a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Oplichting Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een uitgebreid en actueel overzicht verwachten van de laatste oplichting statistieken, inclusief nieuwe gegevens over het huidige landschap van fraude en oplichtingspraktijken.

 • Wereldwijd verliezen consumenten elk jaar ongeveer $3.24 miljard door phishing-aanvallen.
 • Volgens de Nederlandse Fraudehelpdesk zijn er in 2019 ongeveer 8000 meldingen van fraude geregistreerd, een toename van 38% ten opzichte van 2018.
 • In 2020 werden 24.000 gevallen van oplichting geregistreerd in Nederland. Dit is een stijging van 66% ten opzichte van 2019.
 • In de eerste helft van 2021 werden 7300 meldingen van fraude gedaan bij de Nederlandse Fraudehelpdesk.
 • In de Europese Unie zijn elke dag gemiddeld 5.891 e-commerce websites bij betrokken bij oplichting.
 • 64% van de mensen wereldwijd is ooit opgelicht.
 • In 2019 werd in Nederland €26 miljoen verloren aan WhatsApp-fraude.
 • Ongeveer 30% van de phishing-aanvallen wordt geopend door de gebruiker.
 • In Nederland wordt gemiddeld elke 5 minuten een poging tot digitale oplichting gedaan.
 • In 2020 werden 44.477 meldingen van identiteitsfraude geregistreerd in Nederland.
 • Er is een toename van 35% in het aantal fraudegevallen via online winkelen sinds de uitbraak van COVID-19.
 • De gemiddelde financiële schade van een succesvolle phishing-aanval bedraagt $1.6 miljoen.
 • 49% van de internet gebruikers wereldwijd heeft minimaal een keer per maand last van phishing aanvallen.

Actuele Oplichting Statistieken

Wereldwijd verliezen consumenten elk jaar ongeveer $3.24 miljard door phishing-aanvallen.

De statistiek die u voor u heeft, betekent dat phishing-aanvallen wereldwijd enorm schadelijk zijn. Phishing is een vorm van cybercriminaliteit waarbij oplichters via valse e-mails, berichten of websites proberen gevoelige informatie te stelen, zoals wachtwoorden en creditcardnummers. Jaarlijks verliezen consumenten over de hele wereld ongeveer $3.24 miljard aan dergelijke aanvallen. Dit forse bedrag benadrukt de ernst van de situatie en laat zien hoe wijdverbreid deze fraude is. Dit onderstreept het belang van het nemen van passende beveiligingsmaatregelen, het op de hoogte blijven van de nieuwste scamtechnieken en het verspreiden van dit bewustzijn onder vrienden, familie en collega’s.

Volgens de Nederlandse Fraudehelpdesk zijn er in 2019 ongeveer 8000 meldingen van fraude geregistreerd, een toename van 38% ten opzichte van 2018.

Uit de gegevens van de Nederlandse Fraudehelpdesk blijkt dat er in het jaar 2019 ongeveer 8000 meldingen van fraude zijn geregistreerd. Dit is een significant cijfer, vooral als we het vergelijken met wat er het jaar daarvoor werd gemeld. Volgens deze statistiek was er een toename van 38% in fraudegevallen ten opzichte van 2018. Dit betekent dat als er 100 meldingen waren in 2018, dit aantal in 2019 gestegen is tot 138. Dit is een zorgwekkende trend die aantoont dat fraude een groeiend probleem is in Nederland en een issue dat voortdurend aandacht en toezicht vereist. Het is belangrijk voor u als burger om op de hoogte te blijven van dergelijke statistieken, zodat u zich bewust bent van de frequentie en stijging van dergelijke misdrijven en de nodige voorzorgsmaatregelen kunt nemen.

In 2020 werden 24.000 gevallen van oplichting geregistreerd in Nederland. Dit is een stijging van 66% ten opzichte van 2019.

De hierboven vermelde statistiek betreft het aantal vastgelegde gevallen van oplichting in Nederland in het jaar 2020, wat 24.000 bedroeg. Dit in wezen betekent dat er 24.000 afzonderlijke incidenten van oplichting zijn gerapporteerd en geregistreerd door de bevoegde instanties. Wat u ook moet opmerken, is dat dit een stijging van 66% vertegenwoordigt in vergelijking met het voorgaande jaar, 2019. Dus als we de aantallen vergelijken, waren er in 2019 veel minder geregistreerde oplichtingsgevallen dan in 2020. Deze stijging kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder een verhoogde rapportage van oplichting, een daadwerkelijke toename van oplichtingspraktijken, of beide.

