a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Open Source Software Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u actuele en nieuwe statistieken verwachten over Open Source Software, die u een dieper inzicht geven in de dynamische trends en patronen binnen deze snel veranderende technologie wereld.

 • Rond 78% van de bedrijven maakt gebruik van open source software.
 • Bijna 50% van de GitHub-bezoekers komt uit Europa en Azië.
 • 44% van de bedrijven plannen om hun bijdragen aan open source projecten te verhogen.
 • 69% van de IT-leiders vindt dat open source essentieel is voor de bedrijfsinfrastructuur.
 • JavaScript is de meest populaire taal op GitHub, gevolgd door Python en Java.
 • 6000 nieuwe open source projecten worden elke maand gestart op GitHub.
 • 31 miljard regels code zijn gehost op GitHub.
 • 80% van de mobiele app-ontwikkelaars gebruikt open source software in hun projecten.
 • Er zijn meer dan 3 miljoen bijdragers aan open source projecten op GitHub.
 • 68% van de bedrijven heeft bevestigd dat open-source software hun ontwikkelingskosten heeft verminderd.
 • 53% van de bedrijven heeft een beleid voor open source bijdragen.
 • Meer dan 2 miljoen organisaties hebben projecten op GitHub.
 • 96% van de applicaties bevat open source componenten.
 • Het Linux besturingssysteem, dat is een open source software, wordt door 100% van de supercomputers ter wereld gebruikt.

Actuele Open Source Software Statistieken

Rond 78% van de bedrijven maakt gebruik van open source software.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 78% van de bedrijven open source software gebruikt in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Open source software is een type software waarvan de broncode toegankelijk is voor het publiek, zodat iedereen deze kan bekijken, wijzigen of distribueren. Dit betekent dat ongeveer vier van de vijf bedrijven dit soort software inzetten, hetzij voor hun website, databeheer, tekstverwerking of andere zakelijke behoeften. Het brede gebruik van open source software kan een indicatie zijn van de betrouwbaarheid, kostenefficiëntie en aanpasbaarheid die dergelijke software biedt. Dit hoge percentage laat zien hoe geïntegreerd open source software is in onze hedendaagse bedrijfswereld.

Bijna 50% van de GitHub-bezoekers komt uit Europa en Azië.

De statistiek geeft aan dat bijna de helft van de mensen die de website GitHub bezoeken uit Europa en Azië komt. GitHub is een populaire online platform dat door softwareontwikkelaars gebruikt wordt om code op te slaan en te delen. Als u bijvoorbeeld een Europese of Aziatische softwareontwikkelaar bent, zou u waarschijnlijk onder deze statistiek vallen. Het toont ook de brede reikwijdte van GitHub gebruikers en de globalisering van de technologische industrie aan. Hoewel we niet specifiek weten welk percentage van de bezoekers uit Europa komt en welk percentage uit Azië komt, is één ding duidelijk – een aanzienlijk deel van de GitHub gemeenschap is afkomstig uit deze delen van de wereld. Deze gegevens kunnen nuttig zijn voor het analyseren van de demografie van GitHub-gebruikers en het inzicht krijgen in welke regio’s actief bijdragen aan de open-source coderingsgemeenschap.

44% van de bedrijven plannen om hun bijdragen aan open source projecten te verhogen.

Uit de statistiek blijkt dat 44% van de bedrijven van plan is om hun bijdrage aan open source projecten te verhogen. Dit betekent dat bijna de helft van de onderzochte organisaties aan het overwegen is om meer middelen, zoals tijd, geld of personeel, te steken in projecten waarvan de broncode vrij beschikbaar is voor het publiek. Deze cijfers laten zien hoe belangrijk open source projecten zijn voor bedrijven. Het kan een indicatie zijn dat bedrijven de waarde en potentieel van deze projecten beginnen te erkennen, en wellicht is het ook een weerspiegeling van de toenemende nadruk op samenwerking en transparantie in de moderne bedrijfscultuur. Het benadrukt hoe bedrijven zich inzetten voor innovatie en continue ontwikkeling in het digitale tijdperk.

69% van de IT-leiders vindt dat open source essentieel is voor de bedrijfsinfrastructuur.

Deze statistiek geeft aan dat 69% van de IT-leiders (hoofden van de IT-afdelingen) gelooft dat open source technologieën van cruciaal belang zijn voor de bedrijfsinfrastructuur. Met andere woorden, bijna zeven op de tien IT-leiders zijn van mening dat het gebruik van open source (dat wil zeggen, technologieën waarvan de broncode vrij beschikbaar is voor het publiek om te bekijken, te wijzigen en te distribueren), essentieel is om hun bedrijven te laten draaien. Open source technologieën kunnen variëren van softwaretoepassingen tot besturingssystemen. De redenen achter dit standpunt kunnen zijn: kostenbesparing, technologische flexibiliteit en de mogelijkheid om aanpassingen en verbeteringen aan te brengen. Dit is een belangrijk inzicht voor u, omdat het laat zien hoe open source steeds meer wordt geaccepteerd en geïntegreerd in de IT-wereld.

