a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Software Testing Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel en uitgebreid overzicht verwachten van statistieken over softwaretesten, aangevuld met de nieuwste gegevens en inzichten om u een grondig begrip te geven van de huidige trends en praktijken in de sector.

 • Ongeveer 70% van de organisaties hebben een aparte afdeling voor softwaretesten.
 • De markt voor softwaretesten wordt geschat op $56 miljard in 2020.
 • 22% van de bugs worden ontdekt dankzij geautomatiseerd testen.
 • Meer dan 75% van de IT-bedrijven geven de prioriteit aan softwaretesten.
 • Softwarefouten kosten de economie elk jaar $1,1 biljoen aan verloren inkomsten.
 • Nauwkeurige softwaretests kunnen 94% van de problemen identificeren.
 • Bijna 40% van de tijd wordt besteed aan correcties van bugs tijdens softwareontwikkeling.
 • 55% van de testers besteden het grootste deel van hun tijd aan handmatige tests.
 • 33% van de projectvertragingen worden veroorzaakt door laat ontdekte softwareproblemen.
 • 88% van de software-ontwikkelingsteams voeren softwaretests uit.
 • 17% van de softwareprojecten kunnen zo mislukken dat ze bedrijven in gevaar kunnen brengen.
 • De markt voor softwaretests zal naar verwachting groeien tot $45 miljard in 2022.

Actuele Software Testing Statistiek

Ongeveer 70% van de organisaties hebben een aparte afdeling voor softwaretesten.

De statistiek geeft aan dat ongeveer 70% van de organisaties een gespecialiseerde afdeling heeft voor het testen van software. Dit betekent dat u in zeven van de tien organisaties iemand tegenkomt wiens specifieke taak het is om te controleren of hun software goed functioneert en aan de verwachte normen en specificaties voldoet. Deze afdelingen richten zich gewoonlijk op aspecten als kwaliteitsborging, foutdetectie en -herstel, en het verbeteren van de algehele prestaties van de software. Het kan zijn dat de overige 30% van de organisaties zulke taken deelt over andere afdelingen of ervoor kiest om het testen van software uit te besteden aan externe partijen. Deze statistiek wijst op het toenemende belang dat organisaties toekennen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun softwaretools.

De markt voor softwaretesten wordt geschat op $56 miljard in 2020.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat de markt voor softwaretesten naar schatting $56 miljard waard was in 2020. Dit impliceert de totale waarde van alle diensten en producten die verkocht zijn in de industrie van het testen van software in dat jaar. Met andere woorden, in 2020 heeft men over de hele wereld naar schatting voor een totaalbedrag van $56 miljard aan softwaretestdiensten gekocht en verkocht. Deze inschatting geeft een indicatie van hoe belangrijk en aanwezig softwaretesten is in onze huidige technologie-gedreven wereld. Het betekent dat bedrijven enorme bedragen uitgeven om te zorgen dat hun software correct functioneert en vrij is van fouten, ter verbetering van de gebruikerservaring en betrouwbaarheid van hun producten.

22% van de bugs worden ontdekt dankzij geautomatiseerd testen.

Deze statistiek suggereert dat geautomatiseerd testen, een proces waarbij software wordt gecheckt met behulp van speciale programma’s en niet manueel door individuen, verantwoordelijk is voor het ontdekken van 22% van de bugs in een systeem of applicatie. Wat dit betekent, is dat bijna een kwart van alle fouten die worden gevonden, worden opgespoord dankzij deze methodiek. Hoewel dit percentage wellicht niet overweldigend lijkt, kan het gezien worden als een belangrijk stuk van de puzzel in kwaliteitsverzekering en foutdetectie. Voor u als gebruiker, betekent dit dat een aanzienlijk deel van de problemen die de gebruikservaring zouden kunnen verstoren, worden geïdentificeerd en verholpen voordat u er ooit mee te maken krijgt, dankzij geautomatiseerd testen.

Meer dan 75% van de IT-bedrijven geven de prioriteit aan softwaretesten.

