a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Print On Demand Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

“U kunt een uitgebreid en up-to-date overzicht verwachten van de nieuwste statistieken en trends in de Print On Demand branche, met inzichten die u kunnen helpen bij het optimaliseren van uw strategieën.”

 • De wereldwijde marktwaarde van print on demand was in 2019 $22,5 miljard,
 • De wereldwijde marktwaarde voor print on demand wordt geschat op $34,5 miljard in 2027,
 • De gemiddelde jaarlijkse groei (CAGR) van print on demand wordt geschat op 9,8% van 2021 tot 2027,
 • 87% van de zelf uitgegeven boeken waren in 2018 op aanvraag geprint,
 • 60% van de volwassen consumenten heeft in 2021 ten minste één print-on-demand product gekocht,
 • De verkopen via mobiele apparaten in de print-on-demand markt moeten naar verwachting groeien met een CAGR van 22.3%,
 • 67% van de totale waarde in de print-on-demand sector komt in 2019 van online kanalen,
 • De markt voor print on demand T-shirts zal naar verwachting in 2025 $10 miljard bereiken,
 • Print-on-demand drop shipping omvat momenteel 33% van de totale e-commerce markt,
 • Meer dan 50% van de print on demand-verkopers in 2020 waren vrouwen,
 • Eén op de vijf millennials koopt ten minste eens per maand een print on demand-product,

Actuele Print On Demand Statistieken

De wereldwijde marktwaarde van print on demand was in 2019 $22,5 miljard,

De statistiek die u leest verwijst naar de wereldwijde marktwaarde van print on demand, die in 2019 op $22,5 miljard werd geschat. Print on demand is een bedrijfsmodel waarbij producten (meestal boeken of kleding) pas worden gedrukt nadat een bestelling is geplaatst, waardoor er vrijwel geen voorraadkosten zijn. Deze industrie is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het genoemde bedrag van $22,5 miljard is een economische waardeberekening van de totale omzet die wereldwijd door deze industrie is gemaakt. Deze statistiek toont dus de economische impact en het succes van de print on demand-industrie in dat bepaalde jaar.

De wereldwijde marktwaarde voor print on demand wordt geschat op $34,5 miljard in 2027,

In simpele bewoordingen betekent de bewering dat de wereldwijde marktwaarde voor print on demand in 2027 naar verwachting $34,5 miljard zal bedragen, dat de totale geldwaarde van alle print on demand producten en diensten die wereldwijd worden verkocht naar verwachting $34,5 miljard zal bereiken in het jaar 2027. Met print on demand bedoelen we een bedrijfsmodel waarin producten pas worden geprint en geproduceerd nadat een klant een specifieke bestelling heeft geplaatst. Dit helpt bedrijven om overproductie en verspilling te voorkomen. De cijfers van $34,5 miljard weerspiegelen de verwachte groei en het toenemende belang van deze industrie in de wereldeconomie in de komende jaren. U, als lezer, kunt deze informatie gebruiken om inzicht te krijgen in de toekomstige trends en mogelijkheden in de print on demand industrie.

De gemiddelde jaarlijkse groei (CAGR) van print on demand wordt geschat op 9,8% van 2021 tot 2027,

De term ‘jaarlijkse gemiddelde groei’ of CAGR (Compound Annual Growth Rate) is een term die wordt gebruikt om de gemiddelde groeisnelheid over een reeks jaren uit te drukken. In dit specifieke geval verwijst het naar de verwachte groeisnelheid van de ‘print-on-demand’ branche. Volgens de gegeven statistiek wordt voorspeld dat de print-on-demand sector van 2021 tot 2027 elk jaar gemiddeld met 9,8% zal groeien. Dit betekent dat als de sector in 2021 een bepaalde grootte heeft, men verwacht dat deze grootte elk jaar met ongeveer 9,8% zal toenemen tot het jaar 2027. Daarbij is de groei samengesteld, wat inhoudt dat de groei elk jaar wordt berekend op basis van de nieuwe, grotere omvang van de sector. Dus u kunt verwachten dat de print-on-demand industrie aanzienlijk zal groeien in de komende jaren.

