a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Rijden Onder Invloed Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van de nieuwste statistieken en gegevens omtrent rijden onder invloed, om u volledig te informeren over de huidige trends en ontwikkelingen op dit gebied.

 • In Nederland worden er per jaar ongeveer 17.000 mensen aangehouden wegens rijden onder invloed.
 • Ongeveer 12% van de verkeersdoden in Nederland wordt veroorzaakt door alcohol verkeerde bestuurders.
 • Jaarlijks vallen er in Nederland 75 tot 140 doden door alcoholgebruik in het verkeer.
 • Ongeveer 1,4% van de automobilisten rijdt ‘s avonds en ‘s nachts met te veel alcohol op.
 • Ongeveer 2,4% van de verkeersdodelijke slachtoffers heeft verdovende drugs gebruikt.
 • Mannen worden bijna 4,5 keer vaker aangehouden voor rijden onder invloed dan vrouwen.
 • Mannen tussen de 35 en 49 jaar worden het vaakst aangehouden voor rijden onder invloed.
 • 9% van de verkeersdoden is een bestuurder die onder invloed van alcohol of drugs was.
 • Het aantal mensen dat in 2018 hun rijbewijs moest inleveren wegens rijden onder invloed van drugs was 1.250.
 • Ongeveer 25% van alle verkeersdoden heeft betrekking op een bestuurder die onder invloed was van alcohol.
 • Bijna een derde van alle fatale ongelukken op de weg is gerelateerd aan alcohol.

Actuele Rijden Onder Invloed Statistieken

In Nederland worden er per jaar ongeveer 17.000 mensen aangehouden wegens rijden onder invloed.

Uit de aangehaalde statistiek blijkt dat in Nederland jaarlijks 17.000 mensen worden gearresteerd voor het rijden onder invloed. Dit betekent dat deze personen zijn betrapt op besturen van een voertuig terwijl ze boven de wettelijk toegestane limiet voor alcoholconsumptie zaten. Het illustreert de frequentie van dit specifieke gedrag en dient als een indicator van hoe vaak dergelijke gevallen in Nederland voorkomen. Terwijl we deze statistiek bespreken, is het voor u belangrijk om te onthouden dat rijden onder invloed niet alleen illegaal is, maar ook gedrag dat ernstig letsel of zelfs de dood kan veroorzaken. Het toont aan dat er nog steeds aanzienlijk werk te verzetten is op het gebied van preventie en bewustwording.

Ongeveer 12% van de verkeersdoden in Nederland wordt veroorzaakt door alcohol verkeerde bestuurders.

Deze statistiek geeft aan dat ongeveer 12% van alle verkeersdoden in Nederland het gevolg is van ongevallen waarbij alcohol in het spel was. Dit betekent dat van elke 100 verkeersdoden, er 12 zijn veroorzaakt door bestuurders die onder invloed waren van alcohol op het moment van het ongeval. Het is een ernstige aanduiding van het gevaar dat het besturen van voertuigen onder invloed van alcohol met zich meebrengt. Hoewel de overgrote meerderheid van de ongevallen (88%) andere oorzaken heeft, wordt een significant deel toch veroorzaakt door alcohol. Dit illustreert het belang van verantwoord rijgedrag en het naleven van de wetten met betrekking tot rijden onder invloed. Voor u als verkeersdeelnemer betekent dit dat u bewust moet zijn van de risico’s en uw bijdrage aan de veiligheid op de weg door niet te rijden na het drinken van alcohol.

Jaarlijks vallen er in Nederland 75 tot 140 doden door alcoholgebruik in het verkeer.

