a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Sociale Verkoopstatistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een gedetailleerde analyse verwachten van de nieuwste trends, inzichten en ontwikkelingen in sociale verkoopstatistieken, ondersteund door recente gegevens en duidelijk uitgelegd om u een actueel overzicht te bieden van het vakgebied.

 • 78% van de verkopers die sociale media gebruiken, presteren beter dan degenen die dat niet doen.
 • 51% van de bedrijven is van mening dat sociale verkoop hen helpt om klanten te bereiken die voorheen onbereikbaar waren.
 • 90% van de top presterende verkopers maakt gebruik van sociale verkooptools.
 • 98% van de bedrijven met een sociale verkoopteam hebben een omzetquata gehaald of overschreden.
 • Sociale verkoop leidt tot een 50% hogere kans op het bereiken van verkoopquota’s.
 • Inkopers die sociale media gebruiken hebben 84% meer kans om een hoger budget te hebben dan degenen die dat niet doen.
 • 31% van de bedrijven wereldwijd gebruiken sociale mediaplatforms om hun producten of diensten te verkopen.
 • Een derde van de consumenten geeft de voorkeur aan contact met bedrijven via sociale media dan over de telefoon.
 • LinkedIn is verantwoordelijk voor 80% van de B2B-leads afkomstig van sociale media.
 • Bijna 50% van de populatie wereldwijd gebruikt een vorm van sociale media.
 • 64% van de teams die sociale verkooptools gebruiken, bereikt zijn jaarlijkse verkoopdoelstelling.
 • Meer dan 40% van de digitale consumenten gebruiken sociale netwerken om meer onderzoek naar merken of producten te doen.
 • Gebruikers besteden gemiddeld 2 uur en 22 minuten per dag op sociale netwerken en berichten.

Actuele Sociale Verkoopstatistieken

78% van de verkopers die sociale media gebruiken, presteren beter dan degenen die dat niet doen.

Deze statistiek geeft aan dat 78% van de verkopers die sociale media als instrument in hun verkoopstrategie benutten, betere resultaten behalen vergeleken met hun collega’s die afzien van het gebruik van dergelijke platforms. Dat wil zeggen, bijna acht op de tien verkopers met een actieve aanwezigheid op sociale media – denk aan netwerken zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en meer – laten superieure prestaties zien. Het kan betekenen dat ze meer verkopen sluiten, hogere omzetten genereren of op een andere wijze de gewenste doelen overtreffen. Deze bevinding onderstreept het groeiend belang van sociale media in de huidige verkooppraktijken. Als u dus een verkoper bent die nog niet actief is op sociale media, zou het de moeite waard kunnen zijn om deze strategie in overweging te nemen.

51% van de bedrijven is van mening dat sociale verkoop hen helpt om klanten te bereiken die voorheen onbereikbaar waren.

Deze statistiek betekent dat iets meer dan de helft van de bedrijven (51%) gelooft dat sociale verkoop, d.w.z. gebruikmaken van sociale netwerken om verkooprelaties op te bouwen en te onderhouden, hen helpt bij het bereiken van een groep consumenten die ze voorheen niet konden bereiken. Wellicht waren deze klanten geografisch, demografisch, financieel of op andere manieren buiten hun bereik. Sociale verkoop heeft deze drempels verlaagd en stelt bedrijven in staat om een nieuw en voordien ontoegankelijk publiek aan te spreken. Als u een ondernemer bent, suggereert deze statistiek dat het integreren van sociale verkoop in uw verkoopstrategie u kan helpen om uw marktbereik te vergroten.

90% van de top presterende verkopers maakt gebruik van sociale verkooptools.

Uit de statistiek blijkt dat een overgrote meerderheid, namelijk 90%, van de best presterende verkopers gebruik maakt van sociale verkooptools. Dit betekent dat deze succesvolle verkopers technologie en platforms voor sociale media integreren in hun verkoopstrategieën. Sociale verkooptools kunnen bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, Twitter of specifieke verkoopsoftware zijn die helpt bij het vinden en onderhouden van klantrelaties. Het lijkt erop dat voor een verkoper om tot de top te behoren, het cruciaal is om dergelijke tools te omarmen. U, als een potentiële of bestaande verkoper, zou deze trend dus kunnen overwegen om uw eigen prestaties te verbeteren en uw succes in de verkoop te vergroten.

98% van de bedrijven met een sociale verkoopteam hebben een omzetquata gehaald of overschreden.

