a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Liefdadigheid Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een uitgebreid actueel overzicht verwachten van de nieuwste liefdadigheidsstatistieken, waarin we dieper ingaan op recente trends, patronen en inzichten om u te helpen het landschap van filantropie beter te begrijpen.

 • In 2019 doneerde Nederlanders gemiddeld €234,- per huishouden aan goede doelen,
 • 9 van de 10 Nederlanders gaf in 2020 geld aan goede doelen,
 • De totale bijdrage aan goede doelen in 2020 was 5,7 miljard euro,
 • 82% van de mensen maakt gebruik van hun belastingvoordeel bij donaties,
 • Individuen doneren gemiddeld veel meer (€363) dan bedrijven (€296),
 • Donateurs van 65 jaar en ouder zijn het meest vrijgevig,
 • Bijna de helft van de Nederlanders (49%) gaf in 2017 aan goede doelen via mobiele donatie-apps,
 • In 2020, werd de helft van alle giften (50%) online gedaan,
 • Slechts 7% van de Nederlanders doneert aan internationale hulporganisaties,
 • In 2018, doneerden Nederlandse stichtingen gemiddeld €1 miljoen aan Humanitaire hulp en veiligheid,
 • Ongeveer 60% van de Nederlanders doneert op regelmatige basis aan goede doelen,
 • 72% van de Nederlandse bevolking vindt dat goede doelen transparantie moeten tonen over hun bestedingen,
 • Ongeveer 25% van de mensen in Nederland vindt dat ze niet genoeg informatie krijgen over waar hun donatie naartoe gaat,
 • 53% van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat donaties aan goede doelen op de juiste manier worden besteed,

Actuele Liefdadigheid Statistieken

In 2019 doneerde Nederlanders gemiddeld €234,- per huishouden aan goede doelen,

Deze statistiek toont aan hoeveel geld Nederlandse huishoudens in 2019 gemiddeld doneerden aan goede doelen. Het bedrag bedraagt €234,-. Dit betekent dat als u alle donaties van elk huishouden in Nederland in dat jaar zou optellen en vervolgens het totaal door het aantal huishoudens zou delen, het gemiddelde uitkomt op €234,- per huishouden. Dit weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs hoeveel uw huishouden heeft gedoneerd, aangezien sommige huishoudens misschien meer hebben gedoneerd en andere minder. Het is simpelweg een gemiddelde dat een algemeen beeld geeft van de vrijgevigheid van Nederlandse huishoudens in 2019.

9 van de 10 Nederlanders gaf in 2020 geld aan goede doelen,

Deze statistiek wijst erop dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking, namelijk 90%, in 2020 geld heeft gedoneerd aan goede doelen. Dit betekent dat bijna iedereen in Nederland zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan maatschappelijke doelen door middel van financiële steun. U, als lezer, valt waarschijnlijk ook binnen deze groep van gulle gevers. Deze trend illustreert het bewustzijn en de bereidheid van Nederlanders om bij te dragen aan de verbetering van gemeenschappen, het leven van mensen en het milieu, op nationaal of internationaal niveau.

De totale bijdrage aan goede doelen in 2020 was 5,7 miljard euro,

In deze genoemde statistiek wordt er verwezen naar het totaalbedrag van liefdadigheidsbijdragen in het jaar 2020, dat 5,7 miljard euro bedroeg. Dit betekent dat als u alle donaties van individuen, bedrijven, stichtingen, enzovoort bij elkaar optelt, deze in totaal 5,7 miljard euro waard waren in 2020. Dit cijfer kan als indicator dienen voor de bereidheid of het vermogen van mensen en organisaties om te doneren aan goede doelen, hoewel het natuurlijk ook afhankelijk kan zijn van andere factoren zoals economische omstandigheden. Ook moet genoteerd worden dat dit een globaal cijfer is, wat kan verschillen per land of regio, afhankelijk van de socio-economische factoren en de cultuur van het geven in dat specifieke gebied. Terwijl sommige mensen of organisaties misschien meer doneerden, hebben anderen misschien minder of helemaal niet bijgedragen in 2020.

82% van de mensen maakt gebruik van hun belastingvoordeel bij donaties,

Deze statistiek betekent dat 82% van de mensen gebruik maakt van fiscale voordelen die beschikbaar zijn voor geldelijke donaties. Wanneer u geld doneert aan een goed doel, dan kan dit vaak als aftrekpost worden opgenomen in uw belastingaangifte. Dit zorgt ervoor dat u minder belasting hoeft te betalen en op die manier een deel van uw donatie terugkrijgt van de belastingdienst. De bewering dat 82% van de mensen hiervan gebruik maakt, houdt dus in dat een substantieel deel van de bevolking hun geldelijke giften opgeeft bij hun belastingaangifte om te profiteren van dit fiscale voordeel. Het impliceert ook dat er mogelijk 18% van de mensen is die dit voordeel niet gebruiken, wat kan komen doordat zij niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheid of dat hun donaties niet voldoen aan de eisen om belastingaftrek te kunnen beweren.

