a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Side Hustle Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u gedetailleerde en actuele statistieken verwachten over side hustles, inclusief nieuwe gegevens die u kunnen helpen om inzicht te krijgen in de huidige trends en prestaties van side hustles in verschillende sectoren.

 • Volgens een recente enquête hebben ongeveer 45% van de werkende Amerikanen een tweede baan.
 • De meest populaire side hustles zijn thuisverbetering, fitness training, en persoonlijk advies.
 • 30% van de side hustle ondernemers zijn millennial.
 • Een gemiddelde side hustler verdient $1.122 per maand.
 • Slechts 33% van de side hustlers waren tevreden met hun huidige financiële situatie.
 • Ongeveer 61% van de side hustlers begonnen hun nevenactiviteit om extra inkomen te genereren.
 • Bijna 50% van de jongere werknemers (leeftijd 18-26) neemt deel aan de gig-economie.
 • 25% van de side hustlers plant om te verschuiven naar full-time met hun nevenactiviteit.
 • Side hustlers besteden gemiddeld 11 uur per week aan hun side hustle.
 • Millennial vrouwen starten vaker een side hustle in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers.
 • Ongeveer 27% van de Amerikanen met een side hustle geven aan dat ze dit doen omdat ze hun dagbaan niet leuk vinden.
 • Ongeveer 65% van de side hustlers zegt dat ze minder gestrest zijn sinds ze hun nevenactiviteit begonnen.
 • Ongeveer 69% van de side hustlers investeert minder dan $1000 om te beginnen.

Actuele Side Hustle Statistieken

Volgens een recente enquête hebben ongeveer 45% van de werkende Amerikanen een tweede baan.

Uit een recentelijk uitgevoerd onderzoek blijkt dat ongeveer 45% van de werkende Amerikanen een tweede baan heeft. Om dit in context te plaatsen: bijna de helft van de werkende bevolking in de Verenigde Staten heeft meer dan één baan. Dit betekent dat naast hun hoofdwerk, deze mensen ook nog eens een andere baan hebben om extra inkomen te genereren, vaardigheden te ontwikkelen of misschien zelfs hun passies na te streven. Het is belangrijk om te beseffen dat de redenen voor het hebben van een tweede baan sterk kunnen variëren per persoon. Deze statistiek benadrukt een belangrijke trend in de huidige arbeidsmarkt in de Verenigde Staten die invloed kan hebben op zaken als inkomensongelijkheid, werkomstandigheden en werkgelegenheidswetgeving. U, als lezer, kunt deze informatie gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de dynamiek van de arbeidsmarkt en hoe deze mogelijk invloed op u kan hebben.

De meest populaire side hustles zijn thuisverbetering, fitness training, en persoonlijk advies.

Deze statistiek geeft aan dat de meest gangbare bijverdiensten of ‘side hustles’ bestaan uit thuisverbetering, fitness training en persoonlijk advies. ‘Thuisverbetering’ kan inhouden dat u klussen of renovaties verricht bij mensen thuis. Denkt u hierbij aan schilderen, tuinieren of andere kleine reparaties. Onder ‘fitness training’ valt alles van persoonlijke trainingssessies tot het geven van groepslessen in de sportschool. En ‘persoonlijk advies’ kan op verschillende gebieden betrekking hebben, zoals loopbaanadvies, levensadvies of financieel advies. Deze drie gebieden zijn populair omdat ze flexibiliteit bieden, aangezien ze buiten de normale werktijden kunnen worden uitgevoerd, en omdat ze een lucratieve manier kunnen zijn om uw inkomen aan te vullen.

30% van de side hustle ondernemers zijn millennial.

De statistiek die aangeeft dat ‘30% van de side hustle ondernemers millennials zijn’, betekent dat van alle mensen die een side hustle hebben (een kleinschalig ondernemend project naast een hoofdberoep), 30% tot de millennial generatie behoort. De millennial generatie omvat meestal degenen die geboren zijn tussen 1981 en 1996. Dit geeft aan dat bijna een derde van de mensen met deze bijprojecten uit deze specifieke leeftijdsgroep komt. Het zou kunnen impliceren dat millennials een grotere bereidheid kunnen hebben om risico’s te nemen, innovatief te zijn, of extra inkomstenbronnen te zoeken naast hun reguliere baan. U, als lezer, dient zich echter bewust te zijn dat deze statistiek kan variëren op basis van geografie, cultuur, economische omstandigheden en andere factoren.

Een gemiddelde side hustler verdient $1.122 per maand.

