a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Hybride Werk Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van hybride werk statistieken, verrijkt met nieuwe gegevens, die u inzicht geven in de huidige trends en ontwikkelingen van het hybride werken.

 • Volgens Gartner zal tot 30% van de werknemers wereldwijd minstens één keer per week vanuit huis werken tegen het einde van 2021.
 • 82% van de leidinggevenden van bedrijven zijn van plan om hun medewerkers toe te staan deels thuis te blijven werken.
 • Technologiereuzen zoals Twitter en Facebook hebben al permanente telewerkmogelijkheden aangekondigd voor hun werknemers.
 • 3 op de 4 werknemers wilt gedeeltelijk thuiswerken na de Covid-19 pandemie.
 • In Nederland, overweegt bijna 60% van de organisaties om flexibele werktijden in te voeren.
 • Volgens Microsoft’s “Work Trend Index” rapport, is er een toename van 42% in Teams-chats per persoon.
 • Uit hetzelfde rapport blijkt dat meer dan 50% van de vergaderingen bestaat uit groepswerk.
 • Voor 72% van de werknemers is een hybride werkomgeving de meest aantrekkelijke optie.
 • Bijna 70% van de organisaties meldt dat zij prestaties op dezelfde manier beoordelen voor zowel onsite als remote werknemers.
 • Wereldwijd besteden werknemers gemiddeld 4,1 uur per dag aan persoonlijk browsen tijdens het werken op afstand.
 • Globaal gezien geeft 38% van de werknemers aan dat ze efficiënter werken terwijl ze op afstand werken.
 • Uit een enquête onder werknemers blijkt dat ongeveer 75% van de werknemers aangaf dat ze graag thuis willen blijven werken omdat ze productiever zijn.
 • 55% van de bedrijven wereldwijd bieden op dit moment enige vorm van flexibiliteit wat betreft de locatie van waaruit gewerkt mag worden.
 • Vanuit het perspectief van het werven van talent , geeft 77% van de werknemers aan dat de mogelijkheid tot af en toe thuiswerken een deal breaker zou zijn bij het overwegen van een baan.
 • Onderzoek toont aan dat hybride teams 15% productiever kunnen zijn dan hun collega’s die volledig ter plaatse werken.

Actuele Hybride Werk Statistiek

Volgens Gartner zal tot 30% van de werknemers wereldwijd minstens één keer per week vanuit huis werken tegen het einde van 2021.

Volgens dit statistische onderzoek van Gartner, een vooraanstaand onderzoeks- en adviesbureau, wordt voorspeld dat tegen het einde van 2021 tot 30% van de werknemers over de hele wereld minstens één keer per week vanuit huis zal werken. Wat dit voor u betekent, is een significante verschuiving in de manier waarop arbeid wordt verricht en hoe werkplekken functioneren. Deze verandering is grotendeels het resultaat van de COVID-19-pandemie, die bedrijven dwong om over te schakelen naar thuiswerken. Aangezien veel bedrijven hebben ondervonden dat deze regeling efficiënt is en door werknemers wordt gewaardeerd, is de verwachting dat het thuiswerken ook na de pandemie zal blijven voortduren. U kunt dus verwachten dat de werkplekcultuur blijvend zal veranderen.

82% van de leidinggevenden van bedrijven zijn van plan om hun medewerkers toe te staan deels thuis te blijven werken.

De statistiek ‘82% van de leidinggevenden van bedrijven zijn van plan om hun medewerkers deels thuis te blijven werken’ geeft aan dat de meerderheid van de bedrijfsleiders overweegt om hun werknemers de flexibiliteit te bieden om gedeeltelijk vanuit huis te werken. Dit betekent dat 82 op de 100 leidinggevenden deze strategie overwegen of in plan hebben deze te implementeren. Als je in zo’n bedrijf werkt, is de kans dus groot dat je de mogelijkheid krijgt om een deel van je werk thuis te doen. Dit geeft een inzicht in de veranderende trend van werkpatronen waarbij ‘thuiswerken’ of ‘remote werken’ steeds meer wordt geaccepteerd en omarmd door bedrijven.

Technologiereuzen zoals Twitter en Facebook hebben al permanente telewerkmogelijkheden aangekondigd voor hun werknemers.

