a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Robotic Process Automation Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u alles verwachten over de meest recente en relevante statistieken over Robotic Process Automation (RPA), die u een helder en actueel overzicht geven van de stand van zaken in deze snel evoluerende technologie.

 • Tegen 2025 zal de wereldwijde markt voor Robotic Process Automation (RPA) naar verwachting meer dan $5 miljard bereiken.
 • 53% van de bedrijven zijn begonnen met de implementatie van RPA.
 • RPA kan de werkefficiëntie met 20% verhogen.
 • Volgens een schatting van Forrester, hebben ongeveer 31% van de bedrijven al geïnvesteerd in RPA.
 • 48 procent van de bedrijven die gebruikmaken van RPA, willen hun inspanningen uitbreiden.
 • 78% van de leiders in de sector zegt dat ze het komende decennium RPA-producten zouden implementeren.
 • De RPA markt zal naar verwachting groeien met een jaarlijks samengesteld groeipercentage van 31,1% tussen 2021 en 2026.
 • Tegen 2024 zal RPA waarschijnlijk een sprong van 90% maken in de gezondheidszorgsector.
 • RPA kan de kosten voor bedrijven met 25-50% reduceren.
 • Meer dan 70% van de bedrijven plan om RPA binnen het komende jaar te implementeren.
 • Tegen 2022 kunnen RPA-tools 60-200 keer de initiële investering opleveren.
 • Elk jaar wordt ongeveer 10% van de routinematige taken geautomatiseerd door RPA.
 • De terugverdientijd voor RPA-projecten is meestal minder dan 12 maanden.
 • Tegen 2024, verwacht Gartner dat bijna 60% van de bedrijven RPA-software zullen gebruiken.

Actuele Robotic Process Automation Statistieken

Tegen 2025 zal de wereldwijde markt voor Robotic Process Automation (RPA) naar verwachting meer dan $5 miljard bereiken.

Met de voorspelling dat de wereldwijde markt voor Robotic Process Automation (RPA) tegen 2025 meer dan $5 miljard zal bereiken, is dit een sterke indicator van de groei en waarde die RPA aan bedrijven kan brengen. RPA is technologie die het mogelijk maakt voor bedrijven om repetitieve taken te automatiseren die voorheen door medewerkers werden uitgevoerd. Deze technologie wordt steeds geavanceerder en bedrijven zien de voordelen van het inzetten van RPA in termen van efficiëntie, kostenbesparing en verbeterde kwaliteit. Bijgevolg investeren steeds meer bedrijven in deze technologie wat bijdraagt aan de groei van de markt. De voorspelling van meer dan $5 miljard toont dus aan dat u, als onderdeel van deze groeiende wereldwijde markt, zou kunnen profiteren van de kansen die RPA met zich meebrengt.

53% van de bedrijven zijn begonnen met de implementatie van RPA.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 53% van de bedrijven bezig is met de implementatie van Robotic Process Automation (RPA). RPA is een technologie waarbij software robots of ‘bots’ worden gebruikt om repetitieve taken te automatiseren die normaliter door mensen worden uitgevoerd. Deze taken kunnen variëren van eenvoudige gegevensinvoer tot meer complexe processen. Die 53% van de bedrijven kunnen dus al bezig zijn met het digitaliseren en automatiseren van hun bedrijfsprocessen, wat kan leiden tot hogere productiviteit, kostenbesparingen en zelfs verbeterde klantenservice. Echter, dit betekent ook dat nog bijna de helft van de bedrijven niet met deze processen is begonnen. Uw bedrijf kan tot deze groep behoren, en kan overwegen of de investering in RPA de potentiële voordelen waard is.

RPA kan de werkefficiëntie met 20% verhogen.

RPA, oftewel Robotic Process Automation, refereert naar automatiseringstechnologie die software gebruikt om routinetaken te automatiseren die normaal gesproken door mensen worden uitgevoerd. Volgens de vermelde statistiek kan RPA de werkefficiëntie met 20% verhogen. Dit betekent concreet dat, als u gebruik maakt van RPA, de taken die normaliter door menselijke werkers uitgevoerd worden, 20% sneller voltooid zouden kunnen worden. Dit komt omdat computers en software, die niet onderhevig zijn aan vermoeidheid en menselijke fouten, taken vaak nauwkeuriger en sneller kunnen uitvoeren. Daarom kan de implementatie van RPA leiden tot een significant hogere productiviteit en efficiëntie in uw werkzaamheden.

Volgens een schatting van Forrester, hebben ongeveer 31% van de bedrijven al geïnvesteerd in RPA.

Uit recent onderzoek van het marktonderzoeksbureau Forrester blijkt dat ongeveer 31% van de bedrijven al heeft geïnvesteerd in RPA, wat staat voor Robotic Process Automation. Dit betekent dat bijna een derde van de bedrijven gebruik maakt van software robots om routinematige en repetitieve taken te automatiseren. Door hierin te investeren, kunnen bedrijven hun efficiëntie verbeteren, kosten besparen en werknemers vrijmaken voor complexere taken. Als u zich afvraagt hoe uw bedrijf zich verhoudt tot deze statistiek, houd dan in gedachten dat het percentage naar verwachting zal toenemen naarmate meer bedrijven de voordelen van RPA beginnen te erkennen.