De statistiek die aangeeft dat ‘een gemiddelde side hustler $1.122 per maand verdient’ verwijst naar de gemiddelde inkomsten die iemand maandelijks genereert naast zijn of haar reguliere, full-time baan. Een side hustle is een extra baan of project dat iemand uitvoert naast zijn of haar primaire baan, vaak om extra inkomen te verdienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om freelance werk, een online winkel, of een weekendbaan. Het gemiddelde bedrag van $1.122 per maand weerspiegelt het algemene inkomstenniveau van deze side hustlers, maar het is belangrijk op te merken dat dit gemiddelde kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals het soort werk, de tijd besteed en eventuele investeringen. U moet ook begrijpen dat het gemiddelde het middenpunt is van alle inkomens van side hustlers – niet iedereen zal dit bedrag verdienen.

Slechts 33% van de side hustlers waren tevreden met hun huidige financiële situatie.

Deze statistiek geeft aan dat slechts 33% van de mensen die een side hustle hebben, tevreden zijn met hun huidige financiële situatie. Een side hustle is een baan of onderneming die iemand naast zijn primaire baan uitvoert om extra inkomen te genereren. Het aantal mensen dat hieraan deelneemt is breed en diverse, van freelancers tot ondernemers. Hoewel zij extra inkomen genereren bovenop hun standaard salaris, blijkt uit de statistiek dat twee derde van hen niet tevreden is met hun huidige financiële situatie. Dit kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat de inkomsten uit hun side hustle niet genoeg zijn om hun kosten te dekken, of dat ze het gevoel hebben dat ze te hard moeten werken voor het bedrag dat ze verdienen. Dit onderstreept de complexiteit van de financiële situatie van velen die proberen hun inkomen aan te vullen door middel van een side hustle.

Ongeveer 61% van de side hustlers begonnen hun nevenactiviteit om extra inkomen te genereren.

Deze statistiek laat zien dat ongeveer 61% van de mensen die een ‘side hustle’ ofwel een nevenactiviteit hebben ondernomen, dit voornamelijk hebben gedaan om een extra inkomen te genereren. Dit betekent dat een groot deel van deze mensen naast hun reguliere baan een extra bezigheid heeft opgepikt om meer financiële zekerheid of welvaart te creëren. Het kan dus gezien worden als een indicator van mensen die proberen om hun financiële situatie te verbeteren of extra geld te verdienen bovenop hun reguliere salaris. Dit kan uit noodzaak zijn, bijvoorbeeld in geval van lage lonen of hoge kosten van levensonderhoud, of uit het verlangen om een hogere levensstandaard te bereiken. U, als lezer, kunt hieruit opmaken dat veel mensen een nevenactiviteit niet per se zien als hobby of passie, maar vooral als een strategie voor financiële groei of stabiliteit.

Bijna 50% van de jongere werknemers (leeftijd 18-26) neemt deel aan de gig-economie.

De statistiek die nogmaals aangeeft dat bijna 50% van de werknemers in de leeftijdscategorie 18-26 jaar deelneemt aan de gig-economie, belicht een belangrijke trend in de huidige arbeidsmarkt. Dit betekent dat ongeveer de helft van de jonge werknemers kiest voor onafhankelijk, flexibel en project- of taakgericht werk, ook wel bekend als ‘gigs’. De gig-economie kan vele vormen van werk omvatten, zoals freelancewerk, tijdelijke klussen of deeltijdwerk, en wordt vaak gefaciliteerd door digitale platforms zoals Uber of Upwork. Deelname aan de gig-economie illustreert een verschuiving in arbeidspatronen: in plaats van de traditionele fulltime banen met langetermijncontracten geven deze jonge werknemers de voorkeur aan meer flexibiliteit en zelfstandigheid. U moet daarom rekening houden met deze statistiek bij het overwegen van verschuivingen in arbeidspatronen en economische trends.

25% van de side hustlers plant om te verschuiven naar full-time met hun nevenactiviteit.

Uit de statistieken blijkt dat 25% van de mensen met een bijberoep, ook wel bekend als ‘side hustlers’, van plan zijn om hun bijberoep om te zetten naar hun hoofdberoep. Dit betekent dat een op de vier personen die momenteel een nevenactiviteit heeft, ambitie heeft om dit op grotere schaal te gaan doen, met de uren en inzet die typisch bij een fulltime baan horen. Dit kan inzicht geven in de mate waarin mensen geloven in hun secundaire activiteiten en hun potentieel zien als een volwaardige onderneming. Onthoud dat dit niet betekent dat ze daadwerkelijk de overgang zullen maken, maar dat ze serieus overwegen dit te doen.

Side hustlers besteden gemiddeld 11 uur per week aan hun side hustle.

