a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Kernenergie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een diepgaande analyse en actueel overzicht verwachten van de nieuwste kernenergie statistieken, ondersteund door recente gegevens om u een volledig beeld te geven van de huidige stand van zaken in de kernenergie sector.

 • Wereldwijd leveren kerncentrales ongeveer 10% van de totale elektriciteitsopwekking.
 • Vanaf 2021 zijn er 440 operationele kernreactoren in 32 landen.
 • De Verenigde Staten hebben het grootste aantal operationele kernreactoren, rond 93.
 • Frankrijk is afhankelijk van kernenergie voor bijna 70% van zijn elektriciteitsopwekking.
 • Rusland is het land met de meeste kerncentrales in aanbouw – 25.
 • Kernenergie voorkwam in 2019 ongeveer 2 gigaton CO2-uitstoot.
 • In 2021 was er wereldwijd ongeveer 390.000 megawatt elektrisch installatievermogen in kernenergiecentrales.
 • België plant de sluiting van zijn 7 kernreactoren tegen 2025.
 • In Nederland is momenteel slechts één kerncentrale in bedrijf, in Borssele.
 • De Borssele kerncentrale in Nederland levert ongeveer 3% van de totale elektriciteitsbehoefte van het land.
 • De gemiddelde operationele levensduur van de huidige wereldwijde vloot van kernreactoren is ongeveer 30 jaar.
 • De wereldproductie van uranium in mijnen was in 2019 ongeveer 53.656 ton.
 • Rond 45% van de wereldwijd gewonnen uranium komt uit Kazachstan.
 • Kernafval vormt minder dan 1% van het totale industrieel afval dat elk jaar wordt geproduceerd.
 • De gemiddelde hoeveelheid kernafval die elk jaar wordt geproduceerd per kernreactor is ongeveer 27 ton.

Actuele Kernenergie Statistieken

Wereldwijd leveren kerncentrales ongeveer 10% van de totale elektriciteitsopwekking.

In de wereld van energieopwekking en distributie betekent de statistiek dat kerncentrales wereldwijd verantwoordelijk zijn voor ongeveer 10% van de totale elektriciteitsopwekking. Dit betekent dat op elke 10 eenheden energie die wereldwijd worden opgewekt, er één afkomstig is van kernenergie. Kernenergie is een zeer krachtige vorm van energieopwekking en hoewel het slechts een klein percentage uitmaakt van de totale wereldwijde energieproductie, speelt het nog steeds een cruciale rol. Het draagt bij aan de energiemix, helpt bij het diversifiëren van energiebronnen en kan als een betrouwbare energiebron fungeren, gezien zijn vermogen om constante energie te leveren, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Hoewel u misschien denkt dat 10% een klein percentage is, is het cruciaal om te begrijpen dat dit een aanzienlijke hoeveelheid energie vertegenwoordigt gezien de enorme wereldwijde vraag naar elektriciteit.

Vanaf 2021 zijn er 440 operationele kernreactoren in 32 landen.

Wat deze statistiek aangeeft is dat in het jaar 2021 wereldwijd 440 kernreactoren operationeel zijn die zijn verspreid over 32 verschillende landen. Deze reactoren behoren tot de cruciale bronnen voor het opwekken van elektriciteit en zijn in veel delen van de wereld een centraal onderdeel van de energie-infrastructuur. Dit betekent dat in 32 landen kernreactoren niet alleen bestaan, maar ook actief in bedrijf zijn. Afhankelijk van de capaciteit van elke reactor, draagt elk van deze 440 operationele kernreactoren bij aan de energievoorziening in het betreffende land en op wereldniveau. Het laat u ook zien hoe breed verspreid kernenergie is over de wereld, wat zowel positieve als negatieve implicaties kan hebben, afhankelijk van uw standpunt over kernenergie.

De Verenigde Staten hebben het grootste aantal operationele kernreactoren, rond 93.

U zou geïnteresseerd kunnen zijn om te weten dat de Verenigde Staten het record vasthouden voor het grootste aantal operationele kernreactoren, met ongeveer 93. Dit betekent dat er in het hele land 93 kernreactoren actief zijn die stroom en energie produceren. Dit aantal is het grootste wereldwijd, wat het land leidend maakt in de productie van nucleaire energie. Deze kernreactoren spelen een cruciale rol in de energievoorziening van de Verenigde Staten, omdat zij een aanzienlijk percentage van de totale energieproductie van het land leveren.

Frankrijk is afhankelijk van kernenergie voor bijna 70% van zijn elektriciteitsopwekking.

Uit de opgegeven statistiek blijkt dat Frankrijk voor bijna 70% afhankelijk is van kernenergie voor zijn elektriciteitsopwekking. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de elektriciteit die in Frankrijk wordt verbruikt, afkomstig is van kerncentrales. Deze vorm van energieopwekking wordt vaak gebruikt vanwege de efficiëntie en het vermogen om grote hoeveelheden stroom te genereren. Echter, het roept ook bedenkingen op over de veiligheidsrisico’s en milieueffecten. Als U in Frankrijk woont of het land bezoekt, moet U er rekening mee houden dat een groot deel van de energie die U verbruikt, wordt geproduceerd in kerncentrales.