In de eerste helft van 2021 werden 7300 meldingen van fraude gedaan bij de Nederlandse Fraudehelpdesk.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat er in de eerste helft van 2021 zo’n 7300 meldingen van fraude zijn geregistreerd bij de Nederlandse Fraudehelpdesk. Dit cijfer vertegenwoordigt het aantal keer dat individuen of organisaties vermoedelijke gevallen van bedrog of oneerlijke activiteiten bij deze instelling hebben gerapporteerd. Men kan deze statistiek gebruiken om te begrijpen hoe vaak fraude voorkomt in Nederland, of om trendlijnen over een bepaalde periode te volgen. U moet echter altijd bedenken dat dit aantal alleen de gemelde gevallen van fraude omvat en zullen er ongetwijfeld vele andere gevallen ongerapporteerd zijn gebleven.

In de Europese Unie zijn elke dag gemiddeld 5.891 e-commerce websites bij betrokken bij oplichting.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat in de Europese Unie elke dag gemiddeld 5.891 e-commerce websites betrokken zijn bij oplichting. Dit betekent dat er dagelijks vele online transacties plaatsvinden waarbij de consument van zijn geld wordt beroofd door malafide bedrijven of individuen die zich voordoen als legitieme verkopers. Deze statistiek weerspiegelt het groeiende risico van fraude op het internet, waarbij consumenten worden misleid om te betalen voor producten of diensten die nooit geleverd zullen worden. Het cijfer onderstreept het belang voor u als consument om voorzichtig te zijn bij het online winkelen, altijd de legitimiteit van de website te controleren en gebruik te maken van veilige betalingsmethoden om uzelf te beschermen tegen dergelijke oplichting.

64% van de mensen wereldwijd is ooit opgelicht.

Uit statistieken blijkt dat 64% van de mensen wereldwijd ooit opgelicht is. Dit betekent simpelweg dat bijna tweederde van de personen op enig moment in hun leven het slachtoffer is geweest van enige vorm van bedrog of oplichting. Dit kan variëren van financiële fraude, zoals identiteitsdiefstal en online oplichting, tot misleidende marketingpraktijken of oneerlijke handelspraktijken. Het is dus een significant aantal en het onderstreept het belang van bewustzijn en bescherming tegen dergelijke praktijken. U, als onderdeel van dit wereldwijde bevolkingsaantal, loopt potentieel ook dit risico, gezien de prevalentie van oplichting. Het is dus raadzaam om op uw hoede te zijn en u te wapenen met kennis om toekomstige oplichtingspogingen te ontdekken en te voorkomen.

In 2019 werd in Nederland €26 miljoen verloren aan WhatsApp-fraude.

Als statistiekexpert kan ik u vertellen dat de bewering ‘In 2019 werd in Nederland €26 miljoen verloren aan WhatsApp-fraude’ heel wat over de hedendaagse situatie van fraude, technologie en consumentenveiligheid vertelt. WhatsApp-fraude is een vorm van oplichting waarbij iemand zich op het sociale-mediaplatform WhatsApp voordoet als een bekende van het slachtoffer, vaak met het doel om financieel gewin te behalen. De statistiek beweert dat in het jaar 2019 alleen al in Nederland een totaal van €26 miljoen werd verloren als gevolg van deze vorm van fraude. Dit is een aanzienlijk bedrag dat de grote schaal van dit probleem in de Nederlandse samenleving onderstreept. Het kan verwijzen naar de totale hoeveelheid geld die individuen zijn kwijtgeraakt, of het kan een aggregaat zijn van zowel daadwerkelijk verloren geld als potentiële verliezen op basis van gemiste kansen en/of de kosten van maatregelen genomen om dergelijke scams te voorkomen en te bestrijden.

Ongeveer 30% van de phishing-aanvallen wordt geopend door de gebruiker.

U moet zich bewust zijn van een belangrijke statistiek met betrekking tot phishing-aanvallen: ongeveer 30% wordt geopend door de gebruiker. Dit betekent dat bijna een derde van alle pogingen tot phishing – een vorm van internetfraude waarbij iemand wordt misleid om persoonlijke of financiële informatie te onthullen – daadwerkelijk slaagt in het bereiken van hun doelwit. De gebruiker draagt bij tot dit percentage door op een link te klikken of een bijlage te openen die zij als legitiem beschouwen, maar in feite leiden tot een kwaadaardige bron. Dit onderstreept het belang om alert te zijn bij het openen van onbekende e-mails, vooral die welke om persoonlijke informatie vragen.

In Nederland wordt gemiddeld elke 5 minuten een poging tot digitale oplichting gedaan.

