a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Organisch Voedsel Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

“In deze blogpost kunt u een uitgebreide analyse en actueel overzicht verwachten van de nieuwste cijfers en trends in de wereld van organisch voedsel, onderbouwd met recente en betrouwbare statistieken.”

 • U moet weten dat de wereldwijde markt voor biologisch voedsel in 2018 ongeveer 97 miljard dollar bedroeg.
 • Volgens Statista steeg het percentage Belgische huishoudens dat biologisch voedsel kocht van 58% in 2008 tot 86% in 2020.
 • Uit een onderzoek blijkt dat 45% van de consumenten in Nederland biologische producten belangrijk vindt.
 • Er is een gestage groei van biologische landbouw, met een stijging van 1,4 miljoen hectare in 2012 naar 1,9 miljoen hectare in 2016 in de Europese Unie.
 • In parelgort is het aantal residuen van pesticiden in biologische producten aanzienlijk lager dan in niet-biologische producten.
 • Volgens een enquête in 2020 geeft 63% van de huishoudens in Nederland aan biologische voeding te kopen.
 • In 2019 is de omzet van biologisch voedsel in Nederland met 7% gestegen in vergelijking met 2018.
 • Het aandeel van biologische landbouw in de totale landbouw ligt in Nederland op 3,3%.
 • Uit een onderzoek blijkt dat slechts 3% van de bevolking in Nederland uitsluitend biologisch eet.
 • Wereldwijd waren er bijna 2,8 miljoen biologische producenten in 2018.
 • In Vlaanderen is de biologische landbouw gegroeid met 6% in 2019.
 • In 2019 was 16% van alle landbouwgrond in Denemarken biologisch, wat het hoogste percentage in de wereld is.
 • De verkoop van biologisch voedsel in Duitse supermarkten en discounters nam tussen 2017 en 2020 toe met gemiddeld 9% per jaar.
 • De consumptie van biologische producten in Frankrijk is in 2019 met 15% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Actuele Organisch Voedsel Statistieken

U moet weten dat de wereldwijde markt voor biologisch voedsel in 2018 ongeveer 97 miljard dollar bedroeg.

Als statistiekenexpert wil ik u graag informeren over de wereldwijde markt voor biologisch voedsel. In 2018 bedroeg deze markt ongeveer 97 miljard dollar. Dit getal vertegenwoordigt de totale verkoopwaarde van biologisch voedsel over de hele wereld in dat jaar. Biologisch voedsel verwijst naar producten die zijn geproduceerd volgens bepaalde normen van de biologische landbouw, met beperkingen op het gebruik van bepaalde pesticiden en meststoffen. Een marktwaarde van 97 miljard dollar geeft aan hoe lucratief en omvangrijk de sector van het biologisch voedsel is, gezien het feit dat steeds meer consumenten kiezen voor gezondere en duurzamere voedselopties.

Volgens Statista steeg het percentage Belgische huishoudens dat biologisch voedsel kocht van 58% in 2008 tot 86% in 2020.

Uit de statistieken van Statista blijkt dat er een aanzienlijke toename is in het percentage Belgische huishoudens dat biologisch voedsel koopt. In 2008 kocht 58% van de Belgische huishoudens biologisch voedsel, wat een matige meerderheid is. Echter, in 2020, is dit percentage gestegen naar 86%. Dit betekent dat bijna negen op de tien huishoudens in België biologisch voedsel hebben gekocht. Deze statistieken suggereren dat de trend en populariteit van biologisch voedsel in België aanzienlijk is toegenomen in de loop van 12 jaar. Als u in België woont, is de kans groot dat u, net als de meeste andere huishoudens, ook de voorkeur geeft aan biologisch voedsel bij het doen van uw boodschappen.

Uit een onderzoek blijkt dat 45% van de consumenten in Nederland biologische producten belangrijk vindt.

Uit het onderzochte statistiek blijkt dat bijna de helft van de consumenten in Nederland, precies 45%, biologische producten belangrijk vindt. Dit betekent dat bijna de helft van de Nederlandse consumenten waarde hechten aan producten die geproduceerd worden zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of genetische modificatie. Het kan ook betekenen dat deze consumenten bereid zijn meer te betalen voor biologische producten vanwege de veronderstelde gezondheidsvoordelen of omdat ze willen bijdragen aan een beter milieu. Dit is een significante statistiek die aantoont dat er in Nederland een sterke vraag is naar biologische producten, wat voor u als ondernemer of consument nuttige informatie kan opleveren. Het toont aan dat er een potentieel marktpotentieel is voor bedrijven die biologische producten produceren of verkopen en dat consumenten steeds bewuster worden van de producten die ze consumeren.

Er is een gestage groei van biologische landbouw, met een stijging van 1,4 miljoen hectare in 2012 naar 1,9 miljoen hectare in 2016 in de Europese Unie.

