a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Leiderschapsontwikkeling Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een gedetailleerd en bijgewerkt overzicht verwachten van actuele statistieken en gegevens over leiderschapsontwikkeling, die u inzichten verschaffen over de laatste trends en technieken in deze sector.

 • 77% van de organisaties denken dat mensen vaardigheden tekort schieten op het gebied van leiderschap.
 • 92% van de leidinggevenden geeft aan dat het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden prioritair is.
 • Slechts 13% van de bedrijven zegt uitstekende leiderschap programma’s te hebben.
 • 71% van de bedrijven vindt dat hun leiders niet in staat zijn om de strategie van het bedrijf te schalen.
 • Slechts 7% van de senior managers denkt dat hun bedrijf effectieve leiders ontwikkelt.
 • 87% van de millenials denkt dat professionele ontwikkeling en loopbaan groei belangrijk zijn in een baan.
 • 25% van de bedrijven zegt dat hun leiderschapsontwikkelingsinitiatieven effectief zijn.
 • 58% van de bedrijven besteden meer dan $1.000 per leerling aan leiderschap ontwikkelingsinitiatieven per jaar.
 • 83% van de organisaties nemen maatregelen om ontwikkelingsgaten in hun leiderschap te dichten.
 • Bijna 60% van de bedrijven heeft een gebrek aan leiderschapsvaardigheden opgeschoven tot een top-3-issue.
 • 50% van de werkgevers heeft problemen met het behoud van high-potential medewerkers en top- talent.
 • 60% van de bedrijven kent geen consistente strategie voor het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden aan nieuwe en potentiële managers.
 • 28% van HR- en L&D-medewerkers denken dat hun high-potential en opkomende leiders niet de vaardigheden hebben die ze nodig hebben om te presteren.
 • Meer dan 80% van de organisaties verwacht een leiderschapstekort binnen de komende twee jaar.

Actuele Leiderschapsontwikkeling Statistieken

77% van de organisaties denken dat mensen vaardigheden tekort schieten op het gebied van leiderschap.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 77% van de organisaties van mening is dat er een gebrek is aan leiderschapsvaardigheden bij mensen. Dit betekent dat bijna vier op de vijf organisaties problemen ondervinden bij het vinden van personen met de juiste vaardigheden voor leiderschapsrollen. Dit kan wijzen op een kloof in de huidige opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s voor het opbouwen van deze essentiële vaardigheden. Dit gebrek aan leiderschap heeft mogelijk invloed op het functioneren en de efficiëntie van vele organisaties. U als lezer kunt zich bewust zijn van het belang en de waarde van het hebben van sterke leiderschapsvaardigheden, hetzij in uw eigen loopbaan, hetzij binnen uw eigen organisatie.

92% van de leidinggevenden geeft aan dat het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden prioritair is.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat het overgrote merendeel van de leidinggevenden, namelijk 92%, aangeeft dat het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden een topprioriteit voor hen is. Dit betekent dat bijna alle leidinggevenden erkennen dat het verbeteren van hun capaciteiten om een team of organisatie te leiden cruciaal is. Dit kan ook wijzen op de noodzaak om aandacht te besteden aan bijvoorbeeld communicatie, besluitvorming, en strategische planning. In essentie, geven ze aan dat het opbouwen en verbeteren van hun leiderschapsvaardigheden in de voorhoede van hun professionele ontwikkeling staat. U kunt uit deze statistiek concluderen dat leiderschapstraining en -ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt zou moeten zijn in uw bedrijf, gegeven het belang dat leidinggevenden er zelf aan hechten.

Slechts 13% van de bedrijven zegt uitstekende leiderschap programma’s te hebben.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat slechts 13% van de bedrijven beweert uitstekende leiderschapsprogramma’s te hebben. Dit suggereert dat een overgroot deel van de bedrijven, namelijk 87%, vindt dat hun leiderschapsprogramma’s niet uitstekend zijn of dat ze misschien helemaal geen formele leiderschapsprogramma’s hebben. Leiderschapsprogramma’s zijn belangrijk in organisaties omdat ze helpen bij het ontwikkelen en voorbereiden van toekomstige leiders. Deze statistiek kan dus een zorgwekkende indicatie zijn, aangezien het ontbreken van uitstekende leiderschapsprogramma’s kan leiden tot een gebrek aan goed voorbereide leiders binnen bedrijven, wat hun succes en groei op lange termijn kan belemmeren. U, als lezer en waarschijnlijk ook als professioneel persoon, zou zich bewust moeten zijn van het belang van sterke leiderschapsprogramma’s voor de gezondheid en groei van een organisatie.

71% van de bedrijven vindt dat hun leiders niet in staat zijn om de strategie van het bedrijf te schalen.

Deze statistiek betekent dat een aanzienlijk deel van de bedrijven, namelijk 71%, van mening is dat hun leiders moeite hebben met het opschalen van de bedrijfsstrategie. Met opschalen bedoelen we hier het uitbreiden en aanpassen van de bedrijfsstrategie naar gelang de groei van het bedrijf. Dit betekent dat de leiders, ondanks dat ze mogelijk zeer bekwaam zijn in andere aspecten van leiderschap, niet de vereiste vaardigheden hebben om de strategie effectief toe te passen in grotere contexten, of als het bedrijf zich ontwikkelt. U kunt dit interpreteren als een aanwijzing dat er mogelijk een tekort aan competentie of training is op het gebied van strategisch beheer en schaalbaarheid onder leiders in de zakenwereld.

