a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Stadslandbouw Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een actuele en uitgebreide analyse verwachten van de nieuwste gegevens en statistieken over stadslandbouw, waarmee u inzicht krijgt in de huidige trends, ontwikkelingen en uitdagingen binnen deze groeiende sector.

  • Volgens een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) voorzien stedelijke en randstedelijke landbouw voor 800 miljoen mensen wereldwijd in een vorm van voedsel.
  • Uit een studie van de Universiteit van Wageningen blijkt dat in Nederland 32% van de landbouwbedrijven zich in stedelijk gebied bevindt.
  • Volgens cijfers van het CBS is in Nederland de oppervlakte van de stadslandbouw tussen 2012 en 2016 met bijna 50% gegroeid, naar ruim 4.000 ha.
  • Volgens het ‘Centre for International Forestry Research’ kan stadslandbouw in stedelijke gebieden 15 tot 20 procent van het wereldvoedsel produceren.
  • Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevindt 90% van de landbouw in Cuba zich in stedelijke en halfstedelijke gebieden.
  • Uit een rapport van de FAO blijkt dat stadslandbouw 15 tot 20% van het totale voedsel wereldwijd levert.
  • Uit een studie van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat er in Amsterdam ongeveer 188 stadslandbouw initiatieven zijn.
  • Volgens gegevens van de UNDP levert stadslandbouw naar schatting voedsel aan 700 miljoen stadsbewoners.

Actuele Stadslandbouw Statistieken

Volgens een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) voorzien stedelijke en randstedelijke landbouw voor 800 miljoen mensen wereldwijd in een vorm van voedsel.

Volgens de gegevens uit een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) is het opmerkelijk te zien dat stads- en voorstadslandbouw een aanzienlijke bron van voedselvoorziening is voor veel mensen wereldwijd. Om precies te zijn, voorziet deze vorm van landbouw in de voedselbehoeften van ongeveer 800 miljoen mensen. Dit betekent dat een significant aantal mensen, voornamelijk in stedelijke en voorstedelijke gebieden, afhankelijk is van de producten die lokaal worden verbouwd, hetzij voor eigen consumptie, hetzij als bron van inkomsten door de verkoop daarvan. Deze vorm van landbouw varieert van kleine groentetuinen tot grotere stedelijke boerderijen en kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de voedselzekerheid in stedelijke gebieden. U, als lezer, kunt het belang van stads- en voorstadslandbouw in overweging nemen als een cruciale factor in het voeden van een aanzienlijk deel van de wereldbevolking.

Uit een studie van de Universiteit van Wageningen blijkt dat in Nederland 32% van de landbouwbedrijven zich in stedelijk gebied bevindt.

De resultaten van een recente studie uitgevoerd door de Universiteit van Wageningen tonen aan dat in Nederland 32% van de landbouwbedrijven zich in een stedelijk gebied bevinden. Wat dit betekent is dat bijna een derde van alle landbouwondernemingen in het land gevestigd zijn in gebieden die traditioneel meer ontwikkeld en bevolkt zijn. Dit kan als verrassing komen gezien landbouw vaak geassocieerd wordt met meer landelijke, afgelegen gebieden. Deze statistiek kan een reflectie zijn van vele factoren zoals efficiënt landgebruik, de beschikbaarheid en kosten van land in stedelijke versus landelijke gebieden, en de nabijheid tot markten en consumenten. Het opent ook discussie over de interactie tussen stedelijke ontwikkeling en landbouwproductie, en de manieren waarop deze twee sector elkaar kunnen beïnvloeden in ons steeds meer verstedelijkend landschap.

Volgens cijfers van het CBS is in Nederland de oppervlakte van de stadslandbouw tussen 2012 en 2016 met bijna 50% gegroeid, naar ruim 4.000 ha.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in Nederland heeft gegevens gepubliceerd die laten zien dat de omvang van stadslandbouw aanzienlijk is gestegen tussen 2012 en 2016. De oppervlakte van stadslandbouw is in deze periode met bijna 50% gegroeid. Dit betekent dat er bijna de helft meer land binnen steden wordt gebruikt voor agrarische doeleinden dan voorheen. In absolute termen betekent dit dat er in 2016 ruim 4.000 hectare stadslandbouw was. Als u zich voorstelt aan een stad die agrarische activiteiten omvat, zoals het verbouwen van groenten, fruit of het houden van kleinvee zoals kippen, dan is dit de toename die wordt uitgedrukt in deze statistiek. De groei in stadslandbouw kan verband houden met verschillende factoren, waaronder een toenemende interesse in duurzaamheid of lokale voedselproductie.

Volgens het ‘Centre for International Forestry Research’ kan stadslandbouw in stedelijke gebieden 15 tot 20 procent van het wereldvoedsel produceren.

