a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Online Pesten Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt in deze blogpost een grondig en actueel overzicht verwachten van online pesten statistieken, met de nieuwste gegevens om u een duidelijke inzicht te geven in de huidige omvang en impact van dit groeiende probleem.

  • Volgens rapporten wordt 1 op de 5 tieners online en via hun mobiele telefoons gepest.
  • Bijna 80% van de jongeren zegt dat het makkelijker is om gemene dingen te zeggen over iemand online dan in het echte leven.
  • Volgens onderzoek rapporteert 90% van de tieners die sociale media gebruiken dat ze online pesten hebben genegeerd.
  • Ongeveer 58% van de kinderen die online zijn gepest, heeft hun ouders niet verteld over het incident.
  • Ongeveer 75% van de studenten heeft minstens één keer in hun leven een negatieve opmerking online gezien over iemand dat ze kennen.

Actuele Online Pesten Statistieken

Volgens rapporten wordt 1 op de 5 tieners online en via hun mobiele telefoons gepest.

In het recente rapport wordt aangegeven dat 1 op de 5 tieners te maken krijgt met online en mobiele pesterijen. Dit betekent dat 20% van de tienerpopulatie, bijvoorbeeld in een schoolklas, buurt, stad of zelfs land, slachtoffer is van cyberpesten. Dit kan variëren van kwetsende berichten en bedreigingen tot het verspreiden van persoonlijke informatie of foto’s zonder toestemming. Deze vorm van pesten vindt plaats via digitale platforms zoals social media, e-mail, chatrooms en via mobiele telefoons. Als u een tiener in uw omgeving heeft, is er dus een kans van 1 op 5 dat zij te maken krijgen met deze verontrustende ervaring. Dit benadrukt de ernst en het wijdverspreide probleem van cyberpesten onder tieners. Het is daarom belangrijk om bewustzijn te creëren, het onderwerp bespreekbaar te maken en indien nodig actie te ondernemen tegen online en mobiele pesterijen.

Bijna 80% van de jongeren zegt dat het makkelijker is om gemene dingen te zeggen over iemand online dan in het echte leven.

Deze statistiek geeft aan dat bijna 80% van de jongeren vindt dat het eenvoudiger is om kwetsende of negatieve opmerkingen te maken over iemand online, dan wanneer zij zich in dezelfde fysieke ruimte bevinden. Dit betekent dat een aanzienlijke meerderheid van de jongeren het gevoel heeft dat de anonimiteit of afstand die het internet biedt, hen minder geremd maakt in hun communicatie. Zij ervaren het internet als een minder intimiderende omgeving om negatieve emoties of meningen te uiten. De impact van hetgeen ze zeggen op de andere persoon wordt mogelijk niet volledig beseft. U, als lezer, begrijpt dat deze bevinding belangrijke implicaties heeft voor het gedrag van jongeren op sociale media en voor hun begrip en uitoefening van digitale etiquette.

Volgens onderzoek rapporteert 90% van de tieners die sociale media gebruiken dat ze online pesten hebben genegeerd.

Volgens statistieken heeft 90% van de tieners die sociale media gebruiken aangegeven dat ze online pesten hebben genegeerd. Dit betekent dat negen van de tien tieners die actief zijn op platforms zoals Facebook, Instagram, Twitter en andere sociale media-kanalen, hebben toegegeven dat ze voorbeelden van online pesten hebben gezien, maar er gewoon voor hebben gekozen om het te negeren. Dit kan zijn door het bericht of de pestkop te blokkeren, geen aandacht te schenken aan het pestgedrag, of niet de benodigde stappen te ondernemen om het pestgedrag te melden. Dit kan een zorgwekkend probleem zijn, gezien het feit dat online pesten schadelijke gevolgen kan hebben voor de fysieke en emotionele gezondheid van het slachtoffer. U, als lezer, wordt herinnerd aan het belang van een actieve rol in het aankaarten en bestrijden van online pesten.

Ongeveer 58% van de kinderen die online zijn gepest, heeft hun ouders niet verteld over het incident.

Dit statistiek toont aan dat bijna 58% van de kinderen die online gepest zijn, dit incident niet met hun ouders hebben gedeeld. Hieruit kunt u opmaken dat meer dan de helft van de kinderen die online intimidatie of pesterijen hebben ondervonden, dit niet hebben gemeld aan hun ouders. Dit kan zijn door schaamte, angst of omdat ze denken dat hun ouders hen niet zouden begrijpen of helpen. Deze statistiek onderstreept het belang van open communicatie tussen ouders en kinderen over hun online ervaringen, om hen te beschermen en te ondersteunen bij online pesterijen.

Ongeveer 75% van de studenten heeft minstens één keer in hun leven een negatieve opmerking online gezien over iemand dat ze kennen.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat een grote meerderheid van de studenten in de digitale wereld te maken heeft gehad met onplezierige ervaringen. Namelijk, ongeveer 75% van de studenten heeft minstens één keer in hun leven een negatieve opmerking online gezien over iemand die ze kennen. Dit betekent dat drie van de vier studenten kunnen getuigen dat zij getuige zijn geweest van cyberpesten of online haat tegen iemand in hun persoonlijke netwerk. Dit onderstreept het wijdverbreide probleem van online misbruik en de impact daarvan op de studentengemeenschap. Het benadrukt ook het belang van digitaal burgerschap en vriendelijkheid voor het creëren van een positievere online omgeving.

Referenties

0. – https://www.iwf.org.uk

1. – https://www.internetsociety.org

2. – https://www.ippr.org

3. – https://www.nlroei.nl

4. – https://www.ncab.org.au

Originally posted 2023-11-14 12:15:03.

Inhoudsopgave