a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Minimumloon Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een uitgebreid en actueel overzicht verwachten van relevante statistieken en nieuwe gegevens met betrekking tot het minimumloon, om u een volledig inzicht te geven in de huidige stand van zaken.

 • 90% van de landen ter wereld heeft een vorm van minimumloon. Bron: ilo.org
 • In 2021 is het bruto minimumloon in Nederland 1684,80 euro per maand. Bron: rijksoverheid.nl
 • In 2020 verdienden ongeveer 6% van de werknemers in Nederland het minimumloon. Bron: CBS
 • Onder jongeren van 15 tot 25 jaar ligt dit aandeel op ongeveer 30%. Bron: CBS
 • De helft van alle minimumloonverdieners in Nederland werkt parttime. Bron: CBS
 • In slechts vijf EU-landen is het minimumloon hoger dan in Nederland. Bron: NU.nl
 • In Luxemburg ligt het minimumloon het hoogst ter wereld. Bron: Eurofound
 • In de VS was het federale minimumloon in 2020 $7.25 per uur. Bron: DOL
 • Ongeveer 1,6 miljoen Amerikaanse werknemers verdienden in 2019 het federale minimumloon. Bron: BLS
 • Rond 32% van de werknemers in de ontwikkelingslanden verdient minder dan het nationale minimumloon. Bron: ILO
 • In België is het bruto minimumloon in 2021 1.656,90 euro per maand. Bron: werk.belgie.be
 • Ongeveer 23% van de werknemers in het VK verdient het minimumloon of minder. Bron: ONS
 • In Duitsland is het bruto minimumloon in 2021 9,50 euro per uur. Bron: mindest-lohn.org
 • In Australië is het huidige minimumloon sinds juli 2021 vastgesteld op 20,33 Australische dollar per uur. Bron: FWC

Actuele Minimumloon Statistieken

90% van de landen ter wereld heeft een vorm van minimumloon. Bron: ilo.org

Dit betekent dat de overgrote meerderheid, oftewel 90%, van de landen wereldwijd wettelijke maatregelen heeft genomen om werknemers te beschermen tegen te lage lonen. Minimumloon is het laagste bedrag dat werkgevers wettelijk verplicht zijn te betalen aan hun werknemers. Dit kan per uur, per dag of per maand worden berekend. In diverse landen wordt het minimumloon vastgesteld door de overheid, terwijl het in andere landen het resultaat is van onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. De bron van deze statistiek is de Internationale Arbeidsorganisatie (ílo.org), een VN-agentschap dat zich bezighoudt met arbeidsvraagstukken. U, als lezer, kunt dan ook met zekerheid aannemen dat deze informatie betrouwbaar en nauwkeurig is.

In 2021 is het bruto minimumloon in Nederland 1684,80 euro per maand. Bron: rijksoverheid.nl

Het bruto minimumloon is het minimumbedrag dat werkgevers wettelijk verplicht zijn te betalen aan werknemers voor hun werk. De Rijksoverheid, de centrale overheid in Nederland, stelt dit bedrag vast. Volgens de cijfers van de Rijksoverheid.nl was in 2021 het bruto minimumloon in Nederland 1684,80 euro per maand. Dit betekent dat als u in Nederland werkt en minimaal het minimumloon verdient, u verwachten dat u voor uw werk een bruto bedrag van niet minder dan 1684,80 euro per maand betaald krijgt, voordat belastingen en sociale premies zijn afgetrokken. Let wel, dit is het minimum en voor vele beroepen en posities ligt het salaris hoger, afhankelijk van factoren zoals ervaring, vaardigheden en de specifieke sector waarin u werkt.

In 2020 verdienden ongeveer 6% van de werknemers in Nederland het minimumloon. Bron: CBS

De statistiek van het CBS uit 2020 geeft weer dat ongeveer 6% van de werknemers in Nederland het minimumloon verdiende. Wat betekent dit voor u? Dit percentage toont het deel van de Nederlandse werkende bevolking dat een inkomen ontvangt dat gelijk is aan het wettelijk vastgestelde minimumloon. Dit kan verschillende dingen betekenen. Het kan een indicatie zijn van het aantal mensen dat werkzaam is in lager betalende industrieën of banen, of het aantal mensen dat net begint in het arbeidsveld. Het laat ook zien hoe het minimumloon in Nederland verdeeld is over de werkende bevolking. Het is dus een waardevolle statistiek voor het begrijpen van de inkomensverdeling in Nederland.

