a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Nepnieuws Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost krijgt u een actueel overzicht van de meest recente statistieken van nepnieuws, met inzicht in nieuwe gegevens waarmee u een duidelijker beeld krijgt van de omvang en impact van valse informatie in onze maatschappij.

  • Volgens een studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) wordt nepnieuws 70% vaker geretweet dan echt nieuws,
  • Het Pew Research Center meldt dat 64% van de volwassen Amerikanen zegt dat nepnieuws veel verwarring heeft veroorzaakt over basisfeiten van huidige gebeurtenissen,
  • Uit onderzoek van Oxford University bleek dat mannen meer kans hebben om nepnieuws te verspreiden dan vrouwen (56% tegen 43%),
  • Volgens de BBC zou 90% van de volwassen online bevolking wereldwijd onjuiste informatie of nepnieuws hebben gezien,
  • Volgens een onderzoek van de Stanford University hebben oudere volwassenen (leeftijd 65-plus) zeven keer zoveel kans om nepnieuws te delen op Facebook,
  • Een rapport van Rand Corporation vond dat 60% van de Amerikanen gelooft dat de mainstream media nepnieuws verspreidt,
  • Volgens een onderzoek van de City University of New York, gelooft 6 op de 10 volwassenen dat zij zelf in staat zijn om onderscheid te maken tussen feitelijke informatie en ‘nepnieuws’,

Actuele Nepnieuws Statistieken

Volgens een studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) wordt nepnieuws 70% vaker geretweet dan echt nieuws,

Uit een studie van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) blijkt dat nepnieuws op sociale media zoals Twitter een aanzienlijk groter bereik heeft dan echt nieuws. Feitelijk blijkt nepnieuws zelfs 70% vaker geretweet te worden dan accurate informatie. Dit betekent dat een onjuiste bewering of ongegronde claim op Twitter waarschijnlijk een veel grotere hoeveelheid mensen zal bereiken dan een bericht met feitelijke, waarheidsgetrouwe inhoud. Dit duidt op een aanzienlijk probleem met desinformatie en de verspreiding ervan via sociale media platforms, aangezien dit kan leiden tot een verkeerde perceptie van de realiteit bij het grote publiek. U als lezer dient daarom altijd kritisch en waakzaam te zijn bij de interpretatie en het delen van nieuws op deze platforms.

Het Pew Research Center meldt dat 64% van de volwassen Amerikanen zegt dat nepnieuws veel verwarring heeft veroorzaakt over basisfeiten van huidige gebeurtenissen,

Het statistiek van het Pew Research Center suggereert dat een aanzienlijk deel van de volwassen Amerikaanse bevolking, namelijk 64%, gelooft dat nepnieuws tot veel verwarring heeft geleid over de basisfeiten van huidige gebeurtenissen. In feite betekent dit dat bijna tweederde van de volwassen bevolking in de VS ervan overtuigd is dat de verstoring van het begrip van belangrijke feiten van nieuwsgerelateerde gebeurtenissen, voornamelijk het resultaat is van de verspreiding van onjuiste of misleidende informatie, ook wel nepnieuws genoemd. Hier moet u als lezer rekening mee houden, omdat dit aantoont hoe wijdverbreid het probleem van nepnieuws is en hoe sterk het de perceptie van de werkelijkheid kan vertekenen.

Uit onderzoek van Oxford University bleek dat mannen meer kans hebben om nepnieuws te verspreiden dan vrouwen (56% tegen 43%),

Uit onderzoek van de Universiteit van Oxford blijkt dat mannen meer geneigd zijn nepnieuws te verspreiden dan vrouwen. De statistieken geven aan dat 56% van de mannelijke internetgebruikers betrokken kunnen zijn bij het verspreiden van nepnieuws, vergeleken met 43% van de vrouwelijke internetgebruikers. Dit betekent niet dat alle mannen of vrouwen nepnieuws verspreiden, maar eerder dat onder degenen die dat wel doen, er een hoger percentage mannen is. Dit kan diverse oorzaken hebben en betekent niet noodzakelijkerwijs dat mannen bewust of opzettelijk verkeerde informatie delen. Men zou het bijvoorbeeld kunnen toeschrijven aan verschillen in online gedrag, mediageletterdheid of perceptie van nepnieuws tussen de geslachten. Deze statistieken geven inzicht in de patronen van het verspreiden van nepnieuws en kunnen nuttig zijn om strategieën te ontwikkelen om dit probleem aan te pakken.

