a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Leermanagementsysteem Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van de nieuwste statistieken en gegevens over leermanagementsystemen om u te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen in uw organisatie.

  • 98% van de organisaties gebruiken een vorm van Leer Management Systeem voor hun trainingsbehoeften,
  • De wereldwijde markt voor Learning Management Systemen zal naar verwachting meer dan $11.34 miljard bereiken tegen 2023,
  • De helft van alle Amerikaanse bedrijven gebruikt een Leer Management Systeem voor hun opleidingsbehoeften,
  • De meest populaire kenmerken in een Leer Management Systeem zijn online cursuscatalogi (97%) en self-service portals (96%),
  • De meerderheid van de LMS-gebruikers (87%) vindt dat online leren de productiviteit op het werk verbetert,
  • 40% van de bedrijven geeft de voorkeur aan cloud-gebaseerde Leer Management Systemen,
  • Het gebruik van mobiele toestellen voor LMS is gestegen met 67% in de laatste 5 jaar,
  • 41% van de wereldwijde ondernemingen gebruiken de social learning functionaliteiten van hun LMS,
  • 58% van de werknemers zou eerder een gegevensgestuurd leerprogramma gebruiken als het toegankelijk is gemaakt via een mobiele app,

Actuele Leermanagementsysteem Statistieken

98% van de organisaties gebruiken een vorm van Leer Management Systeem voor hun trainingsbehoeften,

Dit statistiek geeft aan dat het overgrote deel van de organisaties, namelijk 98%, gebruikmaakt van een Learning Management Systeem (LMS) voor hun trainingsbehoeften. LMS is een softwaretoepassing voor het plannen, uitvoeren en beoordelen van het leren en trainen van personeel. Dit kan zowel online als in klassikale omgevingen plaatsvinden. Het feit dat zo’n groot percentage van de organisaties een vorm van LMS gebruikt, getuigt van het brede erkende belang dat deze systemen hebben in het effectief opleiden en ontwikkelen van personeel. Als u een organisatie runt en u maakt nog geen gebruik van een LMS voor uw trainingsbehoeften, behoort u tot de minderheid van 2% die dat nog niet doet.

De wereldwijde markt voor Learning Management Systemen zal naar verwachting meer dan $11.34 miljard bereiken tegen 2023,

U moet weten dat de wereldwijde markt voor Learning Management Systemen (LMS) – systemen die worden gebruikt voor planning, het leveren, beheren en evalueren van een leerproces – naar verwachting zal groeien op een aanzienlijke manier. Volgens marktprognoses zouden we tegen 2023 een hoogtepunt van meer dan $11.34 miljard kunnen bereiken. Dit houdt in dat meer onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties mogelijk gebruik gaan maken van LMS om hun onderwijs- en opleidingsproces te beheren en gemakkelijker te maken. Dit kan worden aangedreven door de groeiende trend van e-learning en afstandsonderwijs in de moderne wereld, onder invloed van toegenomen technologische vaardigheden en behoeften. Verder duidt het op een expansieve en lucratieve markt voor leveranciers van LMS-oplossingen.

De helft van alle Amerikaanse bedrijven gebruikt een Leer Management Systeem voor hun opleidingsbehoeften,

De statistiek geeft aan dat 50% van alle Amerikaanse bedrijven een Leer Management Systeem (LMS) gebruiken om hun trainings- en opleidingsbehoeften te managen. Dat wil zeggen, van alle bedrijven in Amerika, maakt de helft gebruik van een digitaal platform of softwaretoepassing om opleidingsprocessen te organiseren, volgen en managen. De statistiek belicht het belang van digitale hulpmiddelen in hedendaags bedrijfsmanagement en illustreert hoe technologie wordt ingezet om training en professionele ontwikkeling in bedrijven te verbeteren. Als u in een Amerikaans bedrijf werkt, is er een kans van 50% dat u een LMS zal tegenkomen in uw opleidingstraject.

De meest populaire kenmerken in een Leer Management Systeem zijn online cursuscatalogi (97%) en self-service portals (96%),

De statistiek die u bekijkt, geeft informatie over de populairste functionaliteiten binnen een Leer Management Systeem (LMS). Uit de gegevens blijkt dat online cursuscatalogi en self-service portals de meest gewaardeerde kenmerken zijn onder gebruikers. Maar liefst 97% van de gebruikers waardeert de mogelijkheid om online cursuscatalogi te kunnen raadplegen. Dit betekent dat zij het kunnen doorzoeken en selecteren van cursussen op een digitaal platform als een essentieel en nuttig aspect van het LMS beschouwen. Dicht daarop volgt de self-service portal, met een waardering van 96%. Een self-service portal is een interface ontworpen om gebruikers zelfstandig toegang te bieden tot services, informatie of resources, oftewel, een plek waar zij zelf hun leertraject in handen kunnen nemen. Dit hoge percentage geeft aan dat gebruikers een sterke voorkeur hebben voor zelfregulering in hun leerproces, en het geeft ook de waarde aan van gebruiksvriendelijkheid en autonomie binnen een LMS.

