a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Kunstmatige Intelligentie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een gedetailleerd en actueel overzicht verwachten van de nieuwste statistieken en gegevens over kunstmatige intelligentie, die uw begrip van dit snelgroeiende veld zullen verdiepen en verrijken.

 • Naar verwachting zal tegen 2022 30% van de bedrijven AI gebruiken in ten minste één verkooppunt.
 • Volgens voorspellingen zal het aantal AI-jobs in het jaar 2022 23 miljoen bereiken.
 • Naar schatting 84% van de bedrijven gelooft dat AI hen een concurrentievoordeel zal opleveren.
 • Het wordt verwacht dat AI tegen 2030 een bijdrage zal leveren van 15,7 triljoen USD aan de wereldwijde economie.
 • 47% van de digitaal volwassen organisaties heeft een gedefinieerde AI-strategie.
 • AI kan het wereldwijde BBP tot 2030 met 14% verhogen.
 • 76% van de executives verwacht dat AI werknemersproductiviteit zal verhogen en arbeid zal optimaliseren.
 • In 2020 werd 80% van de opkomende technologieën door AI ondersteund.
 • Ongeveer 37% van de bedrijven in 2019 gebruikte AI op een bepaalde manier, een stijging van 270% in de afgelopen vier jaar.
 • Naar schatting 58% van de grote bedrijven gebruiken kunstmatige intelligentie en voorspellende analyses.
 • 75% van de bedrijfsapplicaties zal tegen 2021 AI gebruiken.
 • 40% van de digitale transformatie-initiatieven zal in 2019 AI-ondersteuning gebruiken.
 • In 2025 zal het geschatte bedrag dat aan AI wordt uitgegeven worden voorspeld op ongeveer 100 miljard USD.

Actuele Kunstmatige Intelligentie Statistieken

Naar verwachting zal tegen 2022 30% van de bedrijven AI gebruiken in ten minste één verkooppunt.

Deze statistiek geeft een blik op de toekomst van bedrijven en hun interactie met technologie, en meer specifiek, met kunstmatige intelligentie (AI). Volgens deze statistische voorspelling wordt er verwacht dat tegen 2022 30% van de bedrijven in de wereld AI zal integreren in ten minste één van hun verkooppunten. Dit betekent dat bedrijven kunstmatige intelligentie gaan gebruiken om hun producten of diensten te verkopen, hun klantenservice te verbeteren, marketingactiviteiten te sturen of andere functionaliteiten te optimaliseren. Deze toename in het gebruik van AI kan komen door de voortdurende zoektocht naar efficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit in het bedrijfsleven. Voor u, als lezer, kunnen deze veranderingen een invloed hebben op hoe u als consument in de toekomst producten en diensten zult kopen en ervaren. Het betekent ook dat bedrijven die nog niet met AI werken, zich zouden moeten overwegen om dat wel te doen om relevant te blijven in de steeds competitiever wordende markt.

Volgens voorspellingen zal het aantal AI-jobs in het jaar 2022 23 miljoen bereiken.

Volgens de recente statistische voorspellingen staat ons een significante verandering in de arbeidsmarkt te wachten. Het aantal banen dat betrekking heeft op kunstmatige intelligentie (AI) wordt verwacht drastisch toe te nemen, het zou in het jaar 2022 maar liefst 23 miljoen bereiken. Dit betekent dat u, als professional of als werkzoekende, misschien wilt overwegen om de vaardigheden en kennis te vergaren die nodig zijn in deze opkomende en snelgroeiende sector. Net zoals in het tijdperk van de industriële revolutie, biedt elke grote technologische verandering nieuwe kansen en uitdagingen. U kan dus profiteren van de AI-golf door u nu voor te bereiden en het creëert ook een dringendheid voor organisaties en onderwijsinstellingen om hun aanpak naar scholing en training te actualiseren om aan de veranderende eisen te voldoen.

Naar schatting 84% van de bedrijven gelooft dat AI hen een concurrentievoordeel zal opleveren.

Deze statistiek geeft aan dat een overweldigende meerderheid van bedrijven – ongeveer 84% – vertrouwen heeft in de potentie van kunstmatige intelligentie (AI) om hen een concurrentievoordeel te bieden. In andere woorden, veel ondernemingen zijn ervan overtuigd dat AI kan bijdragen aan de verbetering van hun prestaties, efficiency en productiviteit, wat hen een voorsprong kan geven op concurrenten die deze technologie niet benutten. Het kan ook betekenen dat bedrijven die niet investeren in AI mogelijk achterblijven, omdat ze niet profiteren van de mogelijke voordelen die deze technologie kan bieden. Het is dus belangrijk, voor u als lezer, om te begrijpen dat een investering in AI wellicht kan leiden tot een aanzienlijke winst en vooruitgang voor uw bedrijf.

