a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Luchtvaart Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een up-to-date analyse verwachten van de meest recente luchtvaartstatistieken, met belangrijke inzichten over vluchtpatronen, passagiersaantallen, industrietrends en meer, allemaal ondersteund door de nieuwste gegevens.

 • De wereldwijde luchtvaartindustrie vervoerde in 2019 ongeveer 4,5 miljard passagiers. Bron: [1]
 • In 2020 waren het aantal vluchten wereldwijd met meer dan 40% gedaald vanwege COVID-19. Bron: [2]
 • De luchtvaartindustrie droeg in 2019 wereldwijd ongeveer 885 miljard dollar bij aan het BBP. Bron: [3]
 • Er waren in 2019 wereldwijd ongeveer 2257 commerciële vliegvelden. Bron: [4]
 • Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vervoerden in 2020 meer dan 368 miljoen passagiers. Bron: [5]
 • Schiphol was in 2019 het drukste vliegveld van Europa, met bijna 72 miljoen passagiers. Bron: [6]
 • In Nederland waren er in 2019 iets meer dan 500.000 vliegbewegingen. Bron: [7]
 • De luchtvaart was in 2019 verantwoordelijk voor ongeveer 2,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Bron: [8]
 • In 2020 waren ongeveer 88% van alle vluchten korter dan 1500 kilometer. Bron: [9]
 • In 2019 reisde bijna 90% van alle luchtvaartpassagiers via reguliere diensten. Bron: [10]
 • In 2019 waren er meer dan 1200 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd. Bron: [11]
 • De luchtvaartindustrie ondersteunde in 2019 meer dan 65,5 miljoen banen wereldwijd. Bron: [12]
 • In 2019 gebeurden er ongeveer 278 ongelukken met vliegtuigen wereldwijd. Bron: [13]
 • Er waren in 2019 meer dan 23.000 actieve vliegtuigen wereldwijd. Bron: [14]

Actuele Luchtvaart Statistieken

De wereldwijde luchtvaartindustrie vervoerde in 2019 ongeveer 4,5 miljard passagiers. Bron:

Deze statistiek geeft aan dat de wereldwijde luchtvaartindustrie in het jaar 2019 ongeveer 4,5 miljard passagiers heeft vervoerd. Dat is een ongelooflijk groot aantal en geeft aan hoe massaal en wijdverspreid het gebruik van vliegtuigen als vervoermiddel is. U kunt dit getal zien als een indicatie van hoe afhankelijk de wereld is van deze industrie voor reizen en transport. Het weerspiegelt ook de immense skala van logistieke coördinatie en planning die nodig is om zoveel vluchten efficiënt te laten verlopen, en de aanzienlijke impact die de luchtvaartindustrie heeft op de wereldwijde economie. Het is dan ook niet verrassend dat deze sector enorm belangrijk is voor wereldwijde connectiviteit en mobiliteit.

In 2020 waren het aantal vluchten wereldwijd met meer dan 40% gedaald vanwege COVID-19. Bron:

Uit de vermelde statistiek blijkt dat het aantal vluchten wereldwijd in 2020 aanzienlijk is afgenomen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Specifiek is het aantal vluchten gedaald met meer dan 40%. Deze daling kan worden toegeschreven aan verschillende maatregelen die wereldwijd zijn genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. Dit omvatte reisverboden, quarantaineregels en uitgebreide lockdowns. Dit resulteerde in minder behoefte en mogelijkheden voor luchtvaartreizen, zowel voor zakelijke als voor recreatieve doeleinden. Het is een duidelijk voorbeeld van hoe de pandemie een sterke invloed had op de luchtvaartindustrie en het reisgedrag van mensen.

De luchtvaartindustrie droeg in 2019 wereldwijd ongeveer 885 miljard dollar bij aan het BBP. Bron:

De statistiek die aangeeft dat de luchtvaartindustrie in 2019 wereldwijd ongeveer 885 miljard dollar bijdroeg aan het Bruto Binnenlands Product (BBP), onderstreept de aanzienlijke economische impact van deze sector. Het BBP is een maatstaf voor de economische activiteit binnen een land of, in dit geval, wereldwijd. Dit betekent dus dat de luchtvaartindustrie in dat specifieke jaar bijna een biljoen dollar aan economische waarde heeft gegenereerd. Deze bijdrage komt onder meer van luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en bedrijven die afhankelijk zijn van het luchtverkeer, zoals toerisme en cargovervoer. Dit illustreert hoe essentieel de luchtvaart is voor de mondiale economie. U, als lezer, kunt hieruit concluderen dat een sterke en groeiende luchtvaartindustrie tot uitdrukking komt in onze algemene economische gezondheid.

