a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Seksueel Misbruik Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een grondig en actueel overzicht verwachten van de laatste statistieken en gegevens over seksueel misbruik, inclusief heldere analyses en inzichten die verder gaan dan de cijfers zelf.

 • U moet weten dat ongeveer een op de vier meisjes en een op de zes jongens in Nederland seksueel misbruik zal ervaren voor de leeftijd van 18 jaar,
 • U zult schrikken te weten dat van alle seksuele misbruikgevallen bijna 80% van de daders bekend zijn bij het slachtoffer,
 • Meer dan 100.000 kinderen in Nederland worden jaarlijks het slachtoffer van seksueel misbruik,
 • De overgrote meerderheid van de slachtoffers van seksueel misbruik zijn vrouwen, bijna 90% is vrouw,
 • Verder, volgens de Nederlandse statistieken, wordt elke dag 119 keer aangifte gedaan van een seksueel misdrijf,
 • Het is schokkend voor u om te weten dat ongeveer 5% van de mannen in Nederland aangeeft ooit verkracht te zijn,
 • Uit onderzoek blijkt dat elk jaar ongeveer 200.000 volwassenen slachtoffer worden van ernstig seksueel geweld,
 • Daarnaast is naar schatting slechts 15% van de slachtoffers van seksueel geweld doet aangifte bij de politie,
 • Voor de meeste slachtoffers van seksueel geweld is de dader een bekende: in 70% van de gevallen gaat het om vrienden, ex-partners of familieleden,
 • Wetende dat slechts 1 op de 9 slachtoffers van seksueel misbruik zich binnen zeven dagen meldt bij een Centrum Seksueel Geweld,
 • In bijna 50% van de misbruikgevallen waarbij kinderen betrokken zijn, is de dader een gezinslid,
 • Het is belangrijk dat u weet dat 60% van de geïdentificeerde daders van seksueel misbruik merendeels mannen zijn,
 • Ongeveer 85% van de misbruikte kinderen praat nooit met iemand over het misbruik,
 • Merk op dat seksueel misbruik bij jongeren vooral plaatsvindt in de privésfeer: ongeveer 70% van de incidenten gebeurt thuis,
 • Opmerkelijk is dat bijna 15% van de jongens en 25% van de meisjes tijdens hun jeugd een vorm van seksueel geweld hebben meegemaakt,

Actuele Seksueel Misbruik Statistieken

U moet weten dat ongeveer een op de vier meisjes en een op de zes jongens in Nederland seksueel misbruik zal ervaren voor de leeftijd van 18 jaar,

Deze statistiek geeft informatie over een zeer ernstig probleem in onze samenleving: seksueel misbruik onder jongeren. Uit de gegevens blijkt dat ongeveer 25% van de meisjes en ongeveer 16,67% van de jongens in Nederland naar verwachting seksueel misbruik zullen ervaren voor hun 18e verjaardag. Dit betekent dus dat ongeveer een op de vier meisjes en een op de zes jongens dergelijk misbruik zullen ondergaan. Deze cijfers zijn verontrustend en wijzen op de noodzaak tot effectieve preventiemaatregelen en ondersteuning voor slachtoffers. U, als lezer, dient zich hiervan bewust te zijn en bij te dragen aan de bestrijding van dit probleem in de mate dat mogelijk is.

U zult schrikken te weten dat van alle seksuele misbruikgevallen bijna 80% van de daders bekend zijn bij het slachtoffer,

U zou wellicht de aanname kunnen hebben dat seksueel misbruik meestal wordt gepleegd door vreemden, maar de statistieken vertellen een ander verhaal. Het is inderdaad zo dat bijna 80% van de seksuele misbruikgevallen gepleegd wordt door personen die bekend zijn bij het slachtoffer. Dit betekent dat in acht van de tien gevallen het slachtoffer de dader kent. Dit kan een vriend, familielid, buur, collega of bekende zijn. De statistiek toont de harde realiteit van seksueel misbruik en benadrukt het belang van bewustwording en preventie van dergelijk misbruik binnen ons sociale netwerk.