Onder jongeren van 15 tot 25 jaar ligt dit aandeel op ongeveer 30%. Bron: CBS

Uit de bron van het CBS blijkt dat ongeveer 30% van de jongeren tussen 15 en 25 jaar deel uitmaakt van de betreffende statistiek. Dit betekent dat als we een willekeurige groep jongeren in deze leeftijdscategorie nemen, een derde deel hiervan vertegenwoordigd wordt door deze statistiek. Het CBS heeft deze gegevens verzameld en geanalyseerd en de resultaten laten zien dat ze een significant deel van de jeugd in dit leeftijdsbereik vormen. Echter, zonder verdere context blijft het onduidelijk waar deze statistiek specifiek op betrekking heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om werkloosheidspercentages, schoolverlaters, of iets anders. Het is dus belangrijk om deze data in de juiste context te plaatsen om er nauwkeurige conclusies uit te kunnen trekken.

De helft van alle minimumloonverdieners in Nederland werkt parttime. Bron: CBS

Deze statistiek van het CBS toont aan dat de helft van alle mensen in Nederland die het minimumloon verdienen, parttime werkt. Wat dit betekent, is dat deze groep van minimumloonverdieners hun baan niet fulltime, dat wil zeggen 36 tot 40 uur per week, uitvoert, maar in plaats daarvan een deel van die tijd werkt. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals persoonlijke voorkeur, beschikbaarheid of gezinsverantwoordelijkheden. U kunt uit deze statistiek begrijpen dat het verdienpatroon in Nederland divers is en niet iedereen dezelfde werktijden heeft. Het duidt ook op de variëteit aan arbeidspatronen in ons land en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt.

In slechts vijf EU-landen is het minimumloon hoger dan in Nederland. Bron: NU.nl

Deze statistiek op NU.nl suggereert dat er slechts vijf landen zijn binnen de Europese Unie, waar het minimumloon hoger is dan in Nederland. Dit betekent dat, bij het vergelijken van het wettelijk vastgestelde laagste bedrag dat werkgevers aan hun werknemers mogen betalen, Nederland in de top zes staan van alle EU-lidstaten. Dus als u in Nederland werkt en het minimumloon verdient, zouden er slechts vijf landen in de EU zijn waar u per uur mogelijk meer zou kunnen verdienen. Het is belangrijk op te merken dat dit niet noodzakelijk betekent dat u in die vijf landen meer koopkracht heeft, aangezien de kosten van levensonderhoud ook variëren tussen landen.

In Luxemburg ligt het minimumloon het hoogst ter wereld. Bron: Eurofound

De statistiek die u voor u heeft, komt van Eurofound en suggereert dat Luxemburg het hoogste minimumloon in de wereld heeft. Dit betekent dat van alle landen op aarde, werknemers die het minimumloon in Luxemburg verdienen, het meest ontvangen op hun loonstrookjes in vergelijking met werknemers op het minimumloon in andere landen. Het hoge minimumloon kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder overheidsbeleid, economische omstandigheden, productiviteitsniveaus en de algemene kosten van levensonderhoud. Het is belangrijk op te merken dat een hoger minimumloon niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze werknemers beter af zijn, omdat dit ook kan betekenen dat het leven in Luxemburg duurder is dan in andere landen.

In de VS was het federale minimumloon in 2020 $7.25 per uur. Bron: DOL

Uit de gegevens afkomstig van het Department of Labor (DOL) in de Verenigde Staten kunnen we afleiden dat het federale minimumloon in het land in het jaar 2020 vastgesteld was op $7.25 per uur. Dit betekent dat werknemers volgens de federale wet minimaal dit bedrag per uur betaald moeten krijgen voor het werk dat zij uitvoeren. Echter, het is belangrijk om te vermelden dat in sommige staten en steden de minimumlonen hoger kunnen zijn door lokale regelgeving. Dit federale tarief dient als een basis, een minimum waaraan werkgevers zich moeten houden, hoewel ze hun werknemers uiteraard meer mogen betalen indien ze dat willen of als dit door de staat waarin ze opereren wordt vereist.

Ongeveer 1,6 miljoen Amerikaanse werknemers verdienden in 2019 het federale minimumloon. Bron: BLS

Dit statistiek toont aan dat ongeveer 1,6 miljoen Amerikaanse werknemers in 2019 het federale minimumloon hebben verdiend. Om dit in context te plaatsen, moet u bedenken dat het federale minimumloon de kleinst mogelijke betaling is die door de federale wet is voorgeschreven voor het uurloon van werknemers. Dus, volgens deze gegevens van het Bureau of Labor Statistics (BLS), genoten zo’n 1,6 miljoen werkende Amerikanen in 2019 dit gespecificeerde minimuminkomen voor hun werk. Dit kan variëren afhankelijk van de staat waarin de werknemers zich bevinden, omdat sommige staten hun eigen hogere minimumloon hebben vastgesteld.

