a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Ontslag Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost krijgt u een actueel overzicht van ontslag statistieken, geüpdatet met de nieuwste gegevens, om u een duidelijk beeld te geven van de huidige trends en patronen in ontslag- en werkloosheidscijfers.

 • In 2020 zijn in Nederland totaal 36.000 mensen ontslagen als gevolg van faillissement,
 • In het vierde kwartaal van 2020 steeg het aantal voorgenomen ontslagen met 74% ten opzichte van het derde kwartaal in Nederland,
 • In 2020 steeg het aantal ontslagzaken met 14,6% ten opzichte van 2019,
 • In 2020 stonden meer dan 450.000 mensen in Nederland onder dreiging van ontslag,
 • Gemiddeld genuanceerd, waren werkloosheidsclaims in Nederland in 2020 met 54% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar,
 • Meer dan 50% van de werknemers in Nederland die in 2020 werden ontslagen, waren tussen de leeftijd van 25 en 45 jaar oud.
 • In 2020 hebben 1 op de 5 werknemers met een tijdelijk contract vanwege de coronacrisis hun baan verloren.
 • Ongeveer 1 op de 4 mensen die hun baan verliezen, kan niet binnen een jaar nieuw werk vinden.
 • In Nederland werden in 2020 ongeveer 1.000.000 werknemers ontslagen en vervolgens opnieuw aangenomen.
 • Volgens het CBS zijn de ontslagpercentages in Nederland in 2020 gestegen van 12% naar 15%,
 • 4 op de 10 werknemers in de leeftijdsgroep 15-75 jaar met vast werk in 2020 ondervond verminderde werkzekerheid.
 • In april en mei 2020 werden bijna 1,3 miljoen WW-uitkeringen aangevraagd,
 • In 2020 is het aantal WW-uitkeringen met meer dan 28% gestegen ten opzichte van 2019.
 • Er waren eind 2020 meer mannen (+28,1%) met een WW-uitkering dan vrouwen (+18,4%) met een WW-uitkering vergeleken met eind 2019.

Actuele Ontslag Statistieken

In 2020 zijn in Nederland totaal 36.000 mensen ontslagen als gevolg van faillissement,

U zult merken dat in 2020 in Nederland in totaal 36.000 mensen hun baan hebben verloren als gevolg van faillissement. Dit betekent dat deze mensen niet meer bij hun eerdere werkgevers terecht konden vanwege financiële problemen bij die bedrijven. Het faillissement van een bedrijf treedt op wanneer het niet meer in staat is om zijn schulden te betalen en daardoor moet stoppen met zijn activiteiten. Het ontslag van werknemers is vaak een direct gevolg van zo’n faillissement, omdat, zonder financiering, het bedrijf zijn werknemers niet meer kan betalen. Deze statistiek geeft dus een beeld van het aantal banen dat is verloren gegaan door de financiële problemen bij bedrijven gedurende het jaar 2020 in Nederland.

In het vierde kwartaal van 2020 steeg het aantal voorgenomen ontslagen met 74% ten opzichte van het derde kwartaal in Nederland,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat er in het vierde kwartaal van 2020 een opmerkelijke stijging was in het aantal voorgenomen ontslagen in Nederland. Deze stijging was maar liefst 74% ten opzichte van het derde kwartaal in hetzelfde jaar. Dit betekent dat er veel meer bedrijven van plan waren om personeel te ontslaan in die periode dan in de voorgaande maanden. Deze toename kan te maken hebben met een verscheidenheid aan economische factoren, zoals een daling van de vraag, financiële problemen bij bedrijven, of het effect van de COVID-19 pandemie. Wat ook de reden is, het is belangrijk te begrijpen dat deze stijging grote gevolgen heeft voor werkgelegenheidssituatie in het grondgebied. Het is een indicatie van instabiliteit in de arbeidsmarkt en kan leiden tot hoger werkloosheidscijfers en economische onzekerheid. Als u een werknemer of werkgever bent, betekent deze statistiek dat u mogelijk moet anticiperen op onverwachte veranderingen in de werksituatie.

