a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Landbouw Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van de laatste Landbouw Statistieken, inclusief nieuwe gegevens, die de huidige trends, ontwikkelingen en prestaties in de branche inzichtelijk maken.

  • Volgens de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties wordt bijna 50% van het land op aarde gebruikt voor landbouw.
  • In 2018 was de netto productiewaarde van de Nederlandse landbouw 28,5 miljard euro, een stijging van 1,3% ten opzichte van 2017.
  • Volgens de gegevens is de veestapel in Nederland de afgelopen tien jaar met bijna 3% gedaald.
  • Uit de informatie blijkt dat 3,9% van het totale energiegebruik in de Nederlandse landbouw afkomstig was uit hernieuwbare energiebronnen in 2018.
  • Het areaal biologische landbouw in Nederland is sinds 2000 met bijna 70% toegenomen.
  • Uit gegevens blijkt dat wereldwijd ongeveer 500 miljoen kleine boerderijen bestaan die ongeveer 80% van het voedsel in ontwikkelingslanden produceren.
  • In 2019 bedroeg het areaal landbouwgrond in Nederland 1,8 miljoen hectare.
  • Ongeveer 33% van de totale hoeveelheid geproduceerd voedsel gaat verloren of wordt verspild in de voedselproductieketen.

Actuele Landbouw Statistieken

Volgens de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties wordt bijna 50% van het land op aarde gebruikt voor landbouw.

De statistiek die u voor u heeft, is afkomstig van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en geeft aan dat bijna 50% van het land op aarde wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten. Dit betekent dat de helft van alle grond die we op onze planeet hebben, wordt benut om gewassen te verbouwen of vee te houden. Deze statistiek onderstreept het belang van landbouw op wereldwijde schaal en de ruimte die deze sector in onze wereld inneemt. U kunt overwegen hoe deze cijfers de mondiale vraag naar voedsel en andere agrarische producten aantonen, en hoe ze het effect van de landbouw op onze planeet illustreren.

In 2018 was de netto productiewaarde van de Nederlandse landbouw 28,5 miljard euro, een stijging van 1,3% ten opzichte van 2017.

Wat deze statistiek aangeeft, is de totale waarde van alle goederen en diensten die door de Nederlandse landbouwsector zijn geproduceerd in het jaar 2018, na aftrek van de kosten van productie. Dit bedrag was 28,5 miljard euro. Deze waarde is een indicator van de prestaties van de sector in dat jaar. Vergeleken met 2017, was de waarde van de productie toegenomen met 1,3%. Dit betekent dat de sector in 2018 efficiënter was in het produceren van goederen, of dat ze waardevollere goederen produceerde dan in het voorgaande jaar. U zou dit dus kunnen interpreteren als een teken van groei en verhoogde productiviteit in de Nederlandse landbouwsector.

Volgens de gegevens is de veestapel in Nederland de afgelopen tien jaar met bijna 3% gedaald.

Uit de gepresenteerde statistieken blijkt dat de veestapel in Nederland in de afgelopen tien jaar met bijna 3% is gedaald. Dat houdt in dat er minder vee, bijvoorbeeld koeien, varkens en geiten, gehouden worden in Nederland dan tien jaar geleden. Deze daling kan diverse oorzaken hebben. Mogelijk spelen factoren als milieuregelgeving, economische omstandigheden of veranderingen in landbouwpraktijken een rol. Hoewel 3% misschien niet als een groot percentage klinkt, kan dit in absolute aantallen een significante vermindering van de totale veestapel in het land betekenen.

Uit de informatie blijkt dat 3,9% van het totale energiegebruik in de Nederlandse landbouw afkomstig was uit hernieuwbare energiebronnen in 2018.

Uit de gegeven statistiek kunnen we opmaken dat in 2018 slechts een klein percentage van het totale energiegebruik in de Nederlandse landbouwsector afkomstig was uit hernieuwbare energiebronnen. Dit percentage, namelijk 3,9%, geeft aan dat een klein deel van de energie die in dat jaar in de landbouw werd gebruikt, uit bronnen zoals zon, wind of biomassa kwam. Deze duurzame, ofwel hernieuwbare, vormen van energie hebben als voordeel dat ze minder schadelijk zijn voor het milieu, omdat ze minder CO2 uitstoten dan traditionele fossiele brandstoffen. Het is belangrijk om te realiseren dat, hoewel 3,9% misschien een klein percentage lijkt, dit nog steeds representeert dat er beweging zit in de transitie naar meer duurzame vormen van energiegebruik in de landbouw.