Deze statistiek betekent dat bijna alle bedrijven (precies 98%) die een sociaal verkoopteam hebben, hun verkoopdoelstellingen hebben behaald of zelfs hebben overtroffen. Dit impliceert dat het gebruik van een sociaal verkoopteam een effectieve strategie kan zijn voor het verhogen van de bedrijfsomzet. Als u een bedrijfseigenaar of manager bent, kan dit erop wijzen dat het implementeren van een sociaal verkoopteam mogelijk waarde toevoegt aan uw bedrijf, gezien het hoge percentage bedrijven dat hun omzetquota bereikt of overschrijdt met zo’n team. Het betekent ook dat als uw bedrijf momenteel worstelt om zijn omzetdoelen te halen, het de moeite waard kan zijn om te investeren in een sociaal verkoopteam of om te trainen in methoden van sociale verkoop.

Sociale verkoop leidt tot een 50% hogere kans op het bereiken van verkoopquota’s.

Uit statistieken blijkt dat sociale verkoop resulteert in een 50% hogere kans op het bereiken van verkoopquota’s. Dit houdt in dat verkopers die sociale media en online netwerken gebruiken in hun verkoopproces, een grotere kans hebben om hun gestelde verkoopdoelen te behalen. De 50% verhoogde kans betekent niet dat zij altijd hun quota halen, maar dat zij gemiddeld genomen meer succes hebben dan hun collega’s die deze technieken niet toepassen. Men kan dus stellen dat sociale verkooptechnieken een effectief middel zijn om verkoopresultaten te verbeteren.

Inkopers die sociale media gebruiken hebben 84% meer kans om een hoger budget te hebben dan degenen die dat niet doen.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat er een significante correlatie bestaat tussen het gebruik van sociale media en het hebben van een hoger budget door inkopers. Deze cijfers geven aan dat inkopers die actief sociale media gebruiken, 84% meer kans hebben om over een hoger budget te beschikken in vergelijking met hun collega’s die geen gebruik maken van sociale media. Het gebruik van sociale media kan inkopers toegang geven tot waardevolle marktinformatie, nieuwe leveranciers en producten, en kan bovendien hun netwerk en onderhandelingspositie versterken. Dit kan leiden tot betere aankoopbeslissingen en uiteindelijk tot een hoger budget. Echter, het is belangrijk om te benadrukken dat dit een correlatie is, geen causaliteit. Het directe oorzakelijke verband tussen het gebruik van sociale media en een hoger budget is niet definitief vastgesteld.

31% van de bedrijven wereldwijd gebruiken sociale mediaplatforms om hun producten of diensten te verkopen.

Deze statistiek betekent dat bijna een derde van de bedrijven over de hele wereld sociale media gebruikt als een tool om hun producten of diensten te promoten en te verkopen. Dit kan variëren van kleine bedrijven die Facebook gebruiken om lokaal publiek te bereiken, tot grote multinationals die diverse platforms zoals Instagram, LinkedIn of Twitter benutten om internationaal te adverteren. Daarom, als U een bedrijfseigenaar bent, is het wellicht een goed idee om de kracht van sociale mediaplatforms te overwegen voor uw verkoop- en marketingstrategieën, aangezien een aanzienlijk deel van de bedrijven dit al doet. Deze praktijk kan helpen om directer met potentiële klanten te communiceren, de zichtbaarheid van het bedrijf te vergroten en mogelijk de verkoop te verhogen.

Een derde van de consumenten geeft de voorkeur aan contact met bedrijven via sociale media dan over de telefoon.

Deze statistiek betekent dat als u bijvoorbeeld honderd consumenten vraagt hoe zij het liefst contact opnemen met bedrijven, ongeveer een derde van hen zou zeggen dat ze de voorkeur geven aan sociale media boven telefonisch contact. Dit kan verschillende redenen hebben. Sociale media kunnen toegankelijker zijn, het is vaak sneller omdat je niet hoeft te wachten op een beschikbare telefoonlijn, en het stelt consumenten in staat om op hun eigen tempo te communiceren. Bovendien zijn sommige consumenten misschien ook beter bekend met sociale media en voelen ze zich daarom comfortabeler om het als communicatiemiddel te gebruiken. Afhankelijk van hun behoeften en omstandigheden kan dit voor hen een efficiëntere en handigere manier zijn om met bedrijven om te gaan.

LinkedIn is verantwoordelijk voor 80% van de B2B-leads afkomstig van sociale media.

