a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Ontbossing Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van de ontbossing statistieken, opgelicht met recente gegevens om u een duidelijk beeld te geven van de huidige omstandigheden en trends in wereldwijde ontbossing.

 • Jaarlijks wordt ongeveer 15,3 miljard bomen gekapt voor menselijke behoeften.
 • Sinds het begin van de landbouw, ongeveer 8000 jaar geleden, heeft de mensheid 46% van alle bomen op aarde al gekapt.
 • Uit resultaten van de Global Forest Watch blijkt dat er in 2018 wereldwijd 11,9 miljoen hectare tropisch regenwoud verloren ging.
 • Brazilië had het hoogste verlies van boombedekking in 2019 – het verloor 1,361,000 ha van zijn oorspronkelijke bosterrein.
 • Wereldwijd verdwijnt er elke seconde een bos ter grootte van een voetbalveld.
 • Van alle ontbossing wereldwijd is naar schatting 80% het gevolg van landbouw.
 • Ontbossing is verantwoordelijk voor bijna 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
 • Alleen al in de Amazone wordt naar schatting elke minuut 150 hectare regenwoud gekapt.
 • 17% van het Amazone-regenwoud is in de afgelopen 50 jaar verloren gegaan.
 • 10% van alle planten- en dierensoorten op de wereld woont in de Amazone.
 • Tussen 2001 en 2019 verloor Brazilië 42,8 miljoen hectare aan boombedekking.
 • Het UN REDD-programma schat dat ontbossing wereldwijd 2,6 biljoen dollar aan economische waarde kost.
 • Volgens de distributie van koolstofopslag in de wereld is de bovenste biomassa van bomen in het Amazonegebied verantwoordelijk voor het vasthouden van 70 miljard ton koolstof.

Actuele Ontbossing Statistieken

Jaarlijks wordt ongeveer 15,3 miljard bomen gekapt voor menselijke behoeften.

Dit statistiek geeft aan dat er jaarlijks wereldwijd ongeveer 15,3 miljard bomen worden gekapt om te voldoen aan de behoeften van mensen. Het lijkt misschien een abstract getal, maar als u dat naar een dagelijks perspectief vertaalt, betekent het dat er elke dag meer dan 41 miljoen bomen worden gekapt. Deze bomen worden gebruikt voor verschillende doeleinden zoals het maken van papier, meubels en voor hout als brandstof. Verder wordt ontbossing vaak gedaan om ruimte te maken voor landbouw en stedelijke ontwikkeling. Het is belangrijk te beseffen dat deze snelle ontbossing grote gevolgen kan hebben voor onze ecosystemen en het klimaat, aangezien bomen een cruciale rol spelen bij het opnemen van CO2, een van de belangrijkste broeikasgassen.

Sinds het begin van de landbouw, ongeveer 8000 jaar geleden, heeft de mensheid 46% van alle bomen op aarde al gekapt.

De genoemde statistiek geeft aan dat sinds de introductie van de landbouw door de mensheid, zo’n 8000 jaar geleden, er aanzienlijke veranderingen hebben plaatsgevonden in ons wereldwijde boslandschap. Concreet betekent dit dat we in die tijdframe 46% van alle bomen op aarde hebben gekapt. Dit getal geeft niet alleen het totale percentage van boomelementen weer dat is verwijderd, maar doet ons ook nadenken over de mogelijke milieu-impact van dergelijke acties. Het is een illustratie van de grote invloed die menselijke activiteiten hebben gehad en nog steeds hebben op de wereldwijde bosbedekking. Dit beeld helpt u als lezer ook begrijpen waarom er steeds meer aandacht wordt besteed aan duurzaam bosbeheer, herbebossing en het belang van het behouden van onze natuurlijke bossen.

Uit resultaten van de Global Forest Watch blijkt dat er in 2018 wereldwijd 11,9 miljoen hectare tropisch regenwoud verloren ging.

Uit gegevens van de Global Forest Watch blijkt dat er in het jaar 2018 flink wat schade aan onze natuurlijke wereld is toegebracht; specifiek aan onze tropische regenwouden. Wereldwijd verdween er maar liefst 11,9 miljoen hectare van deze essentiële ecosystemen. Dit betekent dat een oppervlakte bijna zo groot als Engeland aan tropisch regenwoud niet meer bestaat. Dit omvat zowel volledige ontbossing, als het verlies van oude en ongerepte bossen die essentieel zijn voor biodiversiteit en koolstofopslag. Statistieken zoals deze zijn een cruciale indicator van de gezondheid van onze planeet, en geven aan hoe menselijke activiteiten de natuurlijke wereld veranderen. Het verlies van tropisch regenwoud heeft verstrekkende gevolgen voor ons klimaat, de biodiversiteit en de gemeenschappen die van deze bossen afhankelijk zijn.

Brazilië had het hoogste verlies van boombedekking in 2019 – het verloor 1,361,000 ha van zijn oorspronkelijke bosterrein.

