a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Robotica Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een diepgaande analyse en up-to-date statistieken verwachten over de huidige trends, ontwikkelingen en toekomstige prognoses in de wereld van de robotica, ondersteund met recente gegevens en feitelijke informatie.

 • China bezit 40% van de totale wereldwijde aandelen op het gebied van robotica.
 • De wereldwijde uitgaven voor robotica en drones worden naar verwachting in 2023 241,4 miljard dollar.
 • De globale markt voor robotica zal naar verwachting groeien tot $74.6 miljard in 2026.
 • Verwacht wordt dat de verkoop van industriële robots in 2025 bijna 40 miljard USD zal bereiken.
 • 50% van de wereldwijde robotverkoop komt voor in de auto-industrie.
 • In 2022 zullen meer dan 1,3 miljoen industriële robots naar verwachting in fabrieken over de hele wereld werken.
 • De wereldwijde uitgaven voor artificiële intelligentie (AI) en robots zullen naar schatting 128 miljard dollar bereiken in 2020.
 • De verkoop van huishoudelijke dienstenrobots bedroeg in 2020 wereldwijd ongeveer 9,59 miljard USD.
 • Zuid-Korea heeft de hoogste dichtheid van robots per werknemer in de productie-industrie in de wereld.
 • Er wordt voorspeld dat in 2021 de wereldwijde verkoop van professionele dienstrobots ongeveer 37,49 miljard USD zal bedragen.
 • Japanse bedrijven leveren 52% van de wereldwijde robotvoorraad.
 • Tussen 2020 en 2022 worden er wereldwijd ongeveer 2 miljoen nieuwe eenheden van industriële robots geïnstalleerd.
 • Er worden tot 2025 ongeveer 8 miljoen robottoepassingen verwacht in de gezondheidszorg.
 • In 2023 worden 21,5 miljoen persoonlijke service robots voor de consument verkocht.
 • Er is voorspeld dat robotchirurgie tegen 2026 een markt van 12 miljard dollar zal zijn.

Actuele Robotica Statistieken

China bezit 40% van de totale wereldwijde aandelen op het gebied van robotica.

U zou geïnteresseerd kunnen zijn in de volgende statistiek, namelijk: China bezit 40% van de totale wereldwijde aandelen op het gebied van robotica. Dit betekent, dat bijna de helft van de totale robotica-gerelateerde bedrijven of industrieën ter wereld gevestigd zijn in China, of op de een of andere manier onder het eigendom vallen van Chinese entiteiten. Als zodanig speelt China een belangrijke en dominante rol in de robotica-industrie wereldwijd. Deze positie komt met significante invloed en controle over technologische trends, innovaties en ontwikkelingen op het gebied van robotica. Het geeft ook aan dat een groot deel van de financiële winsten, investeringen en economische groei gerelateerd aan deze sector naar China stroomt.

De wereldwijde uitgaven voor robotica en drones worden naar verwachting in 2023 241,4 miljard dollar.

Uit de statistiek blijkt dat men verwacht dat de wereldwijde uitgaven voor robotica en drones in 2023 oplopen tot een bedrag van 241,4 miljard dollar. Wat betekent dit? Het geeft aan hoe significant de groei is in de technologische sector, specifiek op het gebied van robotica en drones. Bedrijven en individuen over de hele wereld zullen naar verwachting meer investeren in deze technologieën, zowel voor personal use als voor bedrijfsdoeleinden. Dit kan variëren van automatisering in productieprocessen tot het gebruik van drones voor bezorgdiensten. U kunt dit zien als een maatstaf voor hoe snel en in welke mate ons dagelijks leven en de bijbehorende industrieën worden beïnvloed door deze opkomende technologieën.

De globale markt voor robotica zal naar verwachting groeien tot $74.6 miljard in 2026.

