a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Smart City Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In de blogpost verwachten, wordt u bijgepraat over de allernieuwste Smart City statistieken en trends, waarbij u een actueel en gedetailleerd overzicht krijgt van hoe digitale technologieën steden efficiënter, groener en leefbaarder maken.

 • Tegen 2025 zullen er naar verwachting meer dan 30 wereldwijde slimme steden bestaan, die slimme technologieën gebruiken om infrastructuur en services te verbeteren.
 • De wereldwijde markt voor slimme stedelijke diensten zal naar verwachting $400 miljard bereiken in 2020.
 • In 2016 maakten slimme steden 25% uit van alle IoT-technologieprojecten wereldwijd.
 • De wereldwijde slimme steden markt zal naar verwachting groeien tot $1.2 biljoen in 2022.
 • 73% van de steden zijn momenteel bezig met het testen van slimme stadsprojecten.
 • 47% van de burgers zou bereid zijn om privé-informatie te delen in ruil voor verbeterde infrastructuur.
 • 66% van de steden spot de potentie van het gebruik van drones voor infrastructuurinspectie.
 • Wereldwijd worden er naar verwachting in 2023 bijna 50 miljard apparaten aangesloten op het internet der dingen (IoT).
 • 40% van de kleine tot middelgrote steden in de VS maakt gebruik van slimme technologieën.
 • Slimme openbare verlichting zou de energiekosten met 50% tot 70% kunnen verminderen.
 • Eind 2020 had 84% van de steden in de Verenigde Staten minstens één IoT-initiatief geïmplementeerd.
 • Wereldwijd zijn er 773 slimme stadinitiatieven gelanceerd in 178 verschillende steden.
 • Verwacht wordt dat het aantal slimme parkeerprojecten dat wereldwijd wordt uitgevoerd tegen 2024 zal groeien tot 950.000.
 • Sensortechnologie maakt 25% uit van de slimme stedelijke technologieën.
 • Ongeveer 1,4 miljard mensen zullen naar verwachting tegen 2030 wonen in een slimme stad.

Actuele Smart City Statistieken

Tegen 2025 zullen er naar verwachting meer dan 30 wereldwijde slimme steden bestaan, die slimme technologieën gebruiken om infrastructuur en services te verbeteren.

De statistiek die aangeeft dat tegen 2025 er naar verwachting meer dan 30 wereldwijde slimme steden zullen bestaan, verwijst naar het groeiende aantal stedelijke gebieden die slimme technologieën integreren in hun infrastructuur en diensten. Het doel hiervan is om de kwaliteit van leven voor de inwoners te verbeteren, de efficiëntie van stedelijke diensten en operaties te verhogen en de duurzaamheid te bevorderen. Slimme technologieën kunnen variëren van IoT (Internet of Things) oplossingen voor het beheer van verkeer en energie tot geavanceerde data-analyse voor het verbeteren van openbare diensten. Het houdt in dat u, als inwoner van zo’n stad, kunt genieten van een meer geconnecteerde, efficiënte en duurzame leefomgeving.

De wereldwijde markt voor slimme stedelijke diensten zal naar verwachting $400 miljard bereiken in 2020.

Deze statistiek betekent dat de markt voor slimme stedelijke diensten, die alles omvat van slimme verlichting en parkeersystemen tot slimme stroomnetten en afvalbeheer, op het punt staat exponentieel te groeien. Volgens de prognose zal de totale waarde van deze wereldwijde markt in 2020 de grens van $400 miljard bereiken. Dit betekent dat er in dat jaar wereldwijd naar verwachting voor dit bedrag aan slimme stedelijke diensten zal worden gekocht en verkocht. Let op, groei in deze sector wijst op een toenemende mate van stedelijke digitalisering en innovatie – steden worden ‘slimmer’ en geavanceerder in hun diensten om de levenskwaliteit van hun inwoners te verbeteren. Dit is een belangrijk kenmerk om in de gaten te houden als u betrokken bent bij stadsplanning, beleidsvorming, investeringen of technologie.

In 2016 maakten slimme steden 25% uit van alle IoT-technologieprojecten wereldwijd.