Meer dan 100.000 kinderen in Nederland worden jaarlijks het slachtoffer van seksueel misbruik,

Deze statistiek is zowel verontrustend als onthullend. Wat het voor u betekent is dat elk jaar in Nederland meer dan 100.000 kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik. Dit betekent niet alleen dat deze kinderen het slachtoffer zijn van een afschuwelijke misdaad, maar het onderstreept ook de noodzaak voor meer actie en bescherming van onze meest kwetsbare burgers. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze cijfers niet alleen een getal zijn, maar een weerspiegeling van echte mensen en echte levens die getroffen zijn. Elk van deze kinderen is een individu dat hulp, zorg en bescherming nodig heeft om de traumatische effecten van deze ervaring te overwinnen. Deze statistiek moet dienen als een oproep tot actie: voor de overheid, voor maatschappelijke organisaties, voor wij allemaal, om onszelf in te zetten voor preventie, ondersteuning en gerechtigheid voor deze kinderen.

De overgrote meerderheid van de slachtoffers van seksueel misbruik zijn vrouwen, bijna 90% is vrouw,

In deze statistiek wordt aangegeven dat de overgrote meerderheid, namelijk bijna 90% van de slachtoffers van seksueel misbruik, vrouwen zijn. Dit betekent dus dat negen van de tien slachtoffers een vrouw is. Deze statistiek geeft een indicatie van een bepaalde ongelijkheid of onevenwichtigheid in de verdeling van slachtoffers van seksueel misbruik in termen van geslacht. Daarbij is het ook belangrijk om te beseffen dat dit een reflectie is van opgenomen gevallen. Het veronderstelt niet per definitie dat mannen niet het slachtoffer kunnen zijn van seksueel misbruik, maar simpelweg dat zij minder vaak geïdentificeerd of gemeld worden als slachtoffers. Voor u als lezer betekent dit dat het belangrijk is om te beseffen dat seksueel misbruik een ernstig probleem is waar voornamelijk vrouwen mee te maken krijgen, maar dat dit niet uitsluitend het geval is.

Verder, volgens de Nederlandse statistieken, wordt elke dag 119 keer aangifte gedaan van een seksueel misdrijf,

Uit de Nederlandse statistieken blijkt dat er elke dag 119 keer aangifte wordt gedaan van een seksueel misdrijf. Dit betekent dat er in Nederland elke dag minstens 119 mensen zijn die naar de politie stappen om te melden dat zij slachtoffer zijn geworden van een vorm van seksueel misbruik. Het is belangrijk om op te merken dat dit aantal alleen de aangiften betreft; het feitelijke aantal seksuele misdrijven ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet elk slachtoffer aangifte doet. Deze statistiek is niet alleen een weerspiegeling van de ernst van het probleem, maar geeft ons ook inzicht in de mate waarin seksueel misdrijf in onze samenleving voorkomt.

Het is schokkend voor u om te weten dat ongeveer 5% van de mannen in Nederland aangeeft ooit verkracht te zijn,

Dit statistiek kan behoorlijk schokkend voor u zijn. Ongeveer 5% van de mannen in Nederland geeft aan ooit verkracht te zijn. Dit betekent dat van elke 100 mannen, er 5 zijn die getuigen dat ze ooit een verschrikkelijke ervaring van seksueel geweld hebben meegemaakt. U moet begrijpen dat dit vaak ondergerapporteerd is vanwege de stigma’s en schaamte die met dit onderwerp gepaard gaan, dus het werkelijke aantal kan mogelijk hoger zijn. Deze statistiek onderstreept de ernstige en wijdverbreide aard van seksueel geweld in onze samenleving, met inbegrip van tegen mannen, die vaak over het hoofd worden gezien in deze discussie. Het is belangrijk om bewustzijn en begrip van deze feiten te bevorderen om het probleem aan te pakken en de slachtoffers te ondersteunen.

