a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Interne Communicatie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van de nieuwste statistieken op het gebied van interne communicatie, inclusief substantiële nieuwe gegevens die uw inzicht in dit belangrijke bedrijfsdomein verder zullen verrijken.

  • U zal geïnteresseerd zijn om te weten dat 74% van de werknemers het gevoel heeft dat ze belangrijke bedrijfsinformatie missen,
  • 60% van de organisaties heeft geen meetmethoden voor interne communicatie.
  • U zult verrast zijn te weten dat 72% van de werknemers niet volledig begrijpt hoe hun rol bijdraagt aan de bedrijfsstrategie,
  • Informatie-overload kost bedrijven wereldwijd elk jaar bijna $1 biljoen,
  • Verrassend is dat voor 60% van de bedrijven hun eigen managementteams communicatiebelemmeringen creëren,
  • Slechts 23% van de leidinggevenden geeft de voorkeur aan een top-down communicatiestijl, terwijl de rest een meer collaboratieve benadering van communicatie prefereert,
  • Maar liefst 40% van de bedrijven heeft geen enkele vorm van digitale vaardigheidstraining voor hun werknemers,
  • Werknemers die goed geïnformeerd zijn over de bedrijfsdoelstellingen, zijn 2x zo productief,

Actuele Interne Communicatie Statistieken

U zal geïnteresseerd zijn om te weten dat 74% van de werknemers het gevoel heeft dat ze belangrijke bedrijfsinformatie missen,

U zult waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de volgende statistiek. Het blijkt dat 74% van de werknemers van mening is dat ze niet over alle essentiële bedrijfsinformatie beschikken die ze nodig hebben. Dit kan betekenen dat deze werknemers wellicht moeite hebben om volledig geïnformeerd te blijven over bedrijfsbeslissingen, beleid, en operationele updates. Dit tekort aan informatie kan mogelijk belemmeringen creëren voor effectieve taakuitvoering en algemene bedrijfsprestaties. Daarom is deze statistiek bijzonder belangrijk voor managers en leiders om te overwegen in hun communicatiestrategieën.

60% van de organisaties heeft geen meetmethoden voor interne communicatie.

De statistiek ‘60% van de organisaties heeft geen meetmethoden voor interne communicatie’ kan als verrassend en alarmerend worden gezien, vooral gezien het belang van effectieve interne communicatie voor de functionaliteit en het succes van organisaties. Wat dit concreet betekent, is dat meer dan de helft van de organisaties niet actief bijhoudt of er communicatieproblemen zijn binnen hun structuur, en zij geen ingebouwde mechanismen hebben om de efficiëntie of effectiviteit van hun interne communicatie te evalueren. Het kan tevens betekenen dat deze organisaties mogelijk niet bewust bezig zijn met de kwaliteit van hun interne communicatie. Zoals u kunt begrijpen, is dit een belangrijk aandachtspunt voor elke organisatie, omdat effectieve interne communicatie een essentiële rol speelt voor een vlotte werking en optimale prestaties.

U zult verrast zijn te weten dat 72% van de werknemers niet volledig begrijpt hoe hun rol bijdraagt aan de bedrijfsstrategie,

Dit statistisch gegeven toont aan dat 72% van de werknemers in diverse bedrijven niet precies begrijpt hoe hun individuele functie bijdraagt aan de totale strategie van het bedrijf waarvoor ze werken. Met andere woorden, bijna drie op de vier werknemers hebben geen volledig inzicht in hoe hun taken en doelen passen binnen de grotere doelstellingen van het bedrijf. Dit kan betekenen dat zij zich mogelijk minder betrokken voelen bij hun werk, problemen ondervinden bij het stellen van prioriteiten of minder gemotiveerd zijn. Voor leiders en managers is het een uitdaging om de doelen van het bedrijf duidelijker te communiceren en de rol van elke medewerker daarin te benadrukken, zodat ze zich meer betrokken en gewaardeerd voelen in hun werk. Als u een medewerker of een manager bent, dan is deze statistiek cruciaal voor het verbeteren van de arbeidstevredenheid, de productiviteit en de winst van uw organisatie.