In 2016 was er een interessante trend op het gebied van Internet of Things (IoT) technologie. Uit de gegevens blijkt namelijk dat in dat jaar 25% van alle wereldwijde IoT-projecten verband hield met slimme steden. Wat betekent dit concreet voor u? Dit betekent dat een kwart van alle technologieprojecten die gebruik maken van het concept van het internet der dingen – een netwerk van fysieke objecten zoals voertuigen, apparaten en gebouwen die zijn uitgerust met sensoren, software en connectiviteit om gegevens uit te wisselen – gericht waren op het verbeteren van stedelijke gebieden. Dit kan zich uiten in projecten om het energieverbruik te verminderen, het verkeersbeheer te verbeteren of om de levenskwaliteit van de burgers te verhogen. In wezen waren slimme steden in 2016 een belangrijke focus in de toepassing van IoT-technologie op wereldschaal.

De wereldwijde slimme steden markt zal naar verwachting groeien tot $1.2 biljoen in 2022.

De statistiek die u ziet, geeft een projectie van de verwachte waarde van de wereldwijde slimme stedenmarkt in 2022. Hierbij verwijst ‘slimme steden’ naar stedelijke gebieden die technologie en data gebruiken om services te verbeteren, hulpbronnen efficiënter te beheren en de levenskwaliteit van inwoners te verhogen. Het geschatte cijfer van $1.2 biljoen betekent dat de gecombineerde economische waarde van dergelijke activiteiten naar verwachting deze enorme som zal bereiken in het genoemde jaar. Dit houdt in dat er aanzienlijke investeringen en groei worden verwacht in sectoren die verband houden met slimme steden, inclusief maar niet beperkt tot technologieontwikkeling, infrastructuurverbetering, data-analyse en gerelateerde services. Kortom, deze statistiek belicht de grote economische mogelijkheden en het potentiële belang van slimme steden in de nabije toekomst.

73% van de steden zijn momenteel bezig met het testen van slimme stadsprojecten.

Uit de statistiek blijkt dat 73% van de steden op dit moment bezig is met het testen van slimme stadsprojecten. Dit betekent dat bijna drie vierde van alle steden vooropstrevend is in het toepassen van nieuwe technologieën en innovaties om het stadsleven te verbeteren. Deze ‘slimme’ stadsprojecten kunnen uiteenlopen van verbeterde openbaar vervoerssystemen, energie-efficiënte straatverlichting tot slimme gebouwen en IoT-oplossingen. Dit zou u een inzicht moeten geven in de omvang van stedelijke vernieuwing en de focus op duurzaamheid en leefbaarheid die steden wereldwijd nastreven. Het is een boeiende tijd om de snelle vooruitgang en evolutie van onze stedelijke omgevingen te observeren.

47% van de burgers zou bereid zijn om privé-informatie te delen in ruil voor verbeterde infrastructuur.

Uit de aangegeven statistiek blijkt dat bijna de helft van de burgers, specifiek 47%, bereid zou zijn om hun privé-informatie te delen in ruil voor het verbeteren van de infrastructuur. Dit betekent dat sommige mensen waarde zien in de mogelijkheid om hun gemeenschappen te verbeteren, zelfs ten koste van hun privacy. Ze zijn bereid om een compromis te sluiten en vertrouwelijke informatie vrij te geven als dat zou leiden tot tastbare verbeteringen in zaken zoals vervoer, nutsvoorzieningen en andere infrastructuurvoorzieningen. Echter, dit betekent ook dat 53% van de burgers niet bereid is om hun privé-informatie te delen, ongeacht de beloofde verbeteringen. Deze tegenstelling laat de complexiteit zien van balanceren tussen de behoefte aan privacy en de wens naar betere leefomstandigheden.

66% van de steden spot de potentie van het gebruik van drones voor infrastructuurinspectie.

Uit de aangegeven statistiek blijkt dat 66% van de steden de mogelijkheden ziet van het gebruik van drones voor de inspectie van de infrastructuur. Dit betekent dat een overgrote meerderheid van steden erkent dat drones een gunstige en efficiënte technologie kunnen zijn voor het inspecteren en controleren van verschillende aspecten van de stadsinfrastructuur, zoals wegen, bruggen en andere constructies. Deze inspecties kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn voor het onderhouden en veilig houden van deze structuren. Het feit dat zo’n groot percentage van de steden deze potentie inziet, duidt op een algemene trend naar een grotere acceptatie en gebruik van technologie in stedelijk beheer.

Wereldwijd worden er naar verwachting in 2023 bijna 50 miljard apparaten aangesloten op het internet der dingen (IoT).

