a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Leukemie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost krijgt u een actueel overzicht met nieuwe gegevens over leukemie statistieken, inclusief prevalentie, overlevingspercentages, leeftijdsverdeling, risicofactoren en trends op het gebied van diagnose en behandeling.

 • Jaarlijks krijgen ongeveer 1.000 mannen en 800 vrouwen in Nederland de diagnose leukemie.
 • Van alle mensen met leukemie heeft 35% acute lymfatische leukemie (ALL).
 • Van de patiënten met leukemie heeft 25% acute myeloïde leukemie (AML).
 • Chronische lymfatische leukemie (CLL) komt bij 20% van de patiënten voor.
 • Chronische myeloïde leukemie (CML) komt bij 20% van de patiënten voor.
 • De overlevingskans na 5 jaar voor patiënten met AML is ongeveer 20%.
 • De overlevingskans na 5 jaar voor patiënten met ALL is rond 70%.
 • Na 5 jaar bij patiënten met CLL is de overlevingskans ongeveer 80%.
 • Voor patiënten met CML is de overlevingskans na 5 jaar ongeveer 60%.
 • Leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen, goed voor bijna 30% van alle gevallen.
 • Gemiddeld krijgen jaarlijks tussen 125 en 150 kinderen in Nederland de diagnose leukemie.
 • De overlevingskans bij kinderen met leukemie is in de afgelopen decennia sterk verbeterd en ligt nu op bijna 80%.

Actuele Leukemie Statistieken

Jaarlijks krijgen ongeveer 1.000 mannen en 800 vrouwen in Nederland de diagnose leukemie.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat er jaarlijks ongeveer 1.000 mannen en 800 vrouwen in Nederland worden gediagnosticeerd met leukemie. Dit betekent dat elk jaar ongeveer 1.000 mannen en 800 vrouwen van onze bevolking te horen krijgen dat ze deze vorm van bloedkanker hebben. Leukemie is dus een aandoening die zowel mannen als vrouwen treft, maar de statistiek toont aan dat het iets vaker voorkomt bij mannen. Let wel, deze cijfers zijn een algemeen gemiddelde en kunnen jaarlijks variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder veranderingen in bevolkingsomvang en gezondheidspraktijken.

Van alle mensen met leukemie heeft 35% acute lymfatische leukemie (ALL).

Deze statistiek verwijst naar de prevalentie van Acute Lymfatische Leukemie (ALL) onder alle mensen die gediagnosticeerd zijn met leukemie. Het suggereert dat ongeveer 35 op de 100 mensen met leukemie lijden aan ALL. Dit betekent echter niet dat 35% van de algemene bevolking deze vorm van leukemie heeft. Het betekent alleen dat onder de mensen die zijn gediagnosticeerd met enige vorm van leukemie, 35% de specifieke type genaamd Acute Lymfatische Leukemie heeft. Het is belangrijk te begrijpen dat dit niet noodzakelijk de kans weerspiegelt dat u ALL zult krijgen als u geen leukemie heeft. Deze statistiek geeft alleen het percentage patiënten met leukemie weer dat ALL heeft.

Van de patiënten met leukemie heeft 25% acute myeloïde leukemie (AML).

In de wereld van statistieken en gezondheidszorg kan een cijfer soms een concreet verhaal vertellen. In dit geval geeft het genoemde statistiek aan dat van alle patiënten die lijden aan leukemie, 25% getroffen wordt door een specifieke vorm, namelijk acute myeloïde leukemie (AML). Dit betekent dat een vierde van alle leukemiepatiënten deze specifieke vorm heeft. Dit is niet alleen relevant voor medische professionals, maar ook voor u als patiënt of als naaste van een patiënt. Het helpt u om het landschap van leukemie beter te begrijpen en meer te weten te komen over de waarschijnlijkheid van het optreden van verschillende onderliggende soorten van deze ziekte.

Chronische lymfatische leukemie (CLL) komt bij 20% van de patiënten voor.

De statistiek ‘Chronische lymfatische leukemie (CLL) komt bij 20% van de patiënten voor’ verwijst naar het percentage van de patiënten dat door deze specifieke vorm van kanker wordt getroffen. U moet interpretatie zien zoals deze: als u een groep mensen bekijkt die aan kanker lijden, dan heeft ongeveer een vijfde van deze groep chronische lymfatische leukemie. Het is belangrijk op te merken dat dit geen prevalentie percentage is voor de gehele bevolking, maar specifiek voor mensen die al met kanker zijn gediagnosticeerd. Het feit dat CLL bij 20% van de kankerpatiënten voorkomt, maakt het een aanzienlijk en belangrijk onderdeel van de totale kanker gevallen om in overweging te nemen in bijvoorbeeld onderzoek of behandeling planning.

Chronische myeloïde leukemie (CML) komt bij 20% van de patiënten voor.

In eenvoudige termen betekent deze statistiek dat bij een op de vijf patiënten de diagnose van chronische myeloïde leukemie (CML) wordt gesteld. Dit is een specifiek type bloedkanker dat in 20% van de gevallen voorkomt bij mensen die zijn gediagnosticeerd met enige vorm van leukemie. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit niet betekent dat 20% van de algemene bevolking CML krijgt. In plaats daarvan, onder de mensen die enige vorm van leukemie hebben, heeft 20% deze specifieke type, genaamd CML. Daarom, als u of een geliefde een diagnose van leukemie krijgt, is er volgens deze statistiek een kans van 20% dat het CML is.

De overlevingskans na 5 jaar voor patiënten met AML is ongeveer 20%.