Slechts 7% van de senior managers denkt dat hun bedrijf effectieve leiders ontwikkelt.

Deze statistiek suggereert dat er binnen bedrijven mogelijk een leiderschapscrisis speelt. ‘Slechts 7% van de senior managers denkt dat hun bedrijf effectieve leiders ontwikkelt’. Dit betekent dat het overgrote deel (93%) van de senior managers niet denkt dat hun organisatie met succes leidinggevende competenties in hun personeel ontwikkelt, wat kan wijzen op tekortkomingen in het leiderschapsontwikkelingsbeleid of de processen van hun bedrijven. Het gebrek aan vertrouwen in de ontwikkeling van effectieve leiders kan grote gevolgen hebben voor de vooruitzichten en prestaties van een bedrijf op de lange termijn. Dus u, als lezer, zou over deze bevindingen nadenken en eventueel stappen nemen om de perceptie en effectiviteit van leiderschapsontwikkelingsprogramma’s in uw eigen organisatie te beoordelen en verbeteren.

87% van de millenials denkt dat professionele ontwikkeling en loopbaan groei belangrijk zijn in een baan.

Uit de statistiek blijkt dat een overweldigende meerderheid van de millennials, precies 87%, van mening is dat professionele ontwikkeling en loopbaangroei belangrijk zijn in een baan. Dit betekent dat zij waarde hechten aan mogelijkheden om zichzelf te verbeteren en vooruit te komen in hun carrière. Ze zijn wellicht op zoek naar banen die hen niet alleen een salaris bieden, maar ook kansen om te leren, hun vaardigheden uit te breiden en verder op te klimmen in hun carrière. Het is een belangrijk inzicht voor u, of u nu een werkgever of een beleidsmaker bent, om te begrijpen dat deze factoren een hoge prioriteit hebben voor de millennial medewerkers en potentiële sollicitanten. Passende maatregelen of programma’s kunnen worden geïmplementeerd om aan deze verwachtingen te voldoen.

25% van de bedrijven zegt dat hun leiderschapsontwikkelingsinitiatieven effectief zijn.

Uit de genoemde statistiek kunnen we opmaken dat slechts een kwart van de bedrijven vindt dat hun initiatieven voor leiderschapsontwikkeling effectief zijn. Dus als u dit naar een bedrijfscontext vertaalt, betekent dit dat 1 op de 4 bedrijven van mening is dat de strategieën en programma’s die zij implementeren om hun leiderschapsteams te verbeteren, daadwerkelijk met succes worden toegepast en resultaten opleveren. Dit kan betrekking hebben op zaken zoals training, begeleiding of andere vormen van professionele ontwikkeling voor hun leidinggevenden. Voor de resterende 75% van de bedrijven zijn deze inspanningen waarschijnlijk niet zo succesvol, op basis van hun perceptie. Dit kan erop duiden dat er ruimte is voor verbetering in hoe zij hun leiderschapsontwikkeling benaderen.

58% van de bedrijven besteden meer dan $1.000 per leerling aan leiderschap ontwikkelingsinitiatieven per jaar.

Dit statistiek geeft aan dat 58% van de bedrijven meer dan $1.000 investeert per leerling per jaar in leiderschapsontwikkelingsinitiatieven. Dit kan inhouden uiteenlopende activiteiten zoals trainingen, workshops, coaching of zelfs speciale programma’s voor leiderschapsontwikkeling. Deze uitgave onderstreept het belang dat bedrijven hechten aan het vormen en ontwikkelen van leiders binnen hun organisatie. Het interessante van deze statistiek is dat meer dan de helft van de bedrijven bereid is een aanzienlijk bedrag te investeren in de ontwikkeling van potentieel leiderschap. Dit kan u een idee geven van de prioriteit die aan deze kwestie wordt gegeven in de bedrijfswereld.

83% van de organisaties nemen maatregelen om ontwikkelingsgaten in hun leiderschap te dichten.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 83% van de organisaties actief stappen ondernemen om ontwikkelingsgaten in hun leiderschap aan te pakken. Dit betekent dat deze organisaties zich bewust zijn van het belang van sterke leiderschap en actie ondernemen om eventuele tekortkomingen of zwakke punten aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze investeren in opleiding en ontwikkeling voor hun leiders, of dat ze proactief nieuwe leiders rekruteren om aan toekomstige behoeften te voldoen. Door dit te doen, streven deze organisaties naar een effectief en competent leiderschap dat in staat is om met succes de doelen en visie van de organisatie na te streven. Als u deel uitmaakt van de 17% van de organisaties die nog geen maatregelen hebben genomen, kan dit een gebied zijn om te overwegen te verbeteren.

Bijna 60% van de bedrijven heeft een gebrek aan leiderschapsvaardigheden opgeschoven tot een top-3-issue.