De statistiek ‘Side hustlers besteden gemiddeld 11 uur per week aan hun side hustle’ betekent dat mensen die naast hun reguliere baan een bijbaan of extra project hebben, er gemiddeld 11 uur per week aan besteden. Dit is een algemeen gemiddelde, wat betekent dat sommige personen mogelijk meer of minder dan deze tijd aan hun bijbaan besteden. Het toont aan dat een side hustle een belangrijke tijdsinvestering is, ondanks dat het een “secundaire” baan is. U kunt dit zien als een bevestiging dat het beheren van een side hustle een serieuze inzet vereist, niet alleen in termen van tijd, maar ook met betrekking tot planning, organisatie en betrokkenheid.

Millennial vrouwen starten vaker een side hustle in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers.

Uit de statistiek kunt u opmaken dat millennial vrouwen, dus vrouwen geboren tussen 1980 en 2000, vaker een side hustle beginnen vergeleken met hun mannelijke tegenhangers. Een ‘side hustle’ is een term die meestal wordt gebruikt om een extra job of onderneming te beschrijven die iemand onderneemt naast hun primaire baan om extra inkomsten te genereren. Dit kan betekenen dat millennial vrouwen meer geneigd zijn om meerdere inkomstenbronnen te creëren, meer risico’s nemen in het ondernemerschap, of dat zij mogelijk meer economische druk voelen om extra inkomsten te verdienen. Dit verschil tussen geslachten kan ook worden beïnvloed door verschillende factoren zoals onderwijs, interessegebieden en werkcultuur. Houd er rekening mee dat dit een overkoepelende trend aangeeft en individuele ervaringen kunnen variëren.

Ongeveer 27% van de Amerikanen met een side hustle geven aan dat ze dit doen omdat ze hun dagbaan niet leuk vinden.

Uit de voorliggende statistiek kunnen we opmaken dat ongeveer 27% van de Amerikanen die een nevenactiviteit of een zogenaamde ‘side hustle’ hebben, dit doen omdat ze ontevreden zijn met hun reguliere baan. Dit percentage vertegenwoordigt meer dan een kwart van de mensen in de VS met een bijverdienste, wat suggereert dat deze personen hun side hustle wellicht niet alleen voor extra inkomsten of om een passie na te streven begonnen, maar mogelijk ook uit onvrede met hun primaire werk. Het kan dus worden geinterpreteerd dat voor deze groep mensen, ze mogelijk hun huidige baan niet bevredigend of stimulerend vinden, en dat zij daarom op zoek zijn gegaan naar extra werk of bezigheden waar ze wel voldoening uit halen. Het is ook mogelijk dat deze groep mensen een verandering in carrière overweegt en hun side hustle gebruiken als een springplank naar een nieuwe carrière.

Ongeveer 65% van de side hustlers zegt dat ze minder gestrest zijn sinds ze hun nevenactiviteit begonnen.

De statistiek geeft aan dat ongeveer 65% van de mensen met een side hustle, ofwel een nevenactiviteit, minder stress ervaren sinds ze hiermee zijn begonnen. Dit betekent dat als u aan honderd side hustlers zou vragen of ze zich minder gestrest voelen sinds ze hun nevenactiviteit zijn gestart, ongeveer vijfenzestig van hen ‘ja’ zouden zeggen. Het geeft aan hoe een extra inkomstenbron of een creatieve uitlaatklep in de vorm van een nevenactiviteit een positieve impact kan hebben op het stressniveau van mensen. Het is dus mogelijk dat u, als u overweegt een side hustle te starten, tot de meerderheid behoort die een vermindering van stress ervaart door deze extra inzet.

Ongeveer 69% van de side hustlers investeert minder dan $1000 om te beginnen.

Deze statistiek geeft de initiële investeringen aan die door zogenaamde ‘side hustlers’ worden gedaan. Side hustlers zijn mensen die naast hun gewone baan iets extra’s doen om geld te verdienen. Uit de genoemde statistiek blijkt dat ongeveer 69% van deze side hustlers minder dan $1000 investeert om hun extra bedrijf van de grond te krijgen. Dit betekent dat de meerderheid van de mensen die een bijverdienste hebben relatief kleine bedragen investeren om te starten. Het laat zien dat beginnen met een side hustle niet noodzakelijkerwijs betekent dat u grote sommen geld hoeft te investeren. Sterker nog, het merendeel van de side hustlers lijkt met minder dan $1000 te beginnen.

Referenties

0. – https://www.moneyunder30.com

1. – https://www.freshbooks.com

2. – https://www.pewresearch.org

3. – https://www.entrepreneur.com

4. – https://www.cnbc.com

5. – https://www.fool.com

6. – https://smallbiztrends.com

7. – https://www.bankrate.com

8. – https://www.businessnewsdaily.com

Inhoudsopgave