a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Samsung Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actuele en grondige analyse verwachten van de nieuwste statistieken en gegevens van Samsung, die u een duidelijk inzicht geven in de recente prestaties en trends van het bedrijf.

 • In Q1 van 2021 had Samsung een wereldwijd marktaandeel in de smartphone-industrie van 19%.
 • Samsung spendeerde bijna 13 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling in 2019.
 • In 2020 verkocht Samsung wereldwijd ongeveer 256 miljoen smartphones.
 • In Q2 van 2021 had Samsung een marktaandeel van 20% in de wereldwijde TV-markt.
 • Het bedrijfsresultaat van Samsung in 2020 was ongeveer 32 miljard euro.
 • De totale omzet van Samsung in 2020 was ongeveer 200 miljard euro.
 • Samsung had in 2020 wereldwijd meer dan 260.000 werknemers.
 • Samsung is de grootste wereldwijde fabrikant van DRAM en NAND flash chips, met een marktaandeel van respectievelijk 43,5% en 33,5% in 2020.
 • Samsung had in 2021 een wereldwijd marktaandeel van 31% in het segment van smart wearables.
 • De Galaxy S21 toestelserie van Samsung genereerde in het eerste kwartaal van 2021 een omzet van ruim 3 miljard dollar.
 • De merkwaarde van Samsung werd in 2020 geschat op ongeveer 55 miljard dollar.
 • In 2019 was Samsung’s marktaandeel in de wereldwijde tablet-verkopen 16,1%.
 • In 2020 waren er wereldwijd meer dan 1 miljard actieve Samsung-smartphones.
 • De gemiddelde verkoopprijs van Samsung-smartphones was in Q2 2020 ongeveer 239 dollar.
 • Samsung had in Q1 2021 de hoogste omzet in de sector van halfgeleiders, met een geschatte omzet van 19,7 miljard dollar.

Actuele Samsung Statistieken

In Q1 van 2021 had Samsung een wereldwijd marktaandeel in de smartphone-industrie van 19%.

U zou kunnen begrijpen dat het wereldwijde marktaandeel een maatstaf is die het relatieve succes of dominantie van een bedrijf in een bepaalde markt of industrie aangeeft. In dit specifieke geval geeft de statistiek aan dat Samsung in het eerste kwartaal van 2021 een marktaandeel van 19% in de wereldwijde smartphone-industrie had. Dit betekent dat van alle smartphones die in dat kwartaal wereldwijd zijn verkocht, 19% van Samsung was. Dit cijfer benadrukt de competitieve positie van Samsung in deze markt. Echter, het is van belang te onthouden dat een marktaandeel kan fluctueren op basis van verschillende factoren zoals concurrentie, veranderingen in consumentenvoorkeur, technologische ontwikkelingen en dergelijke.

Samsung spendeerde bijna 13 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling in 2019.

In 2019 heeft Samsung, een wereldwijd vooraanstaand technologiebedrijf, bijna 13 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). O&O is een essentieel onderdeel van vele bedrijven, in het bijzonder in de technologie-industrie, omdat het helpt bij het stimuleren van innovatie en het verbeteren van bestaande producten. Met een investering van zulk een omvang als die van Samsung, kunt u erop vertrouwen dat het bedrijf actief bezig is met het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het verbeteren van hun bestaande productportfolio. Het weerspiegelt ook hun inzet om leidend te blijven in een zeer concurrerende markt door continue vernieuwing en verbetering. Met zulke substantiële O&O-uitgaven hebben zij een sterke fundering voor toekomstige successen op de technologische markt.

In 2020 verkocht Samsung wereldwijd ongeveer 256 miljoen smartphones.

In de door u gegeven statistiek wordt aangegeven dat Samsung in het jaar 2020 wereldwijd zo’n 256 miljoen smartphones heeft verkocht. Om dit getal in perspectief te plaatsen, is het handig om te bedenken dat elk verkocht item een individuele smartphone is. Dus als u alle smartphones die Samsung in dat jaar verkocht, naast elkaar zou leggen, zou dat 256 miljoen items zijn. Dit aantal omvat alle verschillende modellen en versies van smartphones die Samsung gedurende dat jaar op de markt heeft gebracht. Dit aantal getuigt van de omvang en het bereik van Samsung’s smartphone business op de wereldmarkt, evenals de hoge mate van vraag naar en acceptatie van Samsung smartphones door consumenten wereldwijd.

In Q2 van 2021 had Samsung een marktaandeel van 20% in de wereldwijde TV-markt.

U leest een statistiek die betrekking heeft op de wereldwijde TV-markt in het tweede kwartaal (Q2) van 2021. De statistiek geeft aan dat Samsung in deze periode een marktaandeel van 20% had. Dit betekent dat van alle televisies die in die periode wereldwijd zijn verkocht, 20% door Samsung werd geproduceerd en verkocht. Dit percentage weerspiegelt dus het deel van de totale TV-verkoop dat Samsung in deze specifieke tijd bezat. Het is een belangrijke maatstaf om marktleiderschap en -concurrentie te begrijpen en om het succes van Samsung in het bereiken van consumenten te beoordelen.