Informatie-overload kost bedrijven wereldwijd elk jaar bijna $1 biljoen,

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven wereldwijd bijna $1 biljoen per jaar aan kosten hebben te wijten aan ‘informatie-overload’. U kunt zich afvragen, wat betekent dit precies? Informatie-overload verwijst naar de situatie waarin er sprake is van een overmaat aan informatie die verwerkt moet worden, vaker voor komt in bedrijfscontext. Hierbij kan gedacht worden aan het continue ontvangen van e-mails, rapporten, updates, nieuwsbrieven, etc. Het kost medewerkers enorm veel tijd om deze stroom aan informatie bij te benen en te verwerken, tijd die vervolgens niet aan andere, productievere taken besteed kan worden. De kosten zijn gebaseerd op de tijd die wordt verspild aan het omgaan met overbodige informatie. Wereldwijd komt dit neer op bijna $1 biljoen per jaar, een astronomisch bedrag dat duidelijk de potentiële impact van efficiënter informatiebeheer illustreert.

Verrassend is dat voor 60% van de bedrijven hun eigen managementteams communicatiebelemmeringen creëren,

U zou verbaasd kunnen zijn om te weten dat volgens sommige statistieken bij 60% van de bedrijven, hun eigen managementteams communicatiebarrières creëren. Dit betekent dat in meer dan de helft van de bedrijven, het managementteam het vermogen van medewerkers om effectief te communiceren benadeelt. Deze communicatiebelemmeringen kunnen variëren van het niet verstrekken van voldoende informatie tot werknemers, het implementeren van complexe of onbegrijpelijke procedures, tot het niet bevorderen van een omgeving van open communicatie. Deze belemmeringen kunnen de prestaties, tevredenheid en motivatie van werknemers aantasten, wat uiteindelijk de productiviteit van de gehele organisatie verlaagt.

Slechts 23% van de leidinggevenden geeft de voorkeur aan een top-down communicatiestijl, terwijl de rest een meer collaboratieve benadering van communicatie prefereert,

De statistiek die u hier ziet, gaat over de stijl van communicatie van leidinggevenden in een bedrijfsomgeving. Volgens deze statistiek geeft slechts 23% van de leidinggevenden de voorkeur aan een top-down communicatiestijl. Deze stijl is er een waarbij de informatie en beslissingen voornamelijk van de top van de organisatie (de leidinggevenden) naar de onderkant (de medewerkers) stromen. Het suggereert een ietwat eenrichtingsvorm van communiceren. Echter, de rest van de leidinggevenden, wat 77% van het totaal zou zijn, geeft de voorkeur aan een meer collaboratieve benadering van communicatie. In een dergelijke benadering is er meer ruimte voor dialoog, input en feedback van alle leden van de organisatie, wat kan leiden tot meer gedeelde besluitvorming en verantwoordelijkheid. Dit kan een indicatie zijn van een trend in modern management naar meer horizontale en inclusieve vormen van communicatie.

Maar liefst 40% van de bedrijven heeft geen enkele vorm van digitale vaardigheidstraining voor hun werknemers,

Deze statistiek geeft aan dat een aanzienlijk deel van de bedrijven, namelijk 40%, ervoor kiest om hun werknemers niet te begeleiden in het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Dit betekent dat bijna de helft van de bedrijven hun personeel geen training of opleiding aanbiedt op het gebied van digitale technologieën, hulpmiddelen of systemen. Hieruit kan u opmaken dat deze bedrijven het risico lopen achter te blijven op technologisch vlak of een kenniskloof tussen hun werknemers te creëren. Dit kan de efficiëntie, productiviteit en concurrentiepositie van het bedrijf beïnvloeden. Het verbeteren van digitale vaardigheden kan dus essentieel zijn voor bedrijven in de huidige digitale tijdperk.

Werknemers die goed geïnformeerd zijn over de bedrijfsdoelstellingen, zijn 2x zo productief,

Deze statistiek geeft aan dat werknemers die goed geïnformeerd zijn over de doelen van het bedrijf, tweemaal zo productief zijn. Dit betekent dat wanneer u als werkgever ervoor zorgt dat uw personeel precies begrijpt wat de missie en de doelstellingen van uw bedrijf zijn, zij waarschijnlijk effectiever zullen werken. Ze weten waar ze naartoe werken, welke rol ze spelen in het grotere geheel en hoe hun bijdrage invloed heeft op het bereiken van deze doelen. Deze bewustwording en begrip kunnen een positieve impact hebben op hun motivatie en hun vermogen om zich te focussen, wat uiteindelijk hun algehele productiviteit verhoogt.

Referenties

0. – https://blog.smarp.com

1. – https://capitolcommunicator.com

2. – https://www.cmswire.com

3. – https://www.entrepreneur.com

4. – https://www.newsweaver.com

5. – https://www.forbes.com

6. – https://www.atlassian.com

Originally posted 2023-11-14 12:13:46.

Inhoudsopgave