In 2020 steeg het aantal ontslagzaken met 14,6% ten opzichte van 2019,

In 2020 heeft er volgens de vermelde statistieken een stijging plaatsgevonden in het aantal ontslagzaken met 14,6% vergeleken met het jaar 2019. Dit betekent dat als u kijkt naar de totaliteit van mensen die een ontslagzaak hebben ervaren, dit aantal met bijna 15% is toegenomen in 2020 in vergelijking met het voorafgaande jaar. Het is een significant percentage dat de toename in ontslaggevallen aantoont. Dit kan mogelijk te maken hebben gehad met diverse factoren zoals economische veranderingen, de impact van de COVID-19 pandemie of bedrijfsreorganisaties. Deze statistiek benadrukt de noodzaak om aandacht te besteden aan arbeidsrechten en -bescherming in deze veranderende omgeving.

In 2020 stonden meer dan 450.000 mensen in Nederland onder dreiging van ontslag,

Uit statistische gegevens bleek dat in 2020 meer dan 450.000 mensen in Nederland onder dreiging van ontslag stonden. Dit betekent dat u, indien u een van deze mensen was, in een situatie verkeerde waarin de veiligheid van uw baan niet gegarandeerd was. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren zoals de economische situatie, de financiële gezondheid van uw bedrijf, of veranderingen in de marktvraag. Dit cijfer geeft ook een indruk van de werkloosheidstrend en de werkzekerheid in Nederland in het betreffende jaar. Dus, als u deel uitmaakte van deze statistiek, dan was u één van de vele Nederlanders die te maken heeft gehad met baanonzekerheid in de loop van 2020.

Gemiddeld genuanceerd, waren werkloosheidsclaims in Nederland in 2020 met 54% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar,

De statistiek die u voor u ziet, geeft inzicht in de verandering van het aantal werkloosheidsclaims in Nederland in het jaar 2020 vergeleken met het jaar ervoor. Als we deze statistiek in detail analyseren, zien we dat er in 2020 een stijging van 54% aan werkloosheidsclaims was ten opzichte van het voorgaande jaar. Het woord ‘gemiddeld genuanceerd’ betekent hier dat deze specifieke stijging een gemiddelde waarde is, rekening houdend met maandelijkse schommelingen gedurende het hele jaar. Deze significante stijging kan het resultaat zijn van meerdere factoren zoals economische omstandigheden, werkgelegenheidsbeleid of een wereldwijde crisis zoals de Covid-19 pandemie. Als belanghebbende, is het cruciaal om te begrijpen dat, hoewel deze stijging aanzienlijk is, het een reflectie is van de omstandigheden van dat specifieke jaar en het maakt deel uit van bredere trends en veranderingen in de economie.

Meer dan 50% van de werknemers in Nederland die in 2020 werden ontslagen, waren tussen de leeftijd van 25 en 45 jaar oud.

Deze statistiek geeft aan dat in het jaar 2020, meer dan de helft van de werknemers die in Nederland werden ontslagen, vielen in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar oud. Dit betekent dus dat, voor elke twee mensen die vorig jaar hun baan verloren, één van hen tussen de 25 en 45 jaar oud was. Een mogelijke uitleg hiervoor kan zijn dat werknemers binnen deze leeftijdsgroep de meerderheid vormen in de beroepsbevolking, maar het kan ook andere oorzaken hebben zoals het soort banen waarin ze werkzaam zijn of economische factoren. Deze statistiek onderstreept het belang van onderzoek naar leeftijdsverdeling in de arbeidsmarkt en het begrijpen van ontslagpatronen. Voor u betekent dit dat de constante bijscholing en aanpassing aan de huidige arbeidsmarkt van cruciaal belang is, vooral als u binnen deze leeftijdscategorie valt.

In 2020 hebben 1 op de 5 werknemers met een tijdelijk contract vanwege de coronacrisis hun baan verloren.