Deze statistiek betekent dat bijna 60% van de bedrijven een tekort aan leiderschapsvaardigheden als een van de drie grootste problemen beschouwt. Leiderschapsvaardigheden zijn cruciaal voor het succes van een bedrijf, omdat ze effectieve begeleiding en richting bieden aan het team. Als leiderschapsvaardigheden ontbreken, kunnen er problemen en uitdagingen ontstaan, zoals gebrek aan focus, lage medewerkerstevredenheid of inefficiënte besluitvorming. Het feit dat een meerderheid van de bedrijven dit identificeert als een top-3-probleem, wijst op de dringende behoefte aan betere leiderschapsontwikkeling en training. Voor u als lezer, zeker als u in een leidinggevende positie zit of streeft naar één, is dit een zeer relevante statistiek, omdat het aantoont dat sterke leiderschapsvaardigheden steeds meer in trek zijn in de huidige zakelijke omgeving.

50% van de werkgevers heeft problemen met het behoud van high-potential medewerkers en top- talent.

Deze statistiek geeft aan dat de helft van alle werkgevers moeite heeft met het vasthouden van hun meest talentvolle personeel, ook wel aangeduid als ‘high-potential’ medewerkers of top talent. Dit betekent dat ze geconfronteerd worden met het probleem dat deze groep werknemers vaak kiest om het bedrijf te verlaten, mogelijk vanwege betere kansen elders, gebrek aan groeimogelijkheden of ontevredenheid over hun huidige functie. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor u als werkgever, omdat het verlies van waardevolle werknemers kan leiden tot gederfde winsten, een afname in bedrijfsprestaties en extra kosten voor het werven en inwerken van nieuwe personeelsleden. Het behouden van high-potential medewerkers en top talent zou daarom een belangrijk onderdeel van uw personeelsstrategie moeten zijn.

60% van de bedrijven kent geen consistente strategie voor het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden aan nieuwe en potentiële managers.

Deze statistiek geeft aan dat 60% van de bedrijven geen eenduidige strategie hanteert voor de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden bij hun nieuwe en potentiële managers. Dit betekent dat meer dan de helft van de bedrijven niet systematisch investeert in leiderschapsontwikkeling van hun aanstormend talent. Potentiële managers krijgen in deze bedrijven mogelijk niet de juiste training, begeleiding of kansen om de vaardigheden te ontwikkelen en te verscherpen die nodig zijn voor effectief leiderschap. Het implementeren van een consistente strategie voor leiderschapstraining en -ontwikkeling is cruciaal om het potentieel van toekomstige managers te realiseren en hen te helpen slagen in hun rol. Als u deel uitmaakt van deze 60%, is het wellicht tijd om deze kwestie te heroverwegen en te investeren in uw toekomstige leiders.

28% van HR- en L&D-medewerkers denken dat hun high-potential en opkomende leiders niet de vaardigheden hebben die ze nodig hebben om te presteren.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat er zorgen zijn onder HR- en L&D-professionals met betrekking tot het vaardigheidsniveau van hun toekomstige leiders. Specifiek wordt hier gemeld dat 28% van deze professionals denken dat hun high-potential medewerkers en opkomende leiders niet beschikken over de vaardigheden die ze nodig hebben om effectief te kunnen presteren. Dit suggereert dat er wellicht meer investering nodig is in training en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat deze medewerkers goed zijn voorbereid om leiderschapsrollen op zich te nemen. Het onderstreept ook het belang van voortdurende vaardigheidsevaluatie en -ontwikkeling in een organisatie.

Meer dan 80% van de organisaties verwacht een leiderschapstekort binnen de komende twee jaar.

Dit statistiek duidt erop dat een aanzienlijk percentage van organisaties, specifiek meer dan 80%, voorziet dat ze te maken krijgen met een tekort aan leiderschap in de zeer nabije toekomst, binnen de komende twee jaar om precies te zijn. In essentie, houdt dit in dat de meeste organisaties van mening zijn dat ze niet genoeg individuen met leiderschapskwaliteiten in hun huidige personeelsbestand hebben om toekomstige leidinggevende posities te vullen of te vervangen. Dit kan te wijten zijn aan een verscheidenheid aan factoren, zoals pensionering, personeelsverloop of een gebrek aan geschikte kandidaten binnen de organisatie. Het is een belangrijke statistiek voor u om te begrijpen, omdat het de behoefte aan leiderschapsontwikkeling en -training onderstreept, evenals de potentiële impact op organisatorische prestaties en groei als dit tekort niet wordt aangepakt.

Referenties

0. – https://www.gallup.com

1. – https://www.hr.com

2. – https://www.haysplc.com

3. – https://www.trainingindustry.com

4. – https://www.forbes.com

5. – https://www2.deloitte.com

6. – https://www.brandonhall.com

7. – https://knowledge.insead.edu

8. – https://hbr.org

9. – https://www.ddiworld.com

10. – https://www.shrm.org

11. – https://www.strategy-business.com

12. – https://www.mapconsulting.com

Originally posted 2023-11-14 12:14:10.

Inhoudsopgave