Het bedrijfsresultaat van Samsung in 2020 was ongeveer 32 miljard euro.

Het bedrijfsresultaat is een belangrijke statistiek in de wereld van bedrijfsfinanciën. Het geeft ons inzicht in de operationele winstgevendheid van een bedrijf, d.w.z., hoe winstgevend een bedrijf is vóór rekening wordt gehouden met rente en belastingen. In dit specifieke geval verwijst de statistiek naar Samsung, een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Toen we keken naar het jaar 2020, zien we dat Samsung een bedrijfsresultaat van ongeveer 32 miljard euro had. Dit betekent dat voordat rente- en belastingkosten in mindering werden gebracht, de inkomsten uit de kernactiviteiten van Samsung – wat inhoudt het fabriceren en verkopen van hun producten – bedroegen tot een enorme som van 32 miljard euro. Dit is een bewijs van aanzienlijke winstgevendheid vanuit een operationeel perspectief.

De totale omzet van Samsung in 2020 was ongeveer 200 miljard euro.

De statistiek die u hier ziet, vertegenwoordigt de totale inkomsten, of omzet, die Samsung in het jaar 2020 heeft gegeneerd. Met “totale omzet” wordt bedoeld het volledige bedrag dat Samsung in dat specifieke jaar heeft verdiend door de verkoop van zijn producten en diensten, vóór dat kosten en belastingen worden afgetrokken. Het bedrag van 200 miljard euro betekent dat Samsung in 2020 een zeer hoge omzet heeft behaald. Dit is een aanzienlijk bedrag dat het succes en de populariteit van Samsung’s aanbod weerspiegelt. Het is belangrijk op te merken dat dit bedrag een bruto-inkomen is, en niet per se de nettowinst representeert van het bedrijf, aangezien er nog rekening moet worden gehouden met operationele kosten, salarissen, belastingen en andere uitgaven.

Samsung had in 2020 wereldwijd meer dan 260.000 werknemers.

Deze statistiek verwijst naar het werknemersaantal van het bedrijf Samsung in het jaar 2020. Het geeft aan dat Samsung op wereldwijde schaal een zeer grote werkgever is. Met meer dan 260.000 werknemers betekent dit dat Samsung een uitgebreid netwerk van personeel heeft verspreid over de hele wereld. Dit kan te maken hebben met de brede waaier aan producten en diensten die zij aanbieden, variërend van smartphones en elektronica tot verzekeringen en scheepsbouw. U kunt deze statistiek zien als een indicatie van de grootte en het bereik van Samsung’s invloed in verschillende sectoren. Bovendien geeft dit ook een beeld van de belangrijke rol die Samsung speelt als werkgever in de mondiale economie.

Samsung is de grootste wereldwijde fabrikant van DRAM en NAND flash chips, met een marktaandeel van respectievelijk 43,5% en 33,5% in 2020.

Dit statistiek verwijst naar Samsung’s dominantie in de wereldmarkt voor zowel DRAM als NAND flash chips. DRAM, of Dynamic Random Access Memory, is een type geheugen dat vaak wordt gebruikt in computers en andere elektronische apparaten. Aan de andere kant, NAND flash chips worden gebruikt voor opslagdoeleinden in apparaten zoals smartphones, camera’s en USB-drives. Wanneer we zeggen dat Samsung een marktaandeel van 43,5% in DRAM en 33,5% in NAND flash chips had in 2020, betekent dit dat bijna de helft van alle DRAM-chips en een derde van alle NAND flash-chips die dat jaar wereldwijd werden verkocht, van Samsung kwamen. Dit toont duidelijk aan dat Samsung een aanzienlijke invloed heeft in deze industrieën en dat u, als consument, zeer waarschijnlijk gebruik maakt van hun producten, zelfs als uw apparaat niet van het merk Samsung is.

Samsung had in 2021 een wereldwijd marktaandeel van 31% in het segment van smart wearables.

In 2021 had het bedrijf Samsung een wereldwijd marktaandeel van 31% in de markt voor slimme draagbare technologieën, ook wel bekend als ‘smart wearables’. Dit betekent dat bijna een derde van alle smart wearables die wereldwijd verkocht werden in dit jaar, geproduceerd werden door Samsung. Dit marktaandeel doet denken aan de sterke positie en populariteit van Samsung op deze specifieke markt. Slimme draagbare technologieën omvatten producten zoals smartwatches, fitnessarmbanden en andere geassocieerde producten die met technologie geïntegreerd zijn om het leven van de drager te verbeteren of te vergemakkelijken. Als u een smart wearable product gekocht heeft in 2021, is er een kans van 31% dat dit product door Samsung is geproduceerd.

De Galaxy S21 toestelserie van Samsung genereerde in het eerste kwartaal van 2021 een omzet van ruim 3 miljard dollar.