87% van de zelf uitgegeven boeken waren in 2018 op aanvraag geprint,

Deze statistiek geeft aan dat in 2018 een groot percentage, namelijk 87%, van de zelf uitgegeven boeken niet via traditionele methoden werd geproduceerd, maar op aanvraag werd geprint. Dit betekent dat in plaats van dat er een grote hoeveelheid boeken in één keer werd gedrukt, de boeken individueel werden geprint wanneer er een bestelling voor was gedaan. De term ‘zelf uitgegeven boeken’ verwijst hier naar boeken die door de auteurs zelf zijn gepubliceerd in plaats van door een traditionele uitgeverij. Deze aanpak kan kostenbesparend zijn omdat er geen voorraad onverkochte boeken overblijft en het minimaliseert tevens het risico voor de schrijver. Voor u als lezer betekent dit dat uw boek pas gedrukt wordt nadat u de aankoop heeft gedaan.

60% van de volwassen consumenten heeft in 2021 ten minste één print-on-demand product gekocht,

Deze statistiek wijst erop dat in het jaar 2021, 60% van de volwassen consumenten ten minste één keer een aankoop heeft gedaan van een product dat op aanvraag is gedrukt, ook bekend als print-on-demand. Dit houdt in dat zes op de tien volwassenen een gepersonaliseerd of uniek product hebben gekocht dat pas wordt gedrukt of geproduceerd op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, het kan om verschillende items gaan, zoals boeken, kleding, of andere voorwerpen met unieke ontwerpen of inhoud. Dit markeert een aanzienlijk mate van consumentenparticipatie in de print-on-demand industrie. Deze trend kan op zijn beurt verschillende economische en bedrijfsmatige implicaties hebben in termen van productie-efficiëntie, voorraadbeheer, duurzaamheid en de groei van online retail.

De verkopen via mobiele apparaten in de print-on-demand markt moeten naar verwachting groeien met een CAGR van 22.3%,

Deze statistiek geeft inzicht in de verwachte groei van verkopen in de print-on-demand markt via mobiele apparaten. CAGR staat voor de Engelse term ‘Compound Annual Growth Rate’, wat in het Nederlands ‘samengestelde jaarlijkse groeivoet’ betekent. Het is een maatstaf om de gemiddelde groeisnelheid over een bepaalde periode uit te drukken. In dit geval betekent het dat de verkopen via mobiele apparaten volgens de voorspellingen elk jaar met 22,3% moeten toenemen. Dit betekent niet dat de groei elk jaar precies 22,3% is, maar dat dit het gemiddelde is over de gehele periode. Het houdt rekening met het samengesteld effect, dat wil zeggen dat de groei elk jaar wordt berekend op basis van de nieuw bijgekomen waarde van het voorgaande jaar. Bijvoorbeeld, als de verkopen het eerste jaar €100 zijn en er een groei van 22,3% is, dan is de waarde na één jaar €122,3. Maar het jaar daarna wordt die 22,3% berekend over deze €122,3 in plaats van de oorspronkelijke €100. Door dit samengestelde effect is de uiteindelijke groei, gemeten over meerdere jaren, veel groter dan wanneer u elk jaar simpelweg 22,3% van de oorspronkelijke €100 zou optellen. Het is een duidelijke indicatie dat het gebruik van mobiele apparaten voor aankopen in de print-on-demand markt belangrijker wordt.

67% van de totale waarde in de print-on-demand sector komt in 2019 van online kanalen,

Uit de gegeven statistiek kunnen we afleiden dat in 2019 tweederde (ofwel 67%) van de totale omzet in de print-on-demand sector afkomstig was van online kanalen. Print-on-demand is een bedrijfsmodel waarbij producten pas worden gedrukt nadat een klant een bestelling heeft geplaatst. Deze sector omvat producten zoals boeken, kleding en andere bedrukbare items. Online kanalen verwijzen naar verkoopplatforms zoals websites en apps. Dus, dit cijfer suggereert dat het grootste deel van de verkopen in deze sector in 2019 via internet is gedaan. Het onderstreept het belang van online commerce in de huidige economie. Zo ziet u, het juiste gebruik van digitale kanalen kan een aanzienlijk verschil maken voor het succes van bedrijven in industrieën zoals print-on-demand.

