a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Ontwikkelaar Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In de blogpost ‘Ontwikkelaar Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]’ kunt u zich verdiepen in de meest recente trends, inzichten en ontwikkelingen binnen het veld van statistiek, inclusief nieuwe data en analyses die relevant zijn voor zowel beginnende als ervaren ontwikkelaars.

  • 49% van de ontwikkelaars heeft 10-19 jaar ervaring in de sector.
  • JavaScript is de meest gebruikte programmeertaal onder ontwikkelaars in 2021, met 69,7% van de ontwikkelaars die deze taal gebruiken.
  • In Nederland zijn er ongeveer 320.000 software en web ontwikkelaars.
  • Ongeveer 65% van de ontwikkelaars is voltijds in dienst.
  • Webontwikkeling is de meest populaire sector voor ontwikkelaars, met 57,9% van de respondenten die aangeven dat ze in dit veld werken.
  • Ongeveer 55.9% van de ontwikkelaars gebruikt Windows als besturingssysteem.
  • Ongeveer 38.4% van de ontwikkelaars werkt vanuit huis.
  • Van alle ontwikkelaars heeft 44.1% een full-time baan, terwijl 13.6% part-time werkt.
  • Ongeveer 78% van de ontwikkelaars heeft minstens een bachelor diploma.

Actuele Ontwikkelaar Statistiek

49% van de ontwikkelaars heeft 10-19 jaar ervaring in de sector.

De statistiek ‘49% van de ontwikkelaars heeft 10-19 jaar ervaring in de sector’ geeft informatie over de ervaringsniveaus binnen een specifiek werkveld. Bij het interpreteren van deze statistiek, leert u dat bijna de helft van de ontwikkelaars in de industrie een aanzienlijke hoeveelheid ervaring heeft, genoteerd als tussen 10 en 19 jaar. Dit cijfer kan nuttig zijn voor verschillende doeleinden, zoals het inschatten van de professionaliteit en bekwaamheid binnen de industrie. Echter, het vertelt u niet over de verdeling van ervaring binnen die 49%, noch over de ervaring van de overige 51% van de ontwikkelaars. Zoals bij alle statistieken, is het belangrijk deze in context te begrijpen en te overwegen welke andere gegevens mogelijk nodig zijn om een volledig beeld te krijgen.

JavaScript is de meest gebruikte programmeertaal onder ontwikkelaars in 2021, met 69,7% van de ontwikkelaars die deze taal gebruiken.

De statistiek die u nu bekijkt, geeft aan dat JavaScript de meest populaire programmeertaal is onder ontwikkelaars in 2021. Concreet betekent dit dat 69,7% van de ontwikkelaars wereldwijd deze taal gebruiken in hun werkzaamheden. Dit omvat zowel professionals die exclusief met JavaScript werken als degenen die het naast andere talen gebruiken. De prevalentie van JavaScript kan worden toegeschreven aan zijn veelzijdigheid en nut in webontwikkeling, omdat het aan de cliëntzijde kan functioneren en kan worden gebruikt voor zowel front-end als back-end ontwikkeling. In eenvoudigere termen, als u een ontwikkelaar bent of gesprekken voert met ontwikkelaars, is de kans groot dat JavaScript deel uitmaakt van het gesprek.

In Nederland zijn er ongeveer 320.000 software en web ontwikkelaars.

In deze statistiek wordt gesuggereerd dat er in Nederland ongeveer 320.000 software- en webontwikkelaars zijn. Dit betekent dat dit het totale aantal mensen is dat zich professioneel bezighoudt met het ontwikkelen van software en websites. Dit omvat allerlei soorten professionals in de technologische sector, van programmeurs en webdesigners, tot systeemanalisten en netwerkbeheerders. Dit betekent voor u dat de technologische en digitale sector in Nederland zeer groot en gevarieerd is. Het benadrukt ook de aanhoudende vraag naar deze professionals, gezien de voortdurende trend van digitalisering in alle sectoren van de maatschappij.

Ongeveer 65% van de ontwikkelaars is voltijds in dienst.

De statistiek die u ziet, ‘Ongeveer 65% van de ontwikkelaars is voltijds in dienst’, geeft aan dat het merendeel van de mensen die in de ontwikkelingssector werken, een volledige betrekking heeft. Dit betekent dat zij een standaardwerkweek van 35 tot 40 uur per week werken, volgens de normen van de meeste industriesectoren. Het percentage, 65%, impliceert dat bijna twee derde van de ontwikkelaars de volledige uren werkt, terwijl de resterende 35% mogelijk deeltijds werkt, als freelancer werkt of misschien zelfs werkloos is. Het is een nuttige statistiek als u een overzicht wilt krijgen van de werkverdeling in de ontwikkelingssector.