Het wordt verwacht dat AI tegen 2030 een bijdrage zal leveren van 15,7 triljoen USD aan de wereldwijde economie.

Deze statistiek houdt in dat de verwachting is dat Kunstmatige Intelligentie (AI) een aanzienlijke economische impact zal hebben in de komende jaren. Meer specifiek wordt er geschat dat tegen 2030, AI zal bijdragen aan een toename van 15,7 triljoen USD aan de wereldwijde economie. Deze bijdrage kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. AI kan bijvoorbeeld bedrijven helpen om efficiënter te worden door taken te automatiseren, waardoor kosten worden verlaagd en productiviteit wordt verhoogd. Ook kan het nieuwe industrieën en banen creëren die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Het is dus van groot belang, voor zowel U als uw bedrijf, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van AI en de mogelijkheden die het biedt om de economische groei te stimuleren.

47% van de digitaal volwassen organisaties heeft een gedefinieerde AI-strategie.

Uit de vermelde statistiek blijkt dat bijna de helft van de ‘digitaal volwassen’ organisaties een gedefinieerde AI-strategie heeft. Digitaal volwassen organisaties zijn bedrijven die technologie effectief hebben geïntegreerd in hun bedrijfsprocessen en -modellen. Een gedefinieerde AI-strategie betekent dat deze organisaties een duidelijk plan of benadering hebben voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) binnen hun organisatie. Ze hebben doelen uitgestippeld en actieplannen opgesteld voor het inzetten van AI om hun bedrijfsprestaties te verbeteren. Opgemerkt moet worden dat terwijl een aantal van deze organisaties al een AI-strategie heeft, iets meer dan de helft nog steeds niet een dergelijke strategie op zijn plaats heeft. Dit kan verschillende redenen hebben, waaronder een gebrek aan middelen, knowhow of een bewuste beslissing om AI (nog) niet in hun strategie op te nemen.

AI kan het wereldwijde BBP tot 2030 met 14% verhogen.

De statistiek suggereert dat Kunstmatige Intelligentie (AI) het vermogen heeft om het wereldwijde Bruto Binnenlands Product (BBP) tegen 2030 met 14% te verhogen. Wat dit in wezen betekent is, dat als we kijken naar de totale waarde van alle goederen en diensten die wereldwijd worden geproduceerd (het BBP), we kunnen verwachten dat deze waarde door AI met 14% zal groeien tegen 2030. Dit zou een effect kunnen zijn van verhoogde productiviteit en efficiëntie mogelijk gemaakt door AI, of nieuwe economische activiteit gegenereerd door AI-technologieën en -industrieën. Kortom, deze statistiek suggereert dat AI een aanzienlijke impact zou kunnen hebben op de wereldwijde economie. Denk maar aan hoe AI ons leven op verschillende manieren kan verbeteren, zoals het automatiseren van taken, het verbeteren van besluitvormingsprocessen en zelfs het creëren van nieuwe technologieën en diensten. Het is dan ook belangrijk voor u om deze potentie van AI te begrijpen en te overwegen hoe het onze wereld tegen 2030 kan vormgeven.

76% van de executives verwacht dat AI werknemersproductiviteit zal verhogen en arbeid zal optimaliseren.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 76% van de executives, oftewel hogere bedrijfsleiders, gelooft dat Artificiële Intelligentie (AI) een positieve impact zal hebben op de productiviteit van werknemers en de efficiëntie van de arbeid zal verbeteren. Met andere woorden, ze zijn van mening dat AI kan helpen om het werk van werknemers te stroomlijnen, tijdverspilling te verminderen en de algehele output van het werk te verhogen. Dit impliceert dat een groot deel van hoge bedrijfsleiders optimistisch is over de technologie van AI en de mogelijkheden ervan om de bedrijfsvoering te transformeren en te verbeteren.

In 2020 werd 80% van de opkomende technologieën door AI ondersteund.

De gegeven statistiek, ‘In 2020 werd 80% van de opkomende technologieën door AI ondersteund’, verwijst naar de rol van kunstmatige intelligentie (AI) in de ontwikkeling en ondersteuning van nieuwe technologieën. In eenvoudige termen betekent dit dat 80 van de 100 nieuwe technologieën die in 2020 zijn ontwikkeld, op de een of andere manier afhankelijk waren van AI. De ondersteuning kan variëren van het gebruik van AI om processen te optimaliseren en efficiëntie te verbeteren, tot het integreren van AI-functies voor betere functionaliteit. Zo maakt u de omvangrijke impact van AI op technologische innovaties duidelijk. Het benadrukt ook hoe AI een integrale rol speelt in ons vermogen om te blijven innoveren en nieuwe technologieën te ontwikkelen.

