a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Sociale Wetenschappen Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van de nieuwste statistieken in de sociale wetenschappen, met nieuwe gegevens die licht werpen op cruciale trends en ontwikkelingen in dit boeiende veld.

 • Ongeveer 35% van de sociale wetenschappen majors zijn psychologie studenten.
 • Ongeveer 75% van de afgestudeerden in de sociale wetenschappen is tevreden met hun job, volgens de National Survey of College Graduates.
 • 70% van de sociale wetenschappen majors zijn vrouwen.
 • De sociale wetenschappen dragen bij aan 10% van alle onderzoeksoutput wereldwijd.
 • Bijna 50% van de sociale wetenschappers werkt in de academische wereld.
 • Ongeveer 60% van de sociale wetenschappelijke onderzoeken wordt gefinancierd door overheidsbronnen.
 • Minder dan 40% van de sociale wetenschappen majors behalen een geavanceerde graad.
 • Ongeveer 40% van de afgestudeerden in de sociale wetenschappen werken in een niet-verwante veld.
 • Het aantal mensen dat in de EU afgestudeerd is in de sociale wetenschappen, journalistiek en informatie is gestegen met 26% tussen 2013 en 2017.
 • Ongeveer 14% van de afgestudeerden in de sociale wetenschappen werkt in de gezondheidszorg.
 • Het aantal vrouwelijke docenten in de sociale wetenschappen is tussen 1999 en 2019 met ruim 50% gestegen.
 • Bijna 50% van de studenten die een doctoraat behalen in de sociale wetenschappen zijn vrouwen.
 • Nederlandse sociale wetenschappen staan op de 9e plaats van de wereld op basis van de H-index voor onderwijsdoeleinden.
 • Sociale wetenschappen nemen de 4e plaats in van de populairste takken van studie in Nederland.
 • Het inschrijvingscijfer voor sociale wetenschappen in Nederlandse universiteiten is meer dan 20%.

Actuele Sociale Wetenschappen Statistieken

Ongeveer 35% van de sociale wetenschappen majors zijn psychologie studenten.

Dit statistisch gegeven vertelt u dat van alle studenten die een hoofdvak in de sociale wetenschappen hebben gekozen, ongeveer 35% zich heeft gespecialiseerd in de psychologie. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat 35% van alle studenten psychologie studeert, maar van diegenen die ervoor kiezen zich te concentreren op een discipline binnen de sociale wetenschappen, kiest een aanzienlijk deel van 35% voor psychologie. Dit kan een indicatie zijn van de populariteit van de psychologie als studiekeuze binnen de bredere context van de sociale wetenschappen. Het kan echter ook beïnvloed worden door vele andere factoren, zoals de beschikbaarheid van cursussen of de specifieke interesses en loopbaanambities van de studenten.

Ongeveer 75% van de afgestudeerden in de sociale wetenschappen is tevreden met hun job, volgens de National Survey of College Graduates.

Uit de National Survey of College Graduates blijkt dat zo’n 75% van de afgestudeerden in de sociale wetenschappen tevreden is met hun baan. Dit betekent dat drie op de vier afgestudeerden in deze discipline vinden dat hun job aan hun verwachtingen voldoet of deze overstijgt. Ze zijn blij met de aard van hun werk, hun salaris, hun werkomgeving of een combinatie hiervan. U kunt deze informatie opvatten als een positieve indicator voor de carrières tevredenheid onder sociale wetenschappen afgestudeerden. Echter, het is ook belangrijk op te merken dat dit nog altijd betekent dat 25% van de ondervraagde afgestudeerden niet tevreden is met hun huidige baan. Deze statistiek kan ook variëren afhankelijk van meerdere factoren zoals het tijdstip van afstuderen, geografische locatie, de specifieke discipline binnen de sociale wetenschappen, en meer.

