a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Seksueel Geweld Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van de laatste statistieken over seksueel geweld, waarbij we nieuwe gegevens analyseren om u een grondig inzicht te geven in de huidige trends en uitdagingen op dit gevoelige en belangrijke gebied.

 • Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, meestal door een intieme partner.
 • In Nederland meldt 1 op de 5 vrouwen ooit verkracht te zijn.
 • Jaarlijks worden er ongeveer 100.000 mensen in Nederland slachtoffer van een ernstig seksueel misdrijf.
 • Ruim 40% van de vrouwen in Nederland heeft sinds haar vijftiende te maken gehad met seksueel geweld.
 • Bijna 1 op de 4 vrouwen in Europa heeft sinds haar vijftiende fysiek en/of seksueel geweld ervaren.
 • 22% van de vrouwen in Nederland geeft aan ooit verkracht te zijn.
 • In 2019 waren er 1.897 meldingen van verkrachting bij de Nederlandse politie.
 • De meeste slachtoffers van seksueel geweld in Nederland zijn tussen de 12 en 25 jaar oud.
 • 1 op de 10 mannen in Nederland heeft te maken gehad met seksueel geweld.
 • Ongeveer 68% van de slachtoffers van seksueel geweld in Nederland meldt het delict niet bij de politie.
 • Ongeveer 1 op de 6 vrouwen in Nederland heeft na haar vijftiende een vorm van seksueel geweld meegemaakt.
 • Alleen al in Amsterdam worden er iedere week gemiddeld 5 verkrachtingen en 12 pogingen tot verkrachting gemeld.
 • Meer dan 80% van de slachtoffers van seksueel geweld in Nederland zijn vrouwen.
 • 34% van de daders van seksueel geweld in Nederland is een (ex-)partner van het slachtoffer.

Actuele Seksueel Geweld Statistieken

Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, meestal door een intieme partner.

Volgens de gegevens betekent de uitdrukking ‘wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met fysiek of seksueel geweld’ dat van elke drie vrouwen er één een vorm van geweld heeft ervaren. Dit geweld kan lichamelijk of seksueel van aard zijn. Deze statistiek behelst vrouwen van alle leeftijden, beroepen, sociale en economische achtergronden, over de hele wereld. Het ‘meestal door een intieme partner’ deel geeft aan dat de grootste bijdrage aan dit cijfer wordt geleverd door gevallen waarin de dader iemand is die dichtbij het slachtoffer staat, zoals een echtgenoot, vriend of andere naaste persoon. Dit betekent niet dat dit de enige bronnen van geweld zijn, maar het zijn de overheersende. Samengevat, de statistiek suggereert dat geweld tegen vrouwen een veel voorkomend en wereldwijd probleem is, vaker uitgevoerd door degenen die het dichtst bij hen staan. Deze informatie drukt u op het feit dat maatregelen nodig zijn om deze wereldwijde kwestie aan te pakken.

In Nederland meldt 1 op de 5 vrouwen ooit verkracht te zijn.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat in Nederland 1 op de 5 vrouwen aangeeft ooit verkracht te zijn. Dit betekent dat van elke vijf vrouwen, er één een ervaring van verkrachting rapporteert. Dit is een significant en zorgwekkend cijfer, omdat het aantoont hoe vaak seksueel geweld voorkomt in onze samenleving. Het is echter belangrijk om te beseffen dat deze statistiek waarschijnlijk het daadwerkelijke aantal slachtoffers onderschat, omdat verkrachting en seksueel geweld notoir ondergerapporteerd blijven door factoren zoals stigmatisering, angst voor represailles en gebrek aan vertrouwen in het juridische systeem. U, als lezer, speelt een belangrijke rol in het veranderen van deze situatie, door bewustzijn te creëren, beleid te ondersteunen dat slachtoffers beschermt en bevordert, en door een veilige omgeving te bevorderen waarin deze misdrijven niet worden getolereerd.

