a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Misdaad Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van misdaadstatistieken met nieuwe gegevens, die inzicht bieden in recente trends, patronen en ontwikkelingen in criminaliteit.

  • In 2019 zijn er in Nederland 800.000 misdrijven geregistreerd, een stijging van 4% ten opzichte van het jaar ervoor,
  • In 2018 was er in Nederland iets meer dan 1 woninginbraak per 100 woningen,
  • In 2019 was het aantal geregistreerde gevallen van zakkenrollerij in Nederland 26.000, een halvering ten opzichte van 2015,
  • In Nederland is het aantal fietsendiefstallen met bijna een kwart afgenomen tussen 2015 en 2019,
  • Uit recente cijfers blijkt dat in Nederland, in 2019, moord en doodslag in 127 gevallen plaatsvonden,
  • Volgens de politie vond in 2019 bijna 67% van de straatroven in Nederland plaats in de grote steden,
  • Volgens het CBS is in 2019 het aantal geregistreerde gevallen van vernielingen aan auto’s met 6% gedaald tot 31.000,
  • In 2019 registreerde de politie ongeveer 3.600 gevallen van overlast door jeugd per 100.000 inwoners,
  • In 2019 waren er naar schatting 1,4 miljoen slachtoffers van cybercriminaliteit in Nederland,
  • Volgens recente cijfers wordt ongeveer 13% van de berechtingsbesluiten in Nederland afgebroken door het Openbaar Ministerie, meestal wegens gebrek aan bewijs,

Actuele Misdaad Statistieken

In 2019 zijn er in Nederland 800.000 misdrijven geregistreerd, een stijging van 4% ten opzichte van het jaar ervoor,

In 2019 werd er door de Nederlandse autoriteiten vastgesteld dat er 800.000 misdrijven zijn geregistreerd. Dit aantal betekent dat er een toename is van 4% in vergelijking met de misdaadcijfers van het voorgaande jaar. Dit betekent dat er meer misdaden werden gemeld en geregistreerd in 2019 dan in 2018. De toename van 4% toont aan dat de criminaliteit is toegenomen, wat kan wijzen op een verandering in maatschappelijke omstandigheden, handhavingspraktijken of andere factoren die bijdragen aan misdaad. De gegeven statistieken geven u een beeld van het aantal misdrijven dat in die specifieke periode in Nederland is gepleegd.

In 2018 was er in Nederland iets meer dan 1 woninginbraak per 100 woningen,

Deze statistiek geeft aan dat er in 2018 in Nederland gemiddeld iets meer dan 1 woninginbraak per 100 woningen plaatsvond. Wat dit betekent is dat als u bijvoorbeeld een willekeurig blok van 100 woningen zou nemen, er in dat jaar in pakweg 1 tot 2 van die woningen werd ingebroken. Dit is een gemiddelde over het hele land. Dit betekent niet dat elke gemeenschap dit niveau van inbraak zal ervaren, sommige kunnen hoger zijn en andere veel lager. Dit hangt ook af van factoren zoals locatie, beveiligingsniveau en algemene misdaadniveaus in dat specifieke gebied. Het is een manier om een algemeen beeld te geven van hoe vaak dit soort misdaad voorkomt.

In 2019 was het aantal geregistreerde gevallen van zakkenrollerij in Nederland 26.000, een halvering ten opzichte van 2015,

De gegeven statistiek vertelt u dat er in 2019 in Nederland 26.000 geregistreerde gevallen van zakkenrollerij waren. Wat nog opvallender is, is dat dit aantal een halvering is ten opzichte van het aantal geregistreerde gevallen in 2015. Dit betekent dat er in 2015 twee keer zo veel zakkenrollerij werd gerapporteerd als in 2019. De statistiek laat zien dat er een aanzienlijke daling is in het aantal incidenten van zakkenrollerij over een periode van vier jaar, wat wijst op een mogelijke verbetering in veiligheidsmaatregelen, of andere factoren die de daling kunnen verklaren. Deze statistiek kan u nuttige inzichten geven in de prevalentie van dit soort criminaliteit en de effectiviteit van maatregelen om dergelijke criminele activiteiten te bestrijden.

In Nederland is het aantal fietsendiefstallen met bijna een kwart afgenomen tussen 2015 en 2019,

De statistiek dat het aantal fietsendiefstallen in Nederland met bijna een kwart is afgenomen tussen 2015 en 2019 betekent dat het aantal gerapporteerde incidenten van fietsdiefstal tijdens deze periode significant is verminderd. Als u het percentage ‘een kwart’ wilt begrijpen, kunt u dat zien als een afname van 25 op elke 100 gevallen van fietsdiefstal die in 2015 werden gemeld. Eigendomsbeveiliging en rechtshandhaving kunnen bijgedragen hebben aan deze daling. Als gevolg hiervan was er in 2019 minder kans dat uw fiets gestolen zou worden vergeleken met 2015. Het is echter nog steeds belangrijk om fietsbeveiligingsmaatregelen te blijven nemen, aangezien er nog steeds gevallen van fietsdiefstal plaatsvinden.

