a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Mensenhandel Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van mensenhandel statistieken, met nieuwe data die u inzichten bieden in de huidige stand van zaken en trends rond dit wereldwijde probleem.

 • Wereldwijd zijn er naar schatting 24,9 miljoen mensen gedwongen tot slavernij door mensenhandel,
 • 50% van de mensen die het slachtoffer worden van mensenhandel zijn volwassenen,
 • 20% van de slachtoffers van mensenhandel zijn meisjes en 30% zijn kinderen,
 • Ongeveer 77% van de slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen en meisjes,
 • 99% van de slachtoffers in de commerciële seksindustrie zijn vrouwen en meisjes,
 • Mensenhandel is de op twee na grootste internationale misdaadindustrie, goed voor $ 32 miljard per jaar,
 • 71% van de mensenhandel vindt plaats in Azië en de Pacific,
 • Er zijn 5,5 miljoen kinderen betrokken bij de gedwongen arbeidsindustrie,
 • De meeste mensen worden verhandeld voor gedwongen arbeid (64%), gevolgd door seksuele uitbuiting (19%) en gedwongen bedelen (10%),
 • 15.4 miljoen mensen, of 62% van de totale slavernij, zijn gedwongen tot een huwelijk,
 • Het aantal gedetecteerde slachtoffers van mensenhandel is in Europa gestegen met 25% in 2018,
 • In de Europese Unie is seksuele uitbuiting de meest voorkomende vorm van mensenhandel (68%), gevolgd door gedwongen arbeid (19%),
 • Mensenhandel wordt voornamelijk gemeld in stedelijke gebieden (56%),
 • De meerderheid van de slachtoffers in de EU zijn EU-burgers (65%),

Actuele Mensenhandel Statistieken

Wereldwijd zijn er naar schatting 24,9 miljoen mensen gedwongen tot slavernij door mensenhandel,

Deze statistiek is buitengewoon zorgwekkend: wereldwijd zijn er naar schatting 24,9 miljoen mensen gedwongen tot slavernij door mensenhandel. Hiermee wordt bedoeld dat bijna 25 miljoen mensen over de hele wereld momenteel leven onder omstandigheden die als slavernij worden beschouwd. Dit kan betekenen dat ze gedwongen worden tot arbeid onder dreiging van geweld, misleid zijn over de aard van hun werk, of anderszins tegen hun wil worden vastgehouden. Ook worden velen van hen verhandeld door mensenhandelaren, wat inhoudt dat ze worden gekocht, verkocht, of over geografische grenzen heen worden verplaatst om in dergelijke situaties te werken. Het is essentieel dat u begrijpt hoe ernstig en wijdverspreid dit probleem is; het komt voor op elk continent en in elk land ter wereld, en het is een schending van de fundamentele mensenrechten op het meest basale niveau.

50% van de mensen die het slachtoffer worden van mensenhandel zijn volwassenen,

Deze statistiek geeft aan dat de helft van de personen die slachtoffer worden van mensenhandel volwassenen zijn. Dit betekent dat wanneer u naar het wereldwijde probleem van mensenhandel kijkt, één op de twee slachtoffers een volwassene is. Dit omvat zowel mannen als vrouwen. Het onthult een diep verontrustende realiteit van uitbuiting en misbruik dat volwassenen over de hele wereld ondergaan. Het is dus essentieel dat u zich bewust bent van dit probleem en de rol die het speelt in onze maatschappij. De resterende 50% omvat dan de minderjarige slachtoffers van mensenhandel, wat ook verontrustend is. Deze statistiek laat zien dat het probleem van mensenhandel een breed spectrum bestrijkt en mensen van alle leeftijdsgroepen treft.