JavaScript is de meest populaire taal op GitHub, gevolgd door Python en Java.

Dit statistiek geeft aan dat JavaScript de meest gebruikte programmeertaal is op het platform GitHub, met Python en Java als respectievelijke tweede en derde. GitHub is een webgebaseerde hosting service voor versiebeheer van code, waar ontwikkelteams samenwerken aan software-projecten. Wanneer we zeggen dat JavaScript het populairst is, betekent dit dat het de taal is die het meest wordt gebruikt voor code in de projecten die op GitHub worden gehost. Python en Java zijn de volgende meest gebruikte talen, wat aangeeft dat ze ook wijdverbreid zijn onder ontwikkelaars, maar niet zo veel als JavaScript. Voor u betekent dit dat als u geïnteresseerd bent in het leren van een programmeertaal die veel wordt gebruikt in de industrie, JavaScript een goede keuze zou kunnen zijn, gevolgd door Python en Java.

6000 nieuwe open source projecten worden elke maand gestart op GitHub.

Uit de statistiek blijkt dat er elke maand 6000 nieuwe open source projecten op GitHub worden gestart. Dit geeft aan dat GitHub een dynamische en groeiende community is waar continue aan nieuwe ideeën en oplossingen wordt gewerkt. Open source projecten hebben een open en toegankelijke broncode, wat betekent dat iedereen de code kan bekijken, gebruiken, wijzigen en distribueren. Deze projecten zijn dus niet eigendom van één persoon of bedrijf, maar behoren toe aan de gehele community. Dit aantal van 6000 nieuwe projecten per maand op GitHub geeft u een indicatie van de schaal waarop programmeurs wereldwijd op een open en collaboratieve wijze samenwerken aan nieuwe innovaties en oplossingen.

31 miljard regels code zijn gehost op GitHub.

GitHub is een online platform dat veelal door programmeurs wordt gebruikt om code te hosten, delen en te reviseren. De statistiek van ’31 miljard regels code zijn gehost op GitHub’ houdt in dat er in totaal 31 miljard afzonderlijke regels programmeercode zijn opgeslagen op dit platform. Dit omvat dus alle projecten, van open-source tot private, al dan niet voltooide werken. De immense hoeveelheid illustreert zowel de populariteit van het platform binnen de wereld van softwareontwikkeling, als de enorme reikwijdte en complexiteit van de op GitHub gehoste projecten. Dus, wanneer u deze statistiek ziet, kunt u zich voorstellen hoezeer we als samenleving zijn gaan vertrouwen op de digitale infrastructuur en hoe belangrijk platforms zoals GitHub zijn geworden in het ondersteunen van de complexe code die onze digitale wereld mogelijk maakt.

80% van de mobiele app-ontwikkelaars gebruikt open source software in hun projecten.

Deze statistiek geeft aan dat de overgrote meerderheid, namelijk 80%, van de mobiele app-ontwikkelaars gebruik maakt van open source software in hun projecten. Dit betekent dat ze software gebruiken waarvan de broncode vrij toegankelijk is, zodat ze deze kunnen aanpassen en verbeteren naar hun specifieke behoeften. U kunt dit zien als een indicatie van de hoge mate van flexibiliteit en vrijheid die open source software biedt. Het stelt ontwikkelaars in staat om op maat gemaakte oplossingen te creëren en sneller te innoveren dan wanneer ze afhankelijk waren van propriëtaire software, waarbij de broncode niet beschikbaar is voor het publiek.

Er zijn meer dan 3 miljoen bijdragers aan open source projecten op GitHub.

De term ‘open source’ verwijst naar iets dat publiekelijk toegankelijk is en kan worden gewijzigd of gedeeld. In de context van programmeren zijn ‘open source projecten’ projecten waarvan de broncode vrij beschikbaar is voor het publiek, zodat iedereen deze kan verbeteren of aanpassen. GitHub is een populair platform dat wordt gebruikt voor het hosten van deze open source projecten. Wanneer we zeggen dat er ‘meer dan 3 miljoen bijdragers aan open source projecten op GitHub’ zijn, betekent dit dat er meer dan 3 miljoen individuen zijn die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van deze projecten op GitHub. Dit kan op verschillende manieren, variërend van het schrijven en corrigeren van code, tot het opsporen van softwarefouten, het bedenken van nieuwe functies, enzovoorts. Dit getal geeft ons inzicht in het grote aantal mensen dat actief bijdraagt aan de open source-gemeenschap op GitHub.

68% van de bedrijven heeft bevestigd dat open-source software hun ontwikkelingskosten heeft verminderd.