De statistiek geeft aan dat in Nederland gemiddeld elke vijf minuten een poging wordt gedaan tot digitale oplichting. Dit betekent dat fraudeurs en cybercriminelen continu actief zijn om mensen op te lichten via digitale platformen. Ze doen dit door middel van phishing-e-mails, nepwebsites, frauduleuze advertenties of andere vormen van bedrog. Elke vijf minuten proberen ze iemand te overtuigen om persoonlijke informatie te delen of geld over te maken. Dit benadrukt de noodzaak voor u als individu om altijd op uw hoede te zijn en u goed te informeren over de verschillende manieren waarop digitale oplichting plaatsvindt. Deze frequentie toont ook aan hoe wijdverbreid en hardnekkig dit probleem in Nederland is. Het onderstreept het belang van voortdurende inspanningen op het gebied van preventie, bewustwording en handhaving om deze uitdaging aan te gaan.

In 2020 werden 44.477 meldingen van identiteitsfraude geregistreerd in Nederland.

In 2020 werd Nederland geconfronteerd met een behoorlijk aantal meldingen van identiteitsfraude, namelijk 44.477 gevallen. Dit betekent dat er 44.477 keren een officiële melding is gemaakt dat iemand’s persoonlijke gegevens zonder hun toestemming zijn gebruikt voor frauduleuze doeleinden. Het kan hierbij gaan om zaken zoals creditcardfraude, het openen van een bankrekening op iemand anders naam, of het doen van online aankopen met gestolen gegevens. Als u dit in context plaatst, kunt u zich realiseren hoe grootschalig dit probleem is in ons land en hoe belangrijk het is om uw persoonlijke gegevens te beschermen en veilig te houden. Elk van deze gevallen vertegenwoordigt een inbreuk op de persoonlijke veiligheid en financiële stabiliteit van individuen, en het is een kwestie die serieuze aandacht vereist.

Er is een toename van 35% in het aantal fraudegevallen via online winkelen sinds de uitbraak van COVID-19.

Deze statistiek geeft aan dat sinds de uitbraak van COVID-19, er een stijging is van 35% in het aantal frauduleuze activiteiten via online winkelen. Dit betekent dat als u kijkt naar het totaal aantal online winkelfraudegevallen voordat COVID-19 uitbrak, er nu 35% meer gevallen zijn. Deze toename kan mogelijk worden toegeschreven aan de verhoogde hoeveelheid mensen die online winkelen vanwege de pandemie. Het is daarom belangrijk dat u als online shopper extra voorzichtig bent bij het doen van uw aankopen door bijvoorbeeld te controleren of de website waarvan u koopt betrouwbaar is en uw persoonlijke en financiële informatie op een veilige manier wordt verwerkt.

De gemiddelde financiële schade van een succesvolle phishing-aanval bedraagt $1.6 miljoen.

U zou kunnen begrijpen dat het getal : ‘De gemiddelde financiële schade van een succesvolle phishing-aanval bedraagt $1.6 miljoen’ aangeeft dat, gemiddeld genomen, elke succesvolle phishing-aanval een financieel verlies van $1.6 miljoen veroorzaakt. Dit bedrag is het gemiddelde, bepaald door de som van alle schade dat individuele phishing-aanvallen hebben veroorzaakt, gedeeld door het aantal van dergelijke aanvallen. Dit betekent uiteraard niet dat elke phishing-aanval precies dit bedrag aan schade aanricht. Sommige succesvolle aanvallen kunnen veel hogere kosten met zich meebrengen, terwijl andere aanzienlijk minder schade berokkenen. Maar als we het over alle succesvolle phishing-aanvallen hebben, komt het gemiddelde financiële verlies uit op $1.6 miljoen.

49% van de internet gebruikers wereldwijd heeft minimaal een keer per maand last van phishing aanvallen.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat bijna de helft van de wereldwijde internetgebruikers – 49% om precies te zijn – minimaal een keer per maand het slachtoffer wordt van pogingen tot phishing. Phishing is een online strategie waarbij cybercriminelen proberen gevoelige informatie zoals wachtwoorden of creditcardnummers te verkrijgen door zich voor te doen als een betrouwbare entiteit, vaak via email of pop-up berichten. Het feit dat zo’n grote percentage van de internetgebruikers belegerd wordt door deze aanvallen, benadrukt de prevalentie en het voortdurende probleem van cybercriminaliteit op het internet. Het suggereert ook dat individuele internetgebruikers zich bewust moeten zijn van deze bedreigingen en zich dienen te wapenen met kennis en tools om hun gegevens te beschermen.

Referenties

0. – https://www.consumentenbond.nl

1. – https://epthinktank.eu

2. – https://www.mejudice.nl

3. – https://www.globenewswire.com

4. – https://www.cybersecurity-insiders.com

5. – https://www.verizon.com

6. – https://www.techzine.nl

7. – https://www.csoonline.com

8. – https://www.politie.nl

9. – https://www.veiliginternetten.nl

10. – https://www.nu.nl

11. – https://enterprise.verizon.com

Inhoudsopgave