a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Relatie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel en grondig overzicht verwachten van de meest recente relatiestatistieken, inclusief nieuwe gegevens die inzichten bieden in moderne verhoudingen en trends.

 • Uit een studie in 2019 blijkt dat 18% van de Nederlandse bevolking alleenstaand is,
 • Uit onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlandse huwelijken eindigen in een scheiding,
 • In 2020 waren er in Nederland 7.6% minder huwelijken dan in 2019,
 • Volgens een onderzoek vindt 20% van de mensen hun partner via internet,
 • Uit een onderzoek van 2015 blijkt dat 15% van de gescheiden mensen binnen vijf jaar na de scheiding hertrouwen,
 • Uit een onderzoek blijkt dat één op de drie huwelijken tussen mensen met verschillende nationaliteiten eindigt in scheiding,
 • Volgens een onderzoek van CBS, is het percentage mensen dat samenwoont zonder te trouwen in Nederland gestegen van 5% in 1988 tot 25% in 2018,
 • In 2019 waren er in Nederland bijna 91 duizend huwelijken gesloten,
 • Volgens een onderzoek van het CBS, is de gemiddelde leeftijd waarop mannen voor het eerst trouwen 31,2 jaar,
 • Uit een onderzoek blijkt dat 44% van de scheidingen plaatsvindt binnen de eerste 10 jaar van het huwelijk,
 • Volgens een onderzoek scheiden mensen gemiddeld na 14,6 jaar huwelijk,

Actuele Relatie Statistieken

Uit een studie in 2019 blijkt dat 18% van de Nederlandse bevolking alleenstaand is,

Uit de genoemde statistiek van 2019, blijkt dat 18% van de Nederlandse bevolking op dat moment alleenstaand was. Dit betekent dat bijna een vijfde van alle mensen in Nederland in 2019 geen relatie hadden, niet getrouwd waren, of niet in een levenspartnerschap samenleefden. Alleenstaand zijn kan ook betekenen dat iemand geen huisgenoten of familieleden heeft waarmee ze op hetzelfde adres wonen. Hoewel dit niet per se een negatief gegeven is, kan het wel implicaties hebben voor factoren zoals eenzaamheid, economische zekerheid, of behoefte aan woningen voor alleenstaanden in Nederland. Deze statistiek biedt waardevolle inzichten voor beleidsmakers, sociale dienstverleners, en anderen die geïnteresseerd zijn in de sociaaleconomische gezondheid van de Nederlandse samenleving.

Uit onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlandse huwelijken eindigen in een scheiding,

Uit de vermelde statistiek blijkt dat, gebaseerd op het onderzoek, de helft van de huwelijken in Nederland uiteindelijk leidt tot een scheiding. Dit betekent dat 50% van de getrouwde koppels in Nederland hun huwelijk officieel beëindigen door middel van een wettelijke scheiding. Het is belangrijk om op te merken dat dit percentage een algemene benadering is en individuele situaties kunnen variëren. Deze statistiek geeft een inzicht in de frequentie van scheidingen en geeft aan dat scheidingen in Nederland een gemeenschappelijk verschijnsel zijn. Hoewel verontrustend, helpt het ook bij het schetsen van een realistisch beeld van de huwelijkse staat in Nederland, wat kan bijdragen aan beleidsvorming en begeleiding op het gebied van huwelijks- en gezinsleven.

In 2020 waren er in Nederland 7.6% minder huwelijken dan in 2019,

De statistiek ‘In 2020 waren er in Nederland 7.6% minder huwelijken dan in 2019,’ geeft aan dat het totale aantal huwelijken dat in 2020 in Nederland werd voltrokken, 7.6% minder was dan het aantal huwelijken in 2019. Dit betekent dat als we kijken naar de hoeveelheid mensen die in 2020 in Nederland zijn getrouwd, dit aantal aanzienlijk lager is dan het jaar ervoor. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals economische factoren, demografische veranderingen of, zeer waarschijnlijk in dit geval, de gevolgen van de COVID-19 pandemie die ertoe leidde dat minder mensen ervoor kozen om te trouwen of hun huwelijk uitstelden. Hierdoor ziet u een daling van 7.6% in het totaal aantal huwelijken in vergelijking met het voorgaande jaar.

Volgens een onderzoek vindt 20% van de mensen hun partner via internet,

Uit recent onderzoek blijkt dat 20% van de mensen hun partner via het internet vindt. Dit betekent dat één op de vijf mensen hun romantische partner online ontmoet, via kanalen zoals datingwebsites of sociale media. Dit percentage geeft ook aan dat internet een belangrijke rol speelt in de moderne datingwereld. Hoewel het merendeel van de mensen, 80%, hun partner nog op traditionele manieren ontmoet, zoals door vrienden, op het werk of tijdens evenementen, is online daten een significant en groeiend pad naar romantische relaties. Het is dus duidelijk, u bent zeker niet alleen als u overweegt het internet te gebruiken bij uw zoektocht naar een partner.

Uit een onderzoek van 2015 blijkt dat 15% van de gescheiden mensen binnen vijf jaar na de scheiding hertrouwen,

Uit een onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd, zou u kunnen concluderen dat het voorkomen van een hertrouwen na een scheiding relatief klein is. Het blijkt namelijk dat slechts 15% van de mensen die een scheiding hebben ondergaan, binnen een periode van vijf jaar na de scheiding, ervoor kiest om opnieuw in het huwelijksbootje te stappen. Dit betekent dat de meerderheid, dus 85% van de gescheiden individuen, binnen deze periode niet hertrouwt. Dit kan variërende redenen hebben, zoals het verlies van vertrouwen in het instituut van het huwelijk, de behoefte aan persoonlijke vrijheid of het vermijden van de financiële en emotionele stress die een huwelijk kan veroorzaken.