20% van de slachtoffers van mensenhandel zijn meisjes en 30% zijn kinderen,

Deze statistiek verwijst naar de verontrustende wereldwijde problematiek van mensenhandel. Volgens de gegevens die we hebben, zijn 20% van de slachtoffers meisjes. Dat betekent dat van elke 5 slachtoffers, er één meisje is. Dit suggereert de prevalentie van seksuele uitbuiting en andere vormen van misbruik die meisjes ondergaan in de handen van mensenhandelaren. Aan de andere kant, wordt 30% van de slachtoffers vertegenwoordigd door kinderen. Anders gezegd, bijna een derde van alle slachtoffers van mensenhandel zijn kinderen, ongeacht hun geslacht. U moet zich ervan bewust zijn dat deze tragische cijfers de sociale dynamieken van kwetsbaarheid en uitbuiting aantonen die zich voordoen in deze ernstige mensenrechtenschendingen.

Ongeveer 77% van de slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen en meisjes,

De statistiek ‘Ongeveer 77% van de slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen en meisjes,’ is een ontnuchterend cijfer dat de ongelijkheid van geslacht aantoont binnen dit wereldwijde probleem. Dit percentage betekent concreet dat van alle gemelde slachtoffers van mensenhandel bijna vier van de vijf vrouwen of meisjes zijn. Het laat ook zien dat ondanks maatregelen om mensenhandel te bestrijden, vrouwen en meisjes onevenredig vaak slachtoffer zijn. Dit kan een weerspiegeling zijn van bredere maatschappelijke ongelijkheden, zoals economische achterstelling, genderdiscriminatie en gebrek aan onderwijs voor meisjes. Het is ook belangrijk op te merken dat deze statistiek alleen rekening houdt met de gedocumenteerde gevallen, en dat het werkelijke aantal slachtoffers van mensenhandel veel hoger kan liggen dan dat in documenten wordt vermeld.

99% van de slachtoffers in de commerciële seksindustrie zijn vrouwen en meisjes,

Deze statistiek highlights de ernstige gender-discrepantie en exploitatie op het gebied van de commerciële seksindustrie. Wat u hieruit kunt opmaken is dat maar liefst 99% van de slachtoffers in deze industrie vrouwen en meisjes zijn. Dit betekent dat bijna alle mensen die het slachtoffer worden van uitbuiting binnen de commerciële seksindustrie van het vrouwelijke geslacht zijn. Dit onderstreept de noodzaak om specifiek aandacht te besteden aan de bescherming en rechten van vrouwen en meisjes in de strijd tegen seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het is ook een indicatie van de algemene genderongelijkheid op wereldschaal en het is een oproep voor dringende actie om dit te adresseren.

Mensenhandel is de op twee na grootste internationale misdaadindustrie, goed voor $ 32 miljard per jaar,

U moet weten dat mensenhandel een ernstig en diepgaand wereldwijd probleem is. Zodanig zelfs, dat het de op twee na grootste internationale misdaadindustrie is. Dit betekent dat het in termen van winstgevendheid alleen wordt overtroffen door twee andere vormen van criminele activiteiten. Bovendien gaat er jaarlijks een duizelingwekkende $32 miljard om in deze illegale industrie. Dit astronomische bedrag benadrukt de enorme omvang en het winstpotentieel van mensenhandel, wat het voor sommigen aantrekkelijk maakt ondanks zijn gruwelijke aard. Dergelijke inkomsten blijven bestaan vanwege de voortdurende vraag naar goedkope arbeid, seksuele uitbuiting en het gebrek aan adequate handhavingsmaatregelen in veel delen van de wereld. De omvang en waarde van deze industrie onderstrepen de urgentie en noodzaak voor meer inzet om mensenhandel te bestrijden.

