a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Onboarding-Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In de blogpost over Onboarding-Statistieken krijgt u een actueel overzicht van de nieuwste gegevens en trends in de wereld van onboarding, wat u helpt om uw eigen strategieën en processen beter te begrijpen en te optimaliseren.

 • Ongeveer 20% van het personeelsverloop gebeurt tijdens de eerste 45 dagen van tewerkstelling.
 • Organisaties met een standaard onboarding-proces ervaren 54% hogere productiviteit van nieuwe werknemers.
 • 69% van de werknemers blijft langer dan 3 jaar bij een bedrijf als het een goede onboardingservaring heeft.
 • Bedrijven met een goed georganiseerd onboarding-plan hebben een 50% hogere retentiegraad voor nieuwe werknemers.
 • 4/10 van de nieuwe managers mislukken binnen 18 maanden, hetzij door verkeerd aannemen of door gebrekkige training.
 • 80% van de nieuwe medewerkers maken een beslissing om bij hun nieuwe werkgever te blijven of om te vertrekken binnen de eerste 6 maanden.
 • Nieuwe werknemers die een goed onboarding-programma doormaken, zijn volgens 30% van de bedrijven productiever.
 • Managers spenderen gemiddeld meer dan een maand (32 dagen) per jaar aan onboarding-gerelateerde taken.
 • Het verlies van een werknemer in het eerste jaar kan kosten tot drie keer zijn salaris.
 • 76% van de werknemers wil op hun eerste dag een duidelijk begrip hebben van hun taken.
 • 22% van de bedrijven hebben geen formeel onboarding-programma.
 • Vervanging van een senior executive kan tot 213% van zijn salaris kosten.
 • Slechts 15% van de bedrijven zetten hun onboarding voort voorbij de eerste dag.

Actuele Onboarding-Statistieken

Ongeveer 20% van het personeelsverloop gebeurt tijdens de eerste 45 dagen van tewerkstelling.

Uit de voorgelegde statistiek kunnen we afleiden dat ongeveer een vijfde (20%) van de mensen die een nieuwe baan beginnen, deze baan binnen de eerste 45 dagen van hun tewerkstelling verlaat. Dit kan om diverse redenen gebeuren, variërend van ontevredenheid over het werk, gebrek aan voldoening, problemen met aanpassing aan de bedrijfscultuur, tot echt niet overweg kunnen met leidinggevenden of collega’s. Het kan ook een indicator zijn dat werving- en selectieprocessen niet optimaal zijn, omdat ze mogelijk niet de juiste kandidaten aantrekken of de realiteit van de functie niet correct weerspiegelen. Voor u betekent dit dat u, als ondernemer of HR-manager, extra aandacht moet besteden aan de periode onmiddellijk na de aanwerving, omdat het een kritiek moment is voor nieuwkomers, die op dit moment vaak beslissen om al dan niet bij het bedrijf te blijven.

Organisaties met een standaard onboarding-proces ervaren 54% hogere productiviteit van nieuwe werknemers.

Deze statistiek geeft aan dat organisaties die een gestandaardiseerd inwerkprogramma (ook bekend als “onboarding”) hanteren, een 54% hogere productiviteit bij hun nieuwe werknemers ervaren. Met andere woorden, het toepassen van een georganiseerd en systematisch introductieproces voor nieuwe werknemers heeft aantoonbaar positieve effecten op hun prestaties. Wanneer nieuwe werknemers op een gestructureerde manier worden geïntroduceerd in het bedrijf, krijgen ze snel de juiste kennis en vaardigheden om hun werk effectief uit te voeren. Daarom, als u een leidinggevende of bedrijfseigenaar bent, kan het investeren in een degelijk onboardingproces helpen om de productiviteit van uw team te verhogen en mogelijk zelfs de algehele bedrijfsefficiëntie te verbeteren.

69% van de werknemers blijft langer dan 3 jaar bij een bedrijf als het een goede onboardingservaring heeft.

Deze statistiek vertelt ons dat een goede onboardingservaring een significante invloed kan hebben op het behouden van werknemers in een bedrijf. Het cijfer, 69%, geeft aan dat bijna 7 van de 10 werknemers langer dan drie jaar bij hun werkgever blijven, mits ze een positieve instapervaring hebben gehad. Dit suggereert dat bedrijven met een effectief onboardingsproces een hogere werknemersretentie kunnen verwachten. Met andere woorden, als u een succesvolle en aangename onboardingservaring biedt, kunt u een grotere kans hebben om uw werknemers voor een periode van drie jaar of langer bij uw bedrijf te houden. Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat het nastreven van een goede onboardingservaring meer dan alleen een prettige eerste indruk kan geven – het kan daadwerkelijk bijdragen aan de langetermijnbetrokkenheid van uw werknemers.