Er waren in 2019 wereldwijd ongeveer 2257 commerciële vliegvelden. Bron:

De statistiek die u noemt, geeft aan dat er in 2019 ongeveer 2257 commerciële vliegvelden wereldwijd waren. Het cijfer suggereert de enorme omvang van de wereldwijde luchtvaartindustrie en de verspreiding van luchthavens over de hele wereld om commercieel vliegverkeer te ondersteunen. Commerciële vliegvelden zijn die welke worden gebruikt voor commerciële vluchten, waar mensen en goederen worden vervoerd tegen betaling. Het aantal geeft u een idee van de omvang van de wereldwijde infrastructuur voor luchtvervoer. Houd er echter rekening mee dat dit aantal kan variëren, aangezien vliegvelden kunnen sluiten, openen of van status kunnen veranderen. De bron van deze statistiek was nummer 4, wat suggereert dat het afkomstig is van een betrouwbare bron.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vervoerden in 2020 meer dan 368 miljoen passagiers. Bron:

Uit de gegeven statistiek kunnen we opmaken dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in het jaar 2020 een aanzienlijk aantal passagiers hebben vervoerd, namelijk meer dan 368 miljoen. Dit hoge aantal benadrukt het grote volume aan personen dat door deze luchtvaartmaatschappijen wordt bediend. Ondanks dat 2020 een jaar was dat gedomineerd werd door de COVID-19 pandemie, die een verregaande impact heeft gehad op de wereldwijde reisindustrie, hebben Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen blijkbaar toch nog de mogelijkheid gehad om een substantieel aantal reizigers te vervoeren. Het exacte aantal kan echter hoger of lager zijn, aangezien de statistiek aangeeft dat er ‘meer dan’ 368 miljoen passagiers waren. U kunt er dus vanuit gaan dat dit het minimale aantal passagiers is dat door Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen is vervoerd in 2020.

Schiphol was in 2019 het drukste vliegveld van Europa, met bijna 72 miljoen passagiers. Bron:

In 2019 was Schiphol, volgens bron , het drukste vliegveld van Europa. Dit houdt in dat het vliegveld met bijna 72 miljoen passagiers de meeste luchtverkeersbewegingen had. Bij luchtverkeersbewegingen horen niet alleen vluchten, maar ook het aantal passagiers dat aankomt, vertrekt of overstapt op een vliegveld. In dit specifieke geval gaat het dus om het enorme aantal van bijna 72 miljoen mensen die Schiphol als beginpunt, eindpunt of tussenstop van hun reis gebruikten in het jaar 2019. Dit betekent dat Schiphol een van de belangrijkste knooppunten voor luchtverkeer in Europa is. Het illustreert ook het cruciale belang van Schiphol voor de Nederlandse economie en infrastructuur. U kunt dit aantal gebruiken om een beeld te krijgen van de omvang en het belang van Schiphol binnen het Europese luchtverkeer.

In Nederland waren er in 2019 iets meer dan 500.000 vliegbewegingen. Bron:

In 2019 waren er in Nederland iets meer dan 500.000 vliegbewegingen, volgens Bron . Dit zinsnede verwijst naar het totaal aantal keer dat een vliegtuig opstijgt of landt in een bepaald jaar. Met andere woorden, elke keer dat een vliegtuig vanaf een Nederlands vliegveld vertrekt of er aankomt, wordt dit geteld als een ‘vliegbeweging’. Deze statistiek geeft dus een indruk van de intensiteit van het vliegverkeer in Nederland gedurende het jaar 2019. U kunt aan deze informatie zien hoe druk onze luchthavens zijn en het belang van de luchtvaart op onze economie en infrastructuur.

De luchtvaart was in 2019 verantwoordelijk voor ongeveer 2,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Bron:

De statistiek die u hebt genoemd, legt op een eenvoudige en bondige manier de impact van de luchtvaartindustrie op het milieu uit. In 2019 was de luchtvaartindustrie verantwoordelijk voor ongeveer 2,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit betekent dat van alle CO2 die wereldwijd werd uitgestoten, 2,5% rechtstreeks afkomstig was van vliegtuigen. Dit omvat zowel commerciële als particuliere vluchten. Hoewel dit percentage misschien laag lijkt, is het belangrijk om te beseffen dat alle bronnen van CO2-uitstoot bijdragen aan klimaatverandering. Dus, zelfs een kleine procentuele bijdrage zoals deze heeft nog steeds een aanzienlijke impact. Dit onderstreept de noodzaak voor industrieën zoals de luchtvaart om duurzaamheidsmaatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot te verminderen.

In 2020 waren ongeveer 88% van alle vluchten korter dan 1500 kilometer. Bron:

Uit de gegevens die we hebben, blijkt dat in het jaar 2020 ongeveer 88% van alle vluchten een afstand hadden van minder dan 1500 kilometer. Dit betekent dat het merendeel van de vluchten relatief korte afstanden vloog, in plaats van lange, intercontinentale vluchten. Dit kan te maken hebben met diverse factoren zoals een hoge frequentie van binnenlandse of regionale vluchten, of misschien waren er omstandigheden die langere vluchten minder aantrekkelijk maakten, zoals de uitbraak van Covid-19 in ditzelfde jaar. Deze statistiek geeft u een idee van de verdeling van vluchtafstanden in het genoemde jaar.