Individuen doneren gemiddeld veel meer (€363) dan bedrijven (€296),

Deze statistiek geeft inzicht in de gemiddelde donatiebedragen van zowel individuen als bedrijven. Uit de gegevens blijkt dat particuliere donateurs gemiddeld een groter bedrag doneren, namelijk €363, vergeleken met bedrijven die gemiddeld €296 doneren. Dit suggereert dat hoewel bedrijven doorgaans grotere middelen hebben, individuen over het algemeen een diepere vrijgevigheid tonen of mogelijk meer persoonlijke redenen hebben om aanzienlijke bedragen te doneren. Het is echter belangrijk op te merken dat dit een gemiddelde representatie is, wat betekent dat er ook veel individuen en bedrijven zijn die minder of juist aanzienlijk meer doneren dan dit bedrag. Wat uw situatie ook is, elke bijdrage, ongeacht het bedrag, maakt een verschil.

Donateurs van 65 jaar en ouder zijn het meest vrijgevig,

In deze statistiek wordt aangegeven dat donoren van 65 jaar en ouder de meest vrijgevige groep vormen. Dit betekent dat, van alle leeftijdsgroepen, mensen boven de 65 jaar gemiddeld het hoogste bedrag doneren aan goede doelen of andere soorten organisaties. Deze vrijgevigheid kan het resultaat zijn van verschillende factoren. Zo hebben ouderen vaak een vast inkomen vanwege hun pensioen en hebben ze hun grote uitgaven, zoals het opvoeden van kinderen en het betalen van een hypotheek, over het algemeen achter de rug. Dit kan hen in staat stellen om meer van hun inkomen te doneren. Bovendien hebben mensen van deze leeftijdsgroep mogelijk meer tijd om goede doelen te onderzoeken en zich bewust te worden van de behoefte aan hun bijdragen. U, als lezer, kunt uit deze statistiek concluderen dat de groep van 65 jaar en ouder een belangrijke bron van donaties is.

Bijna de helft van de Nederlanders (49%) gaf in 2017 aan goede doelen via mobiele donatie-apps,

Deze statistiek geeft aan dat in 2017 bijna de helft, ofwel 49%, van de Nederlandse bevolking gemeld heeft dat ze donaties gedaan hebben aan goede doelen via apps op hun mobiele telefoons. Met andere woorden, uit elke 100 Nederlanders hebben 49 mensen gebruik gemaakt van mobiele donatie-apps om bijdragen te leveren aan diverse goede doelen. Dit toont aan hoe technologie en digitalisering een steeds grotere rol spelen in het faciliteren van liefdadigheidsbijdragen. Het is een indicatie van de gemakkelijkheid en het gemak waarmee u, als individu, een positieve impact kunt hebben op de samenleving door middel van mobiele donaties. Het benadrukt ook het toenemende belang van het hebben van efficiënte en gebruiksvriendelijke mobiele platforms voor goede doelen om donaties te vergemakkelijken.

In 2020, werd de helft van alle giften (50%) online gedaan,

Uit de statistiek van 2020 blijkt dat 50% van alle giften online werd gedaan. Dit betekent dat de helft van de mensen die een donatie hebben gedaan, de keuze hebben gemaakt om dit digitaal te doen, in plaats van via conventionele methoden zoals cash of cheque. Dit kan veel verschillende redenen hebben, waaronder het gemak dat online giften geven, de mogelijkheid om direct betrokken te zijn en bij te dragen aan oorzaken over de hele wereld, of simpelweg de COVID-19-pandemie, die heeft geleid tot meer digitale transacties in bijna alle aspecten van het leven. U kunt uit deze statistiek opmaken dat de trend van online doneren aan populariteit wint naarmate technologie blijft evolueren en steeds meer mensen er toegang toe hebben.

Slechts 7% van de Nederlanders doneert aan internationale hulporganisaties,

Deze statistiek betekent dat slechts een klein percentage van de Nederlandse bevolking bijdraagt aan internationale hulporganisaties. Om precies te zijn, doneert slechts 7% van de Nederlanders aan deze organisaties. Het betekent zeker niet dat Nederlanders niet gul of bereid zijn om te helpen, maar het spreekt over het specifieke gedrag van doneren aan internationale hulporganisaties. U zou dit kunnen vergelijken met andere vormen van filantropie of vrijwilligerswerk om een beter beeld te krijgen van de gehele situatie. Het is ook mogelijk dat veel mensen eenvoudigweg niet de middelen of de neiging hebben om op dit specifieke gebied te doneren, of dat ze ervoor kiezen hun bijdragen dichter bij huis te houden. Het is belangrijk om zich te realiseren dat statistieken zoals deze slechts een deel van het verhaal vertellen en dat er veel factoren kunnen zijn die bijdragen aan dit lage percentage.

