a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Obesitas Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van obesitas statistieken, gevoed met de nieuwste gegevens, om u een diep inzicht te geven in de huidige omvang, trends en gevolgen van deze wereldwijde gezondheidscrisis.

 • Wereldwijd hadden in 2016 meer dan 1,9 miljard volwassenen (18 jaar en ouder) overgewicht. Van deze had meer dan 650 miljoen obesitas.
 • In 2016 waren 39% van de volwassenen van 18 jaar en ouder met overgewicht. 13% had obesitas.
 • De prevalentie van obesitas bij volwassenen is gestegen van 7,9% in 1980 tot 23,3% in 2020 in Nederland.
 • In Nederland heeft 50,1% van de volwassenen overgewicht en 14,7% heeft obesitas.
 • 18,9% van de Nederlandse jongens en 15,2% van de meisjes van 2 tot 20 jaar oud hebben overgewicht. Dit verwijst naar gegevens uit 2019.
 • In 2017 had 8,2% van de Nederlandse kinderen tussen 2 en 20 jaar oud obesitas.
 • Obesitas bij kinderen is tussen 1980 en 2015 gestegen van 0,2% naar 2,8% bij jongens en van 0,3% naar 3,3% bij meisjes in Nederland.
 • Lage inkomensgroepen hebben een hoger percentage overgewicht (54%) en obesitas (20%) dan de hoogste inkomensgroepen.
 • Niet-westerse allochtonen hebben vaker overgewicht (60%) en obesitas (23%) dan autochtonen.
 • Mensen die ernstig overgewicht hebben (obesitas) leven gemiddeld 3 jaar korter dan mensen met een normaal gewicht.
 • Overgewicht is een risicofactor voor veel chronische ziekten, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker.
 • Obesitas is de op vier na belangrijkste risicofactor voor overlijden wereldwijd.
 • De kans op sterfte neemt toe met het stijgen van de BMI. Vanaf een BMI van 25 (overgewicht) is de sterftekans vergroot.
 • Mensen met obesitas lopen een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19.

Actuele Obesitas Statistieken

Wereldwijd hadden in 2016 meer dan 1,9 miljard volwassenen (18 jaar en ouder) overgewicht. Van deze had meer dan 650 miljoen obesitas.

Uit de statistiek die u hier ziet, blijkt dat wereldwijd in 2016 meer dan 1,9 miljard volwassenen (personen van 18 jaar en ouder) kampten met overgewicht. Dit is een aanzienlijke proportie van de wereldbevolking en toont de omvang van het wereldwijde probleem van overgewicht en obesitas. Binnen deze groep van meer dan 1,9 miljard volwassenen had meer dan 650 miljoen mensen obesitas. Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht en brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee zoals hart- en vaatziekten, type-2 diabetes en bepaalde typen kanker. Het is belangrijk om te vermelden dat deze cijfers het probleem op wereldwijde schaal weerspiegelen, zonder onderscheid te maken tussen verschillende leeftijdsgroepen, sexen, etniciteiten of socio-economische achtergronden. Het biedt een algemeen overzicht van de prevalentie van overgewicht en obesitas bij volwassenen over de hele wereld.

In 2016 waren 39% van de volwassenen van 18 jaar en ouder met overgewicht. 13% had obesitas.

Uit de gegeven statistieken blijkt dat in het jaar 2016, 39% van de volwassen bevolking (18 jaar en ouder) kampte met overgewicht. Dit percentage is van belang, omdat dit een indicatie geeft van de prevalentie van overgewicht in de onderzochte groep. Overgewicht kan verschillende gezondheidsproblemen met zich meebrengen, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes en sommige soorten kanker. Naast overgewicht, werd er ook geconstateerd dat 13% van dezelfde leeftijdsgroep leed aan obesitas. Obesitas is een extreme vorm van overgewicht dat nog meer gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het is belangrijk om te beseffen dat deze percentages significante gezondheidsuitdagingen suggereren binnen de onderzochte groep.