Jaarlijks worden er ongeveer 100.000 mensen in Nederland slachtoffer van een ernstig seksueel misdrijf.

De statistiek die u ziet verwijst naar de ernstige seksuele misdrijven die jaarlijks in Nederland plaatsvinden. Concreet houdt dit in dat er per jaar ongeveer 100.000 mensen slachtoffer worden van deze vergrijpen. De term ‘ernstig seksueel misdrijf’ omvat een breed scala aan strafbare feiten variërend van verkrachting tot gedwongen prostitutie. Het is belangrijk te benadrukken dat, hoewel dit al een aanzienlijk en zorgwekkend aantal is, veel van deze misdrijven ongemeld blijven door een combinatie van angst, schaamte of gebrek aan vertrouwen in het juridische proces. Het is cruciaal dat we allemaal ons bewust zijn van de omvang van dit probleem, zodat we kunnen werken aan preventie, ondersteuning van slachtoffers en vervolging van daders.

Ruim 40% van de vrouwen in Nederland heeft sinds haar vijftiende te maken gehad met seksueel geweld.

De genoemde statistiek geeft aan dat ruim 40% van de vrouwen in Nederland sinds haar vijftiende ooit in aanraking is gekomen met een vorm van seksueel geweld. Wat betekent dit voor u? Het impliceert dat bijna de helft van de vrouwen die u kent, waaronder mogelijk familieleden, vriendinnen en collega’s, wellicht een traumatische ervaring heeft meegemaakt inzake seksueel geweld. Seksueel geweld kan verschillende vormen aannemen, zoals aanranding, verkrachting of ongewenste seksuele aanrakingen, en deze cijfers benadrukken hoe wijdverbreid het probleem in Nederland is. Het is een oproep tot actie voor iedereen, om bewustzijn te creëren, preventieve maatregelen te nemen en ondersteuning te bieden aan degenen die met dergelijke ervaringen leven.

Bijna 1 op de 4 vrouwen in Europa heeft sinds haar vijftiende fysiek en/of seksueel geweld ervaren.

U moet weten dat ‘Bijna 1 op de 4 vrouwen in Europa heeft sinds haar vijftiende fysiek en/of seksueel geweld ervaren’ een verontrustende statistiek is. Dit houdt in dat ongeveer 25% of een kwart van de vrouwelijke bevolking in Europa aangeeft dat zij sinds hun vijftiende jaar een vorm van fysiek en/of seksueel geweld heeft ondergaan. Dit geweld kan variëren van aanranding en mishandeling tot meer ernstige vormen van misbruik. Het is een indicatie van de ernst en de prevalentie van geweld tegen vrouwen in Europa. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze statistiek ons helpt om het probleem te herkennen en aan te moedigen tot actie voor preventie en bescherming van vrouwen in heel Europa.

22% van de vrouwen in Nederland geeft aan ooit verkracht te zijn.

Uit de verstrekte statistiek blijkt dat 22% van de vrouwen in Nederland aangeeft ooit verkracht te zijn. Dit houdt in dat iets meer dan een vijfde van de vrouwelijke bevolking in Nederland een traumatische ervaring als deze heeft meegemaakt. Hoewel dit percentage niet impliceert dat alle vrouwen in deze categorie recent zijn aangevallen, geeft het wel aan dat zij op enig moment in hun leven zulk een geweld hebben ervaren. Het is belangrijk om te beseffen dat dit cijfer alleen degenen betreft die de moed hebben gehad om dit feit bekend te maken. Het daadwerkelijke aantal kan hoger zijn omdat verkrachting vaak niet wordt gemeld vanwege schaamte, angst of andere persoonlijke redenen. Deze statistiek is een krachtige herinnering aan de voortdurende strijd tegen seksueel geweld in onze samenleving.

In 2019 waren er 1.897 meldingen van verkrachting bij de Nederlandse politie.

