a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Intensieve Veehouderij Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een actueel overzicht verwachten van alle recente cijfers, trends en ontwikkelingen in de intensieve veehouderij, gebaseerd op de nieuwste beschikbare gegevens.

  • U zou geïnteresseerd kunnen zijn om te weten dat er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien zijn.
  • U zult gefascineerd zijn te weten dat er volgens CBS in Nederland 12 miljoen varkens waren in 2018.
  • U zou misschien verbaasd zijn om te weten dat er in 2020 ongeveer 100 miljoen kippen in Nederland waren.
  • U zou geïnteresseerd kunnen zijn om te weten dat de pluimveesector in Nederland in 2019 een productie realiseerde van ongeveer 1,3 miljoen ton vlees.
  • U zou willen weten dat Nederland in 2019 ongeveer 14,5 miljard kilo melk produceerde.
  • U zou gefascineerd kunnen zijn te weten dat de rundvleesproductie in Nederland in 2019 ongeveer 415.000 ton bedroeg.
  • U zou verrast zijn om te weten dat er in 2019 1,7 miljoen koeien in de Nederlandse melkproductie waren betrokken.
  • U zou geïntrigeerd zijn te weten dat er in 2019 ongeveer 27,7 miljoen varkens in Nederland waren.
  • U zou willen weten dat de totale inkomsten in de pluimveesector in 2019 ongeveer 2,4 miljard euro bedroegen.
  • U zou willen weten dat de vleesvarkensproductie in 2019 ongeveer 1,5 miljoen ton bedroeg.

Actuele Intensieve Veehouderij Statistieken

U zou geïnteresseerd kunnen zijn om te weten dat er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien zijn.

U zou het interessant kunnen vinden dat Nederland volgens statistieken ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien huisvest. Dit betekent dat wij als relatief klein land een groot aantal van deze dieren bezitten. Deze statistiek is belangrijk omdat melkkoeien deel uitmaken van onze economie en ons dagelijkse leven. Ze hebben niet alleen een grote invloed op de productie van zuivelproducten zoals melk, kaas en boter, maar dragen ook bij aan onze landbouwproductie en behoud van het landschap. Dus elke keer dat u geniet van een zuivelproduct of de weelderige groene velden van Nederland bewondert, bedenk dan dat er ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien zijn die dat mogelijk maken.

U zult gefascineerd zijn te weten dat er volgens CBS in Nederland 12 miljoen varkens waren in 2018.

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft in zijn recente onderzoek gemeld dat er in 2018 in Nederland maar liefst 12 miljoen varkens waren. Dit getal weerspiegelt het totale aantal varkens in het land, ongeacht hun leeftijd en geslacht. U zult gefascineerd zijn te weten dat dit aantal betekent dat er bijna evenveel varkens als mensen zijn in Nederland. Het weerspiegelt de omvang en het belang van de varkensindustrie in Nederland, vooral in termen van voedselproductie en economische bijdrage. Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe deze cijfers in de loop der jaren zijn veranderd en wat de toekomstige trends in varkenspopulaties kunnen zijn.

U zou misschien verbaasd zijn om te weten dat er in 2020 ongeveer 100 miljoen kippen in Nederland waren.

U zou zich wellicht verbazen over het feit dat er in het jaar 2020 ongeveer 100 miljoen kippen in Nederland waren. Deze statistiek verwijst naar het totale aantal kippen, zowel vlees- als legkippen, die op een bepaald punt in dat specifieke jaar in het land aanwezig waren. Om dit in perspectief te plaatsen, betekent dat dat er ongeveer 5 tot 6 kippen waren voor elke inwoner van Nederland. Dit aantal is grotendeels te danken aan de intensieve pluimveesector van Nederland, die een belangrijke rol speelt in zowel de binnenlandse voedselvoorziening als de export. Het illustreert ook de aanzienlijke vraag naar kippenproducten, zoals vlees en eieren, zowel nationaal als internationaal.

U zou geïnteresseerd kunnen zijn om te weten dat de pluimveesector in Nederland in 2019 een productie realiseerde van ongeveer 1,3 miljoen ton vlees.

U zou het interessant vinden om te weten dat de pluimveesector in Nederland in 2019 een aanzienlijke mijlpaal bereikte. Het produceerde namelijk ongeveer 1,3 miljoen ton aan vlees. Deze statistiek meet de totale hoeveelheid vlees die in dat jaar door de Nederlandse pluimvee-industrie is geproduceerd. Dit omvat alle vormen van pluimveeproducten, waaronder kip, kalkoen, eend en andere soorten. Met andere woorden, de pluimveesector in Nederland was in 2019 verantwoordelijk voor de productie van 1,3 miljoen ton van al deze vleesproducten. Dit toont aan dat de pluimvee-industrie een belangrijke pijler is binnen de Nederlandse voedselproductiesector en een aanzienlijke bijdrage levert aan de economie van het land.

U zou willen weten dat Nederland in 2019 ongeveer 14,5 miljard kilo melk produceerde.