De meerderheid van de LMS-gebruikers (87%) vindt dat online leren de productiviteit op het werk verbetert,

Uit de weergegeven statistiek blijkt dat een aanzienlijke meerderheid van de LMS-gebruikers, namelijk 87%, gelooft dat online leren de productiviteit op het werk verbetert. LMS staat voor Learning Management System, een digitaal platform dat wordt gebruikt voor de administratie, documentatie, tracking, rapportage en levering van onderwijscursussen, trainingen of leerprogramma’s. De mensen die van dit systeem gebruik maken, zien over het algemeen een positieve invloed op hun werkprestaties doordat ze door online leren nieuwe vaardigheden hebben gekregen of hun bestaande vaardigheden hebben kunnen verbeteren. Hieruit kunt u opmaken dat implementatie van online leren middels een LMS in een werkomgeving een productievere werknemerspopulatie kan opleveren volgens de perceptie van de gebruikers.

40% van de bedrijven geeft de voorkeur aan cloud-gebaseerde Leer Management Systemen,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 40% van de bedrijven de voorkeur geeft aan cloud-gebaseerde Leer Management Systemen (LMS). Dit betekent dat bijna de helft van de bedrijven de voordelen inziet van het gebruik van een LMS dat op de cloud is gebaseerd, boven andere vormen van LMS. Mogelijk waarderen deze bedrijven de flexibiliteit, schaalbaarheid en toegankelijkheid die een cloud-gebaseerd systeem biedt. Echter, er is ook een significante 60% die ofwel de voorkeur geeft aan andere vormen van LMS, of geen specifieke voorkeur heeft. Het is belangrijk voor u om u bewust te zijn van deze statistiek, omdat het kan helpen bij het bepalen van de richting die uw eigen bedrijf zou kunnen kiezen wat betreft LMS-software.

Het gebruik van mobiele toestellen voor LMS is gestegen met 67% in de laatste 5 jaar,

Het gebruik van mobiele toestellen voor Learning Management Systems (LMS), oftewel leerbeheersystemen, is de laatste 5 jaar met 67% gestegen. Dit betekent dat steeds meer mensen hun telefoon, tablet of ander mobiel toestel gebruiken om toegang te krijgen tot deze online platforms voor leren en onderwijs. Leerbeheersystemen worden vaak gebruikt in het onderwijs en de bedrijfswereld, voor zowel formeel als informeel leren. De stijging van 67% kan zijn veroorzaakt door verschillende factoren, zoals de toename van het thuiswerken of afstandsonderwijs, de verbetering van de technologie, of eenvoudigweg de voorkeur voor de flexibiliteit die mobiele apparaten bieden. U als lezer zou dit kunnen zien als een teken dat de manier waarop we leren en onderwijzen blijft evolueren met de technologie.

41% van de wereldwijde ondernemingen gebruiken de social learning functionaliteiten van hun LMS,

Uit de statistiek blijkt dat 41% van de bedrijven wereldwijd de social learning functionaliteiten gebruikt van hun Learning Management System (LMS). Dit betekent dat bijna de helft van de bedrijven wereldwijd een LMS gebruikt om leren en ontwikkeling te bevorderen door middel van social learning. Social learning is een methode die gebruik maakt van sociale interacties, zoals samenwerken, discussiëren en delen van kennis en ervaringen. Dit betekent dat u, als u deel uitmaakt van een van deze bedrijven, mogelijk toegang heeft tot een breed scala aan leer- en ontwikkelingsmogelijkheden die beschikbaar zijn via uw LMS. Het suggereert ook dat als u geen gebruik maakt van deze functies, u mogelijk achterloopt op bijna de helft van de wereldwijde bedrijven die deze technologie omarmen om leren en kennisdeling te stimuleren.

58% van de werknemers zou eerder een gegevensgestuurd leerprogramma gebruiken als het toegankelijk is gemaakt via een mobiele app,

Deze statistiek geeft aan dat bijna een meerderheid, of 58%, van de werknemers meer geneigd zou zijn om een leerprogramma te gebruiken dat gebaseerd is op gegevens of feiten, als dit programma toegankelijk zou zijn via een mobiele app. Dit houdt in dat de toegankelijkheid van dergelijke leerprogramma’s op mobiele platformen een sleutelfactor kan zijn in de vraag of werknemers deze tools daadwerkelijk gaan gebruiken. Bent u misschien een werkgever of opvoeder, dan kan deze statische gegeven u helpen om beslissingen te nemen met betrekking tot het ontwerp en de implementatie van educatieve tools in uw organisatie. Het kan u wijzen op het potentieel voordeel van het investeren in de ontwikkeling van mobiele app-versies van uw leerprogramma’s om de utilisatie bij uw werknemers te verhogen.

Referenties

0. – https://www.softwareadvice.com

1. – https://elearningindustry.com

2. – https://www.financesonline.com

3. – https://learningsolutionsmag.com

4. – https://www.prnewswire.com

5. – https://www.trainingjournal.com

6. – https://www.docebo.com

Originally posted 2023-11-14 12:14:10.

Inhoudsopgave