Uit onderzoek blijkt dat elk jaar ongeveer 200.000 volwassenen slachtoffer worden van ernstig seksueel geweld,

U heeft mogelijk gehoord of gelezen dat elk jaar ongeveer 200.000 volwassenen slachtoffer worden van ernstig seksueel geweld. Deze statistiek betekent dat er jaarlijks circa 200.000 gevallen zijn waarin volwassenen onderworpen worden aan vormen van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, waarbij het misbruik ernstige fysieke, emotionele of psychologische schade veroorzaakt. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze cijfers het resultaat zijn van gemelde gevallen; helaas blijven veel gevallen van seksueel geweld ongemeld. Dit kan zijn vanwege stigma, angst voor de dader of gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers kan dus aanzienlijk hoger zijn dan de statistieken aangeven.

Daarnaast is naar schatting slechts 15% van de slachtoffers van seksueel geweld doet aangifte bij de politie,

Deze statistiek benadrukt een behoorlijk belangrijk en zorgwekkend aspect met betrekking tot seksueel geweld. U moet begrijpen dat volgens deze schatting, ondanks de ernst en illegale aard van dergelijk gedrag, slechts 15% van de slachtoffers van seksueel geweld stappen zet om het aan de politie te melden. Dit kan om verschillende redenen zijn, waaronder angst voor vergelding, het stigma dat gepaard gaat met het openbaar maken van dergelijke ervaringen, het gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem, of het gevoel dat ze mogelijk niet geloofd worden. Dit betekent dus dat een overweldigende meerderheid (85%) van seksueel geweld mogelijk onopgemerkt blijft door de autoriteiten, wat zowel het straffen van de daders als het bieden van hulp en ondersteuning aan de slachtoffers belemmert.

Voor de meeste slachtoffers van seksueel geweld is de dader een bekende: in 70% van de gevallen gaat het om vrienden, ex-partners of familieleden,

Deze statistiek geeft aan dat een aanzienlijk percentage van seksueel geweld vaak plaatsvindt binnen bekende relaties. Met andere woorden, in 70% van de gevallen zijn de daders van seksueel geweld personen die de slachtoffers kennen, zoals vrienden, ex-partners of familieleden. Dit toont aan dat het risico op seksueel geweld niet noodzakelijkerwijs komt van vreemden, maar vaak vanuit de cirkel van mensen die we vertrouwen en die we goed kennen. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van deze statistieken om de misvatting te bestrijden dat gevaar altijd van buitenaf komt, en om het belang van bewustzijn en preventie in alle soorten relaties te benadrukken.

Wetende dat slechts 1 op de 9 slachtoffers van seksueel misbruik zich binnen zeven dagen meldt bij een Centrum Seksueel Geweld,

Uit de genoemde statistiek blijkt dat van alle slachtoffers van seksueel misbruik slechts ongeveer 11% (of 1 op de 9) zich binnen zeven dagen na het incident meldt bij een Centrum Seksueel Geweld. Dit betekent dat de meerderheid van de slachtoffers die ervoor kiezen om hulp te zoeken, dit niet doet binnen de eerste week na hun traumatische ervaring. Het kan zijn dat ze tijd nodig hebben om te verwerken wat er is gebeurd, of dat ze het moeilijk vinden om over hun ervaring te praten. Het kan ook betekenen dat veel slachtoffers van seksueel misbruik geen hulp zoeken bij een dergelijk centrum, mogelijk uit angst voor stigmatisering of vanwege andere barrières om hulp te zoeken. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van deze statistieken om beter te begrijpen hoe we slachtoffers van seksueel misbruik kunnen ondersteunen in hun herstelproces.

In bijna 50% van de misbruikgevallen waarbij kinderen betrokken zijn, is de dader een gezinslid,

Deze statistiek betekent in eenvoudige bewoordingen dat wanneer we kijken naar gevallen van kindermishandeling, ongeveer de helft van de tijd, de persoon die het misbruik begaat een lid is van hetzelfde gezin als het kind. Dit kan betrekken op moeders, vaders, broers, zusters of andere inwoners van het huis. Deze gegevens tonen aan hoe dichtbij en persoonlijk deze vorm van misbruik vaak is. Het is schokkend om te denken dat het gevaar zich zo dicht bij huis bevindt. U zou hierdoor het belang kunnen begrijpen van bewustzijn en aandacht voor signalen van mishandeling binnen het gezin en de noodzaak om hulp in te schakelen wanneer het wordt vermoed.

