a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Marihuana Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een uitgebreid en actueel overzicht verwachten van de nieuwste statistieken gerelateerd aan marihuana gebruik, productie, en legalisatie wereldwijd, onderbouwd met recente data en onderzoeken.

  • Bijna 55 miljoen Amerikanen geven aan dat ze momenteel marihuana gebruiken,
  • In Canada is ongeveer 15% van de populatie dagelijkse of bijna dagelijkse cannabisgebruikers,
  • In Nederland is het aantal cannabisgebruikers in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar gestegen van 14% in 1997 tot 22% in 2005,
  • Volgens de Global Drug Survey 2020 geven veel marihuanagebruikers aan hun consumptie te hebben verhoogd tijdens de COVID-19 pandemie,
  • 200.000 mensen zijn in 2019 in de VS gearresteerd vanwege marihuanabezit,
  • Naar schatting 38% van de Amerikaanse volwassenen geven toe dat ze ooit in hun leven marihuana hebben gerookt,

Actuele Marihuana Statistieken

Bijna 55 miljoen Amerikanen geven aan dat ze momenteel marihuana gebruiken,

Uit de statistiek blijkt dat op dit moment bijna 55 miljoen Amerikanen aangeven dat ze marihuana gebruiken. Wat betekent dat? Het betekent dat een aanzienlijk deel van de bevolking in de Verenigde Staten, ongeveer 16,7% (uitgaande van een totale bevolking van ongeveer 328.2 miljoen mensen), het gebruik van marihuana als een deel van hun dagelijks leven beschouwt. Deze cijfers kunnen het resultaat zijn van het toenemende aantal staten dat het recreatieve gebruik van marihuana heeft gelegaliseerd, maar ze kunnen ook bijdragen aan het begrijpen van sociale trends en de groei van de cannabisindustrie. Het is belangrijk te onthouden, bij het interpreteren van statistieken, dat er altijd ruimte is voor variatie en fouten, en deze cijfers kunnen en zullen veranderen naarmate de tijd vordert en nieuwe gegevens worden verzameld.

In Canada is ongeveer 15% van de populatie dagelijkse of bijna dagelijkse cannabisgebruikers,

Deze statistiek laat zien dat in Canada ongeveer 15% van de bevolking dagelijks of bijna dagelijks cannabis gebruikt. Om dit in perspectief te plaatsen, als u een groep van 100 willekeurige Canadezen zou samenstellen, zouden naar schatting 15 van hen regelmatige cannabisgebruikers zijn. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze individuen verslaafd zijn; sommigen kunnen het medicinaal gebruiken of recreatief zonder hun dagelijkse bezigheden te belemmeren. Tegelijkertijd is het een indicatie van hoe wijdverspreid het gebruik van cannabis is in de Canadese bevolking.

In Nederland is het aantal cannabisgebruikers in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar gestegen van 14% in 1997 tot 22% in 2005,

Uit de statistieken blijkt dat het cannabisgebruik in Nederland onder jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar in de periode van 1997 tot 2005 behoorlijk gestegen is. In 1997 gaf 14% van deze leeftijdsgroep aan cannabis te gebruiken, terwijl dit percentage in 2005 was toegenomen tot 22%. Dit betekent dat van elke 100 personen in die leeftijdsgroep in 1997, er 14 aangaven cannabis te gebruiken. In 2005 was dit aantal gestegen tot 22 van elke 100 personen. Deze verandering laat een significant verschil zien in het gedrag en de houding ten opzichte van cannabisgebruik onder jongvolwassenen in Nederland gedurende deze periode. U, als lezer, zou dit kunnen opvatten als een indicatie van veranderende sociale normen en percepties ten aanzien van cannabisgebruik.

Volgens de Global Drug Survey 2020 geven veel marihuanagebruikers aan hun consumptie te hebben verhoogd tijdens de COVID-19 pandemie,

De Global Drug Survey 2020 is een wereldwijd onderzoek naar het gebruik van drugs. Uit dit onderzoek blijkt dat veel mensen die marihuana gebruiken, aangeven dat zij hun consumptie hebben verhoogd tijdens de COVID-19 pandemie. Dit betekent dat deze gebruikers sinds het uitbreken van de pandemie meer marihuana zijn gaan gebruiken dan ze voorheen deden. De redenen voor deze toename kunnen variëren van stress en verveling door de lockdown maatregelen, tot de mogelijkheid van meer vrije tijd en minder toezicht van werk of school. Het is belangrijk voor u om te begrijpen dat dit een observatie is en geen oorzaak-gevolg relatie. Het feit dat mensen meer marihuana gebruiken, betekent niet noodzakelijk dat de pandemie de oorzaak is. Het kan zijn dat er andere factoren in het spel zijn.

200.000 mensen zijn in 2019 in de VS gearresteerd vanwege marihuanabezit,

U moet begrijpen dat de statistiek ‘200.000 mensen zijn in 2019 in de VS gearresteerd vanwege marihuanabezit’ een duidelijk beeld geeft van de omvang en de gevolgen van de war on drugs in de Verenigde Staten. Dit betekent dat in dat jaar alleen al bijna 200.000 individuen in aanraking kwamen met justitie en een strafblad kregen vanwege het bezitten van marihuana. Hierbij wordt ook geïmpliceerd dat deze personen, die mogelijk slechts eindgebruikers waren, nu te maken kunnen krijgen met de gevolgen van een strafblad voor een activiteit die in verschillende staten van de VS en andere delen van de wereld geheel of gedeeltelijk is gelegaliseerd. Het biedt inzicht in de zware straffen die worden opgelegd voor het bezit van een substantie die in de medische gemeenschap steeds meer erkenning krijgt voor zijn gunstige therapeutische eigenschappen. Dit getal kan dienen als een stevig platform voor debat rond proportionaliteit van straffen, strafrechtelijke hervorming en drugswetgeving.

Naar schatting 38% van de Amerikaanse volwassenen geven toe dat ze ooit in hun leven marihuana hebben gerookt,

Op basis van de gepresenteerde statistiek is het geschatte percentage van de Amerikaanse volwassenen die ooit in hun leven marihuana hebben gerookt 38%. Dat betekent dat bijna twee op de vijf Amerikaanse volwassenen aangeven dat ze op zijn minst één keer deze substantie hebben gebruikt. De omvang van deze groep is behoorlijk, en het geeft aan dat marihuanagebruik vrij algemeen is onder volwassenen in de Verenigde Staten. Dit percentage kan echter variëren, afhankelijk van demografische factoren zoals leeftijd, geslacht, locatie, etc. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat deze statistiek alleen het gebruik op enig moment in het leven weergeeft – het geeft geen informatie over frequentie of recent gebruik, noch over het huidige gebruik.

Referenties

0. – https://www.statcan.gc.ca

1. – https://www.samhsa.gov

2. – https://www.businessinsider.com

3. – https://norml.org

4. – https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

5. – https://www.globaldrugsurvey.com

Originally posted 2023-11-14 12:14:24.

Inhoudsopgave