de komende twee jaar te gebruiken. Bron: Oracle and Future Workplace,
  • 59% van de HR-leiders maakt gebruik van prestatiegegevens om bedrijfsstrategieën te informeren. Bron: Boston Consulting Group,
  • 80% van de HR-professionals maakt gebruik van sociale media voor werving. Bron: CareerArc,
  • 22% van de werknemers geeft aan dat ze hun baan hebben verlaten vanwege de reistijd. Bron: UK’s Office of National Statistics,
  • 91% van de bedrijven wereldwijd bezit een specifiek beloningsprogramma om de werknemers te behouden. Bron: Willis Towers Watson,
  • Volgens een onderzoek van LinkedIn is de HR-sector met 32% gestegen in de afgelopen 10 jaar. Bron: LinkedIn,

Actuele Human Resources Statistiek

Ongeveer 63% van HR-professionals in een enquête van 2019 gaf aan dat HR-technologie hun efficiëntie op het werk heeft verbeterd. Bron: Society for Human Resources Management,

Uit een enquête uit 2019, uitgevoerd door de Society for Human Resources Management, blijkt dat HR-technologie een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de efficiëntie op de werkvloer. Ongeveer 63% van de HR-professionals die aan deze enquête hebben deelgenomen, bevestigt dit. Wat betekent dit voor u? Het houdt in dat een overgrote meerderheid van HR-experts gelooft dat technologische hulpmiddelen hun werkprocessen versnellen en verbeteren. Deze technologie kan onder meer helpen bij het beheren van personeelsinformatie, salarisadministratie, werving en selectie. Uit deze statistiek blijkt duidelijk het groeiende belang van technologie in de HR-sector. De bevindingen kunnen ook belangrijk zijn voor bedrijven die overwegen om te investeren in HR-technologie of hun huidige systemen willen verbeteren.

83% van HR-professionals gaf aan dat werknemersbetrokkenheid is gestegen na de implementatie van flexibele werktijden. Bron: Gallup,

Volgens een onderzoek van Gallup, heeft een aanzienlijke meerderheid van HR-professionals (83%) aangegeven dat werknemersbetrokkenheid toeneemt na de invoering van flexibele werktijden. Met andere woorden, wanneer werknemers de mogelijkheid krijgen om hun werktijden aan te passen aan hun persoonlijke behoeften en voorkeuren, neemt hun betrokkenheid op de werkvloer toe. Dit betekent dat ze meer gemotiveerd en betrokken zijn bij hun werk, wat kan leiden tot hogere productiviteit en een betere werksfeer. Deze bevinding benadrukt het belang voor u als werkgever, manager of HR-professional, om flexibele werktijden als onderdeel van uw strategie te overwegen om werknemersbetrokkenheid en tevredenheid te verhogen.

Volgens een onderzoek uit 2020 heeft 56% van de bedrijven wereldwijd meer dan vijf verschillende HR-systemen in hun bedrijf. Bron: Sierra-Cedar,

In het Sierra-Cedar onderzoek uit 2020 wordt aangegeven dat meer dan de helft (namelijk 56%) van de bedrijven over de hele wereld gebruik maakt van meer dan vijf verschillende HR-systemen binnen hun bedrijf. Dit betekent dat u, als u bij een gemiddeld bedrijf werkt, waarschijnlijk te maken heeft met een complex systeemlandschap wanneer het gaat om human resources. Dit kan variëren van systemen voor werving en selectie, tot loonadministratie en prestatiebeoordelingen. Deze veelvoud aan systemen kan resulteren in operationele uitdagingen op het gebied van data-integratie en -harmonisatie en vergt mogelijk optimalisatie naar een meer gestroomlijnde oplossing.

In 2020 was het gemiddelde vrijwillige verlooppercentage in organisaties 15%. Bron: LinkedIn Global Talent Trends,

Het begrip ‘gemiddeld vrijwillige verlooppercentage’ in organisaties, zoals gerefereerd in de statistiek van LinkedIn Global Talent Trends, houdt in dat in 2020 gemiddeld 15% van de werknemers in organisaties uit eigen beweging heeft besloten hun baan te verlaten. Dit kan zijn om een andere baan te zoeken, om met pensioen te gaan, om persoonlijke redenen of voor andere mogelijkheden buiten de huidige werkgever. U moet deze statistiek zo begrijpen dat als uw organisatie bijvoorbeeld 100 werknemers had, dan zouden gemiddeld 15 van hen uit eigen beweging de organisatie verlaten hebben in het jaar 2020.

28% van de bedrijven gebruikt momenteel AI in HR, terwijl 57% van de bedrijven van plan is om AI in de komende twee jaar te gebruiken. Bron: Oracle and Future Workplace,

Uit de statistiek van Oracle en Future Workplace blijkt dat bijna een derde van de bedrijven (28%) artificial intelligence (AI) in hun Human Resources (HR) afdeling heeft geïntegreerd. Deze integratie kan variëren van het gebruik van AI in het wervingsproces tot het gebruik van AI om medewerkersbetrokkenheid en productiviteit te verbeteren. Aanvullend wordt er aangegeven dat meer dan de helft van de bedrijven (57%) plant om binnen de komende twee jaar ook AI te gaan inzetten in hun HR processen. Dit onderstreept het groeiende belang en de acceptatie van AI in de bedrijfsomgeving. Het laat zien dat bedrijven de potentie en voordelen die AI technologieën kunnen bieden voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van HR-functies erkennen.

