a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Rehab Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een diepgaand en actueel overzicht verwachten van de nieuwste rehab statistieken, inclusief relevante data en analyses om u te helpen de huidige stand van zaken in de revalidatiezorg te begrijpen.

 • Ongeveer 21 miljoen Amerikanen hebben minstens één verslaving, maar slechts 10% van hen krijgt behandeling,
 • Bijna 300.000 mensen zullen hun verslaving overleven en medische behandeling nodig hebben om hun leven te herstellen,
 • Ongeveer 80% van de mensen die voor hun verslaving hulp zoeken op poliklinische basis, blijven tot een jaar schoon,
 • Jaarlijks sterven meer dan 70.000 Amerikanen aan een drugsoverdosis,
 • Slechts 23% van de mensen die beroepsmatig worden behandeld voor een alcoholprobleem, heeft voorafgaand aan de behandeling aangegeven een probleem met alcohol te hebben,
 • In 2018 hadden bijna 9 miljoen Amerikanen zowel een geestelijke gezondheidsstoornis als een verslaving,
 • Jaarlijks worden in de VS 2,5 miljoen ziekenhuisopnames en bijna 5 miljoen noodgevallen veroorzaakt door drugsgebruik,
 • In 2018 werd geschat dat 20,3 miljoen mensen in de VS een verslaving hadden,
 • Het aantal mensen dat voor alcoholisme wordt behandeld, is met ongeveer 25% toegenomen,
 • Van de volwassenen die in 2018 een verslaving op grote schaal hadden, kreeg slechts 13,3% enige vorm van behandeling,
 • In Nederland ondergingen 25.500 verslaafden een gespecialiseerde behandeling voor drugsmisbruik in 2016,
 • Ongeveer 13,5% van de Nederlanders van 15-64 jaar had weleens een ongeoorloofd medicijn genomen,
 • Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stierven er wereldwijd in 2015 3,3 miljoen mensen als gevolg van alcoholgebruik,
 • Jaarlijks sterven er ruim 400.000 mensen aan de gevolgen van roken in de Verenigde Staten,

Actuele Rehab Statistieken

Ongeveer 21 miljoen Amerikanen hebben minstens één verslaving, maar slechts 10% van hen krijgt behandeling,

Deze statistiek geeft aan dat verslaving een significant probleem is in de Verenigde Staten. Het beweert dat ongeveer 21 miljoen Amerikanen worstelen met ten minste één vorm van verslaving. Dit is niet beperkt tot drugs of alcohol alleen – het kan ook gaan over verslaving aan gokken, eten, seks, etc. Echter, wat echt zorgwekkend is aan deze statistiek, is het feit dat slechts 10% van deze mensen daadwerkelijk behandeling krijgen voor hun verslaving. Dit betekent dat een overweldigende 90% van de mensen met een verslaving geen hulp of behandeling krijgt. Misschien komt dit door stigma, financiële beperkingen, of een gebrek aan toegankelijke hulpbronnen. Hoe dan ook, u kunt zich voorstellen dat dit een ernstige invloed heeft op de samenleving en het leven van deze individuen.

Bijna 300.000 mensen zullen hun verslaving overleven en medische behandeling nodig hebben om hun leven te herstellen,

Deze statistiek houdt in dat bijna 300.000 mensen hun afhankelijkheid of verslaving zullen overwinnen, maar nog steeds medische behandeling nodig hebben om hun leven weer op orde te krijgen. U moet zich voorstellen dat, hoewel deze mensen de strijd tegen de verslaving hebben gewonnen, hun herstelproces verder gaat dan alleen het stoppen met het misbruik van de substantie of het gedrag waaraan ze verslaafd waren. Dit proces kan de behandeling van zowel fysieke als emotionele aspecten omvatten. Het kan ook hulp bij sociale re-integratie, het weer oppakken van werk, financieel advies en andere levensterreinen inhouden. Het is dus een omvangrijk en complex proces dat deskundige medische bijstand vereist, en daarom is deze statistiek van groot belang in het omkeren van de gevolgen van verslaving.

