a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Sollicitatiegesprek Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een gedetailleerd overzicht verwachten van recente sollicitatiegesprek statistieken, opgefrist met nieuwe gegevens, die u zullen helpen om inzicht te krijgen in de huidige trends, praktijken en gedragingen die van invloed zijn op sollicitatiegesprekken.

  • Gemiddeld 250 cv’s worden ontvangen voor elke zakelijke vacature,
  • 5% van de sollicitanten krijgt een baan als gevolg van een doorverwijzing van een familielid, vriend of collega,
  • Het percentage sollicitanten dat telefoongesprekken gebruikt voor hun sollicitatiegesprek is in 2020 gestegen tot 67% als gevolg van de COVID-19-pandemie,
  • 26% van de recruiters beschouwt sollicitatiegesprektraining als een topprioriteit voor hun bedrijf,
  • Bijna 50% van de millennials zou liever een video-sollicitatiegesprek hebben dan persoonlijk naar een bedrijf gaan,
  • Uit een onderzoek bleek dat 63% van de HR-managers het sollicitatiegesprek als de belangrijkste factor beschouwden bij de beslissing om iemand aan te nemen,
  • Ongeveer 33% van de selectors weet binnen de eerste 90 seconden van het sollicitatiegesprek of ze de sollicitant al dan niet zullen aannemen,
  • Ongeveer 47% van de interviewers zei dat ze kandidaten hadden afgewezen die weinig of geen kennis van het bedrijf hadden,
  • 74% van de werkgevers zegt dat een tekort aan vaardigheden een reden kan zijn om een kandidaat af te wijzen,

Actuele Sollicitatiegesprek Statistiek

Gemiddeld 250 cv’s worden ontvangen voor elke zakelijke vacature,

U moet begrijpen dat het gemiddelde aantal CV’s dat voor elke zakelijke vacature wordt ontvangen, 250 is. Dit betekent dat voor elke vacature die in een bedrijf wordt gepubliceerd, er gemiddeld 250 verschillende sollicitanten zijn die hun CV insturen met de hoop op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Het is belangrijk op te merken dat dit een gemiddelde is, dus in sommige gevallen kan het aantal CV’s dat wordt ontvangen lager of hoger zijn. Deze statistiek benadrukt de hoeveelheid concurrentie die er kan zijn in de arbeidsmarkt, vooral in de zakelijke sector.

5% van de sollicitanten krijgt een baan als gevolg van een doorverwijzing van een familielid, vriend of collega,

Uit de vermelde statistiek kunnen we opmaken dat verwijzingen of aanbevelingen een kleine, maar significante rol spelen in het sollicitatieproces. Als we stellen dat 5% van de sollicitanten een baan krijgt door een doorverwijzing van een familielid, vriend of collega, betekent dit dat 1 op elke 20 sollicitanten succes heeft door deze methode. Met andere woorden, deze mensen hebben met succes gebruik gemaakt van hun netwerk om werkgelegenheid te vinden. Het impliceert ook dat de resterende 95% van de sollicitanten een baan krijgt door andere methoden, zoals rechtstreeks solliciteren, gebruik maken van uitzendbureaus, online vacatureportalen, werkbeurzen, enzovoort. Het benadrukt het belang van een gevarieerde aanpak bij de zoektocht naar een baan, maar eveneens dat uw netwerk een nuttig instrument kan zijn in uw zoektocht.

Het percentage sollicitanten dat telefoongesprekken gebruikt voor hun sollicitatiegesprek is in 2020 gestegen tot 67% als gevolg van de COVID-19-pandemie,

Deze statistiek geeft aan dat in 2020 maar liefst 67% van de sollicitanten gebruik heeft gemaakt van telefoongesprekken voor hun sollicitatiegesprekken. U kunt dit interpreteren als een aanzienlijke toename van het gebruik van telecommunicatie voor sollicitatieprocessen ten opzichte van eerdere jaren. De oorzaak van deze verschuiving wordt toegeschreven aan de COVID-19-pandemie. Gezien de beperkingen op persoonlijke interacties en het toegenomen gebruik van thuiswerken, zijn bedrijven en sollicitanten steeds meer gaan vertrouwen op telefoongesprekken om hun gesprekken te voeren. Dit weerspiegelt hoe de pandemie ons dagelijkse leven en onze werkgewoonten heeft veranderd.

26% van de recruiters beschouwt sollicitatiegesprektraining als een topprioriteit voor hun bedrijf,

Dit statistiek betekent dat iets meer dan een kwart van de recruiters de training voor sollicitatiegesprekken als een grote prioriteit voor hun bedrijf zien. Met andere woorden, 26% van de recruiters gelooft dat het investeren in de verbetering van sollicitatiegesprekvaardigheden voor hun werknemers of kandidaten van cruciaal belang is voor het succes van hun onderneming. Dit kan om diverse redenen zijn, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de beste kandidaten worden geselecteerd tijdens het rekruteringsproces of om de bedrijfsimago en reputatie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Als u een recruiter bent, behoort u misschien tot deze 26% en beschouwt u sollicitatiegesprektraining ook als een belangrijk onderdeel van uw werkzaamheden.