Dit betekent dat er in het jaar 2019 in totaal 1.897 meldingen zijn gemaakt bij de Nederlandse politie betreffende verkrachting. Het is belangrijk op te merken dat dit alleen de gerapporteerde incidenten betreft. Dit daadwerkelijke cijfer kan hoger zijn, aangezien niet alle slachtoffers naar voren komen om dergelijke misdaden te melden om diverse redenen, waaronder trauma, angst voor vergelding of gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem. Daarnaast geeft dit cijfer niet aan hoeveel van deze meldingen hebben geleid tot arrestaties, aanklachten of veroordelingen. In feite tonen statistieken vaak aan dat slechts een klein percentage van de gemelde verkrachtingen resulteert in een strafrechtelijke vervolging voor de dader. U moet ook rekening houden met het feit dat lang niet elke melding ook echt een verkrachting is; soms blijkt een melding na onderzoek vals of ongegrond, hoewel dit niet vaak voorkomt.

De meeste slachtoffers van seksueel geweld in Nederland zijn tussen de 12 en 25 jaar oud.

Uit de gegevens blijkt dat de meeste slachtoffers van seksueel geweld in Nederland zich bevinden in de leeftijdsgroep van 12 tot 25 jaar. Deze statistiek kan u helpen begrijpen dat de kwetsbaarste groep voor dit type geweld jonge mensen zijn, voornamelijk in de tiener- en jongvolwassen leeftijd. Het toont aan dat er een urgente behoefte is aan voortdurende bewustwording en preventie-inspanningen in deze specifieke leeftijdsgroep. Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze statistiek zich richt op een specifieke leeftijdscategorie, seksueel geweld een probleem is dat mensen van alle leeftijden kan treffen. Echter, het feit dat personen tussen de 12 en 25 jaar het meest getroffen zijn, onderstreept het belang van gerichte interventies en ondersteuning voor deze groep.

1 op de 10 mannen in Nederland heeft te maken gehad met seksueel geweld.

Deze statistiek houdt in dat in Nederland 1 op de 10 mannen ooit te maken heeft gehad met seksueel geweld. Dit betekent dat van elke 10 mannen er statistisch gezien één een ervaring heeft gehad met een vorm van seksueel geweld. Dit kan variëren van ongewenste seksuele benaderingen tot fysieke aanvallen. Het is belangrijk om te begrijpen dat hoewel dit een gemiddelde is, de ervaringen van mannen sterk kunnen variëren en afhangen van tal van factoren, zoals leeftijd, geografische locatie, levensstijl en persoonlijke omstandigheden. Omdat u een deel van deze samenleving bent, is dit een belangrijke statistiek om te weten, omdat het de aard en omvang van seksueel geweld tegen mannen in Nederland weerspiegelt.

Ongeveer 68% van de slachtoffers van seksueel geweld in Nederland meldt het delict niet bij de politie.

Uit de genoemde statistiek blijkt dat ongeveer 68% van de slachtoffers van seksueel geweld in Nederland ervoor kiest om het gepleegde delict niet te melden bij de politie. Dit kan verschillende redenen hebben: het kan te maken hebben met schaamte, angst voor represailles, een gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem, of het gevoel dat ze niet geloofd zullen worden. Dit percentage vertegenwoordigt een grote meerderheid van de slachtoffers, wat aantoont dat het aantal daadwerkelijke gevallen van seksueel geweld in Nederland hoogstwaarschijnlijk veel hoger is dan de cijfers die we zien op basis van alleen de gemelde gevallen. Deze statistiek legt een belangrijk probleem bloot en benadrukt de noodzaak voor verbeterde steun- en meldsystemen voor slachtoffers van seksueel geweld.

Ongeveer 1 op de 6 vrouwen in Nederland heeft na haar vijftiende een vorm van seksueel geweld meegemaakt.