Deze statistiek illustreert dat in 2020, het jaar dat de coronacrisis uitbrak, 20% van de werknemers met een tijdelijk contract hun baan hebben verloren. Dit betekent dat als we een hypothetische groep van bijvoorbeeld 100 werknemers met tijdelijke contracten hebben, 20 van hen als gevolg van de coronacrisis hun baan zouden hebben verloren. De pandemie heeft vele sectoren getroffen, wat van invloed was op het bedrijfsleven en werkgelegenheid. Vooral tijdelijke contracten kwamen hierbij onder druk te staan, omdat deze vaak makkelijker te beëindigen zijn door werkgevers. Dit hoge percentage accentueert de impact van de crisis op de arbeidsmarktzekerheid voor werknemers met een tijdelijk contract.

Ongeveer 1 op de 4 mensen die hun baan verliezen, kan niet binnen een jaar nieuw werk vinden.

U heeft mogelijk de statistiek gezien dat ‘Ongeveer 1 op de 4 mensen die hun baan verliezen, kan niet binnen een jaar nieuw werk vinden’. Dit betekent dat 25% van de mensen die hun werk verliezen, moeite hebben om binnen twaalf maanden weer aan de slag te gaan in een nieuwe functie. Dit kan een getal zijn dat zorgwekkend of verwarrend voor u is. Het kan verschillende factoren weergeven, zoals de concurrentie op de arbeidsmarkt, de specifieke vaardigheden van de werknemers of de economische toestand waarin deze statistieken worden gepresenteerd. Het is een belangrijke maatstaf om in de gaten te houden, omdat het een indicatie kan zijn van bredere sociale en economische problemen, en het kan relevante informatie bieden voor beleidsmakers, arbeidsorganisaties en werkzoekenden zelf.

In Nederland werden in 2020 ongeveer 1.000.000 werknemers ontslagen en vervolgens opnieuw aangenomen.

Dit statistieke gegeven kan wat verwarrend zijn, daarom zal ik proberen dit zo goed mogelijk voor u uit te leggen. In 2020, werden ongeveer een miljoen werknemers in Nederland ontslagen en later weer aangenomen. Dit betekent dat ongeveer een tiende van de Nederlandse beroepsbevolking hun baan verloor, maar later weer een vorm van werk vond bij dezelfde of een andere werkgever. Deze situatie kan bijvoorbeeld voorkomen in bedrijven die korte tijd moeten sluiten vanwege buitengewone omstandigheden, zoals een pandemie, waarna ze hun personeel weer in dienst kunnen nemen als de situatie verbetert. Het is belangrijk op te merken dat dit niet betekent dat de banen per se permanent verloren gingen, maar herinnert ons eraan dat de werkstabiliteit in dit jaar aanzienlijk werd beïnvloed.

Volgens het CBS zijn de ontslagpercentages in Nederland in 2020 gestegen van 12% naar 15%,

De statistiek van het CBS geeft aan dat de ontslagpercentages in Nederland in 2020 zijn gestegen van 12% naar 15%. Dit betekent dat, in vergelijking met het voorgaande jaar, een groter percentage van de Nederlandse beroepsbevolking hun baan heeft verloren in 2020. Het precieze getal, een stijging naar 15%, houdt in dat van elke 100 werkenden, 15 mensen hun baan hebben verloren. Dit kan een gevolg zijn van verschillende factoren, zoals economische omstandigheden, zakelijke reorganisaties, of in dit specifieke geval, mogelijk de impact van de COVID-19 pandemie op de arbeidsmarkt. Het belangrijkste om van deze statistiek te begrijpen, is dat er een merkbare stijging is in het aantal mensen dat hun baan verliest, wat wijst op mogelijke instabiliteit in de arbeidsmarkt.

4 op de 10 werknemers in de leeftijdsgroep 15-75 jaar met vast werk in 2020 ondervond verminderde werkzekerheid.