De statistiek houdt in dat LinkedIn verantwoordelijk is voor 80% van de zakelijke leads (B2B, oftewel business-to-business) die gegenereerd worden via sociale media platforms. Met andere woorden, voor elke 100 potentiële klantcontacten die zijn gemaakt via sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn, komen er 80 uit LinkedIn. Dit betekent dat als u een bedrijfseigenaar bent die zich richt op andere bedrijven als hoofdklanten, LinkedIn het meest effectieve sociale media kanaal zou kunnen zijn om te benutten volgens deze statistiek. Deze gegevens suggereren in feite dat LinkedIn een waardevol hulpmiddel is voor B2B-marketing en leadgeneratie.

Bijna 50% van de populatie wereldwijd gebruikt een vorm van sociale media.

U zult het misschien verrassend vinden, maar bijna 50% van de wereldbevolking gebruikt een vorm van sociale media. Dit betekent dat bijna de helft van de mensen op aarde gebruikmaakt van platforms zoals Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn om met anderen te communiceren, informatie te delen, nieuws te volgen en soms zelfs voor zakelijke doeleinden. Hieruit blijkt hoe diep sociale media zijn doorgedrongen in ons dagelijks leven en hoe het menselijk contact en communicatie heeft getransformeerd. Deze statistiek onderstreept ook het vermogen van sociale media om een wereldwijd publiek te bereiken, wat zowel kansen als uitdagingen biedt op het gebied van marketing, dataprivacy en cybersecurity.

64% van de teams die sociale verkooptools gebruiken, bereikt zijn jaarlijkse verkoopdoelstelling.

Deze statistiek suggereert dat het gebruik van sociale verkooptools aanzienlijk kan bijdragen aan het behalen van verkoopdoelstellingen. Als we deze statistiek ontleden, blijkt dat ongeveer 64% van de teams die gebruik maken van deze tools erin slagen om hun jaarlijkse verkoopdoelen te bereiken. Dit betekent dat iets meer dan de helft van de teams die deze technieken implementeren, succes vinden in hun verkoopinspanningen. Ten opzichte van teams die deze tools niet gebruiken, kan dit een aanzienlijk voordeel opleveren. Voor u als lezer is het belangrijk te begrijpen dat sociale verkoopinstrumenten dus blijkbaar een effectieve manier kunnen zijn om uw verkoopdoelen te realiseren.

Meer dan 40% van de digitale consumenten gebruiken sociale netwerken om meer onderzoek naar merken of producten te doen.

Deze statistiek betekent dat vier op de tien digitale consumenten sociale media gebruiken als een hulpmiddel voor het uitvoeren van onderzoek naar merken of producten. Het kan op u van toepassing zijn als u een online shopper bent, want dit suggereert dat veel andere online consumenten dergelijke platformen gebruiken om te kijken wat anderen zeggen over producten en merken die hun interesse hebben gewekt. Ze kunnen bijvoorbeeld reviews lezen, foto’s bekijken of opmerkingen en ervaringen van andere gebruikers lezen. Deze informatie kan helpen om een breed beeld te vormen van het product of merk, zodat een weloverwogen aankoopbeslissing kan worden gemaakt. Het feit dat meer dan 40% van de digitale consumenten dit doet, benadrukt het belang en de impact van sociale media in het hedendaagse aankoopproces.

Gebruikers besteden gemiddeld 2 uur en 22 minuten per dag op sociale netwerken en berichten.

De statistiek dat gebruikers gemiddeld 2 uur en 22 minuten per dag besteden aan sociale netwerken en berichten geeft inzicht in hoeveel tijd mensen gemiddeld doorbrengen op platforms zoals Facebook, Twitter, Instagram en berichtendiensten zoals WhatsApp of Messenger. Dit betekent niet dat iedereen exact deze tijd online doorbrengt, aangezien het woord ‘gemiddeld’ aangeeft dat dit cijfer is berekend door de totale tijd die alle gebruikers op deze platforms doorbrengen te delen door het totale aantal gebruikers. Dus, hoewel u misschien meer of minder tijd dan 2 uur en 22 minuten online doorbrengt, geeft deze statistiek een indicatie van de tijd die de gemiddelde persoon besteedt aan sociale netwerken en berichten per dag.

Referenties

0. – https://blog.hubspot.com

1. – https://www.statista.com

2. – https://wearesocial.com

3. – https://www.globalwebindex.com

4. – https://www.superoffice.com

5. – https://business.linkedin.com

6. – https://www.digitalinformationworld.com

7. – https://www.mckinsey.com

Inhoudsopgave