Webontwikkeling is de meest populaire sector voor ontwikkelaars, met 57,9% van de respondenten die aangeven dat ze in dit veld werken.

Deze statistiek geeft aan dat webontwikkeling de meest populaire sector is onder ontwikkelaars. Het betekent dat iets meer dan de helft (57,9%) van de ontwikkelaars die aan het onderzoek deelnamen, verklaarden dat ze actief zijn in de webontwikkelingsbranche. Het percentage is een weerspiegeling van de voorkeuren van de respondenten en geeft u een inzicht in waar de meerderheid van de ontwikkelaars op de arbeidsmarkt zich bevindt. Dit kan nuttig zijn voor zowel werkzoekenden die op zoek zijn naar de meest populaire en dus wellicht ook meest competitieve gebieden, als voor bedrijven die willen weten waar ze het beste talent kunnen vinden.

Ongeveer 55.9% van de ontwikkelaars gebruikt Windows als besturingssysteem.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 55,9% van de ontwikkelaars Windows als besturingssysteem gebruikt. Dit betekent dat meer dan de helft van de ontwikkelaars wereldwijd de voorkeur geeft aan Windows boven andere besturingssystemen. Dit kan te maken hebben met diverse factoren. Misschien vinden zij de interface van Windows gebruiksvriendelijker, of zijn zij van mening dat de tools en software die zij voor hun werk nodig hebben beter draaien op Windows. Houd er rekening mee dat deze statistiek een gemiddelde vertegenwoordigt en dat er nog steeds aanzienlijke aantallen ontwikkelaars zijn die andere besturingssystemen gebruiken. Het wijst op het belang van Windows in de ontwikkelaarsgemeenschap, maar het betekent niet dat alle ontwikkelaars exclusief Windows gebruiken.

Ongeveer 38.4% van de ontwikkelaars werkt vanuit huis.

De statistiek ‘Ongeveer 38.4% van de ontwikkelaars werkt vanuit huis’ geeft aan dat iets minder dan de helft van de ontwikkelaars de mogelijkheid heeft of kiest om thuis te werken in plaats van op een conventioneel kantoor. Dit zou kunnen betekenen dat bedrijven in deze sector vaak flexibele werkplekopties bieden, of dat de aard van het ontwikkelingswerk (bijv. software, web) het mogelijk maakt om effectief te werken buiten een traditionele kantooromgeving. Hoewel de specifieke redenen variëren, tonen de gegevens aan dat thuiswerken een significante trend is onder ontwikkelaars. Als u een ontwikkelaar bent of in een gerelateerd veld werkt, kan dit gegeven u helpen begrijpen van de huidige arbeidsomstandigheden in uw sector.

Van alle ontwikkelaars heeft 44.1% een full-time baan, terwijl 13.6% part-time werkt.

Deze statistiek laat zien hoe de werkstatus van ontwikkelaars verdeeld is. U kunt hieruit opmaken dat van alle ontwikkelaars 44.1% fulltime werkt. Dat betekent dat bijna de helft van de ontwikkelaars een baan heeft waarbij ze gemiddeld 36 tot 40 uur per week werken. Daarnaast is er ook een aanzienlijk percentage, namelijk 13.6%, dat parttime werkt. Deze ontwikkelaars werken minder uren per week dan een fulltime job, meestal tussen de 20 en 30 uur. De gegevens geven u inzicht in hoe de werkuren in de sector van ontwikkelaars zijn verdeeld.

Ongeveer 78% van de ontwikkelaars heeft minstens een bachelor diploma.

De statistiek die u ziet, ‘ongeveer 78% van de ontwikkelaars heeft minstens een bachelor diploma’, geeft aan dat een aanzienlijk deel van de mensen die werkzaam zijn in ontwikkelingsgerelateerde beroepen een hoog niveau van opleiding heeft bereikt. Van deze groep heeft bijna vier op de vijf personen een bachelor diploma of hoger behaald. Dat hoeft niet per se in een specifiek vakgebied te zijn, het kan een brede waaier van disciplines omvatten. Deze statistiek suggereert dat de meerderheid van de ontwikkelaars aanzienlijke academische vaardigheden bezit, wat waarschijnlijk bijdraagt aan hun vermogen om complexe problemen te overzien en innovatieve oplossingen te bedenken.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.statista.com

2. – https://insights.stackoverflow.com

Inhoudsopgave