Dit statistiek houdt in dat de wereldwijde markt voor robotica aan het groeien is en naar verwachting zal deze groei verdergaan tot een waarde van $74.6 miljard in 2026. Dit betekent dat meer bedrijven en sectoren de potentie van robotica erkennen en investeren in de technologie ter verbetering van hun processen, efficiëntie en productiviteit. Het is een belangrijke statistiek omdat het de toenemende relevantie en impact van robotica in onze huidige samenleving laat zien. Voor u als lezer zou deze informatie nuttig kunnen zijn; het kan u helpen begrijpen hoe de toekomst van technologie eruit kan zien en waar investeringsmogelijkheden liggen.

Verwacht wordt dat de verkoop van industriële robots in 2025 bijna 40 miljard USD zal bereiken.

Uit de geprojecteerde statistieken blijkt dat de verkoop van industriële robots naar verwachting rond de 40 miljard USD zal bereiken in 2025. Dit betekent dat het gebruik en afhankelijkheid van automatisering en robotica in de industrie wereldwijd naar verwachting zullen blijven groeien. De stijgende trend kan worden toegeschreven aan de voortdurende technologische vooruitgang die bedrijven in staat stelt om efficiënter en productiever te zijn door de implementatie van robottechnologie. U, als geïnteresseerde partij, kunt deze informatie zien als een bewijs van de toenemende relevantie van robots in industriële processen. Het is dus belangrijk dat we ons blijven aanpassen en voorbereiden op een steeds meer geautomatiseerde toekomst.

50% van de wereldwijde robotverkoop komt voor in de auto-industrie.

De statistiek die u ziet, ‘50% van de wereldwijde robotverkoop komt voor in de auto-industrie’ betekent dat de helft van alle verkochte robots ter wereld wordt gebruikt in de auto-industrie. Dat is een belangrijke indicator van hoe automatisering en technologie geïntegreerd zijn in de productie en montage van auto’s. Dit toont niet alleen het hoge niveau van technologische vooruitgang in deze sector, maar benadrukt ook de efficiëntie en precisie die robots brengen in het productieproces. Het kan ook licht werpen op investeringen en ontwikkelingstrends in de robotica-industrie wereldwijd. Met deze statistiek begrijpt u beter de rol van robotica en automatisering in de auto-industrie.

In 2022 zullen meer dan 1,3 miljoen industriële robots naar verwachting in fabrieken over de hele wereld werken.

De statistiek die u hier ziet, geeft een toekomstbeeld van de industriële sector in 2022. Er wordt voorspeld dat meer dan 1,3 miljoen industriële robots actief zullen zijn in fabrieken wereldwijd. Wat betekent dit precies voor u? Nou, de prominente aanwezigheid van deze robots wijst op de uitgebreide automatisering en technologische vooruitgang in de productiesector. Vanuit een bedrijfsperspectief kunnen deze robots helpen om productiesnelheid en efficiëntie te verhogen, de productiekosten te verlagen en de productiekwaliteit te verbeteren. Echter, vanuit een arbeidsperspectief kan dit leiden tot mogelijke banenverlies en de noodzaak voor werknemers om nieuwe vaardigheden te leren om in een meer technologisch geavanceerde werkomgeving te kunnen werken.

De wereldwijde uitgaven voor artificiële intelligentie (AI) en robots zullen naar schatting 128 miljard dollar bereiken in 2020.

U moet weten dat deze statistiek naar verwachting aantoont dat de wereldwijde uitgaven aan kunstmatige intelligentie (AI) en robots aanzienlijk groeien. Het voorspelt dat de uitgaven in 2020 ongeveer 128 miljard dollar zullen bereiken. Dit gaat over alle kosten die gemaakt worden in verband met AI en robotica, waaronder onderzoek, ontwikkeling, productie, implementatie en onderhoud. Het cijfer van 128 miljard dollar geeft aan hoe belangrijk en dominant deze technologieën worden geacht in onze moderne wereld. Het illustreert ook de snelle vooruitgang en het belang dat bedrijven, overheden en andere organisaties toekennen aan AI en robotica in zowel de huidige als de toekomstige economie.

De verkoop van huishoudelijke dienstenrobots bedroeg in 2020 wereldwijd ongeveer 9,59 miljard USD.