71% van de mensenhandel vindt plaats in Azië en de Pacific,

De statistiek die u aanhaalt, stelt dat 71% van de mensenhandel zich voordoet in Azië en de Pacific regio. Dit betekent dat van alle wereldwijde gevallen van mensenhandel, méér dan twee derde plaatsvindt in deze specifieke regio’s. Dit cijfer is een ernstige indicator van de omvang van het probleem in Azië en de Pacific, en verwijst naar alle vormen van mensenhandel, waaronder gedwongen arbeid, seksuele uitbuiting en kinderhandel. Het is belangrijk om te bedenken dat deze statistiek waarschijnlijk is gebaseerd op gemelde en gedocumenteerde gevallen, en dat het werkelijke cijfer, gezien de verborgen en illegale aard van mensenhandel, waarschijnlijk nog hoger ligt.

Er zijn 5,5 miljoen kinderen betrokken bij de gedwongen arbeidsindustrie,

De statistiek die u hier ziet, is een ontnuchterend beeld van een wereldwijde crisis. Deze refereert aan een schatting van 5,5 miljoen kinderen die helaas betrokken zijn bij gedwongen arbeid. Gedwongen arbeid betekent dat deze kinderen zonder hun instemming werken, vaak onder slechte omstandigheden en zonder fatsoenlijke loon. Deze situatie is vaak het resultaat van maatschappelijke factoren zoals armoede, discriminatie, en onvoldoende toegang tot kwaliteitsonderwijs. Deze cijfers kunnen ons helpen om inzicht te krijgen in de ernst van het probleem en benadrukken de noodzaak van acties en beleid die gericht zijn op het bestrijden van kinderarbeid en het beschermen van de rechten van kinderen. Het is belangrijk te benadrukken dat elk van deze 5,5 miljoen kinderen individuen zijn; elk met hun unieke verhalen en dromen, en het zijn cijfers als deze die ons aanmoedigen om verandering teweeg te brengen.

De meeste mensen worden verhandeld voor gedwongen arbeid (64%), gevolgd door seksuele uitbuiting (19%) en gedwongen bedelen (10%),

Deze statistiek belicht de zorgwekkende aspecten van mensenhandel. Uit de gegevens blijkt dat de meerderheid van de mensen, ongeveer 64%, wordt verhandeld met als doel gedwongen arbeid. Dit houdt in dat deze individuen, zonder hun toestemming, onder dwang worden ingezet voor diverse werktaken onder vaak erbarmelijke omstandigheden. Daarnaast wordt 19% van de mensen verhandeld voor seksuele uitbuiting. Deze slachtoffers worden gedwongen tot seksuele activiteiten, vaak onder bedreiging. Verder wordt 10% verhandeld voor gedwongen bedelen, waarbij ze worden gedwongen om op straat te bedelen voor geld. Over het geheel genomen geeft deze statistiek een grimmige kijk op de prevalentie van verschillende vormen van mensenhandel. U, als lezer, kunt uit deze gegevens en cijfers het ernstige en wijdverbreide probleem van mensenhandel begrijpen.

15.4 miljoen mensen, of 62% van de totale slavernij, zijn gedwongen tot een huwelijk,

Deze statistiek geeft aan dat 15,4 miljoen mensen, wat overeenkomt met 62% van alle mensen die wereldwijd als slaven worden beschouwd, zijn gedwongen tot een huwelijk. Dit betekent dat deze mensen in situaties zitten waarin ze zijn getrouwd zonder hun vrije en volledige toestemming. Deze vorm van slavernij kan talrijke vormen aannemen, waaronder gearrangeerde huwelijken waarin de betrokkenen onder dwang, fraude of dwaling worden geleid tot het aangaan van het huwelijk. Dit is een trieste situatie, omdat het fundamentele mensenrechten schendt, waaronder het recht op persoonlijke vrijheid. U, als lezer, moet zich bewust zijn van deze ernstige problemen, omdat kennis de eerste stap is naar verandering.