Statistieken zijn een brok van ingepakte informatie die een breder beeld geven van een specifiek onderwerp. Neem bijvoorbeeld de statistiek: ‘Ongeveer 1 op de 6 vrouwen in Nederland heeft na haar vijftiende een vorm van seksueel geweld meegemaakt.’ Wat houdt dit precies in? U zou dit kunnen interpreteren als dat van elke zes vrouwen er een het slachtoffer is geweest van seksueel geweld na haar vijftiende levensjaar. Dit gaat niet noodzakelijk over recent seksueel geweld, het kan ook gaan over ervaringen uit het verleden. In dit geval geeft de statistiek weer dat seksueel geweld een aanzienlijk probleem is in de Nederlandse samenleving, van invloed op een significant aantal vrouwen.

Alleen al in Amsterdam worden er iedere week gemiddeld 5 verkrachtingen en 12 pogingen tot verkrachting gemeld.

Deze statistiek onthult een verontrustende realiteit over het aantal seksuele misdrijven in Amsterdam. Wanneer u leest dat er elke week gemiddeld 5 meldingen van verkrachting en 12 pogingen tot verkrachting worden gemeld, betekent dit dat er elke week in deze stad gemiddeld 17 voorvallen van seksueel geweld plaatsvinden die sterk genoeg zijn om tot een officiële melding te leiden. Dit is ongetwijfeld een verontrustend cijfer, dat aantoont dat er voortdurend actie nodig is om seksueel geweld te bestrijden en preventiemaatregelen te verbeteren. Let wel, dit zijn alleen de gemelde gevallen. Het werkelijke aantal kan hoger zijn, aangezien veel slachtoffers uit angst of schaamte hun ervaringen niet altijd melden.

Meer dan 80% van de slachtoffers van seksueel geweld in Nederland zijn vrouwen.

Deze statistiek geeft aan dat seksueel geweld overwegend vrouwen treft. Concreet betekent dit dat van alle slachtoffers van seksueel geweld in Nederland, meer dan 80% vrouwen zijn. Dit is een belangrijk gegeven omdat het laat zien dat, hoewel iedereen potentieel slachtoffer kan zijn van seksueel geweld, vrouwen onevenredig vaak het slachtoffer zijn. Voor u als lezer is dit belangrijk om te weten omdat het ons helpt om een beter begrip te krijgen van wie het meest risico loopt in onze samenleving. Het roept ook op tot actie om dit ernstige probleem aan te pakken, met speciale aandacht voor de genderdynamiek.

34% van de daders van seksueel geweld in Nederland is een (ex-)partner van het slachtoffer.

Uit de gegeven statistiek kunnen we opmaken dat 34% van de daders van seksueel geweld in Nederland een (ex-)partner van het slachtoffer zijn. Wat dit cijfer concreet betekent, is dat meer dan een derde van de daders van seksuele misdrijven de huidige of voormalige partner is van het slachtoffer. Dit geeft helaas weer dat seksueel geweld vaak plaatsvindt binnen relaties, waar je eigenlijk een veilige en respectvolle omgeving zou verwachten. Het toont aan dat seksueel geweld niet alleen door ‘vreemden’ wordt gepleegd, maar dat het ook vaak voorkomt in relaties waar sprake zou moeten zijn van onderling vertrouwen. U moet hierbij denken aan situaties van huiselijk geweld, waarbij een partner zijn of haar machtspositie misbruikt om controle te krijgen en te houden over de ander.

Referenties

0. – https://www.rivm.nl

1. – https://www.who.int

2. – https://www.cbs.nl

3. – https://www.at5.nl

4. – https://fra.europa.eu

5. – https://www.omroepwest.nl

6. – https://www.seksueelgeweld.info

7. – https://www.rutgers.nl

8. – https://www.volkskrant.nl

9. – https://www.rijksoverheid.nl

10. – https://www.augeomagazine.nl

Inhoudsopgave