U heeft mogelijk informatie gezien dat technologiegiganten zoals Twitter en Facebook hun werknemers al permanente telewerkmogelijkheden hebben aangeboden. In eenvoudige termen betekent dit dat deze bedrijven hun werknemers de mogelijkheid hebben gegeven om vanuit huis te werken voor onbepaalde tijd, in plaats van te eisen dat zij naar een fysieke werkplek zoals een kantoor komen. Dit kan te maken hebben met diverse redenen, maar de recente pandemie en het toenemende gemak van digitale communicatie zijn belangrijke factoren. Deze veranderingen kunnen ook van invloed zijn op de manier waarop we werk in de toekomst bekijken, aangezien deze bedrijven vaak trendsetters zijn in de technologische en zakelijke wereld.

3 op de 4 werknemers wilt gedeeltelijk thuiswerken na de Covid-19 pandemie.

De statistiek ‘3 op de 4 werknemers wilt gedeeltelijk thuiswerken na de Covid-19 pandemie’ is een belangrijke indicatie van de veranderende werkvoorkeuren na de pandemie. U kunt dit als volgt interpreteren: Van elke vier werknemers in de gegeven populatie of steekproef, zijn er drie die aangeven liever een deel van hun werktijd thuis door te brengen dan volledig terug te keren naar de werkplek. Dit suggereert een sterke wens onder werknemers voor een meer flexibele werkomgeving die balans biedt tussen werk en privéleven. Deze trend wordt waarschijnlijk versterkt door de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de Covid-19 pandemie, waarin veel bedrijven noodgedwongen zijn overgestapt op werken-op-afstand regelingen.

In Nederland, overweegt bijna 60% van de organisaties om flexibele werktijden in te voeren.

Deze statistiek geeft aan dat een aanzienlijk percentage van de organisaties in Nederland, bijna 60%, overweegt om flexibele werktijden in te voeren. Flexibele werktijden stellen werknemers in staat hun werkschema af te stemmen op hun persoonlijke behoeften en omstandigheden, wat kan bijdragen aan een betere werk-privébalans. Bedrijven kunnen deze benadering overwegen om de tevredenheid en de productiviteit van medewerkers te verhogen, of in reactie op externe factoren zoals de veranderende arbeidsmarkt en gewijzigde bedrijfsomstandigheden door bijvoorbeeld de COVID-19-pandemie. Voor u als lezer kan dit betekenen dat, als u werkt of in de toekomst gaat werken voor een Nederlandse organisatie, er een aanzienlijke kans bestaat dat u de mogelijkheid krijgt om flexibele werktijden te hanteren.

Volgens Microsoft’s “Work Trend Index” rapport, is er een toename van 42% in Teams-chats per persoon.

Uit het “Work Trend Index” rapport van Microsoft blijkt dat er een opmerkelijke toename is in het gebruik van Microsoft Teams. Concreet is er een toename geregistreerd van 42% in Teams-chats per persoon. Dit betekent dat mensen steeds meer communiceren via Teams, door het sturen van chats. Het kan zijn dat deze groei wordt veroorzaakt door de huidige wereldsituatie, waarin velen van ons op afstand werken. Dit vereist immers een grotere afhankelijkheid van digitale communicatietools, zoals Microsoft Teams. Deze statistiek toont duidelijk aan dat de manier waarop we communiceren, zowel in ons persoonlijke als professionele leven, snel verandert.

Uit hetzelfde rapport blijkt dat meer dan 50% van de vergaderingen bestaat uit groepswerk.

Uit de gepresenteerde statistiek in het rapport, blijkt dat meer dan de helft van de vergaderingen gedomineerd wordt door groepswerk. Dit betekent dat in meer dan 50% van de vergaderingen, de tijd en activiteiten voornamelijk gericht zijn op samenwerkingsinspanningen en collectieve taken, in plaats van individueel werk of presentaties. Hieruit zou u kunnen afleiden dat de cultuur in deze omgeving zwaar leunt op teamwerk en samenwerking. Het is ook mogelijk dat de besproken taken of projecten complex zijn en daarom de inzet van meerdere personen vereisen. Over het geheel genomen suggereert deze statistiek een hoge mate van interactie en gezamenlijke inspanningen in deze vergaderingen.