De prevalentie van obesitas bij volwassenen is gestegen van 7,9% in 1980 tot 23,3% in 2020 in Nederland.

De statistiek die u hier ziet, verwijst naar de prevalentie, of de algemene voorkomendheid, van obesitas onder volwassenen in Nederland over een periode van 40 jaar. In 1980 werd bij 7,9% van de volwassen bevolking obesitas vastgesteld. Dit percentage is gestegen tot 23,3% in 2020. Dus ongeveer een kwart van de volwassen bevolking had in 2020 obesitas. Dit geeft aan dat obesitas een steeds groter gezondheidsprobleem aan het worden is in Nederland. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals veranderingen in dieet, lichaamsbeweging, en lifestyle gedurende de laatste decennia. Als zodanig onthult deze statistiek een belangrijke trend in de volksgezondheid die mogelijk aandacht en interventie vereist om te keren.

In Nederland heeft 50,1% van de volwassenen overgewicht en 14,7% heeft obesitas.

Uit de gegevens blijkt dat in Nederland iets meer dan de helft (50,1%) van de volwassenen overgewicht heeft. Dit betekent dat deze individuen een Body Mass Index (BMI) hebben die hoger is dan wat algemeen wordt beschouwd als gezonde waarden (18,5 tot 24,9). Bovendien heeft volgens de statistieken 14,7% van de volwassenen in Nederland obesitas. Dit is een ernstige vorm van overgewicht waarbij het BMI 30 of hoger is. Het is belangrijk om op te merken dat overgewicht en obesitas ernstige gezondheidsrisico’s kunnen opleveren, zoals hartziekten, diabetes, en bepaalde soorten kanker. Deze cijfers tonen een belangrijke volksgezondheidsuitdaging waar Nederland voor staat.

18,9% van de Nederlandse jongens en 15,2% van de meisjes van 2 tot 20 jaar oud hebben overgewicht. Dit verwijst naar gegevens uit 2019.

Uit de gegevens uit 2019 blijkt dat 18,9% van de Nederlandse jongens tussen de 2 en 20 jaar oud overgewicht heeft. Het betekent dat bijna één op de vijf jongens in deze leeftijdscategorie meer weegt dan gezond is voor zijn lengte en leeftijd. Bovendien heeft ook 15,2% van de Nederlandse meisjes van 2 tot 20 jaar oud overgewicht, wat inhoudt dat ruwweg één op de zes meisjes in deze leeftijdscategorie een hoger gewicht heeft dan wat als gezond wordt beschouwd. Kortom, deze statistieken tonen aan dat een aanzienlijk percentage van de Nederlandse jeugd problemen ondervindt met overgewicht, een probleem dat zowel fysieke als psychologische gevolgen kan hebben. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent, zodat we samen kunnen werken aan preventieve maatregelen en oplossingen.

In 2017 had 8,2% van de Nederlandse kinderen tussen 2 en 20 jaar oud obesitas.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat in het jaar 2017, 8,2% van de Nederlandse kinderen tussen de leeftijden van 2 en 20 jaar oud geclassificeerd werden als obees. Met andere woorden, voor bijna elk twaalfde kind in deze leeftijdsgroep werd een body mass index (BMI) berekend die hoog genoeg was om als obesitas te worden geclassificeerd. Dit betekent dat een aanzienlijk percentage van de jeugd in Nederland te maken had met gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan overgewicht, wat zich mogelijk kan voortzetten in hun volwassen leven als deze trend niet wordt omgekeerd. Dit is een belangrijk gegeven om in overweging te nemen bij het opstellen van gezondheidsbeleid en preventieve maatregelen.

Obesitas bij kinderen is tussen 1980 en 2015 gestegen van 0,2% naar 2,8% bij jongens en van 0,3% naar 3,3% bij meisjes in Nederland.