59% van de HR-leiders maakt gebruik van prestatiegegevens om bedrijfsstrategieën te informeren. Bron: Boston Consulting Group,

Uit het onderzoek van Boston Consulting Group blijkt dat 59% van de HR-leiders prestatiegegevens gebruikt om bedrijfsstrategieën te informeren. Dit betekent dat iets meer dan de helft van de HR-leiders gebruik maakt van concrete gegevens over de prestaties van het bedrijf om hun strategieën en beslissingen te sturen. Het betreft dus een datagedreven aanpak in plaats van uitsluitend te vertrouwen op intuïtie of ervaring. Dit suggereert dat deze leiders het belang inzien van het gebruik van objectieve gegevens om hun beslissingen te ondersteunen. Het toont aan dat HR-leiders, die in deze steekproef zijn onderzocht, in toenemende mate op gegevens vertrouwen om hun organisaties te leiden en strategische beslissingen te nemen.

80% van de HR-professionals maakt gebruik van sociale media voor werving. Bron: CareerArc,

Uit de statistiek van CareerArc blijkt dat 80% van de HR-professionals gebruik maakt van sociale media voor werving. Dit betekent dat acht van de tien HR-professionals platforms zoals LinkedIn, Facebook en Twitter benutten om potentiële kandidaten te vinden en aan te trekken voor hun bedrijf. Het gebruik van deze platforms stelt hen in staat om een grote, diverse en potentiële talentenpool te bereiken op een snelle en kosteneffectieve manier. De populariteit van sociale media in de wervingsstrategieën van HR-professionals is dus zeer significant. Dit laat zien dat sociale media een belangrijk instrument zijn geworden in het moderne rekruteringsproces.

22% van de werknemers geeft aan dat ze hun baan hebben verlaten vanwege de reistijd. Bron: UK’s Office of National Statistics,

Uit het onderzoek van UK’s Office of National Statistics blijkt dat 22% van de werknemers aangeeft hun baan te hebben verlaten vanwege de reistijd. Dit betekent dat bijna een kwart van de werknemers zo ernstig wordt beïnvloed door de lengte of het ongemak van hun woon-werkverkeer, dat zij ervoor kiezen om van baan te veranderen om een betere balans tussen werk en privé te vinden. Ofwel, een aanzienlijk deel van de werknemers vindt de reistijd naar hun werkplek een belangrijke factor als het gaat om hun beslissing om te blijven of om te vertrekken. Voor u als werkgever, manager of HR-medewerker is dit een belangrijk gegeven om rekening mee te houden bij het rekruteren en behouden van werknemers.

91% van de bedrijven wereldwijd bezit een specifiek beloningsprogramma om de werknemers te behouden. Bron: Willis Towers Watson,

Uit recent onderzoek van Willis Towers Watson blijkt dat 91% van de bedrijven wereldwijd een specifiek beloningsprogramma heeft. Dit wordt geïmplementeerd om werknemers te behouden en motiveren. Dit betekent dat bijna alle bedrijven zich bewust zijn van het belang van het bieden van incentives aan hun werknemers als een manier om loyaliteit en toewijding te stimuleren. Deze beloningsprogramma’s kunnen op tal van manieren worden vormgegeven en kunnen zowel financiële als niet-financiële voordelen omvatten, zoals loonsverhogingen, bonussen, erkenningprogramma’s of doorgroeimogelijkheden. Deze statistiek suggereert dat u, als uw bedrijf nog geen beloningsprogramma heeft, waarschijnlijk deel uitmaakt van de minderheid en dat u het risico loopt waardevolle werknemers te verliezen aan bedrijven die dergelijke programma’s wel bieden.

Volgens een onderzoek van LinkedIn is de HR-sector met 32% gestegen in de afgelopen 10 jaar. Bron: LinkedIn,

Uit recent onderzoek van LinkedIn blijkt dat de HR-sector in de afgelasten 10 jaar met 32% is gegroeid. Dit betekent dat er een significante toename is geweest in het aantal banen, bedrijven of rollen dat betrekking heeft op Human Resources. De stijging van 32% kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder de groeiende erkenning van het belang van goed personeelsbeheer en werknemerstevredenheid in bedrijven. Dit statistiek suggereert dat er in de HR-sector aanzienlijk meer kansen en mogelijkheden zijn ontstaan. U zou daarom kunnen overwegen om de HR-industrie te verkennen als u op zoek bent naar potentiele carrièremogelijkheden.

Referenties

0. – https://business.linkedin.com

1. – https://www.gallup.com

2. – https://www.linkedin.com

3. – https://www.oracle.com

4. – https://www.sierra-cedar.com

5. – https://www.bcg.com

6. – https://www.willistowerswatson.com

7. – https://web.careerarc.com

8. – https://www.shrm.org

9. – https://www.ons.gov.uk

Inhoudsopgave