Het is belangrijk dat u weet dat 60% van de geïdentificeerde daders van seksueel misbruik merendeels mannen zijn,

Het is essentieel voor u om te begrijpen dat in gevallen van seksueel misbruik, op basis van gegevens, 60% van de geïdentificeerde daders grotendeels mannen zijn. Dit betekent dat in zes van de tien gevallen waar het mogelijk was om een dader te identificeren, die dader een man was. Het is belangrijk hierbij op te merken dat dit niet betekent dat alle mannen daders zijn, maar dat in de beschikbare statistieken van geïdentificeerde daders, de meerderheid mannen zijn. Deze informatie kan nuttig zijn voor preventie, bewustmakingscampagnes en voor het aanpakken van sociaal gedrag en attitudes omtrent seksueel misbruik.

Ongeveer 85% van de misbruikte kinderen praat nooit met iemand over het misbruik,

Uit de aangehaalde statistiek lijkt het erop dat misbruik van kinderen een sterk onderrapporteerd probleem is. Volgens deze data, bespreekt ongeveer 85% van de kinderen die misbruik ervaren dit nooit met iemand. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals angst, schaamte, of het ontbreken van een veilige en vertrouwelijke omgeving om hun ervaringen te delen. Dit cijfer benadrukt de urgentie van kwesties rond kindermishandeling. De noodzaak voor interventies, zowel preventief als responsief, wordt hiermee benadrukt. U, als lezer, wordt aangemoedigd om bewust te zijn van de signalen van misbruik en stappen te ondernemen om kinderen in dergelijke situaties te helpen en te beschermen.

Merk op dat seksueel misbruik bij jongeren vooral plaatsvindt in de privésfeer: ongeveer 70% van de incidenten gebeurt thuis,

Deze statistiek belicht de harde realiteit rondom seksueel misbruik bij jongeren. Wat u hieruit kunt opmaken is dat het overgrote deel, namelijk 70%, van deze zeer ernstige incidenten plaatsvindt in de privésfeer, met name thuis. Dit kan betekenen dat de daders vaak bekenden zijn van de slachtoffers, zoals gezinsleden, vrienden, buren of kennissen, in plaats van vreemden. De opmerking dat het merendeel van het misbruik thuis gebeurt, benadrukt het belang van het creëren van een veilige omgeving voor jongeren en het bewustmaken van dit probleem zodat het aangepakt kan worden. Het toont ook aan dat misbruik niet iets is dat alleen op “gevaarlijke” plaatsen gebeurt, maar dat het kan gebeuren op plaatsen waar men zich normaal gesproken veilig zou moeten voelen.

Opmerkelijk is dat bijna 15% van de jongens en 25% van de meisjes tijdens hun jeugd een vorm van seksueel geweld hebben meegemaakt,

Deze statistiek brengt naar voren dat er een aanzienlijk percentage van de jongeren slachtoffer is van seksueel geweld. U kunt zien dat bijna 15% van de jongens en 25% van de meisjes tijdens hun jeugd een dergelijke traumatische ervaring hebben ondergaan. Dit houdt in dat in een vrij grote groep jongens één op de zeven en bij meisjes één op de vier het slachtoffer is geweest van seksueel geweld. Deze cijfers zijn alarmerend en wijzen op een ernstig maatschappelijk probleem, dat veel jonge mensen tijdens hun jeugd zijn blootgesteld aan zo’n heftige gebeurtenis. Het is belangrijk om ons ervan bewust te zijn dat, hoewel deze cijfers al hoog zijn, de werkelijke aantallen wellicht nog hoger liggen, aangezien niet alle gevallen van seksueel geweld gemeld worden.

Referenties

0. – https://www.rijksoverheid.nl

1. – https://www.nji.nl

2. – https://www.centrumseksueelgeweld.nl

Inhoudsopgave