De genoemde statistiek vertelt ons over de toename van obesitas onder kinderen in Nederland tussen de jaren 1980 en 2015. In 1980 had 0,2% van de jongens en 0,3% van de meisjes obesitas. Echter, in 2015, is er een duidelijke een sprong gezien in deze cijfers. Het percentage jongens met obesitas steeg naar 2,8%, terwijl het percentage meisjes met obesitas steeg naar 3,3%. Dit betekent dat het aantal kinderen met obesitas in deze periode aanzienlijk is toegenomen. U, als lezer, zou uit deze statistieken kunnen opmaken dat obesitas bij kinderen in Nederland een groeiend probleem is dat aanpakken vereist.

Lage inkomensgroepen hebben een hoger percentage overgewicht (54%) en obesitas (20%) dan de hoogste inkomensgroepen.

U, als lezer, zou deze statistiek kunnen opvatten als een weerspiegeling van een sociaaleconomisch gezondheidsprobleem. Het geeft aan dat mensen met een laag inkomen een hoger percentage overgewicht (54%) en obesitas (20%) hebben dan degenen in de hoogste inkomensgroepen. Dit kan te wijten zijn aan meerdere factoren, zoals toegang tot gezonde voeding, opleidingsniveau, levensstijlkeuzes, of het vermogen om lid te worden van sportscholen of deel te nemen aan andere vormen van fysieke activiteit. Onderliggend aan dit alles is het feit dat sociaaleconomische status vaak een sterke indicator is voor gezondheidsuitkomsten. Wat dit betekent is dat er een systematisch probleem kan zijn dat moet worden aangepakt om gelijkheid in gezondheid te bereiken voor alle inkomensgroepen.

Niet-westerse allochtonen hebben vaker overgewicht (60%) en obesitas (23%) dan autochtonen.

Deze statistiek geeft aan dat er een hoger percentage van overgewicht en obesitas is onder niet-westerse allochtonen in vergelijking met autochtonen. Overgewicht is een aandoening waarbij er een overschot aan lichaamsvet is, wat kan leiden tot gezondheidscomplicaties. Obesitas is een ernstigere vorm van overgewicht. Uit de gegevens blijkt dat 60% van de niet-westerse allochtonen overgewicht heeft en 23% van hen heeft obesitas. Dit in vergelijking met de autochtone bevolking, waar deze percentages lager zijn. Hoewel deze statistieken niet specifiek de redenen of oorzaken voor het hogere percentage vermelden, kunnen factoren zoals voedingsgewoonten, lichaamsbeweging en genetische factoren bijdragen aan deze uitkomst. Het benadrukt de noodzaak om de oorzaken en oplossingen van overgewicht en obesitas in verschillende bevolkingsgroepen te onderzoeken.

Mensen die ernstig overgewicht hebben (obesitas) leven gemiddeld 3 jaar korter dan mensen met een normaal gewicht.

De statistiek die aangeeft dat mensen met ernstig overgewicht, of obesitas, gemiddeld 3 jaar korter leven dan mensen met een normaal gewicht, is een gevolg van de gezondheidscomplicaties die doorgaans geassocieerd worden met overgewicht. Het begrip ‘gemiddeld’ is hierbij cruciaal, omdat het betekent dat er individuele variaties zijn. Sommige mensen met obesitas kunnen langer leven dan deze gemiddelde voorspelling, terwijl anderen misschien korter leven. Het cijfer van 3 jaar is het gemiddelde wanneer we naar een grote groep mensen kijken. Deze statistiek serveert ook als waarschuwing: het toont de serieuze risico’s voor de gezondheid die samenhangen met obesitas, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde vormen van kanker. Hoewel iedereen verschillend is en er veel factoren bijdragen aan iemands levensduur is het algemeen aannemelijk dat obesitas de levensduur kan verkorten. Het benadrukt hoe belangrijk het is om een gezonde levensstijl te onderhouden om levensduur te maximaliseren.

Overgewicht is een risicofactor voor veel chronische ziekten, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker.