70% van de sociale wetenschappen majors zijn vrouwen.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat 70% van de studenten die hoofdvakken in de sociale wetenschappen volgen, vrouwen zijn. Dit betekent dat 7 op de 10 studenten die een hoofdvak in dit vakgebied kiezen, van het vrouwelijke geslacht zijn. Deze verhouding kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals persoonlijke interesses, culturele trends of arbeidsmarktvooruitzichten. Het is belangrijk op te merken dat deze statistiek geen commentaar geeft op de capaciteiten of vaardigheden van mannen of vrouwen, maar eenvoudigweg de huidige genderverdeling binnen het hoofdvak sociale wetenschappen weergeeft.

De sociale wetenschappen dragen bij aan 10% van alle onderzoeksoutput wereldwijd.

Het statistiek ‘De sociale wetenschappen dragen bij aan 10% van alle onderzoeksoutput wereldwijd’ verwijst naar de hoeveelheid onderzoek dat wordt geproduceerd in het veld van de sociale wetenschappen in vergelijking met andere academische disciplines over de hele wereld. Dit betekent dat voor elke 100 onderzoeksartikelen, boeken, studies of andere soorten academische output die worden gepubliceerd, er 10 afkomstig zullen zijn van de sociale wetenschappen. Deze disciplines kunnen onder andere sociologie, psychologie, politieke wetenschappen, culturele studies en nog veel meer omvatten. Dus, als u kijkt naar de wereldwijde academische output als geheel, kunt u verwachten dat ongeveer één op de tien bijdragen uit de sociale wetenschappen komt.

Bijna 50% van de sociale wetenschappers werkt in de academische wereld.

De statistiek beweert dat ‘bijna 50% van de sociale wetenschappers in de academische wereld werken’. Om dit verder uit te leggen voor u, betekent dit dat ongeveer de helft van alle mensen die zijn opgeleid in sociale wetenschappen (zoals psychologie, sociologie en antropologie) een werkplek hebben binnen universiteiten of andere onderzoeksinstituten. Zij kunnen bijvoorbeeld werken als hoogleraren die lezingen geven aan studenten, of als onderzoekers die nieuw onderzoek uitvoeren in hun respectievelijke vakgebieden. Het is belangrijk om op te merken dat dit een algemene trend is, die kan variëren afhankelijk van de specifieke omgeving of het land waar men werkzaam is als sociale wetenschapper. Over het algemeen geeft deze statistiek echter een indicatie van de grote betrokkenheid van sociale wetenschappers in de academische wereld.

Ongeveer 60% van de sociale wetenschappelijke onderzoeken wordt gefinancierd door overheidsbronnen.

U zult misschien geïnteresseerd zijn in de financiering van sociale wetenschappelijke onderzoeken. Volgens de statistieken wordt ongeveer 60% van deze onderzoeken gefinancierd door overheidsbronnen. Dit houdt in dat meer dan de helft van het onderzoek in de sociale wetenschappen afhankelijk is van publieke fondsen – fondsen die afkomstig zijn van belastinggeld of andere overheidsbronnen. Dit is een belangrijke maat voor het belang dat regeringen hechten aan sociale wetenschappelijke onderzoeken. Het kan ook een indicatie zijn van de mate waarin dergelijk onderzoek wordt erkend als essentieel voor beleidsvorming, sociale vooruitgang en inzicht in complexe maatschappelijke vraagstukken.

Minder dan 40% van de sociale wetenschappen majors behalen een geavanceerde graad.

In deze statistiek wordt aangegeven dat minder dan 40% van de studenten die afstuderen in de sociale wetenschappen een geavanceerde graad behalen. Dit betekent dat van alle studenten die een bachelordiploma behalen in de sociale wetenschappen, minder dan de helft doorgaat met het behalen van een hogere graad, zoals een master- of doctoraatsdiploma. Dus, als u een student bent in de sociale wetenschappen, is de kans kleiner dan 40% dat u na uw bacheloropleiding besluit om een geavanceerde graad te behalen. Dit kan te wijten zijn aan een verscheidenheid aan factoren, waaronder carrièredoelen, financiële overwegingen of andere persoonlijke prioriteiten.