De statistiek geeft aan dat het aantal apparaten dat wereldwijd aangesloten is op het Internet der Dingen (IoT) naar verwachting in 2023 bijna 50 miljard zal bereiken. Dit illustreert de groeiende populariteit en het toenemende gebruik van IoT-technologieën over de hele wereld. Het Internet der Dingen, als u het niet weet, is eigenlijk een netwerk van fysieke apparaten zoals auto’s, huishoudelijke apparaten, etc., dat verbonden is met het internet om gegevens uit te wisselen en te communiceren, wat zorgt voor meer efficiëntie en gemak. De stijging tot bijna 50 miljard aangesloten apparaten betekent dat er in de nabije toekomst meer dataverkeer zal zijn, wat innovatieve oplossingen zal vereisen voor gegevensbeheer en cybersecurity. De voortdurende stijging van dit aantal onderstreept ook het toenemende belang van IoT in ons dagelijks leven en in veel sectoren van onze economie.

40% van de kleine tot middelgrote steden in de VS maakt gebruik van slimme technologieën.

De statistiek ‘40% van de kleine tot middelgrote steden in de VS maakt gebruik van slimme technologieën’, belicht het groeiende belang van technologie in het stedelijk beheer. Dit betekent dat bijna de helft van deze steden op de een of andere manier technologie integreert om processen en diensten te verbeteren. ‘Slimme technologieën’ verwijzen vaak naar geautomatiseerde systemen, sensoren, kunstmatige intelligentie en data-analyse, die allemaal worden gebruikt om de infrastructuur en openbare diensten, zoals openbaar vervoer, energieverbruik en afvalbeheer, efficiënter te maken. Het toont ook aan dat, hoewel de acceptatie van technologie aanzienlijk is, er nog veel ruimte is voor groei en innovatie, aangezien 60% van de kleine tot middelgrote steden nog niet volledig deze technologieën heeft geadopteerd. Voor u betekent dit dat uw stad, als ze tot deze 40% behoort, op de voorgrond staat van technologische innovatie, waardoor de levenskwaliteit en efficiëntie van diensten verbeteren.

Slimme openbare verlichting zou de energiekosten met 50% tot 70% kunnen verminderen.

De statistiek die hier wordt gepresenteerd, geeft aan dat het gebruik van slimme openbare verlichting, denk hierbij aan straatlantaarns die gebruikmaken van energiezuinige technologieën, zou kunnen leiden tot een vermindering van de energiekosten met 50% tot wel 70%. Dit betekent dat u als belastingbetaler, in een gemeente die dit soort technologieën hanteert, aanzienlijk minder zou kunnen betalen voor de energiekosten die gepaard gaan met openbare verlichting. Slimme openbare verlichting omvat meestal LED-lampen, die minder energie verbruiken dan traditionele lampen, en slimme technologie die de lichten dimt of uitschakelt wanneer er geen mensen in de buurt zijn. Het getal van 50% tot 70% is een schatting en de exacte besparing kan variëren, afhankelijk van de specifieke technologie en implementatie.

Eind 2020 had 84% van de steden in de Verenigde Staten minstens één IoT-initiatief geïmplementeerd.

Deze statistiek geeft aan dat tegen het einde van 2020 maar liefst 84% van de steden in de Verenigde Staten ten minste één IoT-initiatief hadden doorgevoerd. Wat betekent dit? IoT staat voor ‘Internet of Things’, wat naar het netwerk van fysieke objecten verwijst die verbonden zijn met sensoren, software en andere technologieën om gegevens met andere apparaten en systemen over het internet uit te wisselen. Als dus gezegd wordt dat 84% van de Amerikaanse steden een IoT-initiatief hebben geïmplementeerd, betekent dit dat zij een soort technologieproject hebben lopen dat dit concept van verbonden apparaten gebruikt. Deze projecten kunnen variëren van slimme straatverlichting en real-time verkeersmonitoring, tot slimme vuilnisbakken en verbonden openbare vervoer systemen. Het geeft aan dat een groot deel van de Amerikaanse steden bezig is met de integratie van dergelijke vooruitstrevende technologieën in de infrastructuur van de stad.

Wereldwijd zijn er 773 slimme stadinitiatieven gelanceerd in 178 verschillende steden.