Bijna 50% van de millennials zou liever een video-sollicitatiegesprek hebben dan persoonlijk naar een bedrijf gaan,

Uit de statistiek blijkt dat bijna de helft van de millennials, dat wil zeggen mensen geboren tussen 1980 en 2000, de voorkeur geeft aan het voeren van een sollicitatiegesprek via video boven een persoonlijk bezoek aan een bedrijf. Dit kan verschillende redenen hebben. Misschien vinden ze het comfortabeler om vanuit hun eigen omgeving een sollicitatiegesprek te voeren, het kan zijn dat ze praktisch vinden om te besparen op reistijd en -kosten, of mogelijk vinden ze dat videoconferenties meer passen bij deze digitale tijd. Het is belangrijk voor u als werkgever of HR-professional om rekening te houden met deze voorkeur, aangezien dit uw aantrekkelijkheid als potentiële werkgever kan verhogen en invloed kan hebben op het succes van uw wervingsproces.

Uit een onderzoek bleek dat 63% van de HR-managers het sollicitatiegesprek als de belangrijkste factor beschouwden bij de beslissing om iemand aan te nemen,

Uit een bepaald onderzoek kwam naar voren dat het sollicitatiegesprek cruciaal is in het aanwervingsproces volgens 63% van de human resources managers. Dit betekent dat meer dan de helft van de HR-managers gelooft dat de interactie die gedurende een sollicitatiegesprek plaatsvindt, het meest invloed heeft op hun beslissing om een kandidaat aan te nemen. Deze factor wordt dus door hen als belangrijker beschouwd dan bijvoorbeeld de opleiding van de sollicitant, zijn of haar werkervaring, referenties of andere elementen van een sollicitatie. Wanneer u dus solliciteert, wees u er dan bewust van dat uw prestaties tijdens het interview een significante impact kunnen hebben op de uitkomst van uw sollicitatieproces.

Ongeveer 33% van de selectors weet binnen de eerste 90 seconden van het sollicitatiegesprek of ze de sollicitant al dan niet zullen aannemen,

De statistiek geeft aan dat ongeveer een derde (33%) van de werkgevers al binnen de eerste anderhalve minuut (90 seconden) van een sollicitatiegesprek een idee heeft of ze de sollicitant wel of niet willen aannemen. Dit betekent dat uw eerste indruk uitermate belangrijk is. Het gaat niet alleen om uw vaardigheden en ervaring, maar ook hoe u zich presenteert. Uw houding, zelfverzekerdheid en de manier waarop u communiceert kunnen allemaal binnen die eerste 90 seconden evalueren worden. Hoewel niet alle werkgevers op dezelfde manier werken, toont deze statistiek aan dat het eerste gedeelte van het sollicitatiegesprek cruciaal is voor een significante groep besluitvormers.

Ongeveer 47% van de interviewers zei dat ze kandidaten hadden afgewezen die weinig of geen kennis van het bedrijf hadden,

Deze statistiek toont aan dat bijna de helft, precies 47%, van de interviewers heeft aangegeven dat ze sollicitanten hebben afgewezen die minimale tot geen kennis hadden over het bedrijf waarbij ze solliciteerden. Dat wil zeggen, deze kandidaten hadden zich niet voldoende voorbereid om basiskennis over het bedrijf te vergaren, bijvoorbeeld de aard van het bedrijf, zijn geschiedenis, core business, waarden, etc. Uit deze gegevens kunt u concluderen hoe belangrijk het voor sollicitanten is om onderzoek te doen naar het bedrijf voordat ze een sollicitatie indienen of naar een sollicitatiegesprek gaan. De kans op afwijzing wordt aanzienlijk verhoogd als de kandidaat niet laat zien dat hij zich in het bedrijf heeft verdiept. U, als sollicitant, dient dus grondig onderzoek te doen naar het bedrijf om uw slagingskans te verhogen.

74% van de werkgevers zegt dat een tekort aan vaardigheden een reden kan zijn om een kandidaat af te wijzen,

De statistiek die u aangeeft, stelt dat 74% van de werkgevers aangeeft dat een gebrek aan bepaalde vaardigheden een mogelijke reden kan zijn om een kandidaat af te wijzen. Dit betekent dat bijna drie op de vier werkgevers aangeeft dat het ontbreken van de juiste vaardigheden een belangrijke factor kan zijn in hun besluit om iemand niet aan te nemen. Het kan dus gaan om specifieke technische vaardigheden die nodig zijn voor de functie, maar ook om zogeheten ‘zachte’ vaardigheden zoals teamwork of communicatieve capaciteiten. Voor u als sollicitant is het dan ook belangrijk om na te denken over welke vaardigheden u kunt verbeteren en hoe u deze in uw sollicitatieproces kunt aantonen.

Referenties

0. – https://www.psychologicalscience.org

1. – https://www2.deloitte.com

2. – https://www.jobrapido.com

3. – https://www.nrc.nl

4. – https://www.coburgbanks.co.uk

5. – https://business.linkedin.com

6. – https://www.referralmob.com

7. – https://resources.workable.com

8. – https://www.talentese.com

Inhoudsopgave