Ongeveer 80% van de mensen die voor hun verslaving hulp zoeken op poliklinische basis, blijven tot een jaar schoon,

De statistiek die u aangehaald heeft, beweert dat ongeveer 80% van de mensen die hulp zoeken voor hun verslaving op een poliklinische basis, erin slagen om tot een jaar clean te blijven. Dit betekent dat 4 op de 5 mensen die actief stappen ondernemen om hun verslaving te overwinnen, erin slagen om tot een heel jaar lang geen terugval te hebben. Poliklinische hulp kan bestaan uit een reeks diensten, waaronder therapie en medicatie. Het is belangrijk om te onthouden dat dit niet noodzakelijk betekent dat ze na dat jaar niet terugvallen, maar deze statistiek geeft hoop en ondersteunt het bewijs voor de effectiviteit van poliklinische behandelingen bij het aanpakken van verslavingen. Deze cijfers benadrukken ook het belang van het zoeken naar hulp en het ondernemen van actie wanneer men worstelt met verslavingsproblemen.

Jaarlijks sterven meer dan 70.000 Amerikanen aan een drugsoverdosis,

Deze statistiek van meer dan 70.000 Amerikanen die jaarlijks aan een drugsoverdosis sterven, is vrij alarmerend. Het lijkt misschien onwerkelijk, maar het is een somber feit dat deze cijfers de harde realiteit illustreren. Om u een perspectief te geven, betekent dit dat er gemiddeld ongeveer 192 sterfgevallen per dag zijn, wat neerkomt op 8 per uur. Deze doden kunnen variëren van jonge mensen die experimenteerden met drugs tot mensen die worstelen met een langdurige verslaving. Het soort drugs dat bij deze overdoses betrokken is, kan alles zijn, van illegale stoffen zoals heroïne tot op recept verstrekte pijnstillers. Dit hoge aantal sterfgevallen door overdosis in de Verenigde Staten onderstreept de ernst en urgentie van de voortdurende drugscrisis in het land.

Slechts 23% van de mensen die beroepsmatig worden behandeld voor een alcoholprobleem, heeft voorafgaand aan de behandeling aangegeven een probleem met alcohol te hebben,

Deze statistiek geeft aan dat slechts 23% van de mensen die professioneel worden behandeld voor alcoholproblemen, zelf vóór de behandeling erkende dat ze een probleem met alcohol hadden. Dit betekent dat de meerderheid van de mensen die een behandeling ondergaan voor alcoholproblemen, hun probleem niet hebben erkend of zijn zich hiervan niet bewust, voordat ze met de behandeling begonnen. Dat kan mogelijk komen doordat het vaak moeilijk is voor mensen om hun eigen verslaving objectief te beoordelen, of misschien willen ze de realiteit ontlopen uit schaamte of ontkenning. Ook kunnen anderen in hun omgeving de ernst van het probleem hebben ingezien en hen hebben aangespoord om hulp te zoeken. Deze statistiek laat zien hoe belangrijk het is om voorlichting en bewustwording rond alcoholmisbruik te bevorderen, zodat mensen die worstelen met alcohol vroegtijdig hulp kunnen zoeken.

In 2018 hadden bijna 9 miljoen Amerikanen zowel een geestelijke gezondheidsstoornis als een verslaving,

De statistiek die u hier heeft geeft aan dat er in 2018 bijna 9 miljoen Amerikanen waren die zowel een geestelijke gezondheidsstoornis als een verslaving hadden. Dit betekent dat deze mensen te maken hebben gehad met twee zeer complexe zaken tegelijk: de problematiek rond hun geestelijke gezondheid én die van verslaving. In veel gevallen kan de één de ander versterken, wat de behandeling van beide aandoeningen ingewikkeld maakt. Deze gegevens tonen aan hoe prevalent en onderling verbonden deze problemen in onze samenleving zijn. Het vestigt de aandacht op de noodzaak om passende hulp en ondersteuning te bieden voor mensen die met deze beide kwesties te maken hebben.