In 2019 reisde bijna 90% van alle luchtvaartpassagiers via reguliere diensten. Bron: [10]

Uit de gegeven statistiek blijkt dat in 2019 bijna 90% van alle luchtvaartpassagiers gebruik maakte van reguliere diensten. Dit houdt in dat slechts een klein deel van de passagiers via chartervluchten, privévluchten of onregelmatige diensten reisde. In plaats daarvan maakte het merendeel van de passagiers gebruik van vluchten die vallen onder een reguliere dienst, dus vluchten die volgens een vaste route, tijd en frequentie worden uitgevoerd door commerciële luchtvaartmaatschappijen. Hieruit kunt u opmaken dat de meeste mensen kiezen voor de zekerheid en het gemak van gereguleerde commerciële vluchten. Deze zijn vaak efficiënter, betrouwbaarder en goedkoper dan alternatieve vormen van luchtvaart.

In 2019 waren er meer dan 1200 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd. Bron: [11]

De statistiek die u heeft gegeven stelt dat er in 2019 meer dan 1200 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd waren. Wat dit betekent, is dat er in dat specifieke jaar meer dan 1200 afzonderlijke commerciële luchtvaartentiteiten bestonden die passagiers- en vrachtvluchten verzorgden. Deze luchtvaartmaatschappijen kunnen bestaan uit grote internationale bedrijven die wereldwijde vluchten aanbieden, kleine regionale dragers die lokale vluchten verzorgen en alles daartussenin. Het aantal luchtvaartmaatschappijen wereldwijd kan een indicator zijn van de gezondheid van de wereldwijde luchtvaartindustrie, de mate van concurrentie binnen die industrie, en ook van de biodiversiteit van aanbieders in de markt. Het is echter belangrijk te onthouden dat het absolute aantal luchtvaartmaatschappijen geen informatie geeft over de verdeling van marktaandeel tussen deze bedrijven.

De luchtvaartindustrie ondersteunde in 2019 meer dan 65,5 miljoen banen wereldwijd. Bron: [12]

Uit de gegeven statistiek blijkt dat de luchtvaartindustrie een significante impact heeft op de wereldwijde werkgelegenheid. In 2019 ondersteunde deze sector namelijk meer dan 65,5 miljoen banen over de hele wereld. Dit omvat niet alleen de directe banen zoals luchtvaartmaatschappij personeel, vliegveldmedewerkers en luchtverkeersleiders, maar bevat ook de indirecte banen die gecreëerd of ondersteund worden door de luchtvaartindustrie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld toerisme, leveranciers van luchtvaartmaatschappijen, en bedrijven die profiteren van de luchtvracht. Het toont aan hoe invloedrijk en essentieel de luchtvaartindustrie is voor onze globale economie, beste lezer.

In 2019 gebeurden er ongeveer 278 ongelukken met vliegtuigen wereldwijd. Bron: [13]

In 2019 vonden er volgens bron [13] ongeveer 278 luchtvaartongevallen plaats over de hele wereld. Dit getal omvat diverse soorten incidenten, van kleine technische storingen tot grote crashes met mogelijk verlies van mensenlevens. Maar het is belangrijk om dit in perspectief te plaatsen. Hoewel elk ongeluk tragisch is, zijn er dat jaar wereldwijd miljoenen vluchten veilig uitgevoerd. Het is dus niet zo dat vliegen inherent gevaarlijk is. Vliegen blijft volgens meerdere statistieken en studies een van de veiligste manieren van transport, ondanks sporadische tragedies. Het is echter de verantwoordelijkheid van zowel de luchtvaartindustrie als toezichthoudende instanties om ervoor te zorgen dat elk ongeluk grondig wordt onderzocht om toekomstige incidenten te helpen voorkomen.

Er waren in 2019 meer dan 23.000 actieve vliegtuigen wereldwijd. Bron: [14]

In 2019 waren er volgens bron [14] wereldwijd meer dan 23.000 actieve vliegtuigen. Dit getal impliceert het aantal vliegtuigen dat gedurende het jaar operationeel was voor verschillende doeleinden, zoals commercieel passagiers- en vrachtvervoer, militaire operaties, algemene luchtvaart en meer. Het is belangrijk op te merken dat “actief” betekent dat deze vliegtuigen regelmatig werden gebruikt en niet alleen maar geparkeerd stonden. Zo kunt u zich een duidelijk beeld vormen van de enorme omvang van de wereldwijde luchtvaartindustrie.

Referenties

0. – https://ec.europa.eu

1. – https://www.atag.org

2. – https://aviation-safety.net

3. – https://aviationbenefits.org

4. – https://www.cbs.nl

5. – https://www.bts.gov

6. – https://www.statista.com

Originally posted 2023-11-14 12:14:10.

Inhoudsopgave