De statistiek zegt dat “meer dan 75% van de IT-bedrijven prioriteit geeft aan softwaretesten”. Dit betekent dat een aanzienlijk deel, meer dan drie kwart, van de onderzochte IT-bedrijven softwaretesten als een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsproces beschouwt. Softwaretesten is een proces waarbij een systeem of applicatie wordt gecontroleerd om eventuele bugs of fouten te identificeren voorafgaand aan de live ingebruikname. Het geeft deze bedrijven de zekerheid dat de software die zij ontwikkelen of implementeren naar behoren werkt. U kunt dus concluderen dat deze bedrijven kwaliteit en efficiëntie hoog in het vaandel hebben staan, waardoor ze deze praktijk een hoge prioriteit geven.

Softwarefouten kosten de economie elk jaar $1,1 biljoen aan verloren inkomsten.

U kunt het misschien niet geloven, maar softwarefouten zijn een grote kostenpost voor de economie. Volgens de statistieken gaat er jaarlijks maar liefst $1,1 biljoen aan inkomsten verloren door deze fouten. Dit houdt in dat er door problemen in de programmatuur, variërend van kleine bugs tot grote systeemcrashes, enorme hoeveelheden geld verloren gaan. Deze fouten leiden tot onderbrekingen in de bedrijfsvoering, kosten voor reparatie en onderhoud van software, en gederfde inkomsten doordat klanten overstappen naar concurrenten of doordat de productiviteit stagneert. Door de toenemende digitalisering en afhankelijkheid van software in onze maatschappij en economie, kunnen de kosten van softwarefouten sterk oplopen, wat resulteert in dit verbazingwekkende bedrag van $1,1 biljoen per jaar.

Nauwkeurige softwaretests kunnen 94% van de problemen identificeren.

Wat de statistiek eigenlijk zegt, is dat nauwkeurige softwaretests in staat zijn om maar liefst 94% van de problemen op te sporen die in een softwareproduct kunnen voorkomen. Hieruit volgt dat als u softwaretestprocedures correct en zorgvuldig uitvoert, u het merendeel van de mogelijke problemen zult identificeren voordat de software wordt ingezet. Dit is de kracht van grondige softwaretests – ze helpen onvoorziene complicaties en systeemfouten te voorkomen die zich kunnen voordoen nadat het product live is gegaan. Dus, hoe beter u test, hoe hoger de kans dat u mogelijke problemen vroegtijdig opmerkt en deze kunt aanpakken, wat uiteindelijk bijdraagt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw softwareproduct.

Bijna 40% van de tijd wordt besteed aan correcties van bugs tijdens softwareontwikkeling.

De statistiek die vermeldt dat ‘bijna 40% van de tijd wordt besteed aan het corrigeren van bugs tijdens softwareontwikkeling’ legt de nadruk op een belangrijk aspect van het softwareontwikkelingsproces. Wat dit betekent, is dat bijna de helft van de tijd besteed door softwareontwikkelaars niet gaat naar het creëren van nieuwe code of functies, maar naar het opsporen en oplossen van bugs – fouten in de software die kunnen leiden tot onbedoelde resultaten of storingen. Dit geeft u een idee van de complexiteit en de precisie die betrokken zijn bij het ontwikkelen van kwaliteitssoftware. En het benadrukt ook het belang van grondig testen en kwaliteitsbewaking in elk softwareproject om zo de hoeveelheid tijd die nodig is voor correcties te minimaliseren.

55% van de testers besteden het grootste deel van hun tijd aan handmatige tests.

Uit de statistieken blijkt dat 55% van de testers het grootste deel van hun tijd besteden aan handmatige tests. Dit betekent dat iets meer dan de helft van de testers nog steeds veel waarde hechten aan het zelf uitvoeren van testactiviteiten, ondanks de toenemende automatisering in het veld. Ze spenderen meer tijd aan het handmatig controleren van de functionaliteiten, in plaats van te vertrouwen op geautomatiseerde testsystemen. Dit kan te maken hebben met het feit dat, hoewel tijdrovend, handmatige tests menselijke waarneming en ervaring kunnen bieden die moeilijk door machines te repliceren zijn. Maar u moet er rekening mee houden dat deze benadering wellicht minder efficiënt kan zijn en mogelijk meer kans op fouten biedt, vergeleken met geautomatiseerde testmethoden.