Voor 72% van de werknemers is een hybride werkomgeving de meest aantrekkelijke optie.

De voornoemde statistiek geeft aan dat de meerderheid van de werknemers, precies 72%, de voorkeur geeft aan een hybride werkomgeving. Wanneer we spreken over een ‘hybride werkomgeving’, refereren we aan een werkomgeving waarbij werknemers flexibiliteit hebben in waar en wanneer zij hun werk uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld thuis zijn, op kantoor, of een combinatie van beide. Het kan dus zijn dat deze werknemers sommige dagen van de week op kantoor werken en andere dagen vanuit huis. Uit de statistieken kan dus worden afgeleid dat de overgrote meerderheid van de werknemers een hoge waarde hecht aan deze flexibiliteit en autonomie in hun werkomgeving, en dat dit gezien wordt als de meest aantrekkelijke optie.

Bijna 70% van de organisaties meldt dat zij prestaties op dezelfde manier beoordelen voor zowel onsite als remote werknemers.

Dit statistiek betekent dat, van alle organisaties die werden onderzocht, bijna 70% aangeeft dat ze geen onderscheid maken tussen werknemers die op kantoor (onsite) werken en degenen die op afstand (remote) werken bij het beoordelen van hun prestaties. Met andere woorden, in het merendeel van deze organisaties wordt de prestatiebeoordeling op dezelfde manier uitgevoerd voor zowel onsite als remote medewerkers. Dat houdt in dat u, ongeacht of u vanuit huis werkt of vanaf de werklocatie, op dezelfde manier beoordeeld wordt op basis van uw taakprestatie. Het benadrukt het idee dat steeds meer organisaties de focus leggen op resultaten en output in plaats van op de fysieke aanwezigheid van de werknemers op een specifieke locatie.

Wereldwijd besteden werknemers gemiddeld 4,1 uur per dag aan persoonlijk browsen tijdens het werken op afstand.

Wereldwijd besteden werknemers gemiddeld 4,1 uur per dag aan persoonlijk browsen tijdens het werken op afstand. Dit betekent dat werknemers, wanneer ze vanuit huis of elders werken, meer dan de helft van een standaard werkdag besteden aan persoonlijke internetactiviteiten, zoals surfen op het web, persoonlijke e-mails lezen en versturen, social media bekijken of online shoppen. Dit kan mogelijk wijzen op een afleiding of zelfs verminderde productiviteit bij het werken op afstand. Als u een werkgever of manager bent, kan dit waardevolle inzicht geven in hoe u mogelijkerwijs betere strategieën of beleid kunt implementeren om de productiviteit en concentratie te verbeteren wanneer werknemers vanuit huis werken.

Globaal gezien geeft 38% van de werknemers aan dat ze efficiënter werken terwijl ze op afstand werken.

Dit global statistiek suggereert dat bijna vier op de tien werknemers wereldwijd aangeven dat ze efficiënter werken als ze op afstand werken, ver van hun traditionele kantooromgeving. Dat betekent dat 38% van de werknemers van mening is dat hun productiviteit en concentratieniveau verbeteren wanneer ze werken vanuit huis of een andere niet-traditionele werkplek. Dit kan te wijten zijn aan minder afleidingen, meer comfort en flexibiliteit die men ervaart bij het werken op afstand. Het is echter belangrijk te onthouden dat deze gegevens een gemiddelde zijn en dat de ervaring met werken op afstand sterk kan variëren op basis van iemands rol, persoonlijke voorkeuren, en de dynamiek van hun huishouden. Dit roept ook belangrijke vragen op over hoe bedrijven hun werknemers kunnen ondersteunen om de efficiëntie te maximaliseren, ongeacht waar ze werken.

Uit een enquête onder werknemers blijkt dat ongeveer 75% van de werknemers aangaf dat ze graag thuis willen blijven werken omdat ze productiever zijn.