Uit recente cijfers blijkt dat in Nederland, in 2019, moord en doodslag in 127 gevallen plaatsvonden,

Uit de recente cijfers kunt u afleiden dat er in het jaar 2019 in Nederland 127 gevallen van moord en doodslag zijn voorgevallen. Dit betekent dat er 127 keer een voorval is geregistreerd waarbij de daad van het opzettelijk beëindigen van een leven (doodslag) of het plannen en dan uitvoeren van het beëindigen van een leven (moord) heeft plaatsgevonden. Het is belangrijk op te merken dat dit cijfer alleen de geregistreerde gevallen vertegenwoordigt, en er mogelijk meer gevallen zijn die niet zijn gemeld of geregistreerd. Nogmaals, deze statistieken zijn strikt voor het jaar 2019 en kunnen in andere jaren verschillen vertonen.

Volgens de politie vond in 2019 bijna 67% van de straatroven in Nederland plaats in de grote steden,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat in 2019 bijna 67% van alle straatroven in Nederland plaatsvonden in de grote steden. Dit betekent dat, van alle straatroven die in dat jaar in Nederland werden gemeld, iets meer dan twee derde in grote steden plaatsvond. Dit kan te maken hebben met een hogere bevolkingsdichtheid, meer toerisme of andere factoren die deze steden aantrekkelijker maken voor dit soort criminaliteit. Hoewel deze gegevens informatie bieden over de plaats van de straatroven, bieden zij geen inzicht in de specifieke omstandigheden van deze misdrijven, zoals tijdstip of methode. Het is daarom belangrijk bij het interpreteren van dergelijke statistieken rekening te houden met andere factoren en beschikbare informatie.

Volgens het CBS is in 2019 het aantal geregistreerde gevallen van vernielingen aan auto’s met 6% gedaald tot 31.000,

Uit de statistieken van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat er in 2019 een daling van 6% te zien was in het aantal geregistreerde gevallen van vernielingen aan auto’s in vergelijking met het voorgaande jaar. Concreet betekent dit dat het totaal aantal gevallen van gemelde vernielingen tot 31.000 is gedaald. In eenvoudige bewoordingen kunt u dit interpreteren als een afname in de frequentie van autovandalisme binnen dat jaar. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze cijfers alleen de geregistreerde gevallen betreffen. Er kunnen ook gevallen zijn die niet zijn gerapporteerd of geregistreerd.

In 2019 registreerde de politie ongeveer 3.600 gevallen van overlast door jeugd per 100.000 inwoners,

De eerder genoemde statistiek verwijst naar het aantal incidenten dat de politie in 2019 heeft vastgelegd met betrekking tot jeugdoverlast. In de statistiek betekent het aantal 3.600 gevallen van overlast door jeugd per 100.000 inwoners dat voor elke 100.000 mensen in de bevolking, er 3.600 incidenten van jeugdoverlast zijn opgetreden. Dit betekent niet noodzakelijk dat er 3.600 afzonderlijke personen bij betrokken waren. Een individu kan bij meerdere incidenten betrokken zijn geweest. U moet ook begrijpen dat dit eenvoudig de incidenten zijn die daadwerkelijk door de politie zijn geregistreerd. Er kunnen nog meer incidenten zijn geweest die niet zijn gemeld of geregistreerd.

In 2019 waren er naar schatting 1,4 miljoen slachtoffers van cybercriminaliteit in Nederland,

In 2019 werden in Nederland ongeveer 1,4 miljoen mensen het slachtoffer van cybercriminaliteit. Dit betekent dat door middel van technologie deze mensen zijn blootgesteld aan illegale activiteiten zoals phishing, identiteitsdiefstal, hacking of online oplichting. Het is mogelijk dat u, of iemand die u kent, een van deze slachtoffers zou kunnen zijn. De statistiek benadrukt het groeiende probleem van cybercriminaliteit en de noodzaak voor iedereen om bewust te zijn van de risico’s en veiligheidsmaatregelen te nemen bij het online surfen of het uitvoeren van transacties via internet. Het laat zien hoe essentieel het is om met voorzichtigheid te handelen en te investeren in effectieve cyberbeveiliging om uzelf te beschermen.

Volgens recente cijfers wordt ongeveer 13% van de berechtingsbesluiten in Nederland afgebroken door het Openbaar Ministerie, meestal wegens gebrek aan bewijs,

Volgens de aangehaalde statistiek is ongeveer 13% van de beslissingen om een rechtszaak te starten in Nederland afgebroken door het Openbaar Ministerie. Dit betekent dat, op het moment dat het Openbaar Ministerie besluit om iemand te vervolgen voor een misdrijf, ongeveer één op de acht van deze zaken uiteindelijk niet doorgaat. De voornaamste reden voor deze afbraak is meestal een gebrek aan bewijs. Dit houdt in dat er onvoldoende bewijsmateriaal kan worden aangedragen om iemand schuldig te verklaren aan het vermeende misdrijf. Het zou ook kunnen betekenen dat er na het nemen van het besluit tot vervolging nieuwe informatie naar boven is gekomen, die het waarschijnlijker maakt dat de persoon die in eerste instantie ging worden vervolgd, eigenlijk onschuldig is. Voor u betekent dit dat de beslissing om een vervolging te starten, niet automatisch leidt tot een volledig gerechtelijk proces.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://longreads.cbs.nl

2. – https://www.politie.nl

Originally posted 2023-11-14 12:14:24.

Inhoudsopgave