33% van de projectvertragingen worden veroorzaakt door laat ontdekte softwareproblemen.

Uit de statistiek blijkt dat 33% van de vertragingen in projecten te wijten zijn aan softwareproblemen die te laat worden ontdekt. Wat dit concreet betekent, is dat in één derde van de gevallen waar projecten niet op tijd worden voltooid, de oorzaak hiervan ligt bij problemen met de software die pas laat in het proces aan het licht komen. Dit kan bijvoorbeeld komen door bugs, fouten of onvolledigheden in de software die tijdens het project worden gebruikt en deze niet tijdig zijn geïdentificeerd of opgelost. Dit onderstreept dus het belang van het tijdig opsporen en aanpakken van softwareproblemen om projectvertragingen te minimaliseren.

88% van de software-ontwikkelingsteams voeren softwaretests uit.

Uit de statistiek blijkt dat 88% van de software-ontwikkelingsteams softwaretests uitvoeren. Dit betekent dat een groot merendeel van deze teams de functionaliteit en effectiviteit van hun software grondig controleren voordat deze in gebruik wordt genomen. Softwaretests zijn essentieel voor het waarborgen van de kwaliteit en het voorkomen van eventuele bugs of problemen. Zo kunnen deze teams aanpassingen doen waar nodig en zorgen voor een optimaal eindproduct. Het feit dat 88% van de teams dit doen, onderstreept het belang van deze procedure in de software-ontwikkelingscyclus. Het toont aan dat een meerderheid van de ontwikkelaars begrijpt dat dit een cruciale stap is op weg naar succesvolle en functionele software.

17% van de softwareprojecten kunnen zo mislukken dat ze bedrijven in gevaar kunnen brengen.

Deze statistiek geeft aan dat 17% van de softwareprojecten zo kan mislukken dat ze bedrijven in gevaar kunnen brengen. Dit betekent dat bijna een op de vijf softwareprojecten kan leiden tot aanzienlijke problemen die de voortbestaan van een bedrijf op het spel kan zetten. Dit kan komen door overschrijding van budget, mislukte implementatie, onverenigbaarheid met bestaande systemen of door het veroorzaken van operationele storingen die de bedrijfsvoering verstoren. U, als ondernemer of projectmanager, moet daarom bijzonder aandacht besteden aan het beheersen van de risico’s die gepaard gaan met softwareontwikkeling. Een zorgvuldige planning, strikte controle van de voortgang en een voortdurende communicatie met alle betrokken partijen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat uw softwareprojecten niet tot deze gevreesde 17% behoren.

De markt voor softwaretests zal naar verwachting groeien tot $45 miljard in 2022.

De statistiek die u ziet, betekent dat er verwacht wordt dat de wereldwijde markt voor softwaretests een enorme groei doormaakt om een waarde van 45 miljard dollar te bereiken in 2022. Deze groei kan worden toegeschreven aan de toenemende behoefte aan softwareoplossingen in bijna elke sector en de noodzaak om deze software uitgebreid te testen voordat ze op de markt worden gebracht. Het betekent dat meer bedrijven investeren in softwaretestdiensten om ervoor te zorgen dat hun softwaretoepassingen efficiënt en effectief werken. Dus als u geïnteresseerd bent in de softwaretestindustrie, is dit een goed moment om deze markt te betreden of uit te breiden, gezien de voorspelde groei.

Referenties

0. – https://www.cigniti.com

1. – https://www.techwell.com

2. – https://www.statista.com

3. – https://marketbusinessnews.com

4. – https://www.grandviewresearch.com

5. – https://raygun.com

6. – https://www.softwaretestingnews.co.uk

7. – https://rubygarage.org

8. – https://blog.qasource.com

9. – https://www.zdnet.com

10. – https://www.atlassian.com

11. – https://www.itproportal.com

Inhoudsopgave