Rusland is het land met de meeste kerncentrales in aanbouw – 25.

Rusland is momenteel actief bezig met de expansie van zijn nucleaire energiecapaciteit en is daarom koploper als het gaat om het aantal kerncentrales in aanbouw. Dit aantal is maar liefst 25. Dit betekent dat er momenteel 25 kerncentrales in verschillende constructiefasen verkeren, variërend van vroege planning tot bijna voltooid. Deze kerncentrales zijn zodra ze operationeel zijn in staat om een enorme hoeveelheid energie te genereren. Dit feit onderstreept de ambitie en nadruk van Rusland op kernenergie als een van de belangrijkste energiebronnen. Voor u betekent dit dat Rusland, ook in de toekomst, waarschijnlijk een dominante rol zal blijven spelen op het wereldtoneel van nucleaire energieproductie.

Kernenergie voorkwam in 2019 ongeveer 2 gigaton CO2-uitstoot.

Kernenergie is een vorm van energieproductie die geen CO2 uitstoot. In 2019 voorkwam het gebruik van kernenergie de uitstoot van ongeveer 2 gigaton CO2. Dit betekent dat dankzij het gebruik van kernenergie als energiebron in plaats van meer traditionele, fossiele brandstoffen, er 2 gigaton minder koolstofdioxide in de atmosfeer terecht is gekomen. Koolstofdioxide draagt namelijk bij aan het broeikaseffect en daarmee aan klimaatverandering. Door de CO2-uitstoot te verminderen, is er dus minder bijdrage aan deze milieuproblemen. U kunt dit zien als een significant voordeel van kernenergie ten opzichte van andere energiebronnen.

In 2021 was er wereldwijd ongeveer 390.000 megawatt elektrisch installatievermogen in kernenergiecentrales.

De statistiek van ‘In 2021 was er wereldwijd ongeveer 390.000 megawatt elektrisch installatievermogen in kernenergiecentrales’ verduidelijkt de hoeveelheid stroom die onze kerncentrales gezamenlijk kunnen leveren. U moet begrijpen dat megawatt (MW) een maat is voor vermogen, dat wil zeggen de snelheid waarmee energie wordt geproduceerd of verbruikt. In deze context betekent een elektrisch installatievermogen van 390.000 MW dat alle kerncentrales wereldwijd in 2021 samen 390.000 megawatt aan elektriciteit konden produceren. Dat is een enorm vermogen, vergelijkbaar met honderden grote energiecentrales. Het geeft aan dat kernenergie een belangrijke rol speelt in de wereldwijde energieproductie.

België plant de sluiting van zijn 7 kernreactoren tegen 2025.

Deze statistiek betekent dat België heeft besloten om alle zeven van zijn kernreactoren tegen het jaar 2025 te sluiten. Een kernreactor is een installatie waarin nucleaire kettingreacties op een gecontroleerde manier plaatsvinden, vaak om elektriciteit te genereren. Dit plan kan deel uitmaken van een bredere strategie ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen of het kan een reactie zijn op zorgen over de veiligheid of duurzaamheid van kernenergie. Voor u als lezer kan dit betekenen dat u veranderingen kunt verwachten in de manier waarop uw elektriciteit wordt opgewekt, of dat u verder getuige zult zijn van de wereldwijde verschuiving in energieproductie.

In Nederland is momenteel slechts één kerncentrale in bedrijf, in Borssele.

In de context van energieproductie in Nederland, duidt deze statistiek aan dat er maar één werkende kerncentrale in het hele land te vinden is, namelijk in Borssele. Dit betekent dat de rest van de energieproductie in het land voornamelijk van andere bronnen komt, zoals fossiele brandstoffen, duurzame energiebronnen of wordt geïmporteerd uit andere landen. Dit weerspiegelt de strategie van Nederland voor energieproductie en -consumptie, aangezien de keuze om veel of weinig kernenergie te gebruiken afhankelijk is van factoren zoals de beschikbare middelen, economische overwegingen, en beleid omtrent milieu en gezondheidsveiligheid. Dus als u het hebt over het aandeel van kernenergie in de Nederlandse energiemix, is dat momenteel vrij klein.

De Borssele kerncentrale in Nederland levert ongeveer 3% van de totale elektriciteitsbehoefte van het land.

De statistiek ‘De Borssele kerncentrale in Nederland levert ongeveer 3% van de totale elektriciteitsbehoefte van het land’ geeft informatie over de energiebijdrage van deze specifieke kerncentrale in verhouding tot de totale elektriciteitsbehoefte van Nederland. In eenvoudige termen betekent dit dat van alle elektriciteit die in Nederland verbruikt wordt, ongeveer 3% rechtstreeks van de Borssele kerncentrale komt. Dit geeft aan hoe belangrijk deze kerncentrale is voor het nationale energienetwerk. Het illustreert ook dat de overige 97% van Nederlandse elektriciteitsbehoefte wordt geleverd door andere bronnen, waaronder andere energiecentrales, hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen, en mogelijk invoer uit andere landen. Omgekeerd betekent dit ook dat als de Borssele kerncentrale zou ophouden met functioneren, het land slechts 3% van zijn totale elektriciteitsvoorraad zou verliezen – hoewel dit nog steeds aanzienlijk is en het equivalent kan zijn van het elektriciteitverbruik van een grote stad.