Jaarlijks worden in de VS 2,5 miljoen ziekenhuisopnames en bijna 5 miljoen noodgevallen veroorzaakt door drugsgebruik,

De statistiek stelt dat er in de Verenigde Staten jaarlijks 2,5 miljoen ziekenhuisopnames en bijna 5 miljoen noodgevallen zijn die veroorzaakt worden door drugsgebruik. Dit betekent dat er elk jaar 2,5 miljoen keer iemand vanwege drugsgebruik in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Dit zou kunnen zijn vanwege een overdosis, een slechte reactie op de drug, of een andere gerelateerde ziekte of blessure. Daarnaast zijn er nog bijna 5 miljoen gevallen waarin er een spoedeisende hulp nodig is, die ook direct gerelateerd is aan drugsgebruik. Dit kunnen situaties zijn zoals een plotselinge ziekte of een ongeluk veroorzaakt onder invloed van drugs. Deze cijfers geven u een indicatie van de enorme impact van drugsgebruik op de samenleving en de gezondheidszorg in de Verenigde Staten.

In 2018 werd geschat dat 20,3 miljoen mensen in de VS een verslaving hadden,

Uit de statistieken blijkt dat in 2018 ongeveer 20,3 miljoen mensen in de Verenigde Staten te maken hadden met een vorm van verslaving. Dit getal omvat diverse vormen van verslaving, waaronder die aan alcohol, drugs of bepaalde gedragingen. Deze schatting is meer dan alleen een cijfer; het onderstreept een belangrijk sociaal en gezondheidsprobleem dat miljoenen individuen en hun families in de VS treft. Het toont ook de impact van verslaving op de Amerikaanse samenleving in termen van gezondheidszorgkosten, misdaad en productiviteitsverlies. Het is echter belangrijk op te merken dat statische cijfers slechts een deel van het verhaal vertellen. Achter elk aantal schuilt een individu met zijn of haar eigen unieke strijd en verhaal. U, als lezer, zou dit in gedachten moeten houden terwijl u deze statistieken interpreteert.

Het aantal mensen dat voor alcoholisme wordt behandeld, is met ongeveer 25% toegenomen,

De statistiek die u hier ziet, laat zien dat er een stijging is van ongeveer 25% in het aantal mensen dat wordt behandeld voor alcoholisme. Dit wil zeggen dat er vergeleken met een eerdere periode, een kwart meer mensen hulp zoeken of krijgen voor hun alcoholprobleem. Deze toename kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat alcoholmisbruik is toegenomen, maar het zou ook kunnen dat er simpelweg meer aandacht is voor het probleem en dat meer mensen hulp zoeken. Het is ook mogelijk dat de toegang tot of de beschikbaarheid van behandelingsprogramma’s is verbeterd. Het belangrijkste is echter dat deze stijging aangeeft dat alcoholisme een groeiend probleem is waar we aandacht aan moeten besteden.

Van de volwassenen die in 2018 een verslaving op grote schaal hadden, kreeg slechts 13,3% enige vorm van behandeling,

Dit statistiek suggereert dat van alle volwassenen die in 2018 een omvangrijke verslaving hadden, slechts een klein deel, namelijk 13,3%, enige vorm van behandeling kreeg. Hiermee wordt aangegeven dat onder mensen met een ernstige verslaving, het overgrote deel verstoken blijft van de nodige hulp en behandeling. Verslaving kan verschillende vormen hebben, van het gebruik van alcohol en drugs tot gedragsverslavingen zoals gokken. Behandeling kan ook veelvormig zijn, inclusief therapie, medicatie en ondersteuningsgroepen. Het lage percentage van diegenen die behandeling ontvangen, toont aan dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de mensen die hulp nodig hebben en degenen die deze daadwerkelijk ontvangen. Hieruit zou u kunnen afleiden dat er maatregelen nodig zijn om deze kloof te dichten en meer mensen met ernstige verslavingen toegang te geven tot de zorg die ze nodig hebben.