Uit recent onderzoek blijkt dat 68% van de bedrijven heeft bevestigd dat het gebruik van open-source software hun ontwikkelingskosten heeft verminderd. Dit betekent dat meer dan de helft van de bedrijven kostenbesparingen heeft ervaren door het gebruik van software waarvan de broncode vrij beschikbaar is om te worden bekeken, aangepast en door iedereen te worden gebruikt. Dit kan zijn vanwege een variëteit aan factoren, zoals het elimineren van dure licentiefees, de mogelijkheid om bestaande oplossingen te verwerven en aan te passen aan specifieke behoeften zonder vanaf nul te moeten beginnen, en snelle en voortdurende verbeteringen en innovaties dankzij de bijdragen van de open-source gemeenschap. Het is echter belangrijk om erop te wijzen dat deze statistiek niet betekent dat alle bedrijven kostenvoordelen zullen ervaren bij het gebruik van open-source software. Het hangt sterk af van de specifieke situatie van het bedrijf.

53% van de bedrijven heeft een beleid voor open source bijdragen.

Dit statistiek zegt ons dat volgens recente gegevens, iets meer dan de helft (53%) van bedrijven een vastgelegd beleid heeft over hun bijdragen aan open source projecten. Open source projecten zijn die waarbij de broncode vrij toegankelijk is zodat het door anderen kan worden aangepast of verbeterd. Dit kan bedrijven helpen door technologische verbeteringen te delen en nieuwe ideeën van de gemeenschap te krijgen. Het hebben van een open source beleid helpt bedrijven hun inspanningen in deze gebieden te sturen en te beheren. Dit betekent dat 53% van bedrijven een gestructureerde aanpak heeft om bij te dragen aan open source projecten, terwijl het overgebleven percentage waarschijnlijk nog geen definitief standpunt heeft ingenomen of misschien niet actief bijdraagt aan de open source gemeenschap. Als u bij dit laatste percentage hoort, is het wellicht de moeite waard om de voordelen van een open source beleid te overwegen.

Meer dan 2 miljoen organisaties hebben projecten op GitHub.

GitHub is een populair webgebaseerd hostingplatform voor versiebeheer en samenwerking dat het voor ontwikkelaars mogelijk maakt om samen te werken aan projecten. Wanneer we zeggen dat ‘meer dan 2 miljoen organisaties projecten hebben op GitHub’, bedoelen we dat er op dit platform meer dan twee miljoen individuele bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstanties en andere groepen zijn die actief gebruik maken van de diensten van GitHub. Deze organisaties gebruiken GitHub om projecten te hosten en te beheren, variërend van open-source software tot privé-ontwikkelingsprojecten. U kunt dit getal zien als een indicator van het wijdverbreide gebruik en de populariteit van GitHub onder organisaties wereldwijd.

96% van de applicaties bevat open source componenten.

Uit de statistieken blijkt dat 96% van de applicaties open source componenten bevat. Dit betekent dat van elke honderd applicaties er 96 zijn die gebruikmaken van open source componenten. Open source verwijst hier naar een bepaald type software waarvan de broncode vrij beschikbaar is voor het publiek. Iedereen kan deze broncode bekijken, wijzigen of verbeteren. Het gebruik van open source componenten in applicaties kan verschillende voordelen hebben, zoals kostenbesparingen en flexibiliteit. Het kan ook bijdragen aan de ontwikkelingssnelheid van de applicatie, aangezien ontwikkelaars niet alles vanaf nul hoeven te bouwen. Echter, er worden nog steeds 4% van de applicaties ontwikkeld zonder deze componenten. Dit kan zijn omdat deze ontwikkelaars mogelijk unieke eisen hebben die beter bediend kunnen worden door op maat gemaakte oplossingen.

Het Linux besturingssysteem, dat is een open source software, wordt door 100% van de supercomputers ter wereld gebruikt.

In deze statistiek wordt informatie verstrekt over het gebruik van het Linux besturingssysteem door supercomputers wereldwijd. Het Linux besturingssysteem is een type open source software, wat betekent dat de broncode toegankelijk is voor het publiek en kan worden gewijzigd en gedistribueerd door iedereen. Volgens de statistiek wordt Linux door 100% van de supercomputers ter wereld gebruikt. Simpel gezegd, dit betekent dat er geen supercomputer op deze planeet is die niet op Linux draait. Dit kan reflecteren op de betrouwbaarheid, flexibiliteit en superieure prestaties van Linux in vergelijking met andere besturingssystemen. U, als lezer, kunt opmaken uit deze statistiek dat Linux een geloofwaardige en erkende speler is in het veld van high-performance computing.

Referenties

0. – https://octoverse.github.com

1. – https://www.wired.com

2. – https://www.toptal.com

3. – https://www.ims.com

4. – https://www.businessofapps.com

5. – https://www.blackducksoftware.com

6. – https://www.zdnet.com

7. – https://www.synopsys.com

Originally posted 2023-11-14 12:15:03.

Inhoudsopgave