De gemiddelde operationele levensduur van de huidige wereldwijde vloot van kernreactoren is ongeveer 30 jaar.

Wanneer we zeggen dat “de gemiddelde operationele levensduur van de huidige wereldwijde vloot van kernreactoren ongeveer 30 jaar is”, bedoelen we dat de hoeveelheid tijd dat kernreactoren, op wereldwijde schaal, doorgaans operationeel blijven voordat ze buiten dienst worden gesteld, rond de 30 jaar ligt. Een kernreactor kan langer of korter dan dit gemiddelde in bedrijf zijn, afhankelijk van een reeks factoren, zoals onderhoud, technologie-updates of wettelijke beperkingen. Het woord ‘gemiddelde’ wordt hier gebruikt om een algemeen beeld te geven van de operationele levensduur van kernreactoren over de hele wereld. Dit betekent niet dat elke kernreactor precies 30 jaar draait, maar dit getal geeft u een idee van de typische levensduur van de kernreactoren die we vandaag de dag in gebruik hebben.

De wereldproductie van uranium in mijnen was in 2019 ongeveer 53.656 ton.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat de wereldwijde productie van uranium in mijnen in 2019 ongeveer 53.656 ton bedroeg. Hiermee wordt de totale hoeveelheid uranium bedoeld die wereldwijd uit mijnen is gehaald in dat specifieke jaar. Uranium is een cruciaal element dat voornamelijk wordt gebruikt als brandstof in kernreactoren en in de productie van kernwapens. Deze hoeveelheid weerspiegelt dus de omvang van de wereldwijde mijnbouwactiviteiten gerelateerd aan uranium in het jaar 2019. Als u betrokken bent bij sectoren zoals de energieproductie of de mijnbouw, kunnen dergelijke statistieken u een duidelijk beeld geven van de mondiale activiteit en trends rond uraniummijnbouw.

Rond 45% van de wereldwijd gewonnen uranium komt uit Kazachstan.

Uranium is een mineraal dat op grote schaal wordt gebruikt als brandstof voor kernenergie. De statistiek ‘rond 45% van de wereldwijd gewonnen uranium komt uit Kazachstan’ verduidelijkt de belangrijke rol die Kazachstan speelt in de mondiale uraniumproductie. Het land voorziet bijna de helft van alle uranium die wereldwijd wordt geëxtraheerd. Dit betekent dat als u naar de hoeveelheid uranium kijkt die over de hele wereld wordt gewonnen, bijna de helft van deze totale hoeveelheid afkomstig is uit de mijnen van Kazachstan. Het geeft een idee van de centrale positie die Kazachstan inneemt in de uraniumindustrie en de potentie die het heeft voor de ontwikkeling van kernenergie.

Kernafval vormt minder dan 1% van het totale industrieel afval dat elk jaar wordt geproduceerd.

De genoemde statistiek geeft aan dat het volume van kernafval dat jaarlijks wordt geproduceerd een klein deel van het totale industrieel afval wereldwijd vormt, namelijk minder dan 1%. Dit betekent dat van elke 100 ton industrieel afval die jaarlijks wordt geproduceerd, minder dan 1 ton afkomstig is van kernafval. Hoewel dit percentage klein lijkt, is het belangrijk om op te merken dat de afgifte en mogelijke consequenties van kernafval veel complexer zijn dan het merendeel van het industrieel afval. Ondanks dat kernafval een minimale bijdrage levert aan het totale afvalvolume, vereist het vanwege zijn radioactieve aard speciale voorzorgsmaatregelen voor opslag en verwijdering. U zou dit in uw achterhoofd moeten houden wanneer u deze statistiek in overweging neemt.

De gemiddelde hoeveelheid kernafval die elk jaar wordt geproduceerd per kernreactor is ongeveer 27 ton.

Als u geïnteresseerd bent in de gemiddelde hoeveelheid kernafval die kernreactoren produceren, dan is de volgende statistiek interessant voor u. Kernreactoren produceren een significante hoeveelheid afval, ook bekend als kernafval, dat moet worden beheerd en opgeslagen. De gemiddelde hoeveelheid kernafval die elk jaar wordt gegenereerd per kernreactor wordt geschat op ongeveer 27 ton. Dit is een aanzienlijke hoeveelheid, gezien het gevaarlijke karakter van dit afval en de uitdagingen die komen kijken bij de veilige opslag en het beheer ervan. Het is relevant om op te merken dat deze cijfers kunnen variëren, afhankelijk van het type en de grootte van de reactor, alsook de efficiëntie van het gebruikte brandstofbeheerproces.

Referenties

0. – https://www.iaea.org

1. – https://www.eia.gov

2. – https://www.world-nuclear.org

3. – https://www.nei.org

4. – https://world-nuclear.org

5. – https://www.rivm.nl

6. – https://www.br.de

Originally posted 2023-11-14 12:13:57.

Inhoudsopgave