48 procent van de bedrijven die gebruikmaken van RPA, willen hun inspanningen uitbreiden.

Het statistiek dat aantoont dat 48% van de bedrijven die gebruikmaken van Robotic Process Automation (RPA) hun inspanningen willen uitbreiden, is vrij belangrijk. Deze cijfers laten zien dat bijna de helft van de bedrijven die al RPA-systemen geïmplementeerd hebben, de waarde inzien van deze technologie en hebben besloten hun inzet op dit gebied verder te intensiveren. Dit kan betekenen dat ze van plan zijn om meer processen te automatiseren, meer geavanceerde RPA-tools in te zetten, of meer te investeren in hun RPA-teams. Voor u kan dit betekenen dat als uw bedrijf nog geen stappen heeft genomen om RPA te implementeren, het misschien de moeite waard is om de mogelijkheden en voordelen te onderzoeken, vooral gezien het feit dat uw concurrenten mogelijk al stappen in deze richting nemen.

78% van de leiders in de sector zegt dat ze het komende decennium RPA-producten zouden implementeren.

Uit de genoemde statistiek blijkt dat een aanzienlijk percentage van de leiders in de sector, namelijk 78%, voorspelt dat ze Robotic Process Automation (RPA) producten zullen implementeren in het komende decennium. RPA is een opkomende technologie die automatisering van repetitieve taken mogelijk maakt. Deze uitspraak weerspiegelt de trend van toenemende digitalisering en automatisering in verschillende industriële sectoren. Het geeft aan dat een meerderheid van de industrieleiders gelooft in de voordelen van deze technologie en plannen heeft om dit in de nabije toekomst te implementeren. Het wijst op de verwachting dat RPA een belangrijke rol zal gaan spelen in bedrijfsprocessen en de manier waarop we werken in het volgende decennium zal veranderen.

De RPA markt zal naar verwachting groeien met een jaarlijks samengesteld groeipercentage van 31,1% tussen 2021 en 2026.

De statistiek die aangeeft dat ‘De RPA markt zal naar verwachting groeien met een jaarlijks samengesteld groeipercentage van 31,1% tussen 2021 en 2026’, spreekt over de verwachte groei van de Robotic Process Automation (RPA) markt. RPA is een technologie waarbij robots (software) menselijke acties nabootsen om herhalende taken uit te voeren. Het jaarlijks samengesteld groeipercentage, ook wel Compound Annual Growth Rate (CAGR) genoemd, is een nuttig hulpmiddel om de groeisnelheid van een investering over een bepaalde periode te overzien. Wanneer we spreken over een groeipercentage van 31,1%, wil dit zeggen dat de waarde van de RPA-markt elk jaar met 31,1% zal stijgen van 2021 tot 2026, ervan uitgaande dat de groei elk jaar plaatsvindt op basis van het vorige jaar. Dit houdt dus in dat, als deze statistische voorspelling uitkomt, de RPA-markt aanzienlijk zal uitbreiden in de komende jaren.

Tegen 2024 zal RPA waarschijnlijk een sprong van 90% maken in de gezondheidszorgsector.

Uit de vermelde statistiek blijkt dat er in de gezondheidszorg een aanzienlijke toename van het gebruik van Robotic Process Automation (RPA) wordt verwacht tegen 2024. Concreet wordt er voorspeld dat er een groei van 90% zal plaatsvinden. Dit impliceert dat bijna een verdubbeling van de huidige mate van gebruik van RPA in de gezondheidszorgsector zal zijn tegen dit toekomstige tijdstip. Met andere woorden, u kunt verwachten dat de processen in de gezondheidszorg in grote mate geautomatiseerd gaan worden. Dit kan gaan om administratieve taken, het verzamelen en verwerken van patiëntengegevens en andere routinematige procedures. Deze trend suggereert een belangrijke verschuiving naar meer technologiegedreven zorg die mogelijk efficiënter en nauwkeuriger kan zijn.

RPA kan de kosten voor bedrijven met 25-50% reduceren.

Robotgestuurde Procesautomatisering (RPA) is een technologie die het mogelijk maakt voor software ‘robots’ om repetitieve taken uit te voeren die voorheen door mensen werden gedaan. Volgens de gegeven statistiek kan RPA de kosten voor bedrijven met 25-50% verminderen. Dit betekent dat als uw bedrijf RPA implementeert, u mogelijk tussen 25 en 50 procent van uw huidige uitgaven kunt besparen. Deze besparingen kunnen voortkomen uit het verminderen van de noodzaak voor menselijke arbeid, het verhogen van de efficiëntie en het voorkomen van menselijke fouten. Het is dus duidelijk dat de implementatie van RPA in uw bedrijf een aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren.