Bedrijven met een goed georganiseerd onboarding-plan hebben een 50% hogere retentiegraad voor nieuwe werknemers.

Dit statistiek legt uit dat bedrijven die een gestructureerd en goed ontworpen inwerkprogramma hebben, ervaren dat ze nieuwe medewerkers met een hoger percentage kunnen behouden. Het percentage is zo hoog als 50% meer in vergelijking met bedrijven zonder een zodanig plan. Het impliceert dat een goede inwerkprocedure voordelig is omdat het bijdraagt aan minder verloop van medewerkers. Voor u als ondernemer betekent dit dat investeren in een effectief inwerkprotocol kan leiden tot grotere werknemerstevredenheid en loyaliteit, en dus een hogere retentiegraad. Minder personeelsverloop kan op zijn beurt kosten besparen op wervings- en trainingsprocessen.

4/10 van de nieuwe managers mislukken binnen 18 maanden, hetzij door verkeerd aannemen of door gebrekkige training.

Uit de verstrekte statistiek blijkt dat 40% (of 4 op de 10) van de nieuwe managers er binnen 18 maanden na aanstelling niet in slaagt succesvol te zijn. Dit falen wordt ofwel toegewezen aan slechte wervingsbeslissingen of onvoldoende training. Met andere woorden, het betekent dat bijna de helft van de nieuwe managers uiteindelijk hun positie niet volhoudt. Dit kan het gevolg zijn van een verkeerd inschatting tijdens het selectieproces, waarbij de verkeerde personen voor een managementrol worden aangenomen. Aan de andere kant kan het ook een indicatie zijn van een gebrekkige of onvoldoende training die de managers krijgen, waardoor ze niet goed zijn voorbereid op de uitdagingen van hun rol. Het is belangrijk dat u als werkgever of HR professional de juiste selectie- en trainingsprocessen heeft om dergelijke uitval te minimaliseren.

80% van de nieuwe medewerkers maken een beslissing om bij hun nieuwe werkgever te blijven of om te vertrekken binnen de eerste 6 maanden.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat 80% van de nieuwe medewerkers binnen de eerste zes maanden na hun aanstelling besluiten of ze bij hun nieuwe werkgever blijven of vertrekken. Dit betekent dat, van alle nieuwe medewerkers, een aanzienlijke meerderheid (80%) hun beslissing om al dan niet in hun nieuwe functie te blijven, baseert op hun ervaringen in deze eerste kritieke zes maanden. Dit kan zijn vanwege verschillende factoren, zoals de bedrijfscultuur, het management, de werkomstandigheden, of hun tevredenheid met hun rol. Het onderstreept het belang van de eerste maanden in een nieuwe baan en hoe cruciaal deze periode is voor zowel werknemers als werkgevers om een positieve, langdurige werkrelatie te vestigen.

Nieuwe werknemers die een goed onboarding-programma doormaken, zijn volgens 30% van de bedrijven productiever.

Deze statistiek wijst erop dat als nieuwe werknemers een goed en grondig onboarding-programma doorlopen, volgens 30% van de bedrijven hun productiviteitsniveau verbetert. Onboarding-programma’s zijn bedoeld om nieuwe werknemers de vaardigheden en kennis te geven die ze nodig hebben om efficiënt te werken in hun nieuwe functie. Daarom, wanneer dit programma goed is ontworpen en geïmplementeerd, vinden bedrijven het over het algemeen dat hun nieuwe werknemers productiever zijn dan wanneer ze zonder een dergelijk programma zouden werken. In feite beweren 30% van de bedrijven dat een sterk onboarding-programma direct bijdraagt aan een hogere productiviteit. Dus, het is zeker waardevol voor u om te investeren in hoogwaardige onboarding-programma’s voor uw nieuwe werknemers.

Managers spenderen gemiddeld meer dan een maand (32 dagen) per jaar aan onboarding-gerelateerde taken.

Bij het interpreteren van deze statistiek betekent dit dat, volgens het gemiddelde, managers iets meer dan een hele maand van hun werkjaar besteden aan taken gerelateerd aan onboarding. Onboarding verwijst naar het proces van het introduceren van nieuwe werknemers aan de organisatie, het inwerken en trainen in hun nieuwe functie en het zorgen dat ze de nodige kennis en vaardigheden hebben om hun werk effectief te kunnen doen. Dit kan allerlei dingen omvatten zoals het begeleiden van trainingen, het houden van introductiegesprekken, het beantwoorden van vragen en het overzien van de vooruitgang van de nieuwe medewerker. Dus, als u een manager bent, kunt u verwachten dat meer dan een twaalfde deel van uw werktijd in het loop van een jaar gaat naar dit soort taken.

Het verlies van een werknemer in het eerste jaar kan kosten tot drie keer zijn salaris.

