a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Online Leren Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van online leren statistieken, gevuld met nieuwe gegevens die u inzicht geven in de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de wereld van digitaal onderwijs.

 • Volgens eLearning Industry, 90% van de bedrijven gebruiken e-learning in vergelijking met traditioneel leren.
 • Forbes meldt dat de wereldwijde markt voor online onderwijsprojecten naar verwachting $350 miljard bedraagt tegen 2025.
 • Volgens Statista, 65% van de docenten in de VS gebruikt digitale leermiddelen om te lesgeven.
 • SHIFT meldt dat eLearning de bedrijfskosten met 50-70% kan verlagen.
 • Volgens Inside Higher Ed, 81% van de Amerikaanse studenten vinden online leren beter of hetzelfde als traditioneel leren.
 • Elearning Industry rapporteert dat leerlingen 60% sneller leren via online cursussen dan in een traditioneel klaslokaal.
 • Volgens Coursera, hebben ze meer dan 77 miljoen leerlingen geregistreerd op hun platform.
 • Statista meldt dat in 2019, 79% van de Amerikaanse studenten online cursussen hebben gevolgd.
 • SHIFT meldt dat bijna de helft van de universiteitsstudenten wereldwijd online onderwijs heeft gevolgd.
 • Volgens Online Learning Consortium, 28% van de hogeronderwijsstudenten in de VS is geabonneerd op ten minste één online cursus.
 • Volgens Statista, In de VS is de omzet van de e-learningsector gestegen van 23 miljard in 2004 tot 200 miljard in 2019.
 • E-Learning Industry geeft aan dat de digitale leerindustrie jaarlijks met 900% sinds 2000 groeit.
 • Inside Higher Ed meldt dat 30% van de leerlingen aangeeft dat interactie in een online omgeving beter kan.
 • Volgens Statista, waren er meer dan 6 miljoen online leerlingen in de VS in 2017.
 • SHIFT meldt dat eLearning de capaciteit heeft om het inkomen van volwassen werknemers met 21% te verhogen.

Actuele Online Leren Statistieken

Volgens eLearning Industry, 90% van de bedrijven gebruiken e-learning in vergelijking met traditioneel leren.

Uit de statistieken van de eLearning Industry blijkt dat 90% van de bedrijven e-learning toepassen in plaats van traditioneel leren. Dit betekent dat een groot deel van de bedrijven de voorkeur geeft aan online of digitale leermethoden boven de conventionele klassikale of face-to-face leermethoden. De geschetste cijfers getuigen van de groeiende populariteit en acceptatie van digitale leermiddelen in de bedrijfswereld. Dit kan te maken hebben met de efficiëntie, flexibiliteit en schaalbaarheid van e-learning. Als je als bedrijf nog steeds vasthoudt aan traditioneel leren, dan behoor je tot de afnemende minderheid van 10%. Het wordt misschien tijd om deze verandering in de industrie te overwegen.

Forbes meldt dat de wereldwijde markt voor online onderwijsprojecten naar verwachting $350 miljard bedraagt tegen 2025.

Forbes, een toonaangevend internationaal zakentijdschrift, voorspelt dat de wereldwijde markt voor online onderwijsprojecten in 2025 maar liefst 350 miljard dollar zal bereiken. Dit betekent dat bedrijven, onderwijsinstellingen en individuen tegen die tijd samen voor dit aanzienlijke bedrag aan online onderwijsdiensten en -producten zullen kopen. Het is een indicatie van het toenemende belang van online onderwijs en de verwachting dat de vraag naar dit soort diensten in de komende jaren alleen maar zal toenemen. U als lezer, moet zich realiseren dat de evolutie van online leren enorme kansen biedt voor zowel onderwijsinstellingen als bedrijven die actief zijn in het digitale onderwijslandschap.

Volgens Statista, 65% van de docenten in de VS gebruikt digitale leermiddelen om te lesgeven.