U moet begrijpen dat de statistiek stelt dat de Galaxy S21-serie van Samsung een enorme financiële impact heeft gehad. Gedurende de eerste drie maanden van 2021, de periode die statistisch als het eerste kwartaal wordt beschouwd, heeft deze specifieke serie van smartphones een omzet vaan meer dan 3 miljard dollar gegenereerd. Dit betekent dat de verkoop van de apparaten uit deze serie – wanneer omgezet in dollars – een totaal van ruim 3 miljard dollar bedroeg. Deze statistiek is een duidelijke indicator van het succes en de populariteit van de Galaxy S21-serie over de hele wereld tijdens dit kwartaal van het jaar. Het laat ook de sterke positie van Samsung in de wereldwijde smartphone markt zien.

De merkwaarde van Samsung werd in 2020 geschat op ongeveer 55 miljard dollar.

Deze statistiek geeft u informatie over de financiële waarde van het merk Samsung in het jaar 2020. De ‘merkwaarde’ verwijst naar de monetaire waarde van het merk zelf, los van de fysieke bezittingen van het bedrijf. Het is een inschatting van hoeveel het merk waard is in termen van reputatie, herkenning en klantloyaliteit. Wanneer we zeggen dat de merkwaarde van Samsung in 2020 geschat werd op ongeveer 55 miljard dollar, dan betekent dit dat de waarde die wereldwijd geassocieerd wordt met de naam en het logo van Samsung in dat jaar naar schatting 55 miljard dollar vertegenwoordigde. Dit is gebaseerd op tal van factoren, waaronder de inkomsten van het bedrijf, de groei van het merk, de kracht van het merk in de markt en de loyaalheid van de klanten. Het is een reflectie van de kracht en populariteit van Samsung als merk in de globale markt.

In 2019 was Samsung’s marktaandeel in de wereldwijde tablet-verkopen 16,1%.

Marktaandeel verwijst naar het percentage van de totale verkopen in een bepaalde markt dat door een specifiek bedrijf wordt gegenereerd. Zodoende betekent de statistiek ‘In 2019 was Samsung’s marktaandeel in de wereldwijde tablet-verkopen 16,1%.’ dat Samsung verantwoordelijk was voor 16,1% van de totale tabletverkoop wereldwijd in het jaar 2019. Met andere woorden, van elke 100 tablets die in 2019 over de hele wereld werden verkocht, waren er ongeveer 16 afkomstig van de fabrikant Samsung. Dit percentage weerspiegelt de concurrentiepositie van Samsung in de tabletmarkt op dat moment.

In 2020 waren er wereldwijd meer dan 1 miljard actieve Samsung-smartphones.

In 2020 waren er wereldwijd meer dan 1 miljard actieve Samsung-smartphones. Dit betekent dat er over de gehele wereld meer dan 1 miljard Samsung-smartphones in gebruik waren. Dit cijfer omvat niet alleen de nieuw gekochte telefoons in dat jaar, maar ook de telefoons uit eerdere jaren die nog steeds werden gebruikt. Het geeft een indicatie van de populariteit en het marktaandeel van Samsung in de wereldwijde smartphone-industrie. Wanneer u dit cijfer hoort, kunt u begrijpen hoe wijdverspreid het gebruik van Samsung-smartphones is en wat de impact is van dit merk op onze dagelijkse communicatie en technologiegebruik.

De gemiddelde verkoopprijs van Samsung-smartphones was in Q2 2020 ongeveer 239 dollar.

In de statistiek die u tegenkomt, wordt aangegeven dat de gemiddelde verkoopprijs van Samsung-smartphones in het tweede kwartaal (Q2) van 2020 ongeveer 239 dollar was. Dit impliceert dat wanneer u alle prijzen van de door Samsung verkochte smartphones in deze specifieke periode optelt en daarna deelt door het totaal aantal in datzelfde kwartaal verkochte smartphones, u op een gemiddelde uitkomt van 239 dollar. Dit getal is een gemiddelde en betekent dus niet dat elke Samsung-smartphone voor dit bedrag verkocht werd. In de werkelijkheid zijn er waarschijnlijk modellen die voor een hogere en voor een lagere prijs zijn verkocht, maar gemiddeld kwam de prijs neer op 239 dollar per smartphone.

Samsung had in Q1 2021 de hoogste omzet in de sector van halfgeleiders, met een geschatte omzet van 19,7 miljard dollar.

In de eerste drie maanden van 2021 had Samsung, een wereldberoemd technologiebedrijf, de hoogste omzet in de halfgeleiderindustrie. Halfgeleiders zijn essentiële componenten in talloze technologische apparaten en zijn cruciaal in ons digitale tijdperk. Het feit dat Samsung de hoogste omzet heeft in deze sector betekent dat ze tijdens dit kwartaal meer halfgeleiders hebben verkocht dan elk ander bedrijf. De geschatte omzet van Samsung in deze periode was maar liefst 19,7 miljard dollar. Dit hoge cijfer toont de sterke positie van het bedrijf in de markt aan en geeft een indicatie van hun enorme productievermogen en verkoopkracht. U kunt dit zien als een bewijs van de dominante rol die Samsung speelt in de technologische wereld, vooral wat betreft de productie en verkoop van halfgeleiders.

Referenties

0. – https://www.statista.com

Inhoudsopgave