a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Leren En Ontwikkelen Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een uitgebreid en actueel overzicht verwachten van de nieuwste gegevens en trends in statistieken met betrekking tot leren en ontwikkelen, zodat u op de hoogte blijft van de meest effectieve strategieën en benaderingen in deze branche.

  • Werkgeverstraining kan volgens Forbes de productiviteit met tot wel 230% verhogen.
  • 71% van de millennials zegt dat ze zullen overstappen naar een andere organisatie als ze hun vaardigheden niet op de huidige werkplek kunnen ontwikkelen.
  • Volgens een onderzoek van IBM zal 120% van de werknemers in de top 12 van ‘s werelds economieën volgens hun werkgevers de komende 3 jaar opnieuw moeten worden opgeleid en bijgeschoold.
  • 42% van de werknemers zegt dat hun vermogen om nieuwe vaardigheden te leren en te ontwikkelen een belangrijke factor is om op hun huidige werk te blijven.
  • Ondernemingen met een goede leer- en ontwikkelingscultuur hebben 46% grotere kans om de eerste op de markt te zijn.
  • 92% van de HR-professionals vindt dat leren en ontwikkelen belangrijk is voor hun werknemers.
  • Almost 90% van de medewerkers zegt dat ze hun werk beter zouden doen als ze meer gegevens over hun prestatie hadden.
  • Meer dan de helft (52%) van de volwassen werknemers neemt deel aan een soort van educatie of training.

Actuele Leren En Ontwikkelen Statistieken

Werkgeverstraining kan volgens Forbes de productiviteit met tot wel 230% verhogen.

Het Forbes-onderzoek geeft u duidelijk een krachtig inzicht in het potentieel van werkgeverstraining. Zo stelt het rapport dat werkgeverstraining de productiviteit van uw personeel met maximaal 230% kan verhogen. Dit houdt in dat bedrijven die investeren in het opleiden en upskills van hun werknemers, aanzienlijk hogere rendementen kunnen zien in termen van efficiëntie en uitvoering van taken. Werknemers die getrained zijn, zijn immers beter uitgerust met de nodige kennis en vaardigheden om hun taken uit te voeren, wat resulteert in betere prestaties en hogere productiecijfers. Een dergelijke stijging in productiviteit kan een aanzienlijke impact hebben op uw bedrijfsresultaten.

71% van de millennials zegt dat ze zullen overstappen naar een andere organisatie als ze hun vaardigheden niet op de huidige werkplek kunnen ontwikkelen.

Deze statistiek benadrukt het belang van voortdurende persoonlijke en professionele ontwikkeling op de werkplek, vooral voor de millennial generatie. Uit de gegevens blijkt dat 71% van de millennials aangeeft dat ze bereid zijn om van baan te veranderen als ze de kans niet krijgen om hun vaardigheden op hun huidige werkplek te verbeteren. Dit betekent dat bijna driekwart van de millennials groei en leren zeer serieus neemt binnen hun werk. Scholing en vaardigheidsontwikkeling zijn voor hen niet optioneel, maar een vereiste. Dit kan impliceren dat organisaties die geen mogelijkheden voor ontwikkeling en leren bieden, het risico lopen om talent te verliezen, met name uit de millennial generatie. Als u een werkgever of manager bent, toont dit het belang aan van investeren in uw personeel om hun vaardigheden te ontwikkelen en hen te helpen groeien.

Volgens een onderzoek van IBM zal 120% van de werknemers in de top 12 van ‘s werelds economieën volgens hun werkgevers de komende 3 jaar opnieuw moeten worden opgeleid en bijgeschoold.

De door u genoemde statistiek, afkomstig uit een onderzoek van IBM, impliceert een behoorlijk dramatische verandering op de wereldwijde arbeidsmarkt. De statistiek stelt dat volgens werkgevers in de top 12 economieën ter wereld, alle werknemers – 120% van hen om precies te zijn – in de komende drie jaar opnieuw moeten worden opgeleid of bijgeschoold. Hier lijkt een fout te zijn, aangezien het percentage niet boven de 100% kan uitkomen in dit geval. Als we ervan uitgaan dat dit een typefout was en het eigenlijk 100% moet zijn, dan betekent het dat alle werknemers volgens hun werkgevers bijscholing of heropleiding nodig hebben. Dit kan het gevolg zijn van veranderende technologieën, processen of concurrentiedruk die nieuwe vaardigheden vereisen van werknemers. Het versterkt het belang van continue leren en ontwikkeling in de huidige werkomgeving. U, als werknemer, zou zich dus kunnen voorbereiden op het noodzakelijke bijleren in de nabije toekomst om relevant te blijven op de arbeidsmarkt.