Uit de statistieken blijkt dat er jaarlijks tussen de 75 en 140 mensen in Nederland sterven door alcoholgebruik in het verkeer. Dit betekent dat 75 tot 140 mensen jaarlijks hun leven verliezen als gevolg van rijden onder invloed van alcohol, ofwel direct door ongelukken veroorzaakt door dronken bestuurders, ofwel indirect als gevolg van ongelukken waarbij alcohol een rol speelt. Het impliceert ook dat alcohol een significante invloed heeft op verkeersveiligheid. U, als weggebruiker, dient zich hiervan bewust te zijn. Het is van het grootste belang om de gevolgen van alcoholconsumptie te begrijpen, niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van andere weggebruikers.

Ongeveer 1,4% van de automobilisten rijdt ‘s avonds en ‘s nachts met te veel alcohol op.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 1,4% van de automobilisten ‘s avonds en ‘s nachts met een hoger alcoholgehalte dan wettelijk toegestaan rijdt. Dit betekent dat van elke 100 automobilisten die ‘s avonds en ‘s nachts rijden, er gemiddeld 1,4 meer hebben gedronken dan juridisch toegestaan. Dit percentage kan worden geïnterpreteerd als zorgwekkend, aangezien het rijden onder invloed het risico op ongevallen aanzienlijk verhoogt en het welzijn van de betrokken automobilisten en andere weggebruikers in gevaar brengt. U dient zich ervan bewust te zijn dat dit percentage, hoewel het op het eerste gezicht misschien klein lijkt, een significant aantal bestuurders vertegenwoordigt als we kijken naar het totale aantal automobilisten dat ‘s avonds en ‘s nachts rijdt. Het is daarom uiterst belangrijk dat automobilisten de regels met betrekking tot drinken en rijden respecteren voor hun veiligheid en die van anderen.

Ongeveer 2,4% van de verkeersdodelijke slachtoffers heeft verdovende drugs gebruikt.

U kunt uit deze statistiek concluderen dat er een klein percentage, ongeveer 2,4%, van verkeersdoden is die verdovende middelen hebben gebruikt. Dit betekent dat van elke 100 mensen die sterven in het verkeer, er ongeveer 2 tot 3 onder invloed waren van verdovende drugs ten tijde van hun ongeluk. Het is belangrijk te beseffen dat deze cijfers alleen een correlatie aangeven en niet per se een oorzaak-gevolg relatie. Dat wil zeggen, het is niet duidelijk of het gebruik van de drugs direct heeft bijgedragen aan de dodelijke afloop van deze ongevallen. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of er een causaal verband bestaat.

Mannen worden bijna 4,5 keer vaker aangehouden voor rijden onder invloed dan vrouwen.

De statistiek die u heeft aangehaald wijst op een significant verschil tussen de geslachten wat betreft overtredingen van de regels voor rijden onder invloed. In wezen betekent het dat mannen bijna 4,5 keer vaker worden aangehouden voor deze overtreding dan vrouwen. Dit kan het resultaat zijn van verschillende factoren, zoals rijgedrag, risicobereidheid, of zelfs de tijden en dagen dat men vaak rijdt. Het is belangrijk om op te merken dat een hoger aantal arrestaties niet noodzakelijkerwijs aangeeft dat mannen meer geneigd zijn om te rijden onder invloed dan vrouwen. In plaats daarvan laat het zien dat mannen aanzienlijk vaker worden betrapt en vervolgens gearresteerd voor deze overtreding. Deze statistiek dient vooral als een herinnering aan het belang van veilig rijgedrag voor iedereen.

Mannen tussen de 35 en 49 jaar worden het vaakst aangehouden voor rijden onder invloed.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat mannen in de leeftijdscategorie van 35 tot 49 jaar het meest aangehouden worden voor rijden onder invloed. Dit betekent dat in vergelijking met andere demografische groepen, mannen van deze leeftijd vaker betrokken zijn bij verkeersincidenten als gevolg van alcoholgebruik. Ze worden vaker betrapt en aangehouden door de politie voor dergelijke overtredingen. Dit vertelt ons iets over het rijgedrag en mogelijk ook over het alcoholconsumptiepatroon binnen deze specifieke leeftijdsgroep. U, als lezer, moet zich bewust zijn van dit risicovol gedrag, ongeacht of u tot deze demografische groep behoort of niet. Het benadrukt het belang van veilige rijpraktijken en verantwoord alcoholgebruik.