Uit de verstrekte statistieken blijkt dat er op wereldvlak een aanzienlijke inspanning wordt geleverd om steden slimmer te maken. In totaal zijn er wereldwijd 773 initiatieven voor slimme steden gelanceerd in niet minder dan 178 verschillende steden. Dit betekent dat overheid en beleidsmakers over de hele wereld op grote schaal actief inzetten op de transformatie van stedelijke gebieden in smart cities. Deze slimme stad projecten kunnen allerhande vormen aannemen, en bestaan doorgaans uit het gebruik van geavanceerde technologische oplossingen en datagestuurde processen om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren, diensten efficiënter te maken en de stedelijke infrastructuur beter te beheren. Het feit dat deze initiatieven over zoveel steden verspreid zijn, toont de waarde die wereldwijd aan dit concept wordt gehecht en onderstreept hoe technologie kan helpen om onze steden leefbaarder, duurzamer en toekomstgerichter te maken.

Verwacht wordt dat het aantal slimme parkeerprojecten dat wereldwijd wordt uitgevoerd tegen 2024 zal groeien tot 950.000.

In deze statistiek wordt aangegeven dat er een aanzienlijke groei verwacht wordt in het aantal slimme parkeerprojecten op wereldniveau. Tegen het jaar 2024 zal dit naar verwachting gestegen zijn tot 950.000 projecten. Wat houdt dit in? Slimme parkeerprojecten omvatten systemen en technologieën die ontworpen zijn om het parkeren van voertuigen efficiënter te maken. Dit kan zijn door het optimaliseren van beschikbare parkeerruimte, het verminderen van verkeer, of het verbeteren van de ervaring van bestuurders bij het zoeken naar parkeerplaatsen. Het feit dat het aantal dergelijke projecten naar verwachting zo sterk zal groeien, geeft aan dat er wereldwijd een sterke verschuiving is naar het inzetten van technologie om mobiliteitskwesties aan te pakken, waarbij slim parkeren een aanzienlijke bijdrage levert. Voor u als lezer betekent dit dat autorijden en parkeren in de nabije toekomst een veel gestroomlijnder en technisch geavanceerder proces kan gaan worden.

Sensortechnologie maakt 25% uit van de slimme stedelijke technologieën.

U moet zich voorstellen dat slimme stedelijke technologieën een grote taart zijn, vol met verschillende delen die elk een andere soort technologie vertegenwoordigen. Volgens de statistiek die we hier hebben, maakt sensortechnologie 25% uit van deze taart. Dat betekent dat een kwart van alle slimme technologieën die momenteel in stedelijke gebieden worden gebruikt uit sensoren bestaat. Deze sensoren kunnen gebruikt worden voor een groot scala aan taken, bijvoorbeeld om gegevens te verzamelen over verkeerspatronen, luchtkwaliteit of energieverbruik. Desondanks blijft er nog steeds 75% van de taart over, welke wordt bezet door andere soorten technologieën. Het is dan ook duidelijk dat, hoewel sensortechnologie een belangrijk onderdeel is van slimme steden, het slechts één stuk is van een veel groter geheel.

Ongeveer 1,4 miljard mensen zullen naar verwachting tegen 2030 wonen in een slimme stad.

U zult misschien geïnteresseerd zijn om te weten dat statistieken voorspellen dat tegen het jaar 2030 ongeveer 1,4 miljard mensen zullen wonen in een slimme stad. Dit is een aanzienlijk aantal mensen en vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de wereldbevolking. Slimme steden zijn die steden die technologie gebruiken om de infrastructuur te verbeteren en de levenskwaliteit van hun inwoners te verbeteren. Dit omvat het gebruik van geautomatiseerde systemen voor straatverlichting, verkeersbeheer en afvalbeheer, evenals het gebruik van gegevensverzameling en -analyse om stadsbeleid en -planning te informeren. Het feit dat zo’n groot aantal mensen naar verwachting in dergelijke steden zal wonen, wijst op de groeiende relevantie en impact van technologie op onze stedelijke omgevingen.

Referenties

0. – https://www.business.att.com

1. – https://www.nlc.org

2. – https://www.relx.com

3. – https://www.statista.com

4. – https://www.naco.org

5. – https://www.gartner.com

6. – https://www.marketsandmarkets.com

7. – https://www.beesmart.city

8. – https://iot-analytics.com

9. – https://www.bcg.com

10. – https://eandt.theiet.org

11. – https://www.berginsight.com

Inhoudsopgave