De markt voor print on demand T-shirts zal naar verwachting in 2025 $10 miljard bereiken,

Uit de aangehaalde statistiek blijkt dat de markt voor ‘print on demand’ T-shirts aanzienlijk zal groeien. De verwachting is dat deze markt in 2025 een indrukwekkende waarde van 10 miljard dollar zal bereiken. ‘Print on demand’ betekent dat T-shirts pas worden gedrukt na aankoop door de klant. Dit betekent dat er geen voorraad nodig is, waardoor de kosten en risico’s voor bedrijven verminderen. Deze groeicijfers duiden op een stijgende vraag naar gepersonaliseerde T-shirts en een groeiende waardering voor dit bedrijfsmodel. Het impliceert ook dat er mogelijkheden zijn voor bedrijven die zich in deze sector bevinden of overwegen in te treden. Als u al actief bent op deze markt of erover nadenkt om te beginnen, is het de moeite waard om deze groeiende vraag in overweging te nemen.

Print-on-demand drop shipping omvat momenteel 33% van de totale e-commerce markt,

De statistiek die u heeft aangegeven, verklaart dat print-on-demand drop shipping momenteel een derde (33%) van de totale e-commerce markt omvat. Dit betekent dat, van alle transacties en economische activiteiten die op het internet plaatsvinden (ook wel bekend als de e-commerce markt), 33% te maken heeft met print-on-demand drop shipping. Dit bedrijfsmodel houdt in dat producten pas worden gedrukt en verzonden nadat de klant een bestelling heeft geplaatst. Dit omvat vaak items zoals bedrukte T-shirts, mokken, posters en boeken. Het kan zowel op maat gemaakte artikelen als bulkbestellingen omvatten. Het belangrijke punt hier is dat deze producten niet worden geproduceerd totdat er een werkelijke vraag is, vandaar de term ‘print-on-demand’. Het feit dat het 33% van de e-commerce markt omvat, toont aan hoe populair dit bedrijfsmodel is geworden in het digitale tijdperk.

Meer dan 50% van de print on demand-verkopers in 2020 waren vrouwen,

Deze statistiek betekent dat in 2020, de meerderheid van de mensen die print on demand-producten verkochten, vrouwen waren. Print on demand is een bedrijfsmodel waarbij producten pas worden gedrukt nadat de klant zijn bestelling heeft gedaan. Dit voorkomt onnodig voorraadbeheer en verspilling. Deze statistiek kan wijzen op een toenemende participatie van vrouwen in deze vorm van e-commerce. Het is belangrijk om op te merken dat, hoewel deze statistiek een positief beeld schetst van gendergelijkheid in de print on demand-sector, het niet noodzakelijkerwijs een weerspiegeling is van het bredere beeld in alle industriesectoren. U, als lezer, kunt deze informatie gebruiken om een beter inzicht te krijgen in het demografische profiel van print on demand-verkopers.

Eén op de vijf millennials koopt ten minste eens per maand een print on demand-product,

De statistiek die u ziet, geeft aan dat een vijfde van de millennials, wat neerkomt op 20% van die demografische groep, minimaal een keer per maand een ‘print on demand’-product koopt. Onder ‘print on demand’-producten verstaan we producten die pas worden gedrukt of vervaardigd nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, zoals boeken, kledingstukken of andere artikelen met een gepersonaliseerd design. Dit kan erop wijzen dat millennials waarde hechten aan personalisatie en uniciteit in hun aankopen, en/of dat ze bedrijven die gebruikmaken van print-on-demand-technologieën steunen om overproductie en verspilling te vermijden. Het kan ook aangeven dat ze graag online winkelen, waar print-on-demand-diensten vaak te vinden zijn.

Referenties

0. – https://www.fortunebusinessinsights.com

1. – https://www.bowker.com

2. – https://ecommerce-platforms.com

3. – https://www.marketsandmarkets.com

4. – https://www.businesswire.com

5. – https://financesonline.com

6. – https://www.popsugar.com

7. – https://www.absolutemarketsinsights.com

8. – https://www.grandviewresearch.com

Originally posted 2023-11-14 12:15:25.

Inhoudsopgave