Volgens gegevens van Statista gebruikt 65% van de docenten in de Verenigde Staten digitale leermiddelen in hun onderwijspraktijk. Dit betekent dat bijna twee derde van de Amerikaanse onderwijzers technologie integreert in hun lesplannen om de leerervaring van studenten te verbeteren. Het kan hierbij gaan om het gebruik van online bronnen, onderwijsapplicaties, interactieve digitale whiteboards en computers in het algemeen. Dit statistieke gegeven geeft u inzicht in hoe de digitalisering en technologische vooruitgang invloed hebben op het huidige onderwijssysteem, en hoe docenten deze middelen omarmen als aanvullende of primaire hulpmiddelen in hun onderwijsmethoden. Het onthult ook de mate van technologische aanpassing in het onderwijsveld en de verschuiving naar meer gemoderniseerde en dynamische onderwijsmethoden.

SHIFT meldt dat eLearning de bedrijfskosten met 50-70% kan verlagen.

De door SHIFT gemelde statistiek geeft aan dat eLearning (elektronisch leren) de bedrijfskosten aanzienlijk kan verminderen, namelijk met 50 tot 70 procent. Wat betekent dit voor u? Dit betekent dat wanneer uw bedrijf overstapt op of gebruik maakt van online of digitaal leren, u aanzienlijke besparingen kunt realiseren. Deze besparingen kunnen voortkomen uit verschillende factoren, zoals reductie in trainingstijd, vermindering van reis- en accommodatiekosten voor training, en snellere en effectievere kennisoverdracht. Bovendien, door de flexibiliteit van eLearning, kunnen werknemers vaak in hun eigen tempo leren, wat de productiviteit kan verhogen. Als resultaat kan de overstap naar eLearning een zeer kosten-effectieve beslissing zijn voor uw bedrijf.

Volgens Inside Higher Ed, 81% van de Amerikaanse studenten vinden online leren beter of hetzelfde als traditioneel leren.

Volgens een statistiek gepubliceerd door Inside Higher Ed, geeft 81% van de Amerikaanse studenten aan dat ze online leren als beter of ten minste gelijkwaardig beschouwen aan traditioneel leren. Dit betekent dat het merendeel van de studenten in de Verenigde Staten waarde ziet in het volgen van hun studie door middel van online platforms. Ze ervaren de voordelen van de flexibiliteit en het gemak die online leren biedt, zozeer zelfs dat ze het vergelijkbaar of zelfs superieur vinden aan het fysiek bijwonen van lessen op de campus. Als u dus overweegt om online onderwijsmethoden te implementeren, kunt u er gerust op zijn dat de meerderheid van de studenten dit soort onderwijs ziet als een levensvatbare en waardevolle optie.

Elearning Industry rapporteert dat leerlingen 60% sneller leren via online cursussen dan in een traditioneel klaslokaal.

Het Elearning Industry rapport wijst uit dat studenten 60% sneller informatie verwerken via online cursussen dan via traditionele klaslokalen. Dit betekent dat u, als student, volgens dit rapport meer informatie in een kortere tijdspanne kunt opnemen wanneer u kiest voor online onderwijs. Het kan onder andere liggen aan de flexibiliteit om te leren op eigen tempo, de mogelijkheid tot herhaald leren en het gebruik van verschillende soorten multimedia om informatie over te brengen. Kortom, deze statistiek suggereert dat online cursussen een efficiëntere methode kunnen zijn voor kennisoverdracht in vergelijking met traditionele onderwijsmethoden.

Volgens Coursera, hebben ze meer dan 77 miljoen leerlingen geregistreerd op hun platform.

Deze statistiek van Coursera geeft aan dat ze wereldwijd meer dan 77 miljoen geregistreerde leerlingen hebben op hun online leerplatform. Dit betekent dat er 77 miljoen mensen uit verschillende delen van de wereld zijn die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Coursera, door zich te registreren voor een account. Het kan zijn dat zij een of meerdere cursussen volgen. Dit is uiteraard een indrukwekkend aantal en toont aan hoe wijdverbreid en populair online leren is geworden. Voor u als lezer betekent dit dat deze manier van leren een grote groep mensen aanspreekt en dat u, door u te registreren bij Coursera, deel zou uitmaken van een wereldwijde gemeenschap van leergierige individuen.