Deze statistiek toont aan dat de biologische landbouw in de Europese Unie een stijgende trend vertoont. In 2012 was de biologische landbouwproductie goed voor een totaal van 1,4 miljoen hectare. Door de jaren heen heeft deze sector echter een constante groei doorgemaakt, en tegen 2016 was dit gestegen naar 1,9 miljoen hectare. Dit betekent dat in de loop van vier jaar er een half miljoen hectare meer land is gebruikt voor biologische landbouw. Dit kan een positieve trend zijn voor de duurzaamheid van de landbouw, aangezien biologische methoden doorgaans een lagere impact op het milieu hebben. U zou dit kunnen zien als een indicatie dat er meer vraag is naar biologische producten of dat beleidsmaatregelen succesvol zijn in het stimuleren van meer duurzame landbouwmethoden.

In parelgort is het aantal residuen van pesticiden in biologische producten aanzienlijk lager dan in niet-biologische producten.

De statistiek die u bekijkt, verwijst naar de hoeveelheid pesticidenresiduen die aangetroffen zijn in parelgort, een soort graan. Deze residuen zijn overblijfselen van pesticiden die boeren gebruiken om gewassen te beschermen tegen schadelijk ongedierte. In biologische producten blijkt het residugehalte aanzienlijk lager te zijn dan in niet-biologische producten. Dit komt omdat biologische landbouwpraktijken het gebruik van synthetische pesticiden vermijden, wat betekent dat er minder chemische stoffen zijn die zich kunnen ophopen in het eindproduct. Dus, als u zich zorgen maakt over blootstelling aan pesticiden, dan kunnen biologische producten zoals parelgort een betere keuze zijn.

Volgens een enquête in 2020 geeft 63% van de huishoudens in Nederland aan biologische voeding te kopen.

In deze statistiek wordt aangegeven dat, volgens een enquête uitgevoerd in 2020, 63% van de Nederlandse huishoudens aangeeft biologische voeding aan te schaffen. Dit betekent dat bijna twee derde van de ondervraagde huishoudens in Nederland in dat jaar aangaf voedselproducten te kopen die biologisch zijn geteeld of geproduceerd. Biologische producten worden doorgaans geproduceerd met aandacht voor milieu, dierenwelzijn en sociale aspecten. Het kan hierbij gaan om verscheidene productcategorieën zoals groenten, fruit, vlees, zuivelproducten enzovoort. Met andere woorden, dit betekent dat U, als onderdeel van de Nederlandse consumenten, meer dan waarschijnlijk een keuze heeft gemaakt om biologische voeding te kopen, of ten minste deze consumententrend bewust of onbewust heeft ervaren.

In 2019 is de omzet van biologisch voedsel in Nederland met 7% gestegen in vergelijking met 2018.

Dit statistiek geeft aan dat de vraag naar biologisch voedsel in Nederland in 2019 is toegenomen. Wanneer we spreken over een stijging van de omzet met 7%, betekent dit dat de totale inkomsten uit de verkoop van biologische voedselproducten met 7% hoger waren dan in het voorgaande jaar, 2018. Dit kan komen door een toename in de afzet van biologische producten, een verhoging van de verkoopprijzen, of een combinatie van beide. Het illustreert een groeiende trend en interesse van consumenten in biologisch voedsel. Dus, als u in de voedselindustrie werkt, en in het bijzonder in de biologische sector, dan was 2019 een goed jaar voor u qua omzetstijging.

Het aandeel van biologische landbouw in de totale landbouw ligt in Nederland op 3,3%.

De statistiek geeft aan dat in Nederland 3,3% van de totale landbouw biologisch is. Dit betekent dat van al het land dat voor landbouw wordt gebruikt, slechts een klein percentage (3,3%) gebruikt wordt voor de productie van biologische gewassen of veehouderij. Biologische landbouw is de landbouwpraktijk waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden die de natuurlijke omgeving respecteren en geen synthetische pesticiden, kunstmeststoffen of genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) gebruiken. Zoals u kunt zien, is het aandeel van biologische landbouw in Nederland, ondanks haar ecologische voordelen, vrij klein vergeleken met de conventionele landbouw. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder mogelijk de hogere kosten en de lagere opbrengsten geassocieerd met biologische landbouwmethoden.

Uit een onderzoek blijkt dat slechts 3% van de bevolking in Nederland uitsluitend biologisch eet.

Uit de statistiek blijkt dat er maar een klein deel, namelijk slechts 3%, van de Nederlandse bevolking uitsluitend biologisch eet. Dit betekent dat deze mensen alleen voedsel eten dat is geproduceerd zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of genetisch gemodificeerde organismen. De overgrote meerderheid van de bevolking, dat wil zeggen 97%, eet dus voedsel dat niet volledig biologisch is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld de hogere prijs van biologische producten of een gebrek aan kennis over de voordelen van biologisch eten. Het is ook belangrijk om te vermelden dat “uitsluitend biologisch” inhoudt dat deze mensen nooit niet-biologisch voedsel eten, wat een hoge mate van toewijding vereist.