U mag wel eens gehoord hebben van de statistiek: ‘Het verlies van een werknemer in het eerste jaar kan kosten tot drie keer zijn salaris.’ Maar wat betekent dit eigenlijk? Stel, een bedrijf huurt een nieuwe medewerker in en betaalt hem een jaarlijks salaris. Als deze werknemer het bedrijf binnen het eerste jaar verlaat, kunnen de kosten die het bedrijf maakt om deze openstaande positie weer op te vullen oplopen tot drie keer het jaarsalaris van de vertrekkende werknemer. Deze kosten omvatten niet alleen het salaris van de werknemer, maar ook wervingskosten, trainingskosten, productiviteitsverlies en eventuele kosten van overwerk voor andere werknemers. Het verlies van een werknemer kan dus een grote financiële impact hebben op een bedrijf, vooral als dit in het eerste jaar gebeurt.

76% van de werknemers wil op hun eerste dag een duidelijk begrip hebben van hun taken.

Deze statistiek toont aan dat 76% van de werknemers het belangrijk vindt om op hun eerste werkdag een duidelijk beeld te hebben van hun verantwoordelijkheden en taken. Dit betekent dat de meerderheid van de werknemers waarde hecht aan een goede inwerkprocedure waarin duidelijk wordt uitgelegd wat er van hen wordt verwacht op werkniveau. Als u dus een werkgever of manager bent, is het van groot belang om ervoor te zorgen dat nieuwe werknemers vanaf dag één een duidelijke uitleg krijgen. Op deze manier kunnen zij zich sneller aanpassen aan hun nieuwe werkomgeving en met zelfvertrouwen aan de slag gaan. Door te investeren in een grondige introductie, helpt het ook bij het verhogen van de tevredenheid en het behoud van werknemers op de lange termijn.

22% van de bedrijven hebben geen formeel onboarding-programma.

Uit de opgegeven statistiek blijkt dat 22% van de bedrijven niet beschikt over een formeel onboarding-programma. Dit betekent dat bijna een kwart van de bedrijven nieuw aangenomen medewerkers niet formeel introduceert in hun organisatie via een gestructureerd en georganiseerd programma. Onboarding is een cruciaal proces waarbij nieuwe medewerkers de nodige kennis, vaardigheden en gedragingen verwerven om effectief te kunnen functioneren binnen de organisatie. Het ontbreken van zo’n programma kan wijzen op een minder gestructureerde aanpak van het bedrijfsleven om nieuwe medewerkers te integreren, wat mogelijk invloed kan hebben op hun prestaties en tevredenheid.

Vervanging van een senior executive kan tot 213% van zijn salaris kosten.

U moet op de hoogte zijn van een belangrijk financieel aspect binnen het bedrijfsleven. Wanneer een senior executive vervangen wordt, kan dit namelijk enorme kosten met zich meebrengen – sterker nog, tot wel 213% van hun salaris. Dit hoge percentage omvat diverse factoren. Denk hierbij aan kosten voor het werven en opleiden van een opvolger, het verlies van verkopen en relaties tijdens de overgangsperiode, de tijd die nodig is voordat de nieuwe executive op volle productiviteit is en eventuele vertrekbonussen voor de vertrekkende executive. Dus hoewel het op het eerste gezicht ongelofelijk duur lijkt om een senior executive te vervangen, worden deze kosten meestal gerechtvaardigd door de potentiële nadelen van het behouden van een niet-presterende executive.

Slechts 15% van de bedrijven zetten hun onboarding voort voorbij de eerste dag.

De gegeven statistiek betekent dat van alle bedrijven slechts 15% hun onboardingproces – dat is het proces van het integreren en vertrouwd maken van nieuwe medewerkers – verder zet na de eerste dag. Dit houdt in dat het overgrote deel van de bedrijven, namelijk 85%, hun onboardingproces beperkt tot de eerste werkdag. Het kan zijn dat deze bedrijven ervan uitgaan dat nieuwe medewerkers na één dag voldoende zijn voorbereid op hun nieuwe rol, of het kan zijn dat na deze initiële introductie, verdere training en oriëntatie on-the-job plaatsvinden. Wat de reden ook is, deze statistiek geeft aan dat u, als u het onboardingproces van uw bedrijf verder zou doortrekken na de eerste dag, tot een minoriteit behoort.

Referenties

0. – https://www.jobsoid.com

1. – https://www.hcamag.com

2. – https://trainingindustry.com

3. – https://www.clickboarding.com

4. – https://www.shrm.org

5. – https://www.gallup.com

6. – https://www.bamboohr.com

7. – https://www.saplinghr.com

8. – https://www.urbanbound.com

9. – https://www.prweb.com

10. – https://www.enboarder.com

Originally posted 2023-11-14 12:14:50.

Inhoudsopgave