Ongeveer 37% van de bedrijven in 2019 gebruikte AI op een bepaalde manier, een stijging van 270% in de afgelopen vier jaar.

Deze statistiek geeft aan dat er een groeiende trend is in de adoptie van Kunstmatige Intelligentie (AI) door bedrijven. In 2019 gebruikte ongeveer 37% van de bedrijven AI op enige manier in hun bedrijfsvoering. Dit cijfer komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is namelijk een verbluffende stijging van 270% in de afgelopen vier jaar. Dit betekent dat bijna vier keer zoveel bedrijven AI gebruikten in 2019 dan vier jaar daarvoor. U kunt hieruit opmaken dat bedrijven steeds meer het belang en de voordelen van het gebruik van AI in hun bedrijfsprocessen inzien, of dit nu gaat om het automatiseren van taken, het ondersteunen van besluitvorming of andere toepassingen. Het lijkt erop dat we ons in een tijdperk bevinden waarin de adoptie van AI door bedrijven aanzienlijk toeneemt.

Naar schatting 58% van de grote bedrijven gebruiken kunstmatige intelligentie en voorspellende analyses.

Dit statistiek geeft aan dat naar schatting 58% van de grote bedrijven kunstmatige intelligentie en voorspellende analyses gebruiken in hun bedrijfsvoering. Dit betekent dat meer dan de helft van deze bedrijven technologieën implementeren om gegevens en informatie te analyseren, patronen en trends te identificeren en toekomstige resultaten of gedrag te voorspellen. Kunstmatige intelligentie kan automatiseren en verbeteren van bedrijfsprocessen, terwijl voorspellende analyses kunnen helpen bij het nemen van effectievere beslissingen. Het betekent dus dat U, als u in een groot bedrijf werkt of er een bezit, zeer waarschijnlijk deze technologieën al gebruikt of in de nabije toekomst zou kunnen gaan gebruiken.

75% van de bedrijfsapplicaties zal tegen 2021 AI gebruiken.

De statistiek die aangeeft dat ‘75% van de bedrijfsapplicaties tegen 2021 AI zal gebruiken’ is een voorspelling over de toenemende integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in bedrijfssoftware. Wat dit voor u betekent, is dat drie van de vier bedrijfsapplicaties naar verwachting functies zullen hebben die worden aangedreven door AI, mogelijk om processen te automatiseren of te verbeteren, tegen het einde van 2021. Dit omvat een breed scala aan toepassingen, van klantenservice-robots tot geautomatiseerde analytische systemen. Het benadrukt de toenemende nadruk op digitale transformatie in de bedrijfswereld en hoe AI wordt gezien als een cruciaal hulpmiddel om deze transformatie te ondersteunen.

40% van de digitale transformatie-initiatieven zal in 2019 AI-ondersteuning gebruiken.

Volgens de statistiek wordt voorspeld dat in 2019 40% van alle initiatieven voor digitale transformatie gebruik zal maken van AI, ofwel Kunstmatige Intelligentie. Dit betekent dat bijna de helft van alle pogingen om bedrijfsprocessen te digitaliseren en te verbeteren, AI technologieën zullen benutten. Dit kan variëren van het gebruik van machine learning voor het analyseren van grote hoeveelheden data, tot het toepassen van automatisering voor het stroomlijnen van taken. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat deze trend de impact van Kunstmatige Intelligentie op de hedendaagse bedrijfswereld weerspiegelt. Dus, als uw bedrijf nog niet een digitale transformatie doorgaat met behulp van AI, loopt u het risico achter te blijven op 40% van de bedrijven die dit wel doen.

In 2025 zal het geschatte bedrag dat aan AI wordt uitgegeven worden voorspeld op ongeveer 100 miljard USD.

De statistiek geeft aan dat het verwachte bedrag dat in 2025 aan kunstmatige intelligentie (AI) wordt besteed, ongeveer 100 miljard USD zal bedragen. Wat betekent dit nu voor u? Het betekent dat er wereldwijd een significante investering wordt gedaan in de ontwikkeling en toepassing van AI-technologie. Dit duidt op de toenemende erkenning van het potentieel van AI om zakelijke operaties te transformeren en nieuwe kansen te creëren. Als individu of organisatie is het belangrijk voor u om op de hoogte te blijven van deze technologische trends, aangezien deze een aanzienlijke invloed kunnen hebben op uw toekomstige beslissingen en strategieën.

Referenties

0. – https://www.idc.com

1. – https://www.bcg.com

2. – https://www.statista.com

3. – https://www.narrativescience.com

4. – https://www.pwc.com

5. – https://www2.deloitte.com

6. – https://www.gartner.com

Originally posted 2023-11-14 12:13:57.

Inhoudsopgave