Meer dan 70% van de bedrijven plan om RPA binnen het komende jaar te implementeren.

Deze statistiek geeft aan dat meer dan 70% van de bedrijven van plan is om Robotic Process Automation (RPA) in de komende periode van een jaar in hun processen te implementeren. Wat betekent dit voor u? Nou, RPA is een technologie die het mogelijk maakt om routinematige bedrijfsprocessen te automatiseren, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd en de kans op fouten wordt verkleind. Dus, als u in een bedrijf werkt, kan dit betekenen dat uw werkomgeving in de nabije toekomst misschien wat gaat veranderen. Het feit dat zo’n groot percentage van de bedrijven RPA overweegt, klinkt als een erkenning van de waarde en het potentieel van deze technologie om bedrijven naar een hoger niveau van productiviteit te tillen.

Tegen 2022 kunnen RPA-tools 60-200 keer de initiële investering opleveren.

De statistiek stelt dat Robotic Process Automation (RPA) tools tegen 2022 een rendement kunnen opleveren dat 60 tot 200 keer hoger is dan de initiële investering. Dit betekent dat als u geld investeert in de aanschaf en implementatie van RPA-tools, u kunt verwachten dat deze investering zichzelf 60 tot 200 keer terugverdient. Deze projectie benadrukt de potentiële efficiëntie en kostenbesparing die RPA-tools kunnen bieden. RPA-tools automatiseren routinetaken, wat resulteert in minder mankracht, minder fouten, en verhoogde productiviteit. De combinatie van deze voordelen maakt de aanzienlijke Return on Investment (ROI) mogelijk die in deze statistiek wordt voorgesteld. Echter, uw specifieke rendement kan variëren, afhankelijk van factoren zoals de kosten en complexiteit van uw specifieke implementatie.

Elk jaar wordt ongeveer 10% van de routinematige taken geautomatiseerd door RPA.

RPA staat voor Robotic Process Automation, dit betekent dat software wordt ingezet om routinematige, vaak repetitieve taken over te nemen van menselijke werknemers. De statistiek dat elk jaar ongeveer 10% van deze taken wordt geautomatiseerd, geeft aan dat er een consistente beweging is naar meer automatisering in verschillende sectoren en industrieën. Dit betekent dat elk jaar, bijna een tiende van alle routinematige taken, die eerder door mensen werden uitgevoerd, nu worden overgenomen door geautomatiseerde systemen. Deze trend kan bijdragen aan verhoogde efficiëntie en kostenbesparingen op de lange termijn. Voor u als persoon kan dit betekenen dat sommige taken die u routinematig uitvoert in uw eigen werk, op den duur geautomatiseerd kunnen worden.

De terugverdientijd voor RPA-projecten is meestal minder dan 12 maanden.

De statistiek geeft aan dat de terugverdientijd voor RPA-projecten, ofwel Robotic Process Automation-projecten, doorgaans minder dan 12 maanden bedraagt. Dit betekent dat, wanneer u investeert in dergelijke projecten, u kunt verwachten dat ze zichzelf binnen deze tijdsperiode financieel ‘terugbetalen’. De winst wordt gerealiseerd door de verhoogde efficiëntie, productiviteit en nauwkeurigheid die de automatisering met zich meebrengt, wat leidt tot kostenbesparingen voor uw bedrijf. Kortom, binnen 12 maanden na aanvang van een RPA-project, zou de bespaarde of verdiende hoeveelheid geld gelijk moeten zijn aan, of groter dan, het bedrag dat oorspronkelijk werd uitgegeven om het project op te starten.

Tegen 2024, verwacht Gartner dat bijna 60% van de bedrijven RPA-software zullen gebruiken.

RPA, of Robotic Process Automation, is een technologie die bedrijven in staat stelt om menselijke interactie te minimaliseren en bepaalde bedrijfsprocessen te automatiseren. Volgens onderzoeksbureau Gartner zal bijna 60% van de bedrijven naar verwachting in 2024 RPA-software gebruiken. Dit houdt in dat meer dan de helft van alle bedrijven processen en taken zal automatiseren die anders zou worden uitgevoerd door medewerkers, meestal met betrekking tot data verwerking en communicatie. Dit percentage is aanzienlijk en illustreert de verwachte groei en toenemende acceptatie van automatiseringstechnologie in bedrijfsomgevingen. Voor u als bedrijfseigenaar, manager of werknemer betekent dit dat het begrijpen en aanpassen van deze technologieën een cruciale rol kunnen spelen in de toekomstige competitiviteit en efficiëntie van uw organisatie.

Referenties

0. – https://www.uipath.com

1. – https://www.forrester.com

2. – https://www.altoros.com

3. – https://www2.deloitte.com

4. – https://www.gminsights.com

5. – https://www.gartner.com

6. – https://www.marketsandmarkets.com

7. – https://www.grandviewresearch.com

Originally posted 2023-11-14 12:15:25.

Inhoudsopgave