In 2020 was de wereldwijde verkoop van huishoudelijke dienstenrobots ongeveer 9,59 miljard Amerikaanse dollar. Dit omvat de totale omzet gegenereerd door de verkoop van robots die worden gebruikt voor huishoudelijke taken. Deze omvangrijke som benadrukt de toenemende trend naar automatisering en technologisch gemak in het huishouden. De statistiek geeft aan dat wereldwijd steeds meer mensen vertrouwen op technologie, specifiek robots, om hen te helpen met hun huishoudelijke taken. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, schoonmaken, koken en onderhoud van het huis. Het geeft een inzicht in de mate waarin technologie is doorgedrongen in ons dagelijks leven en kunt u als lezer inzicht geven in de groei en potentie van de markt voor huishoudrobots.

Zuid-Korea heeft de hoogste dichtheid van robots per werknemer in de productie-industrie in de wereld.

De gegeven statistiek betekent dat Zuid-Korea wereldwijd de grootste concentratie van robots heeft in vergelijking met het aantal werknemers in de productie-industrie. Deze meting is ook bekend als ‘robotdichtheid’. Dus als u zich in een productiebedrijf in Zuid-Korea bevindt, zult u waarschijnlijk vaker een robot tegenkomen dan een menselijke werknemer. Dit geeft een inzicht in hoe technologisch geavanceerd en gerobotiseerd de Zuid-Koreaanse productie-industrie is, iets dat kan bijdragen aan efficiëntie en productiviteitsverhoging. De impact hiervan op de werkgelegenheid kan variëren, afhankelijk van hoe robots en mensen samenwerken binnen deze sector.

Er wordt voorspeld dat in 2021 de wereldwijde verkoop van professionele dienstrobots ongeveer 37,49 miljard USD zal bedragen.

Volgens de statistieken wordt voorspeld dat de wereldwijde verkoop van professionele dienstrobots in 2021 ongeveer 37,49 miljard USD zal bedragen. Wat betekent dit voor u? Dienstrobots zijn machines ontworpen om bepaalde taken uit te voeren die zowel product- als servicegerelateerd kunnen zijn. Deze robots kunnen worden gebruikt in diverse sectoren zoals gezondheidszorg, horeca en infrastructuur. De voorspelling van deze verkoopcijfers geeft u een inzicht in de enorme economische groei en het toenemende gebruik van technologie, in het bijzonder de robotica in verschillende industrieën. Ter verduidelijking, een bedrag van 37,49 miljard USD betekent een aanzienlijke investering in de technologie van dienstrobots. Daarom, als u actief bent in een sector die mogelijk kan profiteren van dienstrobots, kan het de moeite waard zijn om te overwegen in deze technologie te investeren.

Japanse bedrijven leveren 52% van de wereldwijde robotvoorraad.

De statistiek die aangeeft dat Japanse bedrijven 52% van de wereldwijde robotvoorraad leveren, betekent dat meer dan de helft van alle robots die wereldwijd ingezet worden, geproduceerd zijn door Japanse bedrijven. Dit is een indicatie van de vooraanstaande positie van Japan op het gebied van robotica. Wanneer u bijvoorbeeld naar een auto-assemblagelijn, een high-tech magazijn, een ziekenhuis, of een op onderzoek gebaseerd laboratorium kijkt, is de kans groot dat meer dan de helft van de robots die u daar ziet, gemaakt zijn door Japanse fabrikanten. Dit toont aan hoe geïntegreerd Japanse bedrijven zijn in het mondiale technologische landschap en hoe invloedrijk ze zijn in de robotica-industrie.

Tussen 2020 en 2022 worden er wereldwijd ongeveer 2 miljoen nieuwe eenheden van industriële robots geïnstalleerd.