Ongeveer 40% van de afgestudeerden in de sociale wetenschappen werken in een niet-verwante veld.

Deze statistiek betekent dat bijna de helft, namelijk 40%, van diegenen die een diploma behaald hebben in de sociale wetenschappen werkzaam zijn in een veld dat geen directe relatie heeft met hun studierichting. Men kan sociale wetenschappen studeren en toch in een andere sector terechtkomen. U mag dit interpreteren als een aanwijzing van de veelzijdigheid van de vaardigheden die men in de sociale wetenschappen opdoet, waardoor men in staat is om in verschillende sectoren te kunnen werken. Het laat ook zien dat het carrièrepad van afgestudeerden niet altijd lineair is en dat men soms kiest voor of terechtkomt in carrièrerichtingen buiten hun specifieke studieveld.

Het aantal mensen dat in de EU afgestudeerd is in de sociale wetenschappen, journalistiek en informatie is gestegen met 26% tussen 2013 en 2017.

De statistiek geeft aan dat er een aanzienlijke groei is geweest in het aantal mensen dat in de Europese Unie hun studie heeft afgerond in de richtingen Sociale Wetenschappen, Journalistiek en Informatie. Tussen 2013 en 2017 heeft er een stijging plaatsgevonden van maar liefst 26%. Dit betekent dat, vergeleken met het aantal mensen dat in deze velden studeerde in 2013, er in 2017 bijna een derde meer afgestudeerden waren in deze vakgebieden binnen de EU. Dus als u bijvoorbeeld een van deze vakgebieden overweegt te studeren, zou dit u kunnen vertellen dat deze gebieden de afgelopen jaren steeds populairder zijn geworden.

Ongeveer 14% van de afgestudeerden in de sociale wetenschappen werkt in de gezondheidszorg.

De statistiek die u net hebt gelezen, geeft aan dat ongeveer 14% van de afgestudeerden in de sociale wetenschappen werkzaam is in de gezondheidszorg. Dit betekent dat van elke 100 afgestudeerden in de sociale wetenschappen, er 14 een baan hebben gevonden in de gezondheidszorg. Dit kan een breed scala aan functies omvatten, zoals gezondheidsadviseur, gezondheidsbeleidsonderzoeker, ouderenzorgconsulent en meer. Het toont ook de veelzijdigheid van een diploma in sociale wetenschappen aan – hoewel het niet direct gerelateerd lijkt aan de gezondheidssector, blijkt uit de statistiek dat een aanzienlijke fractie van afgestudeerden in deze sector werkt. Zo kan het betekenen dat deze afgestudeerden hun vaardigheden in de sociale wetenschappen toepassen om problemen aan te pakken in de gezondheidszorg, of dat ze het domein van de sociale wetenschappen toepassen in hun gezondheidsgerelateerde carrières.

Het aantal vrouwelijke docenten in de sociale wetenschappen is tussen 1999 en 2019 met ruim 50% gestegen.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat er een significante toename is van het aantal vrouwelijke docenten in de sociale wetenschappen in de periode tussen 1999 en 2019. Een stijging van ruim 50% impliceert dat meer dan de helft is toegevoegd aan het oorspronkelijke aantal. Als er bijvoorbeeld 100 vrouwelijke docenten waren in 1999, zou dat aantal met 50% toegenomen zijn tot 150 in 2019. Deze statistiek suggereert dat er sprake is van een positieve trend in de genderdiversiteit in dit specifieke vakgebied. Er kan een reeks van factoren die bijdragen aan deze trend aanwezig zijn, variërend van veranderde maatschappelijke percepties van genderrollen tot initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van gendergelijkheid in de academische wereld.

Bijna 50% van de studenten die een doctoraat behalen in de sociale wetenschappen zijn vrouwen.