Het aantal gedetecteerde slachtoffers van mensenhandel is in Europa gestegen met 25% in 2018,

U moet weten dat het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel in Europa in 2018 met 25% is toegenomen. Deze statistiek betekent dat het aantal mensen dat door instanties als slachtoffers van mensenhandel is geïdentificeerd en geregistreerd, aanzienlijk is gestegen. Mensenhandel verwijst naar illegale praktijken waarbij mensen worden gekidnapt, getransporteerd en uitgebuit voor verschillende doeleinden zoals dwangarbeid, sekshandel of andere vormen van slavernij. Dit kan betekenen dat er ofwel een daadwerkelijke toename is in het aantal gevallen van mensenhandel, of dat er een verbetering is in de detectie en rapportage van dergelijke gevallen door de relevante instanties. Het is een verontrustende statistiek die de urgentie van het probleem van mensenhandel in Europa belicht.

In de Europese Unie is seksuele uitbuiting de meest voorkomende vorm van mensenhandel (68%), gevolgd door gedwongen arbeid (19%),

De statistiek die u ziet, presenteert een verontrustend beeld van mensenhandel in de Europese Unie. Wanneer men spreekt over mensenhandel, wordt verwezen naar de illegale praktijk waarbij mensen worden verkocht, gekocht of gerekruteerd – vaak onder dwang, bedrog of bedreigingen – voor exploiterende doeleinden zoals gedwongen arbeid, slavernij of seksuele uitbuiting. De statistiek vertoont dat 68% van de mensenhandel in de Europese Unie betrekking heeft op seksuele uitbuiting, wat betekent dat het merendeel van deze gevallen gaat over individuen, zowel mannen als vrouwen, die tegen hun wil worden gedwongen tot seksuele diensten. De tweede meest voorkomende vorm van mensenhandel in de EU is gedwongen arbeid, die 19% van de gevallen representeert. Dit houdt in dat bijna één op de vijf gevallen van mensenhandel gaat over mensen die onder dwang of bedrog naar arbeid worden gedreven in vaak erbarmelijke omstandigheden. Deze cijfers laten zien dat mensenhandel, een zwaar mensenrechtenprobleem, nog steeds aanzienlijk aanwezig is binnen onze samenleving.

Mensenhandel wordt voornamelijk gemeld in stedelijke gebieden (56%),

Deze statistiek geeft aan dat een merendeel van de meldingen over mensenhandel afkomstig is uit stedelijke gebieden, namelijk 56%. Om dit beter te begrijpen, moet u zich voorstellen dat alle meldingen van mensenhandel worden verdeeld over verschillende soorten gebieden, zoals stedelijke en landelijke gebieden. Uit deze verdeling blijkt dat meer dan de helft van de meldingen uit stedelijke gebieden komt. Dit kan te maken hebben met het feit dat de bevolkingsdichtheid in deze gebieden hoger is, waardoor de kans groter is dat mensenhandel wordt opgemerkt en gemeld. Bijgevolg impliceert deze statistiek niet noodzakelijkerwijs dat mensenhandel vaker voorkomt in steden, maar eerder dat het daar vaker wordt gemeld.

De meerderheid van de slachtoffers in de EU zijn EU-burgers (65%),

Uit de gepresenteerde statistiek blijkt dat de meerderheid van de slachtoffers binnen de Europese Unie, ofwel de EU, eigen burgers van de EU zijn. Specifiek betekent dit dat 65% van de mensen die slachtoffer worden van een bepaalde situatie – dat kan variëren van misdrijven tot ongevallen of zelfs sociaaleconomische problemen – uit de bevolking van de Europese Unie zelf komt. Kortom, u kunt uit deze statistiek opmaken dat, bij elke honderd slachtoffers binnen de EU, vijfenzestig van hen EU-burgers zijn. Dit is een significant percentage en het vestigt de aandacht op binnenlandse problemen binnen de EU.

Referenties

0. – https://www.ilo.org

1. – https://www.iom.int

2. – https://ec.europa.eu

3. – https://www.globalslaveryindex.org

4. – https://www.unodc.org

Originally posted 2023-11-14 12:14:24.

Inhoudsopgave