Statista meldt dat in 2019, 79% van de Amerikaanse studenten online cursussen hebben gevolgd.

Statista, een gerenommeerd statistiekbureau, bracht een rapport uit waarin vermeld werd dat in 2019 maar liefst 79% van de Amerikaanse studenten deel uitmaakten van online cursussen. Dit houdt in dat bijna vier van de vijf studenten van het totale studentenbestand in de Verenigde Staten, in dat jaar kozen voor het volgen van ten minste één online cursus. Dit kan u een idee geven over hoe voornaam de rol van digitale technologie in het hedendaagse onderwijs is. Het aandeel studenten dat digitaal leert, stijgt waarschijnlijk nog verder gezien de huidige trend in toenemende technologische integratie in het onderwijs en de flexibiliteit die online cursussen bieden aan studenten.

SHIFT meldt dat bijna de helft van de universiteitsstudenten wereldwijd online onderwijs heeft gevolgd.

In deze statistiek wordt aangegeven dat volgens SHIFT bijna de helft van de universiteitsstudenten wereldwijd heeft deelgenomen aan online onderwijs. Dit betekent dat van alle universiteitsstudenten over de hele wereld, bijna 50% heeft ervaren hoe het is om onderwijs te volgen dat via het internet wordt gegeven. Dit kan variëren van volledige cursussen die online worden aangeboden tot af en toe een online college volgen. Het feit dat deze vorm van onderwijs zo wijdverspreid is, geeft aan hoe snel technologie zich heeft geïntegreerd in ons onderwijssysteem. Vooral in recente tijden met beperkingen vanwege een pandemie, is de behoefte aan en het gebruik van online onderwijs sterk gestegen. Dus, u kunt uit deze gegevens opmaken dat het online onderwijs een belangrijk deel vormt van de hedendaagse onderwijservaring van studenten over de hele wereld.

Volgens Online Learning Consortium, 28% van de hogeronderwijsstudenten in de VS is geabonneerd op ten minste één online cursus.

Uit de gegevens van het Online Learning Consortium blijkt dat 28% van de studenten in het hoger onderwijs in de Verenigde Staten ingeschreven is voor ten minste één online cursus. Dit betekent dat bijna een derde van de studentenpopulatie op universiteiten en hogescholen in de VS gebruik maakt van online leermogelijkheden, naast of in plaats van traditioneel klassikaal onderwijs. Deze statistiek laat een tendens zien van groeiende betrokkenheid in digitaal leren, wat kan worden verklaard door de toenemende beschikbaarheid van online cursussen en de flexibiliteit die ze bieden aan studenten. U, als lezer, kan dit gegeven interessant vinden, omdat het een significante verschuiving aangeeft in de manier waarop hoger onderwijs wordt aangeboden en ontvangen in de Verenigde Staten.

Volgens Statista, In de VS is de omzet van de e-learningsector gestegen van 23 miljard in 2004 tot 200 miljard in 2019.

De statistiek die u aanhaalt, geeft een overzicht van de groei van de e-learningsector in de Verenigde Staten in een periode van vijftien jaar, van 2004 tot 2019. Volgens de gegevensbron, Statista, is de omzet van deze sector gestegen van 23 miljard dollar in 2004 naar een indrukwekkende 200 miljard dollar in 2019. Dit betekent dat de digitale leerindustrie in de VS aanzienlijk is uitgebreid in deze periode. Het belicht de toenemende populariteit en acceptatie van online leren en digitale onderwijsplatforms. Het kan ook verder worden geanalyseerd om trends te identificeren in de adoptie van technologie in onderwijs en opleiding, en hoe investeringen in deze sector in de loop van de tijd zijn veranderd. Het toont aan hoe e-learning een fundamenteel onderdeel is geworden van het Amerikaanse onderwijslandschap.