Uit een onderzoek blijkt dat één op de drie huwelijken tussen mensen met verschillende nationaliteiten eindigt in scheiding,

Deze statistiek geeft aan dat bij huwelijken waarbij de partners verschillende nationaliteiten hebben, één op de drie tot een scheiding leidt. Dit betekent dat voor elke drie van dergelijke gemengde nationaliteitshuwelijken, één tot een scheiding komt. Het belicht de mogelijke uitdagingen die koppels kunnen tegenkomen wanneer ze uit verschillende culturele achtergronden komen, zoals problemen met communicatie, verschillen in opvattingen of waarden, of andere factoren die kunnen leiden tot onenigheid of conflict. Echter, het is belangrijk om te onthouden, u als lezer, dat statistieken generaties zijn en niet van toepassing zijn op elk individueel huwelijk. Elk koppel is uniek en vele factoren kunnen bijdragen aan de stabiliteit of instabiliteit van een huwelijk.

Volgens een onderzoek van CBS, is het percentage mensen dat samenwoont zonder te trouwen in Nederland gestegen van 5% in 1988 tot 25% in 2018,

Het rapport van het CBS geeft aan dat het percentage mensen in Nederland dat ervoor kiest om samen te wonen zonder te trouwen aanzienlijk is gestegen in de loop van dertig jaar. In 1988 koos slechts 5% van de mensen in Nederland voor deze levensstijl, terwijl dit in 2018 was gestegen tot 25%. Dit betekent dat een kwart van de mensen in Nederland in 2018 heeft besloten om een partnerschap aan te gaan door samen te wonen zonder officiële huwelijksplechtigheid. Dit kan een indicatie zijn voor een verschuiving in sociale normen en waarden, waarbij het traditionele huwelijk niet langer als enige optie wordt beschouwd voor koppels die een gedeeld leven willen leiden. De toename kan ook gekoppeld worden aan sociale, economische of juridische factoren zoals de legalisering van het geregistreerd partnerschap in Nederland in 1998. Dit zijn interessante trends voor ons allen, en zeker voor u als lezer, om bij stil te staan.

In 2019 waren er in Nederland bijna 91 duizend huwelijken gesloten,

In 2019 werden er in Nederland bijna 91 duizend huwelijken gesloten. Dit aantal weerspiegelt het totale aantal koppels dat in dat jaar voor de wet is getrouwd. Bij het interpreteren van deze statistiek dient u in gedachte te houden dat dit allerlei soorten huwelijken kan omvatten, van eerste huwelijken tot hertrouwen na echtscheiding of overlijden van een partner. Het is ook belangrijk op te merken dat deze cijfers waarschijnlijk zullen variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van factoren zoals bevolkingsgroei, sociale trends en wijzigingen in de wetgeving.

Volgens een onderzoek van het CBS, is de gemiddelde leeftijd waarop mannen voor het eerst trouwen 31,2 jaar,

Dit statistiek, afkomstig van een onderzoek van het CBS, geeft aan dat mannen in Nederland gemiddeld voor het eerst trouwen op een leeftijd van 31,2 jaar. Dit betekent dat als we alle eerste huwelijken van mannen in Nederland bekijken, de leeftijd waarop ze trouwen over het algemeen rond deze 31,2 jaar ligt. Dit cijfer is uiteraard een gemiddelde, wat betekent dat er veel mannen zijn die voor hun 31ste trouwen maar ook veel die pas na hun 31ste huwen. Het geeft ons een algemene indicatie van de leeftijd waarop mannen in Nederland geneigd zijn om de verbintenis van het huwelijk aan te gaan. Dit is nuttige informatie om trends in huwelijksleeftijden te begrijpen en kan nuttig zijn voor beleidsmakers, sociale wetenschappers en iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen van huwelijkspatronen in Nederland.

Uit een onderzoek blijkt dat 44% van de scheidingen plaatsvindt binnen de eerste 10 jaar van het huwelijk,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat bijna de helft van de huwelijken eindigt in een scheiding binnen de eerste tien jaar. Wanneer u dit percentage, 44%, in overweging neemt, betekent dit dat bijna één op de twee koppels besluit uit elkaar te gaan en de wettelijke banden van het huwelijk te verbreken voordat ze hun eerste decennium van het samen zijn bereiken. Dit kan te wijten zijn aan een veelvoud van redenen, variërend van onverenigbaarheid tot financiële stress of andere persoonlijke conflicten. Hoewel dit cijfer niet iedereen bevat, geeft het een belangrijk beeld dat aantoont hoeveel huwelijken geen langdurige instelling zijn en geeft het inzicht in de volatiliteit van moderne romantische relaties.

Volgens een onderzoek scheiden mensen gemiddeld na 14,6 jaar huwelijk,

Deze statistiek vertelt u dat het gemiddelde aantal jaren dat getrouwde koppels samen blijven voordat ze scheiden, 14,6 jaar is. Het is het resultaat van een onderzoek dat heeft gekeken naar een groot aantal huwelijken en de duur ervan voorafgaand aan de scheiding. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit een gemiddelde is; sommige koppels kunnen scheiden na een veel kortere of langere periode en het betekent niet dat alle huwelijken na 14,6 jaar eindigen. Het geeft echter wel een algemeen beeld van de duur van huwelijken die uiteindelijk in een scheiding eindigen.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.volkskrant.nl

2. – https://www.rtlnieuws.nl

Inhoudsopgave