42% van de werknemers zegt dat hun vermogen om nieuwe vaardigheden te leren en te ontwikkelen een belangrijke factor is om op hun huidige werk te blijven.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 42% van de werknemers stelt dat hun capaciteit om nieuwe vaardigheden aan te leren en zich te ontwikkelen een cruciale rol speelt in hun beslissing om op hun huidige werkplek te blijven. Dit suggereert dat bijna de helft van de werknemers hun persoonlijke en professionele groei waardeert en dit ziet als een drijvende factor achter hun jobtevredenheid en loyaliteit aan het bedrijf. Het benadrukt ook het belang voor bedrijven om mogelijkheden voor vaardigheidstraining en ontwikkeling te bieden om hun werknemers te behouden. Het gaat dus niet alleen om salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling en groei van de werknemers.

Ondernemingen met een goede leer- en ontwikkelingscultuur hebben 46% grotere kans om de eerste op de markt te zijn.

Uit de statistiek kan worden opgemaakt dat de kans voor bedrijven om als eerst de markt te bereiken aanzienlijk toeneemt als zij een sterke leer- en ontwikkelingscultuur hebben. Dit cijfer, 46%, betekent dat bedrijven met een focus op leren en ontwikkelen bijna de helft meer kans hebben om een leidende positie op de markt te bereiken in vergelijking met bedrijven die dit niet hebben. Leren en ontwikkelen gaat over het verbeteren van vaardigheden en kennis van werknemers. Het kan hen helpen innovatiever en reactiever te zijn, wat bijdraagt aan een betere concurrentiepositie op de markt. In deze snel veranderende wereld kan een proactieve houding ten opzichte van leren en ontwikkelen u dus een aanzienlijk voordeel bieden om marktleider te worden.

92% van de HR-professionals vindt dat leren en ontwikkelen belangrijk is voor hun werknemers.

Uit recente statistieken blijkt dat een overgrote meerderheid van HR-professionals, namelijk 92%, erkent dat de factor leren en ontwikkelen van vitaal belang is voor hun werknemers. Dit illustreert het feit dat bijna alle HR-professionals geloven in de noodzaak en effectiviteit van continue professionele ontwikkeling op de werkplek. In principe betekent dit dat zij het cruciaal vinden om werknemers voortdurend nieuwe vaardigheden bij te brengen en bestaande vaardigheden te verbeteren om hen te helpen groeien in hun huidige rol en carrière. Dit weerspiegelt ook het besef dat investeren in werknemersontwikkeling kan leiden tot een hogere werktevredenheid, betere prestaties en uiteindelijk een sterker concurrerend bedrijf. Als u een werknemer of zelfs een HR-professional bent, kan deze statistiek u helpen te begrijpen hoe belangrijk leren en ontwikkelen wordt geacht in de hedendaagse arbeidswereld.

Almost 90% van de medewerkers zegt dat ze hun werk beter zouden doen als ze meer gegevens over hun prestatie hadden.

Deze statistiek betekent dat bijna 90% van de medewerkers van mening is dat ze productiever en efficiënter in hun werk zouden zijn als ze meer informatie en feedback zouden krijgen over hun prestaties. Dit kan variëren van periodieke prestatiebeoordelingen tot real-time gegevens over de kwaliteit van hun werk, de snelheid van voltooiing en andere meetbare factoren. Het suggereert dat de meerderheid van de medewerkers gelooft dat inzicht in hun eigen prestatiegegevens hen zal helpen te begrijpen waar verbeteringen mogelijk zijn en welke vaardigheden of gebieden ze mogelijk moeten ontwikkelen om hun prestaties te verbeteren. Dus als u een manager- of bedrijfseigenaar bent, is het belangrijk om notitie te nemen. Het verstrekken van prestatiegegevens kan een krachtig hulpmiddel zijn om uw medewerkers te motiveren en hun prestaties te verbeteren.

Meer dan de helft (52%) van de volwassen werknemers neemt deel aan een soort van educatie of training.

Deze statistiek houdt in dat meer dan de helft (52%) van de volwassen werknemers bezig is met een vorm van educatie of training. Dit betekent dat u, als volwassen werknemer, meer dan waarschijnlijk een collega of contact in uw netwerk heeft die momenteel actief is in zijn of haar persoonlijke of professionele ontwikkeling. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, of het nu gaat om een formele opleiding, het leren van nieuwe software, het volgen van een cursus over leiderschap, of zelfs het bijhouden van de industrietrends door regelmatig te lezen. Deze statistiek laat dus de huidige trend zien waarin volwassen werknemers zich blijven inzetten voor levenslang leren.

Referenties

0. – https://www.pwc.com

1. – https://www.forbes.com

2. – https://nces.ed.gov

3. – https://www.ibm.com

4. – https://www.myhrfuture.com

5. – https://www2.deloitte.com

6. – https://www.gallup.com

7. – https://www.hr.com

Originally posted 2023-11-14 12:14:10.

Inhoudsopgave