De statistiek die u noemt, houdt in dat ongeveer 20% van de patiënten met Acute Myeloïde Leukemie (AML) vijf jaar na de diagnose nog in leven is. Deze statistiek wordt vaak gebruikt om de ernst van de ziekte weer te geven en de effectiviteit van beschikbare behandelingen te beoordelen. Het is belangrijk op te merken dat dit een algemene schatting is en dat de overlevingskans kan variëren afhankelijk van diverse factoren zoals de leeftijd van de patiënt, het stadium van de ziekte en de algemene gezondheid van de patiënt bij diagnose. Dus terwijl deze statistiek nuttig is, geeft het geen garanties voor het individuele geval. Het is essentieel om met uw zorgverlener te praten voor een volledige interpretatie van de cijfers in relatie tot uw specifieke situatie.

De overlevingskans na 5 jaar voor patiënten met ALL is rond 70%.

De statistiek die u ziet, toont aan dat ongeveer 70% van de patiënten met Acute Lymfoblastische Leukemie (ALL) na 5 jaar nog leeft. Dit betekent dat als u een groep van 100 mensen neemt die gediagnosticeerd zijn met ALL, u kunt verwachten dat ongeveer 70 van hen na 5 jaar nog zullen leven. Het is belangrijk op te merken dat dit een algemene schatting is en dat de werkelijke overlevingskans per individu kan variëren, afhankelijk van een aantal factoren zoals leeftijd, algemene gezondheid, stadium van de ziekte bij diagnose, en de specifieke behandeling die wordt gevolgd. Dus hoewel deze statistiek nuttig kan zijn als een algemene leidraad, blijft het belangrijk om individueel medisch advies in te winnen.

Na 5 jaar bij patiënten met CLL is de overlevingskans ongeveer 80%.

Deze statistiek betekent dat als u gediagnosticeerd bent met CLL (Chronic Lymphocytic Leukemia), er na 5 jaar na de diagnose nog een 80% kans is dat u nog in leven bent. De overlevingskans wordt berekend uit verschillende factoren, zoals uw leeftijd, algemene gezondheid, stadium van de ziekte en de manier waarop uw lichaam reageert op de behandeling. Het is belangrijk op te merken dat deze percentage een gemiddelde is en dat individuele gevallen kunnen variëren. Hoewel de diagnose van CLL ernstig is, geeft deze statistiek u hoop en het bewijs dat veel patiënten deze ziekte overleven tot op langere termijn.

Voor patiënten met CML is de overlevingskans na 5 jaar ongeveer 60%.

U als lezer moet begrijpen dat deze statistiek gaat over de overlevingskans van patiënten die aan Chronische Myeloïde Leukemie (CML) lijden. Deze statistiek toont aan dat ongeveer 60% van de patiënten met CML het vijfjarige merkteken na diagnose bereikt. Dit impliceert dat, na diagnose van de ziekte, ongeveer 60 van elke 100 patiënten met CML vijf jaar of langer leven. Houd er rekening mee dat deze statistieken gemiddelden zijn en dat de overlevingskans voor individuele patiënten kan variëren op basis van diverse factoren zoals hun algehele gezondheid, leeftijd, stadium van de ziekte bij diagnose, en de specifieke behandelmethoden die ze ondergaan.

Leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen, goed voor bijna 30% van alle gevallen.

U moet weten dat leukemie de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen is. Dit houdt in dat van alle soorten kanker die bij kinderen worden gediagnosticeerd, leukemie bijna in 30% van de gevallen de diagnose is. Dit betekent dus dat bijna een op de drie kinderen met kanker aan leukemie lijdt. Het is een ernstige vorm van kanker die zich met name richt op de witte bloedcellen in het lichaam en het betekent niet per se dat het de meest dodelijke vorm van kanker is. Hoewel de prevalentie van leukemie hoog is, hangt de prognose in hoge mate af van het type leukemie, de leeftijd van het kind en andere individuele gezondheidsfactoren.

Gemiddeld krijgen jaarlijks tussen 125 en 150 kinderen in Nederland de diagnose leukemie.

De statistiek geeft aan dat er jaarlijks tussen de 125 en 150 kinderen in Nederland worden gediagnosticeerd met leukemie. Dit betekent dat elk jaar, in heel Nederland, er tussen de 125 en 150 nieuwe gevallen van leukemie worden ontdekt bij kinderen. Het is een gemiddeld aantal, wat betekent dat het werkelijke aantal elk jaar kan variëren. Het kan sommige jaren iets minder zijn, andere jaren iets meer. Echter, over een langere periode gemeten, ligt het aantal nieuwe gevallen van kinderen met leukemie in Nederland ergens in deze range. U moet begrijpen dat dit een algemeen beeld geeft en er kunnen variaties zijn op basis van verschillende factoren zoals leeftijd, geslacht, en regio.

De overlevingskans bij kinderen met leukemie is in de afgelopen decennia sterk verbeterd en ligt nu op bijna 80%.

Uit de statistieken blijkt dat er veel vooruitgang is geboekt in de behandeling van kinderen met leukemie. Het kan zijn dat u zich afvraagt wat precies de overlevingskans is. Dit is het percentage patiënten dat de ziekte overleeft. In dit geval betekent het dat bijna 80% van alle kinderen die met leukemie gediagnosticeerd worden, de ziekte overleeft. Deze sterke verbetering in de overlevingskans is te danken aan decennialange medische ontwikkeling en onderzoek. Deze verbetering toont het toenemende succes van de beschikbare behandelingen en zorgstandaarden aan. Waar vroeger een diagnose van leukemie vaak een doodvonnis betekende, zien wij nu dat het merendeel van de kinderen deze vreselijke ziekte overleeft.

Referenties

0. – https://www.kanker.nl

1. – https://www.hematologienederland.nl

2. – https://www.kwf.nl

Originally posted 2023-11-14 12:14:10.

Inhoudsopgave