E-Learning Industry geeft aan dat de digitale leerindustrie jaarlijks met 900% sinds 2000 groeit.

Volgens gegevens van de E-Learning Industry groeit de digitale leerindustrie al sinds het jaar 2000 met een indrukwekkende 900% per jaar. Wat betekent dit precies? U kunt dit statistisch gezien zien als een exponentiële toename van de waarde, populariteit en het gebruik van digitale leermiddelen en -platforms in de loop der tijd. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, online cursussen, digitale studiemateriaal, leren via apps en meer. Dit houdt in dat het gebruik van digitale leermiddelen in vergelijking met het jaar 2000 zeer aanzienlijk is gestegen en blijft groeien. Het houdt ook in dat er een constante en sterke vraag is naar deze leermiddelen en -platforms.

Inside Higher Ed meldt dat 30% van de leerlingen aangeeft dat interactie in een online omgeving beter kan.

De statistiek zoals vermeld door Inside Higher Ed is dat 30% van de studenten aangeeft dat interactie in een online omgeving verbetering behoeft. Dit houdt in dat bijna een derde van de studenten vindt dat de wijze waarop ze communiceren en interactie hebben in een online college of lesomgeving niet voldoende is en dat er ruimte is voor verbetering. Hierbij kunnen ze doelen op aspecten zoals de mogelijkheid voor discussies, het gemak van communiceren met leraren en medestudenten, of belangrijker nog, het begrijpen en opnemen van de leerstof in een virtuele setting. Het is dus belangrijk, dat u als onderwijsinstelling deze feedback ter harte neemt en maatregelen neemt om de online leerervaring voor uw studenten te verbeteren.

Volgens Statista, waren er meer dan 6 miljoen online leerlingen in de VS in 2017.

De statistiek die Statista heeft gepresenteerd, geeft aan dat er in 2017 meer dan 6 miljoen online leerlingen waren in de Verenigde Staten. Dit betekent dat er dat jaar een aanzienlijk aantal Amerikanen gebruik heeft gemaakt van digitale platforms voor hun onderwijsbehoeften. Het gaat hierbij om onderwijs en cursussen die volledig online worden aangeboden, zonder de traditionele, fysieke leeromgeving. Dit kan opzettelijk gekozen zijn of het gevolg zijn van externe factoren zoals geografische afstand of werkverplichtingen. Het is een illustratie van de toenemende digitalisering binnen de onderwijswereld. U kunt uit deze statistiek opmaken dat online leren een belangrijk en groeiend aspect is binnen het onderwijssysteem in de Verenigde Staten.

SHIFT meldt dat eLearning de capaciteit heeft om het inkomen van volwassen werknemers met 21% te verhogen.

SHIFT, een prominente stem in het eLearning-landschap, beweert dat eLearning een krachtig hulpmiddel kan zijn om de inkomsten van volwassen werknemers te verhogen. Volgens hun onderzoek kan eLearning het vermogen hebben om het inkomen van volwassen werknemers met maar liefst 21% te verhogen. Wat betekent dit voor u? Dit betekent dat door het omarmen van eLearning, u niet alleen uw kennis en vaardigheden kunt uitbreiden, maar ook uw financiële toekomst kunt verbeteren. Door voortdurend te leren en u aan te passen aan de veranderende werkplekken, kunt u mogelijk uw inkomstenpotentieel aanzienlijk verhogen.

Referenties

0. – https://www.insidehighered.com

1. – https://www.statista.com

2. – https://www.shiftelearning.com

3. – https://elearningindustry.com

4. – https://about.coursera.org

5. – https://onlinelearningconsortium.org

6. – https://www.forbes.com

Originally posted 2023-11-14 12:15:03.

Inhoudsopgave