De statistiek die u aangeeft, stelt dat bijna de helft, of 50%, van de studenten die een doctoraat behalen in de sociale wetenschappen, vrouwen zijn. Dit betekent dat er een vrijwel gelijke geslachtsverdeling is op het niveau van het behalen van doctoraten in deze discipline. Het percentage vrouwen dat een doctoraat behaalt in de sociale wetenschappen is dus bijna gelijk aan het percentage mannen. Deze cijfers kunnen een reflectie zijn van gendergelijkheid in het hoger onderwijs, althans in dit specifieke studieveld. Echter, diverse factoren kunnen deze verdeling beïnvloeden, waaronder toegankelijkheid van het onderwijs, de aantrekkelijkheid van het vakgebied voor vrouwen versus mannen, en instituut-specifieke beleidslijnen. Er moet ook naar andere vakgebieden gekeken worden om te kunnen beoordelen of deze gendergelijkheid in het behalen van doctoraten ook in andere disciplines voorkomt.

Nederlandse sociale wetenschappen staan op de 9e plaats van de wereld op basis van de H-index voor onderwijsdoeleinden.

U mag trots zijn op het Nederlandse onderwijssysteem, vooral op het gebied van de sociale wetenschappen. Nederland staat namelijk op de 9e plaats in de wereld volgens de H-index, een indicator voor wetenschappelijke productiviteit en impact. Deze index meet de productiviteit van wetenschappers of instituten door de meest geciteerde papers en het aantal citaties die ze ontvangen in andere publicaties te tellen. Een hoge H-index duidt op een significante, erkende en invloedrijke bijdrage aan hun onderzoeksveld. Dus, de 9e plaats op de wereldranglijst betekent dat onderzoeken en publicaties uit de Nederlandse sociale wetenschappen breed worden erkend en geciteerd door andere wetenschappers wereldwijd. Dit weerspiegelt de kwaliteit van onderwijs en onderzoek binnen deze discipline in Nederland.

Sociale wetenschappen nemen de 4e plaats in van de populairste takken van studie in Nederland.

Uit de statistiek blijkt dat Sociale Wetenschappen de vierde meest populaire studierichting is in Nederland. Dit betekent dat er, na het aantal inschrijvingen in de drie andere hoger gerangschikte studierichtingen, Sociale Wetenschappen is wat de meeste studenten kiezen voor hun studie. De populariteit van een studierichting wordt meestal bepaald door factoren zoals de interesse van studenten in het onderwerp, de verwachte werkgelegenheid en salaris na het afstuderen, en de reputatie en kwaliteit van het programma zelf. Dat Sociale Wetenschappen op de vierde plaats staat, toont aan dat er een sterke interesse en waardering is voor deze studierichting onder Nederlandse studenten.

Het inschrijvingscijfer voor sociale wetenschappen in Nederlandse universiteiten is meer dan 20%.

Deze statistiek vertelt u dat meer dan 20% van de studenten aan Nederlandse universiteiten zich inschrijven voor sociale wetenschappen. Dit betekent dat van elke 100 studenten, meer dan 20 van hen kiezen voor een studie in sociale wetenschappen. Het kan vakken omvatten zoals psychologie, sociologie, antropologie en nog veel meer. Deze cijfers kunnen variëren, afhankelijk van het jaar en de specifieke universiteit, maar over het algemeen suggereren ze een sterke interesse en het populaire karakter van sociale wetenschappen als studiekeuze in Nederland. Dit kan een reflectie zijn op de kwaliteit van deze programma’s op Nederlandse universiteiten of de loopbaanperspectieven die deze opleidingen bieden.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.nsf.gov

2. – https://www.natureindex.com

3. – https://www.scimagoir.com

4. – https://nces.ed.gov

5. – https://www.bls.gov

6. – https://www.vsnu.nl

7. – https://ec.europa.eu

Inhoudsopgave