Wereldwijd waren er bijna 2,8 miljoen biologische producenten in 2018.

Deze statistiek geeft aan dat er in 2018 bijna 2,8 miljoen biologische producenten wereldwijd waren. Dit betekent dat er miljoenen bedrijven en individuen waren die zijn ingeschakeld in de productie van biologische goederen. Biologische productie is een landbouwmethode die gericht is op het produceren van voedsel en andere producten op een natuurlijke en duurzame manier, en zonder het gebruik van synthetische chemicaliën zoals kunstmest en pesticiden. Deze cijfers tonen aan dat er een sterke wereldwijde betrokkenheid is bij biologische productiemethoden. Als u geïnteresseerd bent in milieu-duurzaamheid en gezondheid, kunt u deze statistiek zien als een positief teken van consistente inzet voor biologische landbouwpraktijken over de hele wereld.

In Vlaanderen is de biologische landbouw gegroeid met 6% in 2019.

Uit de gegevens blijkt dat de biologische landbouw in Vlaanderen in 2019 met 6% is gegroeid. Dit betekent dat er een toename is waargenomen in de productie van biologische goederen of in de omvang van biologisch land dat wordt gebruikt voor de landbouw. Een groei van 6% kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het zou kunnen betekenen dat meer boeren biologische methoden zijn gaan gebruiken, of dat boeren die al biologisch werkten, hun productie hebben verhoogd. Het duidt echter in het algemeen op een positieve trend naar meer duurzame landbouwpraktijken in Vlaanderen. Dit zou goede gevolgen kunnen hebben voor het milieu, de economie, en de gezondheid van de consument. De cijfers laten echter niet zien wat de oorzaken van deze groei zijn, dus om dit volledig te begrijpen, is er wellicht meer gedetailleerde informatie nodig.

In 2019 was 16% van alle landbouwgrond in Denemarken biologisch, wat het hoogste percentage in de wereld is.

Dit betekent dat in het jaar 2019, 16% van alle beschikbare landbouwgrond in Denemarken gebruikt werd om gewassen te telen op een organische of biologische manier. Biologische landbouw is een methode die grotendeels afziet van het gebruik van synthetische pesticiden, kunstmest, GMO’s en andere soortgelijke technieken. In plaats daarvan richt biologische landbouw zich op het gebruik van natuurlijke processen, waardoor het over het algemeen milieuvriendelijker is. Onthoud dat deze 16% het hoogste percentage in de wereld is. Dat wil zeggen, geen enkel ander land had, in verhouding tot zijn totale landbouwgrond, zoveel procent aan grond die biologisch werd bewerkt als Denemarken. Dit illustreert de sterke betrokkenheid van Denemarken bij duurzame landbouwpraktijken.

De verkoop van biologisch voedsel in Duitse supermarkten en discounters nam tussen 2017 en 2020 toe met gemiddeld 9% per jaar.

Deze statistiek geeft aan dat de verkoop van biologische producten in Duitse supermarkten en discounters de afgelopen jaren flink is toegenomen. Tussen 2017 en 2020, groeide deze sector met een gemiddeld percentage van 9% per jaar. Dit betekent dat elk jaar, de verkoop van biologische voedselproducten met bijna een tiende toenam. Met andere woorden, u zou kunnen zien dat er elk jaar een grotere vraag naar en interesse in biologisch voedsel in Duitsland is. Deze toename kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals een groeiend bewustzijn van gezondheidskwesties, milieuoverwegingen en wellicht een verandering in consumentengedrag in het algemeen richting duurzamere producten.

De consumptie van biologische producten in Frankrijk is in 2019 met 15% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze statistiek geeft aan dat er in Frankrijk in het jaar 2019 een aanzienlijke toename in de consumptie van biologische producten was ten opzichte van het voorgaande jaar. Een stijging van 15% betekent dat voor elke 100 eenheden van biologische producten die in 2018 werden geconsumeerd, er 115 eenheden werden geconsumeerd in 2019. Dit toont aan dat de vraag naar en/of het aanbod van biologische producten is toegenomen. Het kan ook wijzen op een verandering in het consumentengedrag, waarbij meer mensen kiezen voor biologische producten vanwege hun voordelen voor de gezondheid of het milieu. Voor u als consument, producent of beleidsmaker kan dit belangrijke inzichten geven over huidige trends en voorkeuren in de voedselmarkt.

Referenties

0. – https://www.boerenbusiness.nl

1. – https://www.cbs.nl

2. – https://www.motivaction.nl

3. – https://www.francebleu.fr

4. – https://www.statista.com

5. – https://voeding-en-fitness.nl

6. – https://www.biojournaal.nl

7. – https://www.nature.com

8. – https://www.fibl.org

9. – https://lv.vlaanderen.be

10. – https://www.rijksoverheid.nl

11. – https://ec.europa.eu

Originally posted 2023-11-14 12:15:03.

Inhoudsopgave