U moet weten dat overgewicht niet zomaar een lichamelijke conditie is, maar een ernstige gezondheidsbedreiging. Overgewicht kan als een risicofactor worden beschouwd voor het ontwikkelen van talrijke chronische ziekten. Als u bijvoorbeeld een te hoog lichaamsgewicht heeft, loopt u een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een te hoge bloedsuikerspiegel, die een hele reeks gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Hart- en vaatziekten, waaronder hartaanvallen en beroertes, zijn ook nauw verbonden met overgewicht. Bovendien, hoewel overgewicht niet direct kanker veroorzaakt, heeft het nadelige effecten op het lichaam die de kans op bepaalde soorten kanker, zoals borst-, darm- en nierkanker, kunnen verhogen. Dus het handhaven van een gezond gewicht is niet alleen goed voor uw uiterlijk, maar ook van cruciaal belang voor uw algemene gezondheid en welzijn.

Obesitas is de op vier na belangrijkste risicofactor voor overlijden wereldwijd.

Obesitas wordt wereldwijd erkend als een ernstig gezondheidsprobleem en volgens recente statistieken is het zelfs de vijfde belangrijkste risicofactor voor overlijden. Dit betekent dat obesitas, na vier andere factoren, het meest bijdraagt ​​aan het totaal aantal overlijdens wereldwijd. Mensen met obesitas lopen een verhoogd risico op verschillende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, slaapapneu en bepaalde soorten kanker. Daarnaast draagt obesitas bij aan een verminderd algemeen welzijn en kan het leiden tot vroegtijdig overlijden. Daarom is het van het grootste belang dat wij als samenleving de obesitas-epidemie aanpakken, en dat u als individu gezonde voedingsgewoontes en voldoende lichaamsbeweging implementeert in uw dagelijks leven.

De kans op sterfte neemt toe met het stijgen van de BMI. Vanaf een BMI van 25 (overgewicht) is de sterftekans vergroot.

De statistiek die u ziet beschrijft de relatie tussen de Body Mass Index (BMI), een maat die gewicht en lengte verbindt om een indicatie van lichaamsvet te geven, en sterftekans. Wanneer de statistiek stelt dat ‘de kans op sterfte toeneemt met het stijgen van de BMI’, betekent dit dat naarmate een persoon’s BMI hoger wordt, d.w.z., wanneer ze meer overgewicht of obesitas hebben, de kans op vroegtijdige sterfte toeneemt. Wanneer de BMI het punt van 25 bereikt, wordt dit gecategoriseerd als ‘overgewicht’. De statistiek geeft dus aan dat vanaf dit punt, de sterftekans groter is dan mensen met een lager BMI. We moeten echter wel onthouden, dat dit een algemene relatie beschrijft, en individuele gezondheid kan variëren afhankelijk van verschillende factoren.

Mensen met obesitas lopen een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19.

Deze statistiek belicht het feit dat personen met obesitas meer risico lopen op een ernstig beloop van COVID-19. Obesitas is een medische aandoening waarbij er een overmaat aan lichaamsvet is dat kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten. Wat betreft COVID-19, een virus dat de ademhalingsfunctie voornamelijk beïnvloedt, kan obesitas het lichaam extra belasten. Dit komt door mogelijke ontstekingsprocessen in het lichaam en het feit dat overgewicht de longfunctie en ademhaling kan bemoeilijken. Bovendien kan obesitas ook gerelateerd zijn aan andere gezondheidsproblemen, zoals diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, die eveneens de COVID-19 risico’s kunnen verhogen. Als u aan obesitas lijdt, is het dus extra belangrijk om voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, een gezonde levensstijl te handhaven en regelmatig medisch advies te zoeken om het risico op zowel COVID-19 als eventuele andere gezondheidsproblemen te minimaliseren.

Referenties

0. – https://www.volksgezondheidenzorg.info

1. – https://www.who.int

2. – https://www.rivm.nl

Originally posted 2023-11-14 12:14:50.

Inhoudsopgave