Volgens de BBC zou 90% van de volwassen online bevolking wereldwijd onjuiste informatie of nepnieuws hebben gezien,

Deze statistiek geeft aan dat een overgrote meerderheid van de volwassenen die online actief zijn, geconfronteerd is met onjuiste informatie of nepnieuws. Volgens de BBC zou maar liefst 90% van de online volwassen wereldbevolking dergelijke misleidende informatie hebben gezien. Dit betekent dat negen op de tien volwassenen die toegang hebben tot internet, op enig moment verkeerde informatie of nepnieuwsonderwerpen zijn tegengekomen. Dit kan variëren van lichtjes vervormde feiten tot volledig vervaardigde aantijgingen en gebeurtenissen. Het benadrukt de significantie en de prevalentie van nepnieuws in onze huidige digitale samenleving. U, als lezer, zou deel kunnen uitmaken van dit percentage, gezien de alomtegenwoordigheid van dergelijke informatie op internet.

Volgens een onderzoek van de Stanford University hebben oudere volwassenen (leeftijd 65-plus) zeven keer zoveel kans om nepnieuws te delen op Facebook,

Uit een studie uitgevoerd door de Stanford University is gebleken dat oudere volwassenen, in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder, zeven keer zo waarschijnlijk zijn om nepnieuws te verspreiden op Facebook als mensen in andere leeftijdsgroepen. Dit betekent dat de kans dat mensen in deze leeftijdscategorie nepnieuws delen op Facebook zeven keer groter is dan hun jongere tegenhangers. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat oudere volwassenen meer geneigd zijn om fouten te maken of gemakkelijk te misleiden zijn. Het kan juist een aanduiding zijn van de verschillen in digitale geletterdheid en het vermogen om nepnieuws te herkennen en te verifiëren. U zou dit kunnen zien als een indicatie dat er meer onderwijs en bewustwording nodig is onder oudere volwassenen over hoe nepnieuws te identificeren en te voorkomen dat het wordt verspreid.

Een rapport van Rand Corporation vond dat 60% van de Amerikanen gelooft dat de mainstream media nepnieuws verspreidt,

Het rapport van de Rand Corporation bevat een statistiek waaruit blijkt dat 60% van de Amerikanen gelooft dat de mainstream media nepnieuws verspreidt. Dit betekent dat meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking een zekere mate van wantrouwen heeft ten aanzien van het nieuws dat door traditionele mediakanalen wordt gepresenteerd. De term ‘nepnieuws’ omvat doorgaans informatie die onjuist is of op een misleidende manier wordt gepresenteerd om bepaalde standpunten te ondersteunen of te ondermijnen. Deze perceptie van onbetrouwbaarheid bij de traditionele media kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder politieke overtuigingen, persoonlijke ervaringen of algemene ontevredenheid over de berichtgeving in de media. Het is een belangrijk statistisch gegeven om rekening mee te houden, omdat het kan wijzen op een breder probleem rond de betrouwbaarheid van informatie.

Volgens een onderzoek van de City University of New York, gelooft 6 op de 10 volwassenen dat zij zelf in staat zijn om onderscheid te maken tussen feitelijke informatie en ‘nepnieuws’,

Uit een onderzoek van de City University of New York komt naar voren dat 6 op de 10 volwassenen geloven dat zijzelf voldoende in staat zijn om de verschillen te herkennen tussen feitelijke informatie en ‘nepnieuws’. Dit betekent dat 60% van de volwassenen vertrouwen heeft in hun eigen beoordelingsvermogen en kritische denkvaardigheden wanneer het gaat om het onderscheid maken tussen authentiek, correct geverifieerd nieuws en misleidende of onjuiste informatie, ook wel ‘nepnieuws’ genoemd. Als we dit in een breder perspectief plaatsen, zien we dat een aanzienlijk deel van de volwassenen zichzelf bekwaam acht om door de informatie die ze online vinden heen te navigeren, maar er blijft nog steeds 40% over die dat misschien niet denken. Bedenk dat dit een perceptie is, of mensen daadwerkelijk in staat zijn om onderscheid te maken tussen feitelijk nieuws en nepnieuws is een andere kwestie.

Referenties

0. – https://www.pewresearch.org

1. – https://www.cambridge.org

2. – https://www.oii.ox.ac.uk

3. – https://www.rand.org

4. – https://www.pnas.org

5. – https://www.journalism.cuny.edu

6. – https://www.bbc.co.uk

Originally posted 2023-11-14 12:14:37.

Inhoudsopgave