In 2018, doneerden Nederlandse stichtingen gemiddeld €1 miljoen aan Humanitaire hulp en veiligheid,

In 2018 hebben Nederlandse stichtingen significant bijgedragen aan humanitaire hulp en veiligheid. Het cijfer dat in de statistieken verschijnt is gemiddeld €1 miljoen. Wat betekent dat? Het betekent dat als u alle donaties op een hoop zou gooien die door Nederlandse stichtingen in dat jaar zijn gedaan en u dit bedrag zou verdelen door het aantal stichtingen, u zou uitkomen op €1 miljoen per stichting. Hieruit kunt u opmaken dat Nederlandse stichtingen zeer betrokken zijn bij humanitaire hulp en veiligheid. Het is een krachtig signaal van de toewijding aan dit soort cruciale kwesties. Het moet echter worden opgemerkt dat het een gemiddelde is, dus sommige stichtingen hebben mogelijk meer of minder gedoneerd.

Ongeveer 60% van de Nederlanders doneert op regelmatige basis aan goede doelen,

Deze statistiek geeft aan dat ongeveer 60% van de Nederlandse bevolking regelmatig donaties doet aan goede doelen. Dit betekent dat een meerderheid van Nederlanders activiteiten ondersteunt die gericht zijn op het helpen van anderen of het verbeteren van de maatschappij en omgeving door een deel van hun inkomen te geven. Dit zou kunnen variëren van steun aan lokale projecten tot bijdragen aan internationale hulporganisaties. Het is belangrijk op te merken dat ‘regelmatig’ kan betekenen dat ze maandelijks, jaarlijks of volgens een ander tijdschema geven, afhankelijk van het individu. U, als onderdeel van deze groep of niet, maakt deel uit van een nationale trend van filantropie en maatschappelijke betrokkenheid.

72% van de Nederlandse bevolking vindt dat goede doelen transparantie moeten tonen over hun bestedingen,

Deze statistiek houdt in dat, volgens onderzoek, 72 op de 100 Nederlanders vinden dat goede doelen openlijk en duidelijk moeten zijn over waar hun geld naartoe gaat. Dit toont een overheersende behoefte aan transparantie in onze samenleving. Men wil weten hoe hun donaties worden gebruikt en welk deel daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstelling van het goede doel. Deze wens voor transparantie kan een reactie zijn op het gebrek aan informatie of vertrouwen in hoe organisaties met hun fondsen omgaan. U als lezer, maakt hieruit op dat de meeste Nederlanders betrokken zijn bij waar hun geld naartoe gaat en een hogere mate van verantwoording en helderheid van goede doelen vereisen.

Ongeveer 25% van de mensen in Nederland vindt dat ze niet genoeg informatie krijgen over waar hun donatie naartoe gaat,

Uit de statistiek blijkt dat ongeveer een kwart van de bevolking in Nederland niet tevreden is over de informatie die zij ontvangen met betrekking tot hun donaties. Met andere woorden, deze mensen voelen dat zij onvoldoende inzicht hebben in waar hun geld precies naartoe gaat nadat ze een donatie hebben gedaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een gebrek aan transparantie van de ontvangende organisaties of een onduidelijke communicatie over het uiteindelijke doel van de donaties. Wat de reden ook is, de statistiek onderstreept het belang van transparantie en communicatie in liefdadigheidsinstellingen en fondsenwervingsorganisaties. Als u één van deze personen bent, bent u zeker niet de enige die op zoek is naar meer informatie over waar uw donatie terecht komt.

53% van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat donaties aan goede doelen op de juiste manier worden besteed,

Uit de statistiek blijkt dat iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking, namelijk 53%, vertrouwen heeft in het correct besteden van donaties door goede doelen. Dit betekent dat wanneer mensen aan goede doelen doneren, ze geloven dat hun bijdragen goed terecht zullen komen en zullen worden gebruikt voor het specifieke doel of de doeleinden waarvoor deze is gegeven. Het kan ook over het algemeen een perceptie van transparantie en betrouwbaarheid van liefdadigheidsinstellingen in Nederland vertegenwoordigen. Echter, het impliceert ook dat er nog een aanzienlijk percentage van de bevolking is dat sceptisch is over hoe deze fondsen werkelijk worden gebruikt.

Referenties

0. – https://www.consumentenbond.nl

1. – https://www.goededoelen.nl

2. – https://www.iexgeld.nl

3. – https://www.nrc.nl

4. – https://www.trouw.nl

5. – https://www.goededoelennederland.nl

Originally posted 2023-11-14 12:14:10.

Inhoudsopgave