In de statistiek wordt gesteld dat er tussen 2020 en 2022 ongeveer 2 miljoen nieuwe eenheden van industriële robots wereldwijd worden geïnstalleerd. Dit betekent dat bedrijven in verschillende sectoren sterk investeren in technologische vooruitgang en automatisering. Het gebruik van robots verbetert over het algemeen de efficiëntie en productiviteit in een industriële omgeving. Dergelijke aantallen wijzen ook op een opwaartse trend in de robotindustrie en een verwachting van toenemende afhankelijkheid van technologie in de nabije toekomst. De installaties kunnen variëren van eenvoudige, enkelstaande robots tot geavanceerde robotlijnen, en weerspiegelen wereldwijde inspanningen om processen te moderniseren en te optimaliseren. U, als lezer, moet deze informatie beschouwen als een indicatie van waar onze wereld naartoe gaat – toenemende automatisering en technologische vooruitgang.

Er worden tot 2025 ongeveer 8 miljoen robottoepassingen verwacht in de gezondheidszorg.

De statistiek die u leest, geeft een voorspelling voor de toekomst van technologische innovaties in de gezondheidszorg. Wanneer er wordt gezegd dat er tot 2025 ongeveer 8 miljoen robottoepassingen in de gezondheidszorg worden verwacht, betekent dit dat deskundigen in de industrie verwachten dat het aantal robots dat operationeel is in verschillende gezondheidszorgscenario’s tegen 2025 deze omvang zal bereiken. Dit omvat verschillende toepassingen zoals chirurgie, patiëntenzorg, revalidatie en het leveren van medicatie. Deze opkomst van robotica in de gezondheidszorg is het resultaat van voortdurende vooruitgang en investeringen in technologie, evenals een verhoogde focus op efficiëntie en precisie in de medische zorg. Het is belangrijk op te merken dat deze voorspelling een schatting is en zoals bij alle prognoses, zijn er verschillende factoren die het uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden.

In 2023 worden 21,5 miljoen persoonlijke service robots voor de consument verkocht.

Uit de statistiek blijkt dat in 2023 naar verwachting 21,5 miljoen persoonlijke service robots voor consumenten zullen worden verkocht. Dat betekent dat er wereldwijd een aanzienlijke vraag is naar dit soort technologie. Persoonlijke service robots zijn complexe en nuttige machines die zijn ontworpen om taken uit te voeren en mensen in hun dagelijks leven te helpen. Ze kunnen een breed scala aan functies vervullen, zoals schoonmaken, koken, winkelen en zelfs gezelschap houden. De groeiende verkoopprognose geeft aan dat u, als consument, niet alleen de technologische vooruitgang omarmt, maar ook de voordelen erkent van het hebben van een robot voor persoonlijke services, die uw leven gemakkelijker en efficiënter kan maken. Het geeft ook aan dat producenten zich richten op het verbeteren en diversifiëren van hun aanbod om aan deze groeiende vraag te voldoen.

Er is voorspeld dat robotchirurgie tegen 2026 een markt van 12 miljard dollar zal zijn.

De statistiek die aangeeft dat de robotchirurgie tegen 2026 een markt van 12 miljard dollar zal zijn, houdt in dat de economische waarde van deze sector naar verwachting aanzienlijk zal toenemen. Met andere woorden, u kunt dit interpreteren als een sterke groei in zowel de vraag naar als de investering in robotchirurgie. Dit kan het gevolg zijn van technologische vooruitgang, groeiende acceptatie van robotchirurgie in de medische gemeenschap of een combinatie van deze en andere factoren. Als we bedenken dat robotchirurgie helpt bij het verbeteren van precisie, minimaliseren van invasie en het versnellen van het herstel van patiënten, wordt de voorspelling van een dergelijke sterke marktgroei begrijpelijker. Het geeft u een idee van hoe snel deze technologie zich ontwikkelt en wordt erkend in de gezondheidswereld.

Referenties

0. – https://www.mordorintelligence.com

1. – https://www.ifr.org

2. – https://www.statista.com

3. – https://ifr.org

4. – https://www.grandviewresearch.com

5. – https://www.forbes.com

6. – https://www.idc.com

Originally posted 2023-11-14 12:15:25.

Inhoudsopgave