De statistiek die u aanhaalt, verwijst naar de ontbossing in Brazilië in het jaar 2019. Volgens die statistiek had Brazilië het hoogste verlies aan boombedekking ter wereld met een totaal van 1,361,000 hectare (ha) van zijn oorspronkelijke bosgebied verdwenen. Ontbossing houdt in dat bomen worden gekapt en het land wordt veranderd in iets anders dan bos, bijvoorbeeld voor landbouwdoeleinden of stadsuitbreiding. Wat dit cijfer nog verontrustender maakt, is het feit dat veel van de bossen in Brazilië deel uitmaken van het Amazonewoud, dat een onmisbare rol speelt in het reguleren van het wereldklimaat en het behoud van de biodiversiteit. Met andere woorden, het verlies aan bosgebied in Brazilië heeft dus niet alleen gevolgen voor het land zelf, maar voor de hele wereld.

Wereldwijd verdwijnt er elke seconde een bos ter grootte van een voetbalveld.

Deze statistiek verwijst naar de snelheid waarmee ontbossing plaatsvijndt over de hele wereld. Stel u voor dat een gebied ter grootte van een voetbalveld (ongeveer 0,714 hectare) elk moment verdwijnt. Dat betekent dat elke seconde, geen minuut of uur, maar elke seconde bomen worden gekapt of verbrand, die samen een gebied vormen dat overeenkomt met een volledig voetbalveld. Het is een visuele manier om de ernst en omvang van het probleem van de wereldwijde ontbossing te vertalen, dat bijdraagt aan klimaatverandering en het verlies van leefgebieden voor vele soorten. Het benadrukt hoe kritiek de situatie is, gezien de constante snelheid en de grootschaligheid van het verlies.

Van alle ontbossing wereldwijd is naar schatting 80% het gevolg van landbouw.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat van alle ontbossing wereldwijd naar schatting 80% rechtstreeks verband houdt met landbouwactiviteiten. Ontbossing is het proces waarbij natuurlijke bossen worden gekapt of verdwijnen om plaats te maken voor andere soorten landgebruik. In dit geval zou 80% van de totale wereldwijde ontbossing te wijten zijn aan landbouw, wat kan wijzen op activiteiten zoals het omzetten van bossen in landbouwgrond voor de productie van gewassen of de aanleg van grazige weiden voor vee. Het is belangrijk om dit te begrijpen, want ontbossing heeft aanzienlijke gevolgen voor de biodiversiteit, het klimaat en de levensonderhoud van mensen. Als u meer wilt doen om dit probleem aan te pakken, kunt u overwegen om producten te consumeren die afkomstig zijn van duurzame en verantwoordelijke landbouwpraktijken.

Ontbossing is verantwoordelijk voor bijna 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

U moet weten dat wanneer we het over ontbossing hebben, we refereren naar het massaal kappen van bomen en bossen, meestal om land vrij te maken voor landbouw, veeteelt, stadsuitbreiding of houtkap voor commerciële doeleinden. Nu vermeldt deze statistiek dat bijna 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen afkomstig is van ontbossing. Broeikasgassen dragen bij aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Hoe werkt dat precies? Wanneer bomen worden gekapt, kunnen ze geen koolstofdioxide (CO2), een belangrijk broeikasgas, meer opnemen. Bovendien komt bij het verbranden of rotten van het hout de opgeslagen CO2 weer vrij in de atmosfeer. Zo draagt ontbossing op twee manieren bij aan de toename van broeikasgassen: enerzijds door het verwijderen van iets wat CO2 uit de atmosfeer haalt, en anderzijds door het vrijkomen van opgeslagen CO2. Hierdoor is ontbossing wereldwijd goed voor bijna een vijfde van de totale emissie van broeikasgassen.

Alleen al in de Amazone wordt naar schatting elke minuut 150 hectare regenwoud gekapt.

De statistiek die u nu leest, spreekt over de grootschalige ontbossing in het Amazonegebied. Wanneer we zeggen dat “alleen al in de Amazone wordt naar schatting elke minuut 150 hectare regenwoud gekapt”, betekent dit dat in elk zestigtal seconden een gebied ter grootte van 150 voetbalvelden wordt ontdaan van bomen in dit specifieke deel van de wereld. Deze ontbossing vindt plaats door menselijke activiteiten zoals landbouw, mijnbouw, houtkap en stedelijke uitbreiding. Dit is zorgwekkend omdat het significant bijdraagt aan klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Bovendien biedt het vitale informatie over de urgentie en noodzaak van het aanpakken van ontbossing en het beschermen van onze wereldwijde bossen.

17% van het Amazone-regenwoud is in de afgelopen 50 jaar verloren gegaan.