De aangehaalde statistiek geef aan dat in 2020, 4 op de 10 werknemers tussen de 15 en 75 jaar oud met een vast contract zich minder zeker voelden over hun baan. Dit betekent dat 40% van de werknemers in deze leeftijdsgroep en met dit soort contract, onzekerheid ondervonden op hun werk. Deze onzekerheid kan voortkomen uit bijvoorbeeld de angst voor ontslag, reorganisaties of het vermoeden dat hun arbeidsvoorwaarden konden verslechteren. Het is belangrijk dat u begrijpt dat vast werk normaal gesproken een gevoel van zekerheid biedt, echter, de genoemde statistiek laat zien dat zelfs onder deze groep werknemers onzekerheid aanwezig was in 2020.

In april en mei 2020 werden bijna 1,3 miljoen WW-uitkeringen aangevraagd,

De statistiek ‘In april en mei 2020 werden bijna 1,3 miljoen WW-uitkeringen aangevraagd’ geeft informatie over het aantal mensen dat in deze twee specifieke maanden een WW-uitkering heeft aangevraagd in Nederland. De WW-uitkering, ook wel Werkloosheidswet-uitkering, is een financiële ondersteuning voor mensen die werkloos zijn geworden en geen recht hebben op ander inkomen. Zo kunt u zien dat in de periode van april en mei 2020, er een hoge toename was in het aantal WW-uitkering aanvragen. Dit betekent dat er in deze periode vele mensen werkloos werden, mogelijk als gevolg van de economische impact van de Covid-19 pandemie. Het specifieke cijfer van bijna 1,3 miljoen mensen geeft de omvang van deze massale werkloosheid aan. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit een significante ontwikkeling is die de economische situatie in die tijd weerspiegelt.

In 2020 is het aantal WW-uitkeringen met meer dan 28% gestegen ten opzichte van 2019.

De statistiek die hier wordt gepresenteerd suggereert een aanzienlijke toename in het aantal WW-uitkeringen in het jaar 2020 in vergelijking met 2019. Een stijging van meer dan 28% betekent concreet dat het aantal mensen dat een WW-uitkering ontving in 2020 aanzienlijk hoger was dan in het voorgaande jaar. Als u bijvoorbeeld zou overwegen dat er in 2019 100.000 mensen een WW-uitkering ontvingen, dan zou een stijging van 28% betekenen dat er in 2020 128.000 mensen een dergelijke uitkering ontvingen. Dit is een opmerkelijke toename en kan worden veroorzaakt door verschillende factoren zoals economische recessie, veranderingen in de arbeidsmarkt of beleid gericht op sociale zekerheid. Het analyseren en begrijpen van dergelijke statistieken is cruciaal om inzicht te krijgen in de huidige trends en om beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

Er waren eind 2020 meer mannen (+28,1%) met een WW-uitkering dan vrouwen (+18,4%) met een WW-uitkering vergeleken met eind 2019.

Uit de aangeleverde statistiek blijkt dat er aan het einde van 2020 aanzienlijk meer mannen een WW-uitkering ontvingen dan in 2019, namelijk een stijging van 28,1%. Dit betekent dat het aantal mannen dat een WW-uitkering ontving bijna een derde hoger was dan het jaar ervoor. Ondertussen nam ook het aantal vrouwen met een WW-uitkering toe, maar deze stijging was minder sterk met 18,4%. Dit geeft aan dat de toename van de WW-uitkering onder mannen groter was dan onder vrouwen. Verschillende factoren kunnen aan deze trends ten grondslag liggen, waaronder de economische impact van de COVID-19-pandemie op bepaalde sectoren die mogelijk meer mannelijke werknemers hebben. Deze cijfers illustreren de dynamiek van de werkloosheidsuitkeringen per geslacht tussen 2019 en 2020.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.ontslag.nl

2. – https://www.uwv.nl

3. – https://www.rechtspraak.nl

4. – https://www.ecb.europa.eu

5. – https://www.rijksdienstcn.com

6. – https://www.randstad.nl

7. – https://eurofound.link

Inhoudsopgave