Het ‘Centre for International Forestry Research’ heeft onthuld dat stadslandbouw – het proces waarbij voedsel groeit binnen stedelijke gebieden – in potentie 15 tot 20 procent van de wereldwijde voedselproductie kan leveren. Dit betekent dat door het gebruik van beschikbare ruimtes in steden voor het verbouwen van voedselgewassen, we tot een vijfde van de wereldvoedselbehoefte kunnen voorzien. U moet begrijpen dat deze statistiek duidt op het mogelijk potentieel dat stedelijke landbouw heeft in onze wereldwijde strijd tegen voedselonzekerheid. Het stimuleert steden om meer zelfvoorzienend te zijn, voedselkilometers te verminderen en bij te dragen aan duurzaamheidsdoelen. Het benadrukt ook dat stadslandbouw niet alleen een tool is voor voedselproductie, maar ook een strategie voor stedelijke ontwikkeling en planning.

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevindt 90% van de landbouw in Cuba zich in stedelijke en halfstedelijke gebieden.

Deze statistiek betekent dat bijna het gehele landbouwlandschap van Cuba zich binnen de stedelijke en semi-stedelijke gebieden bevindt. Dit omvat een enorm deel van 90%, volgens de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de praktijk houdt dit in, dat het merendeel van de groei en productie van voedsel niet plaatsvindt op traditionele boerderijen in landelijke gebieden, maar in plaats daarvan in of nabij de steden. Dit kan door middel van moestuinen, groene ruimten, stadstuinen of zelfs daktuinen zijn. Dit soort stedelijke landbouw wordt steeds populairder als gevolg van de groeiende stadsbevolkingen en de toenemende druk op het landgebruik. Het kan u ook verbazen dat steden in potentie een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de voedselproductie.

Uit een rapport van de FAO blijkt dat stadslandbouw 15 tot 20% van het totale voedsel wereldwijd levert.

Uit een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO) blijkt dat stadslandbouw, dat wil zeggen de productie van voedsel binnen of aan de rand van stedelijke gebieden, 15 tot 20% van de totale voedselvoorziening wereldwijd voor zijn rekening neemt. Dit betekent dat bijna een vijfde van al het voedsel dat we wereldwijd consumeren afkomstig is van boerderijen en tuinen in of rond de stad. Deze vorm van landbouw omvat een breed scala aan productiemethoden, variërend van traditionele akkerbouw tot aquacultuur en veeteelt op daken. De vaststelling dat een aanzienlijk percentage van het voedselaanbod afkomstig is van stadslandbouw onderstreept het belang van deze sector voor de voedselzekerheid in stedelijke gebieden.

Uit een studie van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat er in Amsterdam ongeveer 188 stadslandbouw initiatieven zijn.

Uit de gegevens van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, kunnen we opmaken dat er in Amsterdam ongeveer 188 stadslandbouw initiatieven zijn. Dit betekent dat er diverse projecten zijn opgestart met als doel voedsel te produceren midden in de stad. Hierbij kunt u denken aan diverse initiatieven zoals moestuinen, voedselbossen, dak- en geveltuinen of zelfs aquaponics-projecten op industriële locaties. Deze initiatieven helpen bij het verduurzamen van de stad, het verbeteren van de lokale voedselvoorziening en het vergrooten van de biodiversiteit. Daarnaast kunnen ze bijdragen aan sociale cohesie, verfraaiing van de stad en educatie over voedsel en natuur. Deze 188 initiatieven vormen dus een belangrijk onderdeel van het stadsleven in Amsterdam.

Volgens gegevens van de UNDP levert stadslandbouw naar schatting voedsel aan 700 miljoen stadsbewoners.

Uit gegevens van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) blijkt dat stadslandbouw een enorm impact heeft op de wereldwijde voedselvoorziening. Specifiek levert het voedsel aan maar liefst 700 miljoen stadsbewoners. Stadslandbouw verwijst naar het verbouwen van voedsel in een stedelijke omgeving, vaak met behulp van innovatieve en duurzame methoden zoals verticale landbouw en aquaponics. Stadslandbouw heeft veel voordelen, zoals de mogelijkheid om vers voedsel te leveren aan stadsbewoners, het verminderen van de afhankelijkheid van lange toeleveringsketens, het verbeteren van de voedselzekerheid, en het verminderen van de impact op het milieu door transport te verminderen. Het feit dat naar schatting 700 miljoen stadsbewoners afhankelijk zijn van stadslandbouw voor hun voedsel, onderstreept het belang en de potentie van deze innovatieve vorm van landbouw.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.fao.org

2. – https://edepot.wur.nl

3. – https://pure.uva.nl

4. – https://www.cifor.org

5. – https://www.who.int

6. – https://www.undp.org

Inhoudsopgave