In 2019 heeft Nederland een indrukwekkende hoeveelheid melk geproduceerd, namelijk ongeveer 14,5 miljard kilo. Dit cijfer geeft u een indicatie van de omvang van de melkveesector in Nederland en de rol die het land speelt in de wereldwijde voedselproductie. Als op één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld wordt er in Nederland veel nadruk gelegd op agrarische productie, waaronder de melkproductie. Deze statistiek van 14,5 miljard kilo melk omvat zowel de melk die voor binnenlandse consumptie is gebruikt als de melk die is geëxporteerd. Het onderstreept ook de bijdrage van de melkveehouderij aan de Nederlandse economie. Het laat zien dat de sector enorm productief is en een belangrijke rol speelt in het verstrekken van hoogwaardige voedingsproducten, niet alleen voor Nederland, maar voor de hele wereld.

U zou gefascineerd kunnen zijn te weten dat de rundvleesproductie in Nederland in 2019 ongeveer 415.000 ton bedroeg.

De statistiek waarvan u mogelijk gefascineerd bent, betreft de rundvleesproductie in Nederland in het jaar 2019. In dat specifieke jaar werd er blijkbaar een aanzienlijke hoeveelheid van ongeveer 415.000 ton rundvlees geproduceerd. Dit is een substantiële hoeveelheid die zowel het volume van de Nederlandse vleesindustrie aantoont als de grote vraag naar rundvlees in het land. Deze hoeveelheid omvat alle vormen van rundvleesproducten, variërend van minuutjes tot gehakt, steaks en meer. Het weerspiegelt ook de capaciteit van de Nederlandse landbouw en veeteelt om aan deze behoeften te voldoen, ondanks de relatief kleine omvang van het land.

U zou verrast zijn om te weten dat er in 2019 1,7 miljoen koeien in de Nederlandse melkproductie waren betrokken.

Statistieken kunnen ons vaak fascinerende inzichten geven in de wereld om ons heen. U zou bijvoorbeeld geïnteresseerd kunnen zijn in details over de Nederlandse melkproductie. Neem bijvoorbeeld het jaar 2019, toen er 1,7 miljoen koeien in deze sector actief waren. Wat betekent dat nu eigenlijk? Nu, dit toont aan hoe omvangrijk en vitaal de melkveehouderij is voor Nederland. Die 1,7 miljoen koeien vertegenwoordigen niet alleen een groot deel van de Nederlandse landbouw, maar dragen ook aanzienlijk bij aan de productie van de melk die we in Nederland of misschien zelfs buiten de landsgrenzen consumeren. Het is een essentiële sector die miljoenen dieren en werkgelegenheid omvat, en die de zuivelproducten levert waar we dagelijks van genieten.

U zou geïntrigeerd zijn te weten dat er in 2019 ongeveer 27,7 miljoen varkens in Nederland waren.

U als lezer zou geïnteresseerd zijn in deze fascinerende statistiek gericht op de agrarische industrie in Nederland. In het jaar 2019 was het totale aantal varkens in Nederland ongeveer 27,7 miljoen. Deze cijfers geven aan dat varkens een significant onderdeel van de Nederlandse landbouw vormen en benadrukken het belang van de varkenshouderij in Nederland. Dit heeft invloed op verschillende gebieden, zoals de economie, voedselproductie en zelfs het milieu. U kunt dus zeggen dat het begrijpen en analyseren van deze statistieken een onschatbare waarde heeft voor iedereen die geïnteresseerd is in de agrarische dynamiek van Nederland.

U zou willen weten dat de totale inkomsten in de pluimveesector in 2019 ongeveer 2,4 miljard euro bedroegen.

U als lezer zou geïnteresseerd kunnen zijn in de financiële groei en ontwikkelingen van de pluimveesector. In dit verband is het belangrijk om te weten dat de totale inkomsten in de pluimveesector in het jaar 2019 ongeveer 2,4 miljard euro bedroegen. Dit drukt de gezamenlijke verdiensten van alle bedrijven binnen deze sector over dat specifieke jaar uit. Het cijfer omvat alle vormen van inkomsten uit de pluimveesector, zoals de verkoop van pluimveeproducten en diensten. Deze statistiek kan waardevol zijn in het analyseren van de economische gezondheid en levensvatbaarheid van de pluimveesector, en het vergelijken van groeipatronen over verschillende jaren.

U zou willen weten dat de vleesvarkensproductie in 2019 ongeveer 1,5 miljoen ton bedroeg.

De statistiek die u hier ziet, is een aanduiding van de totale hoeveelheid vlees die in 2019 geproduceerd werd uit varkens. Dit wordt gemeten in ton, een eenheid van gewicht. Het cijfer, 1,5 miljoen ton, is dus het totale gewicht van al het varkensvlees dat in dat jaar is geproduceerd. Dit kan afkomstig zijn van verschillende bronnen: slachthuizen, boerderijen, enz. Het kan u helpen om een beeld te krijgen van de omvang van de varkensvleesproductie in dat specifieke jaar. Het kan ook nuttig zijn om trends te zien over meerdere jaren, om bijvoorbeeld te bepalen of de productie van varkensvlees toeneemt of afneemt.

Referenties

0. – https://www.agrimatie.nl

1. – https://www.cbs.nl

2. – https://www.zuivelnl.org

3. – https://www.wur.nl

Originally posted 2023-11-14 12:13:46.

Inhoudsopgave