In Nederland ondergingen 25.500 verslaafden een gespecialiseerde behandeling voor drugsmisbruik in 2016,

Uit de statistieken blijkt dat er in Nederland in het jaar 2016 25.500 mensen met een verslaving een gespecialiseerde behandeling voor drugsmisbruik hebben ondergaan. Dit betekent dat deze mensen, die worstelden met hun verslaving aan drugs, hulp hebben gezocht bij deskundige instellingen of specialisten. Dit konden zowel privé-instellingen zijn als overheidsinstellingen die gespecialiseerde zorg en therapieën bieden, gericht op het bestrijden en overwinnen van de verslaving. Hoewel het een aanzienlijk aantal is, houdt u er rekening mee dat deze statistieken alleen de mensen bevatten die een behandeling hebben gezocht en niet degenen die nog worstelen met verslaving maar nog geen hulp hebben gezocht of ontvangen.

Ongeveer 13,5% van de Nederlanders van 15-64 jaar had weleens een ongeoorloofd medicijn genomen,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 13,5% van de Nederlanders in de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar weleens een ongeoorloofd medicijn heeft genomen. Dit betekent dat volgens de onderzoeksgegevens ongeveer 1 op de 7 personen in deze leeftijdscategorie aangeeft minstens een keer een medicijn te hebben gebruikt dat niet door een arts was voorgeschreven of dat op een niet goedgekeurde manier werd gebruikt. Het kan ook verwijzen naar het gebruik van medicijnen die voor een andere persoon zijn bedoeld. Dit percentage geeft inzicht in de prevalentie van ongeoorloofd medicijngebruik onder jonge en middelbare volwassenen in Nederland.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stierven er wereldwijd in 2015 3,3 miljoen mensen als gevolg van alcoholgebruik,

Uit de statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat er wereldwijd in 2015 maar liefst 3,3 miljoen mensen zijn gestorven als gevolg van alcoholgebruik. Dit houdt in dat deze personen zijn overleden aan ziektes of aandoeningen die direct gerelateerd kunnen worden aan het consumeren van alcohol. Het kan gaan om aandoeningen zoals levercirrose en verschillende vormen van kanker, maar ook ongevallen onder invloed van alcohol vallen hieronder. Deze cijfers tonen aan hoe groot de impact is van alcohol op onze mondiale gezondheid en hoe belangrijk het is om bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van alcoholgebruik.

Jaarlijks sterven er ruim 400.000 mensen aan de gevolgen van roken in de Verenigde Staten,

Deze statistiek geeft aan dat er jaarlijks meer dan 400.000 mensen sterven als gevolg van roken in de Verenigde Staten. Roken is een zeer schadelijke gewoonte met aanzienlijke gezondheidsrisico’s. Wanneer u de cijfers van 400.000 sterfgevallen per jaar ziet, betekent dit dat er dagelijks ongeveer 1.095 doden zijn. Deze sterfgevallen zijn niet alleen te wijten aan roken zelf, maar ook aan gezondheidsproblemen veroorzaakt door passief roken. Dit aantal slachtoffers is ook inclusief mensen die sterven aan aandoeningen die verband houden met tabaksgebruik, zoals hart- en vaatziekten en longkanker. Deze statistiek benadrukt het belang van het ontmoedigen van tabaksgebruik en het bevorderen van stoppen met roken om levens te redden.

Referenties

0. – https://www.who.int

1. – https://www.drugabuse.gov

2. – https://www.emcdda.europa.eu

3. – https://www.cdc.gov

4. – https://journalistsresource.org

5. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov

6. – https://www.samhsa.gov

7. – https://www.addictioncenter.com

8. – https://www.niaaa.nih.gov

Originally posted 2023-11-14 12:15:25.

Inhoudsopgave