Het areaal biologische landbouw in Nederland is sinds 2000 met bijna 70% toegenomen.

Dit betekent dat het totale oppervlak van de landbouwgrond in Nederland die wordt gebruikt voor biologische productie aanzienlijk is gestegen sinds de eeuwwisseling. Biologische landbouw verwijst naar de manier waarop landbouw wordt beoefend, met respect voor de natuur, zonder het gebruik van synthetische pesticiden en met aandacht voor het welzijn van dieren. Toen het nieuwe millennium begon, stond een bepaald deel van het landbouwareaal in Nederland in het teken van deze duurzame landbouwpraktijken. Sindsdien is dat aantal echter met bijna 70 procent gegroeid. Dat wil zeggen, als u alle weilanden, velden en boomgaarden bij elkaar optelt die volgens deze principes worden bewerkt, zult u zien dat hun totale oppervlak vandaag de dag bijna 70 procent groter is dan twintig jaar geleden. Deze verandering is een duidelijke indicatie van de toenemende belangstelling en inspanningen voor duurzaamheid en ecologisch bewustzijn in Nederland op landbouwgebied.

Uit gegevens blijkt dat wereldwijd ongeveer 500 miljoen kleine boerderijen bestaan die ongeveer 80% van het voedsel in ontwikkelingslanden produceren.

Uit de statistieken blijkt dat er wereldwijd ongeveer een half miljard kleine boerderijen zijn. Het interessante aan dit cijfer is dat deze kleinschalige landbouwbedrijven verantwoordelijk zijn voor het produceren van wel 80% van het voedsel dat wordt geconsumeerd in ontwikkelingslanden. Dit benadrukt het immense belang van deze boerderijen, niet alleen voor de lokale economieën waarin ze opereren, maar ook voor de mondiale voedselvoorziening. Dus, hoewel u misschien het beeld hebt dat de meeste van onze voedingsmiddelen afkomstig zijn van grote agrarische bedrijven, moet u niet vergeten dat veel van wat we eten daadwerkelijk zijn oorsprong vindt in kleine boerderijen – met name in minder ontwikkelde regio’s van de wereld.

In 2019 bedroeg het areaal landbouwgrond in Nederland 1,8 miljoen hectare.

In 2019 was er in Nederland 1,8 miljoen hectare aan landbouwgrond. Dit wil zeggen dat in dat specifieke jaar de totale oppervlakte van alle landbouwgebieden in Nederland samen deze grootte hadden. Hieronder valt alle grond die gebruikt wordt voor het verbouwen van gewassen, het houden van vee en andere agrarische doeleinden. Als u dit vergelijkt met de totale oppervlakte van Nederland, geeft dit u een inzicht in welk deel van ons land wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten. Het kan helpen om de mate van Nederland’s afhankelijkheid van de landbouwsector of de impact van landbouw op ons landschap beter te begrijpen. U moet echter weten dat dit gebied jaarlijks kan veranderen door factoren zoals verstedelijking, klimaatverandering, landbouwbeleid en eisen van de markt.

Ongeveer 33% van de totale hoeveelheid geproduceerd voedsel gaat verloren of wordt verspild in de voedselproductieketen.

Dit cijfer betekent dat ongeveer een derde van al het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt, nooit door mensen wordt geconsumeerd. Het gaat hier om voedsel dat verloren gaat tijdens het productieproces, tijdens transport of in de winkels, maar ook om voedsel dat door de consument wordt weggegooid. Dat is een aanzienlijk percentage, wat aantoont dat er veel ruimte is voor verbetering in hoe we met ons voedsel omgaan. Het verlies en verspilling van voedsel is niet alleen een economisch probleem, maar ook een ecologisch probleem, gezien de hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig zijn om dat voedsel te produceren. Voor u als consument betekent dit dat door bewuster om te gaan met het voedsel dat u koopt en consumeert, u een bijdrage kunt leveren aan het verminderen van deze verspilling.

Referenties

0. – https://www.fao.org

1. – https://www.cbs.nl

Originally posted 2023-11-14 12:14:10.

Inhoudsopgave