Dit statistiek vermeldt dat 17% van het Amazone-regenwoud in de afgelopen 50 jaar verloren is gegaan. Om dit verder uit te leggen, betekent het dat bijna één vijfde van dit cruciale ecosysteem, dat ooit een veel grotere oppervlakte besloeg, is verdwenen. De oorzaken hiervan zijn menselijke activiteiten zoals ontbossing en verstedelijking, die hebben geleid tot het verlies van flora en fauna en het vermogen van het bos om als koolstofput te fungeren. Dit is een belangrijk punt van zorg, beste lezer, omdat het Amazone-regenwoud een belangrijke rol speelt in de opname van wereldwijde koolstofemissies en het bieden van een thuis aan een immense biodiversiteit. Een verlies van 17% in zo’n relatief korte tijd benadrukt de ernst van de situatie en de noodzaak om milieu-vriendelijke praktijken te bevorderen.

10% van alle planten- en dierensoorten op de wereld woont in de Amazone.

U moet begrijpen dat de Amazoneregenwoud niet zomaar als een van de meest biodiverse plekken op aarde wordt beschouwd. Volgens statistieken woont 10% van alle planten- en dierensoorten op de wereld in dit dichte oerwoud. Dit betekent dat 1 op de 10 soorten die we wereldwijd kennen, zijn thuis in de Amazone vindt. Deze enorme biodiversiteit komt door het unieke ecosysteem dat in de Amazone bestaat. Dus als we zeggen dat “10% van alle planten- en dierensoorten op de wereld in de Amazone woont”, onderstrepen we het belang en de onvervangbare natuurwaarde van deze regio.

Tussen 2001 en 2019 verloor Brazilië 42,8 miljoen hectare aan boombedekking.

Uit de gegeven statistiek kan worden opgemaakt dat Brazilië tussen 2001 en 2019 aanzienlijk heeft geleden onder ontbossing, met een totaal verlies van 42,8 miljoen hectare boombedekking. Dat betekent dat in die periode een oppervlakte aan bossen, die groter is dan het gehele grondgebied van Duitsland, is verdwenen. Deze cijfers weerspiegelen de impact van zowel legale als illegale houtkap, landbouwuitbreiding, mijnbouw en infrastructuurontwikkeling op de bosrijke gebieden van Brazilië. Hoewel er enige herbebossingsinspanningen zijn geweest, zijn deze duidelijk niet voldoende geweest om het immense verlies aan bosgebieden te compenseren. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de biodiversiteit, het klimaat en de inheemse gemeenschappen die afhankelijk zijn van deze bossen.

Het UN REDD-programma schat dat ontbossing wereldwijd 2,6 biljoen dollar aan economische waarde kost.

Het UN REDD-programma heeft een schatting gemaakt van de economische waarde die verloren gaat door ontbossing op wereldwijde schaal. Ze hebben dit bedrag geschat op 2,6 biljoen dollar. Wat dit betekent is dat als we kijken naar de kosten van het verloren gaan van natuurlijke hulpbronnen, de effecten van klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en andere negatieve gevolgen van ontbossing, dit alles samen een waarde vertegenwoordigt van 2,6 biljoen dollar. Deze schatting is een manier om de enorme omvang van het probleem van ontbossing in monetaire termen uit te drukken. U kunt dit cijfer zien als een globale oproep tot actie, omdat het onderstreept hoeveel onze economie kan lijden onder de voortdurende vernietiging van onze bossen. Het laat ons de kost zien van het negeren van deze cruciale milieukwestie.

Volgens de distributie van koolstofopslag in de wereld is de bovenste biomassa van bomen in het Amazonegebied verantwoordelijk voor het vasthouden van 70 miljard ton koolstof.

Uit de wereldwijde distributie van koolstofopslag blijkt dat de bovenste biomassa van bomen in het Amazonegebied extreem belangrijk is voor het tegengaan van klimaatverandering. Deze bomen zijn namelijk verantwoordelijk voor het opslaan van een verbazingwekkende 70 miljard ton koolstof. Als u dit in perspectief plaatst, betekent dit dat deze specifieke regio van de wereld een aanzienlijk deel van het essentiële proces beheert dat helpt om onze atmosfeer stabiel te houden. Koolstofopslag is het proces waarbij CO2 uit de atmosfeer door planten wordt opgenomen en in hun weefsels wordt opgeslagen. Als zodanig speelt het Amazonegebied een cruciale rol in het reguleren van het wereldwijde klimaat en het in bedwang houden van de koolstofdioxide niveaus in het gezicht van toenemende menselijke uitstoot.

Referenties

0. – https://www.ran.org

1. – https://wwf.panda.org

2. – https://www.un-redd.org

3. – https://www.nature.com

4. – https://www.bbc.com

5. – https://www.climate.gov

6. – https://www.scientificamerican.com

7. – https://www.fao.org

8. – https://www.globalforestwatch.org

9. – https://rainforests.mongabay.com

Originally posted 2023-11-14 12:15:03.

Inhoudsopgave