Uit de genoemde statistiek leren we dat er een overwegende voorkeur is onder werknemers om thuis te blijven werken. De enquête toont namelijk aan dat driekwart van de respondenten, oftewel 75%, aangeeft zich productiever te voelen wanneer zij vanuit huis werken. Dit suggereert dat de werkomgeving thuis gunstigere omstandigheden biedt voor hun werkprestaties en efficiëntie, volgens de eigen perceptie van de werknemers. U, als lezer, kunt deze informatie mogelijk gebruiken om te overwegen of een thuiswerkbeleid een waardevolle toevoeging zou zijn voor uw organisatie, of om uw huidige standpunt omtrent thuiswerken te herzien. Het is belangrijk om te bedenken dat hoewel deze gegevens aantonen dat een aanzienlijke meerderheid liever thuis werkt vanwege verhoogde productiviteit, er nog steeds 25% is die anders voelt, en dat er mogelijke nadelen zijn aan thuiswerken die niet zijn weerspiegeld in deze specifieke statistiek.

55% van de bedrijven wereldwijd bieden op dit moment enige vorm van flexibiliteit wat betreft de locatie van waaruit gewerkt mag worden.

Deze statistiek duidt aan dat meer dan de helft van de bedrijven over de hele wereld, specifiek 55%, momenteel een zekere mate van flexibiliteit bieden met betrekking tot de locatie van het werk. Dit betekent dat werknemers de mogelijkheid hebben om hun taken buiten het traditionele kantooromgeving te vervullen. Ze mogen dus op afstand werken, wat thuis kan zijn, in een co-werkruimte, of zelfs in een café. Het belangrijke punt om op te merken is dat deze mate van flexibiliteit kan variëren tussen bedrijven, afhankelijk van hun beleid en de aard van het werk dat gedaan moet worden. Zo heeft u, als lezer, een grotere kans om een baan te vinden of te behouden met flexibele werkafspraken dan enkele jaren geleden, gezien de toenemende trend van flexibiliteit op de werkplek wereldwijd.

Vanuit het perspectief van het werven van talent , geeft 77% van de werknemers aan dat de mogelijkheid tot af en toe thuiswerken een deal breaker zou zijn bij het overwegen van een baan.

Dit betekent dat u, als werkgever, aantrekkelijkere vacatures kunt aanbieden als u de mogelijkheid tot thuiswerken meeneemt in uw arbeidsvoorwaarden. 77% van de werknemers geeft namelijk aan dat het belangrijk voor hen is de optie te hebben om af en toe thuis te werken. Dit is zo belangrijk voor hen dat zij anders een baan zouden afwijzen, het zou voor hen een zogeheten ‘deal breaker’ zijn. Dus als u de talenten die u wilt aantrekken tegemoet wilt komen, is het belangrijk dat u de optie om thuis te werken overweegt. Het kan het verschil maken tussen een succesvolle wervingsactie of een gemiste kans.

Onderzoek toont aan dat hybride teams 15% productiever kunnen zijn dan hun collega’s die volledig ter plaatse werken.

Uit onderzoek blijkt dat hybride teams, dat wil zeggen teams die bestaan uit medewerkers die zowel op kantoor als op afstand werken, potential hebben om 15% productiever te zijn dan teams die volledig op kantoor werken. Dit houdt in dat deze teams in staat zijn meer werk te verzetten of complexere taken uitvoeren in dezelfde hoeveelheid tijd. De reden hiervoor kan liggen in het feit dat werken op afstand de werknemer toelaat om flexibeler te zijn in tijd en ruimte, wat kan bijdragen aan een hogere werkprestatie. Daarnaast kan de diversiteit binnen het hybride model zorgen voor meer variatie in ideeën en benaderingen, wat tot een efficiëntere probleemoplossing kan leiden. U moet echter in gedachten houden dat deze statistiek niet betekent dat elk hybride team automatisch productiever is. Het hangt sterk af van de specifieke omstandigheden en de manier waarop het werken op afstand wordt beheerd.

Referenties

0. – https://www.gartner.com

1. – https://news.microsoft.com

2. – https://www.bbc.com

3. – https://www.flexjobs.com

4. – https://www.mercer.com

5. – https://www.nordvpn.com

6. – https://www.bbc.co.uk

7. – https://www.accenture.com

8. – https://www.ey.com

Inhoudsopgave