9% van de verkeersdoden is een bestuurder die onder invloed van alcohol of drugs was.

Deze statistiek geeft aan dat 9% van alle verkeersdoden bestuurders zijn die onder invloed waren van alcohol of drugs op het moment van het ongeluk. Dit betekent dat bijna één op de tien mensen die sterven in het verkeer, sterft als gevolg van een bestuurder die alcohol of drugs heeft gebruikt. Het is belangrijk te begrijpen dat dit een significant percentage is. Het onderstreept het ernstige risico dat niet alleen de bestuurder zelf, maar ook andere weggebruikers lopen wanneer er onder invloed wordt gereden. U, als weggebruiker, dient zich bewust te zijn van dit risico en ook de verantwoordelijkheid te nemen om bij te dragen aan het verminderen van deze verdrietige statistiek door altijd nuchter achter het stuur te stappen.

Het aantal mensen dat in 2018 hun rijbewijs moest inleveren wegens rijden onder invloed van drugs was 1.250.

In 2018 waren er 1.250 individuen die hun rijbewijs moesten inleveren omdat ze betrapt werden op rijden onder invloed van drugs. Dit betekent dat deze mensen bij een verkeerscontrole of na een incident door de politie van de weg zijn gehaald. Vervolgens is bij een drugstest gebleken dat zij drugs in hun systeem hadden. Omdat rijden onder invloed van drugs de rijvaardigheid ernstig kan beïnvloeden en dus de verkeersveiligheid in gevaar brengt, zijn deze bestuurders hun rijbewijs kwijtgeraakt. Dit kan zijn voor een bepaalde periode, of in sommige gevallen zelfs permanent. Deze statistiek geeft u een idee van de omvang van dit probleem in dat specifieke jaar.

Ongeveer 25% van alle verkeersdoden heeft betrekking op een bestuurder die onder invloed was van alcohol.

De statistiek die stelt dat ‘ongeveer 25% van alle verkeersdoden betrekking heeft op een bestuurder die onder invloed was van alcohol’, geeft een belangrijke indicatie van de ernstige gevolgen van rijden onder invloed. U moet hieruit begrijpen dat een kwart van alle sterfgevallen in het verkeer direct is verbonden aan bestuurders die hebben gekozen om achter het stuur te kruipen nadat ze alcohol hebben gedronken. Simpel gezegd: van alle mensen die omkomen in het verkeer, betreft in één op de vier gevallen de bestuurder die gedronken had. Dit benadrukt hoe gevaarlijk het is om te rijden onder invloed van alcohol en onderstreept de noodzaak van voortdurende bewustmaking, preventie en handhaving.

Bijna een derde van alle fatale ongelukken op de weg is gerelateerd aan alcohol.

In statistieken betekent de uitspraak ‘Bijna een derde van alle fatale ongelukken op de weg is gerelateerd aan alcohol’ dat er een significante bijdrage van alcohol is aan dodelijke verkeersincidenten. Dit houdt in dat van alle dodelijke verkeersongevallen die plaatsvinden, bijna 33% direct of indirect een verband heeft met alcoholgebruik. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de bestuurder onder invloed was of omdat de voetganger die bij het ongeluk betrokken was, had gedronken. Het is een belangrijk statistisch gegeven, omdat het u, als lezer, alert maakt op het hoge risico van rijden onder invloed en de noodzaak van veilige verkeerspraktijken benadrukt. Deze statistiek is niet bedoeld om te schokken, maar om bewustwording te bevorderen over de ernstige gevolgen van het mengen van alcohol en rijden.

Referenties

0. – https://www.nhnieuws.nl

1. – https://www.swov.nl

2. – https://www.cbs.nl

3. – https://www.rijksoverheid.nl

Inhoudsopgave