Rond 32% van de werknemers in de ontwikkelingslanden verdient minder dan het nationale minimumloon. Bron: ILO

Deze statistiek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) geeft aan dat iets minder dan een derde van de werknemers in ontwikkelingslanden werkzaam is tegen een loon dat lager is dan het officiële, nationale minimumloon dat in die landen is vastgesteld. Dit kan betekenen dat deze werknemers niet voldoende verdienen om in hun basisbehoeften te voorzien of dat zij in onofficiële economieën werken waar de loonnormen niet worden gehandhaafd. Dit is een complex probleem met veel mogelijke oorzaken en gevolgen, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. Het feit dat de loonsituatie van zoveel werknemers onder het minimumloon ligt, kan een indicatie zijn van arbeidsonzekerheid en van sociale en economische ongelijkheid in deze landen. Uit deze gegevens blijkt dus dat er in veel ontwikkelingslanden nog flink wat werk aan de winkel is op het gebied van arbeidsrechten en -normen.

In België is het bruto minimumloon in 2021 1.656,90 euro per maand. Bron: werk.belgie.be

Het bruto minimumloon vertegenwoordigt het laagste loon dat aan een werknemer mag worden betaald. Uit de bron werk.belgie.be blijkt dat in België het bruto minimumloon voor 2021 1.656,90 euro per maand bedraagt. Wat betekent dit voor u? Als u in België werkt voor het minimumloon, mag uw werkgever u niet minder dan dit bedrag betalen voordat belastingen en socialezekerheidsbijdragen worden afgetrokken. Dit cijfer is belangrijk omdat het de basisstandaard voor beloning in het land aangeeft en kan worden gebruikt om de lonen, inflatie en levenskosten in België te analyseren.

Ongeveer 23% van de werknemers in het VK verdient het minimumloon of minder. Bron: ONS

Volgens het Office for National Statistics (ONS) in het Verenigd Koninkrijk, behoort ongeveer 23% van de werknemers tot de groep die het minimumloon of minder verdient. Dit betekent dat bijna een kwart van de werknemers in het VK betaald wordt met het laagste wettelijk toegestane uurloon of zelfs minder. U moet zich ervan bewust zijn dat dit aanwijzingen kan geven over de inkomensongelijkheid binnen de samenleving. Ook is het belangrijk om op te merken dat het verdienstelijk bereik van deze personen variërend kan zijn, en daarom kan het percentage niet alleen het absolute minimumloon omvatten, maar ook lonen die er relatief dichtbij liggen.

In Duitsland is het bruto minimumloon in 2021 9,50 euro per uur. Bron: mindest-lohn.org

De statistiek die u voorlegt, gaat over het bruto minimumloon in Duitsland voor het jaar 2021. Het vermeldt dat elke arbeider in Duitsland, ongeacht zijn/haar branche of ervaring, verwacht kan worden minimaal 9,50 euro per uur te verdienen voordat belastingen en sociale zekerheidsbijdragen in rekening worden gebracht. Dit cijfer is afkomstig van mindest-lohn.org, een bron die informatie en gegevens levert over minimumlonen wereldwijd. Het is van belang op te merken dat minimumlonen kunnen variëren afhankelijk van het land, de leeftijd van de werknemer, ervaring en de branche waarin zij werken. In Duitsland is dit bruto bedrag van 9,50 euro het wettelijk vastgestelde minimumloon voor 2021.

In Australië is het huidige minimumloon sinds juli 2021 vastgesteld op 20,33 Australische dollar per uur. Bron: FWC

In de statistiek die u ziet, wordt er gerefereerd aan de huidige stand van het minimumloon in Australië. Dit minimumloon is sinds juli 2021 vastgesteld op 20,33 Australische dollar per uur. Dit betekent dat werknemers in Australië wettelijk recht hebben op minimaal dit bedrag voor elk uur dat ze werken. Dit is een landelijke regeling, ingesteld door de Fair Work Commission (FWC), de instantie die in Australië verantwoordelijk is voor het vaststellen van de minimumlonen. Zo zorgen ze ervoor dat werknemers een gegarandeerd inkomen hebben dat hen in staat stelt om ten minste in hun basisbehoeften te voorzien.

Referenties

0. – https://www.ilo.org

1. – https://www.eurofound.europa.eu

2. – https://www.bls.gov

3. – https://werk.belgie.be

4. – https://www.mindest-lohn.org

5. – https://www.rijksoverheid.nl

6. – https://www.fwc.gov.au

7. – https://www.cbs.nl

8. – https://www.nu.nl

9. – https://www.dol.gov

10. – https://www.ons.gov.uk

Originally posted 2023-11-14 12:14:24.

Inhoudsopgave